ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [383] Athakho devadatto yena kokāliko kaṭamorakatissako 3-
khaṇḍadeviyāputto   samuddadatto   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā
kokālikaṃ   kaṭamorakatissakaṃ   3-   khaṇḍadeviyāputtaṃ  samuddadattaṃ
etadavoca  etha mayaṃ āvuso samaṇassa gotamassa saṅghabhedaṃ karissāma
cakkabhedanti  .  evaṃ  vutte  kokāliko  devadattaṃ  etadavoca
samaṇo  kho  āvuso  gotamo  mahiddhiko  mahānubhāvo  kathaṃ  mayaṃ
samaṇassa gotamassa saṅghabhedaṃ karissāma cakkabhedanti.
   {383.1} Etha mayaṃ āvuso samaṇaṃ gotamaṃ upasaṅkamitvā pañca
vatthūni  yācissāma  bhagavā  bhante  anekapariyāyena  appicchassa
santuṭṭhassa  sallekhassa  dhūtassa  pāsādikassa  apacayassa viriyārambhassa
vaṇṇavādī  imāni  bhante  pañca vatthūni anekapariyāyena appicchatāya
santuṭṭhatāya  4-  sallekhāya  dhūtāya  5-  pāsādikatāya apacayāya
viriyārambhāya  saṃvattanti  sādhu bhante bhikkhū yāvajīvaṃ āraññakā 6-
assu yo gāmantaṃ osareyya vajjaṃ naṃ phuseyya yāvajīvaṃ piṇḍapātikā
assu  yo  nimantanaṃ  sādiyeyya  vajjaṃ  naṃ  phuseyya  yāvajīvaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 2 Ma. Yu. kulānuddayāya. 3 Ma. kaṭamodakatissako.
@4 Ma. Yu. santuṭṭhiyā. 5 Ma. Yu. dhutatāya. 6 Ma. āraññikā.
Paṃsukūlikā  assu  yo  gahapaticīvaraṃ  sādiyeyya  vajjaṃ  naṃ  phuseyya
yāvajīvaṃ  rukkhamūlikā  assu  yo  channaṃ  upagaccheyya  vajjaṃ  naṃ
phuseyya  yāvajīvaṃ  macchamaṃsaṃ  na  khādeyyuṃ  yo  macchamaṃsaṃ khādeyya
vajjaṃ  naṃ  phuseyyāti  imāni  pañca  vatthūni  1- samaṇo gotamo
nānujānissati  te  ca  2-  mayaṃ  imehi  pañcahi  vatthūhi  janaṃ
saññāpessāmāti  .  sakkā  kho  āvuso  imehi pañcahi vatthūhi
samaṇassa  gotamassa  saṅghabhedo  kātuṃ  cakkabhedo  lūkhappasannā  hi
āvuso manussāti.
   [384]  Athakho  devadatto sapariso yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  devadatto  bhagavantaṃ  etadavoca  bhagavā  bhante
anekapariyāyena   appicchassa   santuṭṭhassa   sallekhassa  dhūtassa
pāsādikassa  apacayassa  viriyārambhassa  vaṇṇavādī  imāni  bhante
pañca  vatthūni  anekapariyāyena  appicchatāya  santuṭṭhatāya sallekhāya
dhūtāya  pāsādikatāya  apacayāya  viriyārambhāya  saṃvattanti  sādhu
bhante  bhikkhū  yāvajīvaṃ  āraññakā  assu  yo gāmantaṃ osareyya
vajjaṃ  naṃ  phuseyya  yāvajīvaṃ  piṇḍapātikā  assu  yo  nimantanaṃ
sādiyeyya  vajjaṃ  naṃ  phuseyya  yāvajīvaṃ  paṃsukūlikā  assu  yo
@Footnote: 1 Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ na dissati. 2 Ma. Yu. casaddo na dissati.
