ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [284] Tena kho pana samayena bhagavā bhikkhūnaṃ anekapariyāyena
vinayakathaṃ  katheti  vinayassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  vinayapariyattiyā  vaṇṇaṃ
bhāsati  ādissa  ādissa  āyasmato  upālissa  vaṇṇaṃ  bhāsati .
Bhikkhūnaṃ  etadahosi  4- bhagavā kho bhikkhūnaṃ anekapariyāyena vinayakathaṃ
katheti  vinayassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  vinayapariyattiyā  vaṇṇaṃ  bhāsati
ādissa  ādissa  āyasmato  upālissa  vaṇṇaṃ  bhāsati  handa
mayaṃ  āvuso  āyasmato upālissa santike vinayaṃ pariyāpuṇāmāti .
Te  ca 5- bahū bhikkhū therā ca navā ca majjhimā ca āyasmato
@Footnote: 1 Ma. muttaṃ. 2 Ma. idha tayā gahitaṃ. Yu. idha gahitaṃ kho. 3 Yu. paṭibāhiro.
@4 Ma. Yu. bhikkhūnaṃ etadahosīti ime pāṭhā natthi. tattha bhikkhū bhagavā kho
@bhikkhūnaṃ anekapariyāyena vinayakathaṃ kathetītiādivacanaṃyeva āgataṃ. 5 Yu. tedha.
Upālissa  santike  vinayaṃ  pariyāpuṇanti  . āyasmā upāli ṭhitako
va 1- uddisati therānaṃ bhikkhūnaṃ gāravena. Therāpi bhikkhū ṭhitakā va 1-
uddisāpenti dhammagāravena . tatra 2- therā ceva bhikkhū kilamanti
āyasmā ca upāli 3- . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi
bhikkhave  navakena  bhikkhunā  uddisantena samake vā āsane nisīdituṃ
uccatarake  4-  vā dhammagāravena therena bhikkhunā uddisāpentena
samake vā āsane nisīdituṃ nīcatarake 5- vā dhammagāravenāti.
   [285] Tena kho pana samayena bahū bhikkhū āyasmato upālissa
santike  ṭhitakā  va  uddesaṃ  paṭimānentā  kilamanti  . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  samānāsanikehi saha
nisīditunti.
   [286] Athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kittāvatā nu kho samānāsaniko
hotīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
tivassantarena saha nisīditunti.
   [287] Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū 6- samānāsanikā
ekamañce 7- nisīditvā mañcaṃ bhindiṃsu . ekapīṭhe 8- nisīditvā pīṭhaṃ
bhindiṃsu  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. vasaddo na dissati. 2 Ma. Yu. tattha. 3 Ma. kilamati. 4 Ma. Yu. uttare.
@5 Ma. Yu. nīcatare. 6 Yu. bhikkhūti na dissati. 7 Ma. Yu. mañce. 8 Ma. Yu. pīṭhe.
Tivaggassa  mañcaṃ  tivaggassa  pīṭhanti  .  tivaggopi mañce nisīditvā
mañcaṃ  bhindi  .  pīṭhe nisīditvā piṭhaṃ bhindi . te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  duvaggassa  mañcaṃ
duvaggassa pīṭhanti.
   [288]  Tena  kho  pana samayena bhikkhū asamānāsanikehi saha
dīghāsane  nisīdituṃ  kukkuccāyanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  ṭhapetvā  paṇḍakaṃ  mātugāmaṃ  ubhatobyañjanaṃ
asamānāsanikehi saha dīghāsane nisīditunti.
   [289]  Athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kittakaṃ pacchimaṃ 1- nu kho
dīghāsanaṃ  hotīti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  yaṃ  tiṇṇannaṃ  2-
pahoti ettakaṃ pacchimaṃ 3- dīghāsananti.
   [290]  Tena kho pana samayena visākhā migāramātā saṅghassa
atthāya  sālindaṃ  pāsādaṃ  kārāpetukāmā  hoti  hatthinakhakaṃ .
Athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi  kinnu  kho  bhagavatā  pāsādaparibhogo
anuññāto  kiṃ  ananuññātoti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave sabbaṃ pāsādaparibhoganti.
   [291]  Tena  kho pana samayena rañño pasenadissa kosalassa
ayyikā  4-  kālakatā  hoti . tassā kālakiriyāya saṅghassa bahuṃ
akappiyabhaṇḍaṃ   uppannaṃ   hoti  seyyathīdaṃ  āsandi  pallaṅko
@Footnote: 1 Yu. kittakapacchimaṃ. 2 Ma. Yu. tiṇṇaṃ. 3 Yu. ettakapacchimaṃ. 4 Yu. ayyakā.
Goṇako  cittakā  paṭikā  paṭalikā  tūlikā  vikaṭikā  uddhalomī
ekantalomī  kaṭissaṃ  koseyyaṃ  kuttakaṃ  hatthattharaṃ assattharaṃ rathattharaṃ
ajinappaveṇi  kadalimigapavarapaccattharaṇaṃ  sauttaracchadaṃ ubhatolohitakupadhānaṃ .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave āsandiyā
pāde   chinditvā   paribhuñjituṃ  pallaṅkassa  vāḷe  bhinditvā
paribhuñjituṃ  tūlikaṃ  vijaṭetvā  bimbohanaṃ  kātuṃ  avasesaṃ  bhummattharaṇaṃ
kātunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 129-132. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2584              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2584              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=284&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=284              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=7781              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=7781              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]