ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Pācittiyakaṇḍaṃ
ime  kho  panāyasmanto  dvenavuti  pācittiyā  dhammā  uddesaṃ
āgacchanti.
         Musāvādavaggassa paṭhamasikkhāpadaṃ
   [173] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena  hatthako
sakyaputto  vādakkhitto  hoti  .  so titthiyehi saddhiṃ sallapanto
avajānitvā   paṭijānāti   paṭijānitvā  avajānāti  aññenaññaṃ
paṭicarati  sampajānamusā bhāsati saṅketaṃ katvā visaṃvādeti . titthiyā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma hatthako sakyaputto
amhehi  saddhiṃ  sallapanto  avajānitvā  paṭijānissati  paṭijānitvā
avajānissati   aññenaññaṃ   paṭicarissati  sampajānamusā  bhāsissati
saṅketaṃ katvā visaṃvādessatīti.
   {173.1}  Assosuṃ  kho  bhikkhū tesaṃ titthiyānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ vipācentānaṃ . athakho te bhikkhū yena hatthako sakyaputto
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  hatthakaṃ  sakyaputtaṃ  etadavocuṃ  saccaṃ
kira  tvaṃ  āvuso  hatthaka  titthiyehi saddhiṃ sallapanto avajānitvā
paṭijānāsi   paṭijānitvā   avajānāsi   aññenaññaṃ   paṭicarasi
sampajānamusā  bhāsasi  saṅketaṃ  katvā  visaṃvādesīti . ete kho
āvuso  titthiyā  nāma  yena  kenaci  jetabbā  na  1- tesaṃ
@Footnote: 1 Ma. neva.
Jayo dātabboti . ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti kathaṃ hi nāma hatthako sakyaputto titthiyehi saddhiṃ sallapanto
avajānitvā  paṭijānissati  paṭijānitvā  avajānissati  aññenaññaṃ
paṭicarissati  sampajānamusā bhāsissati saṅketaṃ katvā visaṃvādessatīti .
Athakho te bhikkhū [1]- bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho bhagavā
etasmiṃ  nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā hatthakaṃ
sakyaputtaṃ  paṭipucchi saccaṃ kira tvaṃ hatthaka titthiyehi saddhiṃ sallapanto
avajānitvā   paṭijānāsi   paṭijānitvā  avajānāsi  aññenaññaṃ
paṭicarasi  sampajānamusā  bhāsasi saṅketaṃ katvā visaṃvādesīti . saccaṃ
bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa titthiyehi
saddhiṃ  sallapanto  avajānitvā  paṭijānissasi paṭijānitvā avajānissasi
aññenaññaṃ  paṭicarissasi  sampajānamusā  bhāsissasi  saṅketaṃ  katvā
visaṃvādessasi  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ
vā bhiyyobhāvāya .pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {173.2} sampajānamusāvāde pācittiyanti.
   [174]  Sampajānamusāvādo  nāma visaṃvādanapurekkhārassa vācā
gīrā  byapatho  vacībhedo  vācasikā  viññatti  aṭṭha anariyavohārā
adiṭṭhaṃ  diṭṭhaṃ  meti  assutaṃ  sutaṃ  meti  amutaṃ  mutaṃ  meti
aviññātaṃ  viññātaṃ  meti  diṭṭhaṃ  adiṭṭhaṃ  meti  sutaṃ  assutaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. hatthakaṃ sakyaputtaṃ anekapariyāyena vigarahitvā. evamīdisesu sikkhāpadesu.
Meti mutaṃ amutaṃ meti viññātaṃ aviññātaṃ meti.
   [175] Adiṭṭhaṃ nāma na cakkhunā diṭṭhaṃ. Assutaṃ nāma na sotena
sutaṃ . amutaṃ nāma na ghānena ghāyitaṃ na jivhāya sāyitaṃ na kāyena
phuṭṭhaṃ . aviññātaṃ nāma na manasā viññātaṃ . diṭṭhaṃ nāma cakkhunā
diṭṭhaṃ . sutaṃ nāma sotena sutaṃ . mutaṃ nāma ghānena ghāyitaṃ jivhāya
sāyitaṃ kāyena phuṭṭhaṃ. Viññātaṃ nāma manasā viññātaṃ.
   [176] Tīhākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhaṃ meti sampajānamusā bhaṇantassa
āpatti  pācittiyassa  pubbevassa  hoti  musā  bhaṇissanti bhaṇantassa
hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti. Catūhākārehi
adiṭṭhaṃ  diṭṭhaṃ  meti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti pācittiyassa
pubbevassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti musā bhaṇāmīti
bhaṇitassa  hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ . pañcahākārehi
adiṭṭhaṃ  diṭṭhaṃ  meti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti pācittiyassa
pubbevassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti musā bhaṇāmīti
bhaṇitassa  hoti musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ .
