ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [198] Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā .
Tamenaṃ  codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā āpattiṃ
tvaṃ  āvuso  āpanno  passasetaṃ āpattinti . so evaṃ vadeti
natthi  me  āvuso  āpatti  yamahaṃ  passeyyanti  .  taṃ saṅgho
āpattiyā  1-  adassane  ukkhipati dhammakammaṃ . idha pana bhikkhave
bhikkhussa  hoti  āpatti  paṭikātabbā  .  tamenaṃ  codeti saṅgho
vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā  āpattiṃ  tvaṃ  āvuso
āpanno  paṭikarohi  taṃ  āpattinti  .  so  evaṃ vadeti natthi
me āvuso āpatti yamahaṃ paṭikareyyanti . taṃ saṅgho āpattiyā 2-
appaṭikamme  ukkhipati  dhammakammaṃ  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa
hoti  pāpikā  diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  tamenaṃ  codeti saṅgho
vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā pāpikā te āvuso diṭṭhi
paṭinissajjetaṃ  pāpikaṃ  diṭṭhinti  .  so  evaṃ  vadeti natthi me
āvuso  pāpikā  diṭṭhi  yamahaṃ  paṭinissajjeyyanti  .  taṃ  saṅgho
pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhipati dhammakammaṃ.
   {198.1}  Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti āpatti daṭṭhabbā
hoti āpatti paṭikātabbā . hoti āpatti daṭṭhabbā hoti pāpikā
diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  hoti āpatti paṭikātabbā hoti pāpikā
@Footnote: 1-2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  hoti  āpatti  daṭṭhabbā hoti āpatti
paṭikātabbā  hoti  pāpikā  diṭṭhi  paṭinissajjetā  .  tamenaṃ
codeti  saṅgho  vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā  āpattiṃ
tvaṃ  āvuso  āpanno  passasetaṃ  āpattiṃ  paṭikarohi taṃ āpattiṃ
pāpikā  te  āvuso  1- diṭṭhi paṭinissajjetaṃ pāpikaṃ diṭṭhinti .
So  evaṃ  vadeti  natthi  me  āvuso  āpatti yamahaṃ passeyyaṃ
natthi me [2]- āpatti yamahaṃ paṭikareyyaṃ natthi me [3]- pāpikā diṭṭhi
yamahaṃ  paṭinissajjeyyanti  .  taṃ  saṅgho adassane vā appaṭikamme
vā appaṭinissagge vā ukkhipati dhammakammanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 269-270. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=198&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=198&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=198&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=198&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=198              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :