ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Ekādasamasikkhāpadaṃ
   [723] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe . tena kho pana samayena āyasmā dabbo mallaputto
saṅghassa  senāsanañca  paññāpeti  bhattāni  ca  uddisati  .  so
cāyasmā  dubbalacīvaro  hoti  .  tena kho pana samayena saṅghassa
ekaṃ  cīvaraṃ  uppannaṃ  hoti . athakho saṅgho taṃ cīvaraṃ āyasmato
dabbassa  mallaputtassa  adāsi  .  chabbaggiyā  bhikkhū  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  yathāsanthutaṃ  bhikkhū saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇāmentīti .
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū  samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā
pacchā  khīyanadhammaṃ  āpajjissantīti  .pe. saccaṃ kira tumhe bhikkhave
samaggena  saṅghena  cīvaraṃ  datvā  pacchā khīyanadhammaṃ āpajjathāti .
Saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā
samaggena  saṅghena  cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjissatha netaṃ
moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {723.1} yo pana bhikkhu samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā
khīyanadhammaṃ  āpajjeyya  yathāsanthutaṃ  bhikkhū saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇāmentīti
pācittiyanti.
   [724] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhū .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippeto  bhikkhūti  . samaggo nāma saṅgho samānasaṃvāsako
samānasīmāyaṃ  ṭhito  .  cīvaraṃ  nāma  channaṃ cīvarānaṃ aññataraṃ cīvaraṃ
vikappanupagaṃ  pacchimaṃ  .  datvāti  sayaṃ  datvā . yathāsanthutaṃ nāma
yathāmittatā   yathāsandiṭṭhatā   yathāsambhattatā  yathāsamānupajjhāya-
katā  yathāsamānācariyakatā  .  saṅghikaṃ  nāma saṅghassa dinnaṃ hoti
pariccattaṃ   .  lābho  nāma  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārā    antamaso    cuṇṇapiṇḍopi    dantakaṭṭhaṃpi
dasikasuttaṃpi  .  pacchā  khīyanadhammaṃ  āpajjeyyāti  upasampannassa
saṅghena  sammatassa  senāsanapaññāpakassa  vā  bhattuddesakassa  vā
yāgubhājakassa  vā  phalabhājakassa  vā khajjabhājakassa vā appamattaka-
vissajjakassa vā cīvaraṃ dinne khīyati āpatti pācittiyassa.
   [725]  Dhammakamme  dhammakammasaññī cīvaraṃ dinne khīyati āpatti
pācittiyassa  .  dhammakamme  vematiko  cīvaraṃ dinne khīyati āpatti
pācittiyassa  .  dhammakamme  adhammakammasaññī  cīvaraṃ  dinne  khīyati
āpatti  pācittiyassa  .  aññaṃ  parikkhāraṃ  dinne  khīyati āpatti
dukkaṭassa  .  upasampannassa  saṅghena asammatassa senāsanapaññāpakassa
vā  bhattuddesakassa  vā  yāgubhājakassa  vā  phalabhājakassa  vā
khajjabhājakassa  vā  appamattakavissajjakassa  vā cīvaraṃ vā aññaṃ vā
parikkhāraṃ  dinne  khīyati  āpatti  dukkaṭassa  .  anupasampannassa
Saṅghena  sammatassa  vā  asammatassa  vā  senāsanapaññāpakassa vā
bhattudesakassa  vā  yāgubhājakassa vā phalabhājakassa vā khajjabhājakassa
va  appamattakavissajjakassa  vā  cīvaraṃ  vā  aññaṃ  vā  parikkhāraṃ
dinne  khīyati  āpatti  dukkaṭassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññī
āpatti  dukkaṭassa  .  adhammakamme vematiko āpatti dukkaṭassa .
Adhammakamme adhammakammasaññī āpatti dukkaṭassa.
   [726] Anāpatti pakatiyā chandā dosā mohā bhayā karontaṃ
kvattho  tassa  dinnena  laddhāpi  vinipātessati  na  sammā
upanessatīti khīyati ummattakassa ādikammikassāti.
         Ekādasamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 475-477. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=8529              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=8529              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=723&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=117              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=723              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10117              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10117              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่