ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [134] Tena kho pana samayena ujjeniyaṃ 1- rañño pajjotassa
paṇḍurogābādho  hoti  .  bahū  mahantā  mahantā  disāpāmokkhā
vejjā  āgantvā  tikicchantā  nāsakkhiṃsu  arogaṃ  kātuṃ  bahuṃ
hiraññaṃ  ādāya  agamaṃsu  .  athakho  rājā  pajjoto  rañño
māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa  santike  dūtaṃ pāhesi mayhaṃ kho
deva  2-  tādiso ābādho sādhu devo jīvakaṃ vejjaṃ āṇāpetu
so maṃ tikicchissatīti.
   {134.1}  Athakho  rājā  māgadho seniyo bimbisāro jīvakaṃ
komārabhaccaṃ  āṇāpesi  gaccha bhaṇe jīvaka ujjeniṃ gantvā rājānaṃ
pajjotaṃ tikicchāhīti . evaṃ devāti kho jīvako komārabhacco rañño
māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa  paṭissuṇitvā  ujjeniṃ  gantvā
yena  rājā  pajjoto tenupasaṅkami upasaṅkamitvā rañño pajjotassa
vikāraṃ  sallakkhetvā rājānaṃ pajjotaṃ etadavoca [3]- sappiṃ deva
nippacissāmi  taṃ devo pivissatīti . alaṃ bhaṇe jīvaka yante sakkā
vinā sappinā arogaṃ kātuṃ taṃ karohi jegucchaṃ me sappi paṭikkūlanti.
Athakho jīvakassa komārabhaccassa etadahosi imassa kho rañño tādiso
ābādho na sakkā mayā 4- vinā sappinā arogaṃ kātuṃ yannūnāhaṃ sappiṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho na hoti. 2 Ma. Yu. devāti pāṭhapadaṃ na dissati.
@3 Ma. sappiṃ dehi. 4 Yu. ayaṃ pāṭho na paññāyati.
Nippaceyyaṃ  kasāvavaṇṇaṃ  kasāvagandhaṃ  kasāvarasanti  .  athakho jīvako
komārabhacco  nānābhesajjehi  sappiṃ  nippaci  kasāvavaṇṇaṃ kasāvagandhaṃ
kasāvarasaṃ  .  athakho  jīvakassa  komārabhaccassa  etadahosi  imassa
kho  rañño  sappi  pītaṃ  pariṇāmentaṃ  uddekaṃ  dassati  caṇḍāyaṃ
rājā ghātāpeyyāpi 1- maṃ yannūnāhaṃ paṭikacceva āpuccheyyanti.
   {134.2}  Athakho jīvako komārabhacco yena rājā pajjoto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  rājānaṃ  pajjotaṃ  etadavoca  mayaṃ kho
deva  vejjā nāma tādisena muhuttena mūlāni uddharāma bhesajjāni
saṃharāma sādhu devo vāhanāgāresu ca dvāresu ca āṇāpetu yena
vāhanena jīvako icchati tena vāhanena gacchatu yena dvārena icchati
tena  dvārena  gacchatu  yaṃ  kālaṃ  icchati  taṃ  kālaṃ gacchatu yaṃ
kālaṃ icchati taṃ kālaṃ pavisatūti.
   {134.3} Athakho rājā pajjoto vāhanāgāresu ca dvāresu ca
āṇāpesi yena vāhanena jīvako icchati tena vāhanena gacchatu yena
dvārena icchati tena dvārena gacchatu yaṃ kālaṃ icchati taṃ kālaṃ gacchatu
yaṃ kālaṃ icchati taṃ kālaṃ pavisatūti. Tena kho pana samayena rañño pajjotassa
bhaddavatikā  nāma  hatthinikā paññāsayojanikā hoti . athakho jīvako
komārabhacco  rañño  pajjotassa taṃ sappiṃ upanāmesi kasāvaṃ devo
pivatūti . athakho jīvako komārabhacco rājānaṃ pajjotaṃ sappiṃ pāyetvā
hatthisālaṃ   gantvā   bhaddavatikāya   hatthinikāya   nagaramhā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ghātāpeyyāsimaṃ.
Nippati  .  athakho  rañño  pajjotassa  taṃ sappi pītaṃ pariṇāmentaṃ
uddekaṃ  adāsi  .  athakho  rājā  pajjoto manusse etadavoca
duṭṭhena  bhaṇe  jīvakena  sappiṃ  pāyitomhi  tenahi  bhaṇe  jīvakaṃ
vejjaṃ  vicināthāti  .  bhaddavatikāya  deva  hatthinikāya  nagaramhā
nippatoti  1- . tena kho pana samayena rañño pajjotassa kāko
nāma  dāso  saṭṭhiyojaniko  hoti  amanussena  paṭicca  jāto .
