ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [81] Tena kho pana samayena vesālī subhikkhā hoti susassā
sulabhapiṇḍā  sukarā  uñchena  paggahena  yāpetuṃ . athakho bhagavato
rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi yāni
tāni  mayā  bhikkhūnaṃ  anuññātāni  dubbhikkhe  dussasse dullabhapiṇḍe
antovutthaṃ  antopakkaṃ  sāmaṃpakkaṃ  uggahitapaṭiggahitakaṃ  tato  nīhaṭaṃ
purebhattaṃ  paṭiggahitaṃ  vanaṭṭhaṃ pokkharaṭṭhaṃ ajjāpi nu kho tāni bhikkhū
paribhuñjantīti.
   {81.1}  Athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito
āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  yāni  tāni  ānanda  mayā
bhikkhūnaṃ   anuññātāni   dubbhikkhe   dussasse   dullabhapiṇḍe
antovutthaṃ   antopakkaṃ   sāmaṃpakkaṃ   uggahitapaṭiggahitakaṃ   tato
nīhaṭaṃ  purebhattaṃ  paṭiggahitaṃ  vanaṭṭhaṃ  pokkharaṭṭhaṃ  ajjāpi  nu  kho
tāni bhikkhū paribhuñjantīti. Paribhuñjanti bhagavāti.
   {81.2}  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  yāni  tāni bhikkhave mayā
bhikkhūnaṃ   anuññātāni   dubbhikkhe   dussasse   dullabhapiṇḍe
antovutthaṃ   antopakkaṃ   sāmaṃpakkaṃ   uggahitapaṭiggahitakaṃ   tato
nīhaṭaṃ  purebhattaṃ  paṭiggahitaṃ  vanaṭṭhaṃ  pokkharaṭṭhaṃ  tānāhaṃ ajjatagge
paṭikkhipāmi   na   bhikkhave  antovutthaṃ  antopakkaṃ  sāmaṃpakkaṃ
Uggahitapaṭiggahitakaṃ   paribhuñjitabbaṃ   yo   paribhuñjeyya   āpatti
dukkaṭassa  . na ca bhikkhave tato nīhaṭaṃ purebhattaṃ paṭiggahitaṃ vanaṭṭhaṃ
pokkharaṭṭhaṃ  bhuttāvinā  pavāritena  anatirittaṃ  paribhuñjitabbaṃ  yo
paribhuñjeyya yathādhammo kāretabbo.
   [82]  Tena kho pana samayena jānapadā manussā bahuṃ loṇaṃpi
telaṃpi  taṇḍulaṃpi  khādanīyaṃpi  sakaṭesu  āropetvā bahārāmakoṭṭhake
sakaṭaparivattaṃ  karitvā  acchanti  yadā  paṭipāṭiṃ  labhissāma  tadā
bhattaṃ  karissāmāti  .  mahā  ca megho uggato hoti . athakho
te  manussā  yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavocuṃ  idha  bhante  ānanda  bahuṃ
loṇaṃpi   telaṃpi   taṇḍulaṃpi   khādanīyaṃpi   sakaṭesu  āropitā
tiṭṭhanti  mahā  ca  megho  uggato  kathaṃ nu kho bhante ānanda
paṭipajjitabbanti.
   {82.1} Athakho āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi.
Tenahi  ānanda saṅgho paccantimaṃ vihāraṃ kappiyabhūmiṃ sammannitvā tattha
vāsetu yaṃ saṅgho ākaṅkhati vihāraṃ vā aḍḍhayogaṃ vā pāsādaṃ vā hammiyaṃ
vā guhaṃ vā . evañca pana bhikkhave sammannitabbo. Byattena bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {82.2}  suṇātu  me  bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho itthannāmaṃ vihāraṃ kappiyabhūmiṃ sammanneyya. Esā ñatti.
   {82.3} Suṇātu me bhante saṅgho saṅgho itthannāmaṃ vihāraṃ kappiyabhūmiṃ
Sammannati   .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  vihārassa
kappiyabhūmiyā  sammati  so  tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya .
Sammato  saṅghena  itthannāmo  vihāro kappiyabhūmi . khamati saṅghassa
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {82.4} Tena kho pana samayena manussā tattheva sammatikāya 1-
kappiyabhūmiyā  yāguyo  pacanti  bhattāni  pacanti  sūpāni sappādenti
maṃsāni koṭṭenti kaṭṭhāni phālenti uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karonti .
Assosi  kho  bhagavā  rattiyā  paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  uccāsaddaṃ
mahāsaddaṃ  kākoravasaddaṃ  sutvāna  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi
kinnu  kho  so ānanda uccāsaddo mahāsaddo kākoravasaddoti .
Etarahi bhante manussā tattheva sammatikāya 2- kappiyabhūmiyā yāguyo
pacanti  bhattāni  pacanti  sūpāni  sampādenti  maṃsāni  koṭṭenti
kaṭṭhāni  phālenti  so  eso  bhagavā  uccāsaddo  mahāsaddo
kākoravasaddoti  . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave sammatikā 3- kappiyabhūmi
paribhuñjitabbā  yo  paribhuñjeyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave tisso kappiyabhūmiyo ussāvanantikaṃ gonisādikaṃ gahapatikanti.
   {82.5} Tena kho pana samayena āyasmā yasojo gilāno hoti.
Tassatthāya bhesajjāni āhariyanti . tāni bhikkhū bahi vāsenti 4-.
@Footnote: 1 Po. sammatāya. Sī. Ma. Yu. sammutiyā. 3 Po. sammatā. Sī. sammutikā.
@Ma. Yu. sammutī. 4 Ma. vā ṭhapenti. Yu. ṭhapenti.
Ukkapiṇḍakāpi  khādanti  corāpi  haranti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave sammatikaṃ 1- kappiyabhūmiṃ paribhuñjituṃ.
Anujānāmi   bhikkhave   catasso   kappiyabhūmiyo   ussāvanantikaṃ
gonisādikaṃ gahapatikaṃ sammatikanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 108-111. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=2251              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=2251              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=81&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=82              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4066              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4066              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]