ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [334]  Tena  kho pana samayena mūlāya paṭikassanārahā bhikkhū
sādiyanti  pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ
sāmīcikammaṃ  āsanābhihāraṃ  seyyābhihāraṃ pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakathalikaṃ
pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ  nahāne  piṭṭhiparikammaṃ . ye te bhikkhū appicchā
.pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma mūlāya
paṭikassanārahā  bhikkhū  sādiyissanti  pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  āsanābhihāraṃ  seyyābhihāraṃ
pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ   nahāne
piṭṭhiparikammanti. Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [335]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave
mūlāya  paṭikassanārahā  bhikkhū  sādiyanti pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  .pe.  nahāne  piṭṭhiparikammanti  .  saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā kathaṃ hi nāma bhikkhave mūlāya paṭikassanārahā
bhikkhū  sādiyissanti  pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ .pe.
Nahāne   piṭṭhiparikammaṃ   netaṃ   bhikkhave   appasannānaṃ  vā
pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā bhikkhū āmantesi
na  bhikkhave  mūlāya  paṭikassanārahena  bhikkhunā sāditabbaṃ pakatattānaṃ
bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  .pe.  nahāne  piṭṭhiparikammaṃ  yo
sādiyeyya  āpatti  dukkaṭassa  .  anujānāmi  bhikkhave  mūlāya
Paṭikassanārahānaṃ  bhikkhūnaṃ  mithu  yathāvuḍḍhaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ .pe.
Nahāne  piṭṭhiparikammaṃ  . anujānāmi bhikkhave mūlāya paṭikassanārahānaṃ
bhikkhūnaṃ  pañca  yathāvuḍḍhaṃ  uposathaṃ  pavāraṇaṃ  vassikasāṭikaṃ  oṇojanaṃ
bhattañca  .  tenahi  bhikkhave  mūlāya paṭikassanārahānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ
paññāpessāmi yathā mūlāya paṭikassanārahehi bhikkhūhi vattitabbaṃ.
   [336]  Mūlāya  paṭikassanārahena  bhikkhave  bhikkhunā  sammā
vattitabbaṃ  .  tatrāyaṃ sammāvattanā na upasampādetabbaṃ na nissayo
dātabbo  na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  na  bhikkhunovādakasammati
sāditabbā  sammatenapi  bhikkhuniyo  na  ovaditabbā yāya āpattiyā
[1]- Mūlāya paṭikassanāraho [2]- hoti sā āpatti na āpajjitabbā
aññā  vā  tādisikā  tato  vā pāpiṭṭhatarā kammaṃ na garahitabbaṃ
kammikā  na  garahitabbā  na  pakatattassa  bhikkhuno  uposatho
ṭhapetabbo  na  pavāraṇā  ṭhapetabbā  na  savacanīyaṃ  kātabbaṃ  na
anuvādo  paṭṭhapetabbo  na  okāso  kāretabbo na codetabbo
na sāretabbo na bhikkhū 3- bhikkhūhi sampayojetabbaṃ.
   [337] Na bhikkhave mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā pakatattassa
bhikkhuno  purato  gantabbaṃ  na  purato  nisīditabbaṃ  yo  hoti
saṅghassa   āsanapariyanto  seyyāpariyanto  vihārapariyanto  so
tassa  padātabbo  tena  ca  so  sāditabbo  .  na  bhikkhave
mūlāya  paṭikassanārahena  bhikkhunā  pakatattena  bhikkhunā  puresamaṇena
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅghena .  2 Ma. Yu. kato .  3 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati.
Vā  pacchāsamaṇena  vā  kulāni  upasaṅkamitabbāni  na  āraññikaṅgaṃ
samāditabbaṃ  na  piṇḍapātikaṅgaṃ  samāditabbaṃ  na  ca  tappaccayā
piṇḍapāto nīharāpetabbo mā maṃ jāniṃsūti.
   [338]  Na bhikkhave mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā sabhikkhukā
āvāsā  abhikkhuko  1-  āvāso  gantabbo  aññatra pakatattena
aññatra  antarāyā  na  bhikkhave  mūlāya  paṭikassanārahena bhikkhunā
sabhikkhukā  āvāsā  abhikkhuko  anāvāso  gantabbo  aññatra
pakatattena  aññatra  antarāyā  na bhikkhave mūlāya paṭikassanārahena
bhikkhunā  sabhikkhukā  āvāsā  abhikkhuko  āvāso  vā anāvāso
vā  gantabbo  aññatra  pakatattena  aññatra  antarāyā  na
bhikkhave  mūlāya  paṭikassanārahena  bhikkhunā  sabhikkhukā  anāvāsā
abhikkhuko  āvāso  gantabbo  aññatra  pakatattena  aññatra
antarāyā
   {338.1}  na  bhikkhave  mūlāya  paṭikassanārahena  bhikkhunā
sabhikkhukā  anāvāsā  abhikkhuko  anāvāso  gantabbo  aññatra
pakatattena  aññatra  antarāyā  na bhikkhave mūlāya paṭikassanārahena
bhikkhunā  sabhikkhukā  anāvāsā  abhikkhuko  āvāso vā anāvāso
vā  gantabbo  aññatra  pakatattena aññatra antarāyā na bhikkhave
mūlāya  paṭikassanārahena  bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā
vā abhikkhuko āvāso gantabbo .pe. abhikkhuko anāvāso gantabbo
.pe.  abhikkhuko  āvāso  vā anāvāso vā gantabbo aññatra
@Footnote: 1 Yu. sabhikkhuko.