Chahākārehi  adiṭṭhaṃ  diṭṭhaṃ  meti  sampajānamusā  bhaṇantassa āpatti
pācittiyassa   pubbevassa   hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa
hoti   musā   bhaṇāmīti   bhaṇitassa   hoti   musā   mayā
Bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ . sattahākārehi
adiṭṭhaṃ  diṭṭhaṃ  meti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti pācittiyassa
pubbevassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti musā bhaṇāmīti
bhaṇitassa  hoti  musā  mayā  bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ
vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ . tīhākārehi assutaṃ sutaṃ meti .pe. Amutaṃ
mutaṃ  meti  .pe.  aviññātaṃ viññātaṃ meti sampajānamusā bhaṇantassa
āpatti  pācittiyassa  pubbevassa  hoti  musā  bhaṇissanti bhaṇantassa
hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti. Catūhākārehi
.pe.  pañcahākārehi  .pe.  chahākārehi  .pe.  sattahākārehi
aviññātaṃ   viññātaṃ  meti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pācittiyassa  pubbevassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti
musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ
vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [177] Tīhākārehi adiṭṭhaṃ diṭṭhañca me sutañcāti sampajānamusā
bhaṇantassa   āpatti   pācittiyassa   .pe.   tīhākārehi
adiṭṭhaṃ  diṭṭhañca  me  mutañcāti  .pe.  tīhākārehi  adiṭṭhaṃ
diṭṭhañca  me  viññātañcāti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pācittiyassa  .pe.  tīhākārehi  adiṭṭhaṃ  diṭṭhañca  me  sutañca
mutañcāti  .pe.   tīhākārehi  adiṭṭhaṃ  diṭṭhañca  me  sutañca
Viññātañcāti  .pe.  tīhākārehi  adiṭṭhaṃ  diṭṭhañca  me  sutañca
mutañca   viññātañcāti   sampajānamusā   bhaṇantassa   āpatti
pācittiyassa  .pe.  tīhākārehi  assutaṃ  sutañca  me  mutañcāti
.pe.  tīhākārehi  assutaṃ  sutañca  me  viññātañcāti  .pe.
Tīhākārehi  assutaṃ  sutañca  me  diṭṭhañcāti  .pe.  tīhākārehi
assutaṃ  sutañca  me  mutañca  viññātañcāti  .pe.  tīhākārehi
assutaṃ  sutañca  me  mutañca  diṭṭhañcāti .pe. tīhākārehi assutaṃ
sutañca  me  mutañca  viññātañca  diṭṭhañcāti  .pe.  tīhākārehi
amutaṃ  mutañca  me  viññātañcāti  .pe. tīhākārehi amutaṃ mutañca
me  diṭṭhañcāti  .pe.  tīhākārehi  amutaṃ  mutañca me sutañcāti
.pe.  tīhākārehi  amutaṃ  mutañca  me  viññātañca  diṭṭhañcāti
.pe.  tīhākārehi  amutaṃ  mutañca  me  viññātañca  sutañcāti
.pe.  tīhākārehi  amutaṃ  mutañca  me  viññātañca  diṭṭhañca
sutañcāti   .pe.   tīhākārehi   aviññātaṃ   viññātañca
me   diṭṭhañcāti  .pe.  tīhākārehi  aviññātaṃ  viññātañca
me   sutañcāti   .pe.  tīhākārehi  aviññātaṃ  viññātañca
me  mutañcāti  .pe.  tīhākārehi  aviññātaṃ  viññātañca  me
diṭṭhañca  sutañcāti  .pe.  tīhākārehi  aviññātaṃ  viññātañca
me  diṭṭhañca  mutañcāti  .pe.  tīhākārehi  aviññātaṃ viññātañca
me   diṭṭhañca   sutañca   mutañcāti  sampajānamusā  bhaṇantassa
Āpatti pācittiyassa .pe.
   [178] Tīhākārehi diṭṭhaṃ adiṭṭhaṃ meti sampajānamusā bhaṇantassa
āpatti  pācittiyassa  pubbevassa  hoti  musā  bhaṇissanti bhaṇantassa
hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti. Catūhākārehi
.pe. pañcahākārehi .pe. chahākārehi .pe. sattahākārehi diṭṭhaṃ
adiṭṭhaṃ  meti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa pubbevassa
hoti  musā  bhaṇissanti bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti
musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya
bhāvaṃ . tīhākārehi sutaṃ assutaṃ meti .pe. mutaṃ amutaṃ meti .pe.
Viññātaṃ   aviññātaṃ  meti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pācittiyassa  pubbevassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti
musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa hoti musā mayā bhaṇitanti . catūhākārehi
.pe.  pañcahākārehi  .pe.  chahākārehi  .pe.  sattahākārehi
viññātaṃ   aviññātaṃ  meti  sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti
pācittiyassa  pubbevassa  hoti  musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti
musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti  musā mayā bhaṇitanti vinidhāya diṭṭhiṃ
vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ.