Athakho  rājā  pajjoto  kākaṃ  dāsaṃ  āṇāpesi  gaccha  bhaṇe
kāka  jīvakaṃ  vejjaṃ  nivattehi  rājā  taṃ  ācariya nivattāpetīti
ete  kho  bhaṇe  kāka vejjā nāma bahumāyā mā cassa kiñci
paṭiggahesīti.
   {134.4} Athakho kāko dāso jīvakaṃ komārabhaccaṃ antarāmagge
kosambiyaṃ  sambhāvesi  pātarāsaṃ  karontaṃ  . athakho kāko dāso
jīvakaṃ  komārabhaccaṃ  etadavoca  rājā taṃ ācariya nivattāpetīti .
Āgamehi  bhaṇe  kāka  yāva  bhuñjāmi  2-  handa  bhaṇe  kāka
bhuñjassūti  .  alaṃ  ācariya  raññāmhi  āṇatto  ete  kho
bhaṇe kāka vejjā nāma bahumāyā mā cassa kiñci paṭiggahesīti .
Tena  kho  pana  samayena  jīvako  komārabhacco  nakhena  bhesajjaṃ
olumpetvā  āmalakañca  khādati  pānīyañca pivati . athakho jīvako
komārabhacco  kākaṃ  dāsaṃ  etadavoca handa bhaṇe kāka āmalakañca
khāda  pānīyañca pivassūti . athakho kāko dāso ayaṃ kho vejjo
@Footnote: 1 Ma. Yu. nippatitoti. 2 Yu. bhuñjāma.
Āmalakañca  khādati  pānīyañca  pivati  na  arahati  kiñci  pāpakaṃ
hotunti  1-  upaḍḍhāmalakañca  khādi  pānīyañca apāyi . tassa taṃ
upaḍḍhāmalakaṃ  khāditaṃ  tattheva  nicchāresi  . athakho kāko dāso
jīvakaṃ  komārabhaccaṃ  etadavoca  atthi me ācariya jīvitanti . mā
bhaṇe  kāka  bhāyi  tvañceva  arogo  bhavissasi rājā ca caṇḍo
so  rājā  ghātāpeyyāpi  maṃ  tenāhaṃ  na nivattāmīti bhaddavatikaṃ
hatthinikaṃ  kākassa  niyyādetvā  yena  rājagahaṃ  tena  pakkāmi
anupubbena  yena  rājagahaṃ yena rājā māgadho seniyo bimbisāro
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   rañño   māgadhassa   seniyassa
bimbisārassa  etamatthaṃ  ārocesi  .  suṭṭhu  bhaṇe  jīvaka akāsi
yaṃpi  na  nivatto  caṇḍo  so  rājā  ghātāpeyyāpi  tanti .
Athakho  rājā  pajjoto  arogo  samāno jīvakassa komārabhaccassa
santike  dūtaṃ  pāhesi  āgacchatu  jīvako  varaṃ  dassāmīti . alaṃ
deva 2- adhikāraṃ me devo saratūti.
   {134.5} Tena kho pana samayena rañño pajjotassa siveyyakaṃ
dussayugaṃ  uppannaṃ  hoti  bahunnaṃ  dussānaṃ  bahunnaṃ  dussayugānaṃ
bahunnaṃ   dussayugasatānaṃ   bahunnaṃ   dussayugasahassānaṃ   bahunnaṃ
dussayugasatasahassānaṃ    aggañca    seṭṭhañca    pāmokkhañca
uttamañca  pavarañca  .  athakho  rājā  pajjoto  taṃ  siveyyakaṃ
dussayugaṃ   jīvakassa   komārabhaccassa   pāhesi   .   athakho
@Footnote: 1 Po. kātunti. 2 Po. Ma. Yu. ayyo.
Jīvakassa  komārabhaccassa  etadahosi  idaṃ  kho  me  siveyyakaṃ
dussayugaṃ  raññā  pajjotena  pahitaṃ  bahunnaṃ  dussānaṃ  bahunnaṃ
dussayugānaṃ   bahunnaṃ   dussayugasatānaṃ   bahunnaṃ   dussayugasahassānaṃ
bahunnaṃ   dussayugasatasahassānaṃ   aggañca   seṭṭhañca  pāmokkhañca
uttamañca  pavarañca  nayimaṃ  añño  koci  paccārahati paribhuñjituṃ 1-
aññatra  tena  bhagavatā  arahatā  sammāsambuddhena  raññā  vā
māgadhena seniyena bimbisārenāti.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 184-188. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=3789              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=3789              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=134&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=134              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4606              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4606              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]