Pakatattena aññatra antarāyā.
   [339]  Na bhikkhave mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā sabhikkhukā
āvāsā  sabhikkhuko āvāso gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā
aññatra  pakatattena  aññatra  antarāyā  na  bhikkhave  mūlāya
paṭikassanārahena  bhikkhunā  sabhikkhukā  āvāsā  sabhikkhuko anāvāso
gantabbo  .pe.  sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo
yatthassu  bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra pakatattena aññatra antarāyā
na  bhikkhave  mūlāya  paṭikassanārahena  bhikkhunā sabhikkhukā anāvāsā
sabhikkhuko  āvāso  gantabbo  .pe.  sabhikkhuko  anāvāso
gantabbo  .pe.  sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo
yatthassu  bhikkhū  nānāsaṃvāsakā  aññatra  pakatattena  aññatra
antarāyā  na  bhikkhave  mūlāya  paṭikassanārahena bhikkhunā sabhikkhukā
āvāsā  vā  anāvāsā vā sabhikkhuko āvāso gantabbo .pe.
Sabhikkhuko  anāvāso  gantabbo  .pe.  sabhikkhuko  āvāso
vā  anāvāso  vā  gantabbo  yatthassu  bhikkhū  nānāsaṃvāsakā
aññatra pakatattena aññatra antarāyā.
   [340]  Gantabbo  bhikkhave  mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā
sabhikkhukā  āvāsā  sabhikkhuko āvāso .pe. sabhikkhuko anāvāso
.pe.  sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā  yatthassu bhikkhū
samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo
Bhikkhave  mūlāya  paṭikassanārahena  bhikkhunā  sabhikkhukā  anāvāsā
sabhikkhuko  āvāso  .pe.  sabhikkhuko  anāvāso .pe. sabhikkhuko
āvāso  vā  anāvāso  vā  yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā
yaṃ  jaññā  sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo  bhikkhave
mūlāya   paṭikassanārahena  bhikkhunā  sabhikkhukā  āvāsā  vā
anāvāsā  vā  sabhikkhuko  āvāso  .pe.  sabhikkhuko anāvāso
.pe.  sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā  yatthassu bhikkhū
samānasaṃvāsakā yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantunti.
   [341] Na bhikkhave mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā pakatattena
bhikkhunā  saddhiṃ  ekacchanne  āvāse  vatthabbaṃ  na  ekacchanne
anāvāse  vatthabbaṃ  na  ekacchanne āvāse vā anāvāse vā
vatthabbaṃ  pakatattaṃ  bhikkhuṃ  disvā  āsanā  vuṭṭhātabbaṃ  pakatatto
bhikkhu  āsanena  nimantetabbo  na  pakatattena  bhikkhunā  saddhiṃ
ekāsane  nisīditabbaṃ  na  nīce  āsane  nisinne ucce āsane
nisīditabbaṃ  na  chamāyaṃ  nisinne  āsane  nisīditabbaṃ na ekacaṅkame
caṅkamitabbaṃ  na  nīce caṅkame caṅkamante ucce caṅkame caṅkamitabbaṃ
na chamāyaṃ caṅkamante caṅkame caṅkamitabbaṃ.
   [342] Na bhikkhave mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā pārivāsikena
bhikkhunā  saddhiṃ  .pe.  mūlāya  paṭikassanārahena vuḍḍhatarena bhikkhunā
saddhiṃ  .pe.  mānattārahena  bhikkhunā saddhiṃ .pe. mānattacārikena
Bhikkhunā  saddhiṃ  .pe.  abbhānārahena  bhikkhunā  saddhiṃ ekacchanne
āvāse vatthabbaṃ na ekacchanne anāvāse vatthabbaṃ na ekacchanne
āvāse  vā  anāvāse  vā  vatthabbaṃ  na ekāsane nisīditabbaṃ
na  nīce  āsane  nisinne  ucce  āsane nisīditabbaṃ na chamāyaṃ
nisinne  āsane  nisīditabbaṃ  na  ekacaṅkame  caṅkamitabbaṃ na nīce
caṅkame  caṅkamante ucce caṅkame caṅkamitabbaṃ na chamāyaṃ caṅkamante
caṅkame caṅkamitabbaṃ.
   [343] Mūlāya paṭikassanārahacatuttho ce bhikkhave parivāsaṃ dadeyya
mūlāya  paṭikasseyya  mānattaṃ  dadeyya  tabbīso  1-  abbheyya
akammaṃ taṃ 2- na ca karaṇīyanti.
       Mūlāya paṭikassanārahavattaṃ niṭṭhitaṃ 3-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 137-142. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=2782              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=2782              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=334&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=17              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]