   [179]  Tīhākārehi  diṭṭhaṃ  sutaṃ  meti  .pe. tīhākārehi
Diṭṭhaṃ mutaṃ meti .pe. tīhākārehi diṭṭhaṃ viññātaṃ meti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa  .pe.  tīhākārehi  diṭṭhaṃ sutañca
me  mutañcāti  .pe.  tīhākārehi diṭṭhaṃ sutañca me viññātañcāti
.pe.  tīhākārehi  diṭṭhaṃ  sutañca  me  mutañca  viññātañcāti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa  .pe.  tīhākārehi
sutaṃ  mutaṃ  meti .pe. sutaṃ viññātaṃ meti .pe. sutaṃ diṭṭhaṃ meti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa  .pe.  tīhākārehi
sutaṃ  mutañca  me  viññātañcāti .pe. sutaṃ mutañca me diṭṭhañcāti
.pe.  sutaṃ  mutañca  me  viññātañca  diṭṭhañcāti  sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa  .pe.  tīhākārehi  mutaṃ viññātaṃ
meti .pe. mutaṃ diṭṭhaṃ meti .pe. Mutaṃ sutaṃ meti .pe. Tīhākārehi mutaṃ
viññātañca  me  diṭṭhañcāti  .pe.  mutaṃ viññātañca me sutañcāti
.pe.  mutaṃ  viññātañca  me diṭṭhañca sutañcāti .pe. tīhākārehi
viññātaṃ  diṭṭhaṃ meti .pe. viññātaṃ sutaṃ meti .pe. viññātaṃ mutaṃ
meti  .pe.  tīhākārehi  viññātaṃ  diṭṭhañca me sutañcāti .pe.
Viññātaṃ  diṭṭhañca  me  mutañcāti  .pe.  viññātaṃ  diṭṭhañca  me
sutañca mutañcāti sampajānamusā bhaṇantassa āpatti pācittiyassa .pe.
   [180]  Tīhākārehi  diṭṭhe vematiko diṭṭhaṃ nokappeti diṭṭhaṃ
Nassarati diṭṭhaṃ pamuṭṭho 1- hoti diṭṭhañca me sutañcāti sampajānamusā
bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa  .pe. diṭṭhañca me sutañca mutañca
viññātañcāti   sampajānamusā   bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa
.pe. sute vematiko sutaṃ nokappeti sutaṃ nassarati sutaṃ pamuṭṭho hoti
.pe. mute vematiko mutaṃ nokappeti mutaṃ nassarati mutaṃ pamuṭṭho hoti
.pe.  tīhākārehi  viññāte vematiko viññātaṃ nokappeti viññātaṃ
nassarati  viññātaṃ  pamuṭṭho  hoti viññātañca me diṭṭhañcāti .pe.
Viññātañca  me  sutañcāti  .pe. viññātañca me mutañcāti .pe.
Viññātañca  me  diṭṭhañca  sutañcāti .pe. viññātañca me diṭṭhañca
mutañcāti  .pe.  viññātañca  me  diṭṭhañca  sutañca  mutañcāti
sampajānamusā  bhaṇantassa  āpatti  pācittiyassa  pubbevassa  hoti
musā  bhaṇissanti  bhaṇantassa hoti musā bhaṇāmīti bhaṇitassa hoti musā
mayā bhaṇitanti.
   {180.1}  Catūhākārehi  .pe.  pañcahākārehi  .pe.
Chahākārehi  .pe.  sattahākārehi  viññāte  vematiko  viññāte
nokappeti   viññātaṃ   nassarati   viññātaṃ   pamuṭṭho   hoti
viññātañca   me   diṭṭhañca  sutañca  mutañcāti  sampajānamusā
bhaṇantassa   āpatti   pācittiyassa   pubbevassa  hoti  musā
bhaṇissanti  bhaṇantassa  hoti  musā  bhaṇāmīti  bhaṇitassa  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. sammuṭṭho. evamuparipi.
Musā  mayā  bhaṇitanti  vinidhāya  diṭṭhiṃ  vinidhāya khantiṃ vinidhāya ruciṃ
vinidhāya bhāvaṃ.
   [181] Anāpatti davāya 1- bhaṇati ravāya 2- bhaṇati (davāya 3-
bhaṇati nāma sahasā bhaṇati . ravāya 4- bhaṇati nāma aññaṃ bhaṇissāmīti
aññaṃ bhaṇati .) ummattakassa ādikammikassāti.
          Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------
@Footnote: 1-3 Ma. davā . 2-4 Ma. ravā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 153-161. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=2700              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=2700              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=173&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=173              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=5955              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=5955              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]