Gahapaticīvaraṃ  sādiyeyya  vajjaṃ  naṃ  phuseyya  yāvajīvaṃ  rukkhamūlikā
assu  yo  channaṃ  upagaccheyya  vajjaṃ  naṃ  phuseyya  yāvajīvaṃ
macchamaṃsaṃ  na  khādeyyuṃ  yo  macchamaṃsaṃ  khādeyya  vajjaṃ  naṃ
phuseyyāti  .  alaṃ  devadatta  yo  icchati āraññako hotu yo
icchati  gāmante  viharatu  yo  icchati  piṇḍapātiko  hotu
yo  icchati  nimantanaṃ  sādiyatu  yo  icchati  paṃsukūliko  hotu
yo  icchati  gahapaticīvaraṃ  sādiyatu aṭṭha māse kho mayā devadatta
rukkhamūlasenāsanaṃ   anuññātaṃ   tikoṭiparisuddhaṃ   macchamaṃsaṃ   adiṭṭhaṃ
assutaṃ  aparisaṅkitanti  .  athakho  devadatto  na  bhagavā  imāni
pañca  vatthūni  anujānātīti  haṭṭho  udaggo  sapariso uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [385]  Athakho  devadatto sapariso rājagahaṃ pavisitvā pañcahi
vatthūhi  janaṃ  saññāpesi  mayaṃ  āvuso  samaṇaṃ gotamaṃ upasaṅkamitvā
pañca   vatthūni   yācimhā   bhagavā  bhante  anekapariyāyena
appicchassa   .pe.  viriyārambhassa  vaṇṇavādī  imāni  bhante
pañca  vatthūni  anekapariyāyena  appicchatāya  .pe.  viriyārambhāya
saṃvattanti  sādhu bhante bhikkhū yāvajīvaṃ āraññakā assu yo gāmantaṃ
osareyya  vajjaṃ  naṃ phuseyya .pe. yāvajīvaṃ macchamaṃsaṃ na khādeyyuṃ
yo  macchamaṃsaṃ  khādeyya  vajjaṃ  naṃ  phuseyyāti  imāni  pañca
vatthūni  samaṇo  gotamo  nānujānāti  te  ca mayaṃ imehi pañcahi
Vatthūhi samādāya vattāmāti.
   [386] Tattha ye te manussā assaddhā appasannā dubbuddhino
te evamāhaṃsu ime kho samaṇā sakyaputtiyā dhūtā 1- sallekhavuttino
samaṇo pana gotamo bāhulliko bāhullāya cetetīti . ye pana te
manussā  saddhā  pasannā  paṇḍitā  buddhimanto  te  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  devadatto  2-  saṅghabhedāya
parakkamissati  cakkabhedāyāti  .  assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ
ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  . ye te bhikkhū appicchā
.pe.  te  ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma devadatto
saṅghabhedāya parakkamissati cakkabhedāyāti.
   {386.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Saccaṃ
kira  tvaṃ  devadatta  saṅghabhedāya parakkamasi cakkabhedāyāti . saccaṃ
bhagavāti . alaṃ devadatta mā te rucci saṅghabhedo garuko kho devadatta
saṅghabhedo  yo kho devadatta samaggaṃ bhindati kappaṭṭhitikaṃ 3- kibbisaṃ
pasavati kappaṃ nirayamhi paccati yo ca kho devadatta bhinnaṃ saṅghaṃ samaggaṃ
karoti  brahmapuññaṃ  pasavati kappaṃ saggamhi modati alaṃ devadatta mā
te rucci saṅghabhedo garuko kho devadatta saṅghabhedoti.
   [387]  Athakho  āyasmā  ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  rājagahaṃ piṇḍāya pāvisi . addasā kho devadatto
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhutā. 2 Ma. Yu. bhagavato. 3 Ma. Yu. kappaṭṭhikaṃ.
Āyasmantaṃ  ānandaṃ  rājagahe  piṇḍāya carantaṃ disvāna yenāyasmā
ānando   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   ānandaṃ
etadavoca  ajjataggedānāhaṃ  āvuso  ānanda  aññatreva bhagavatā
aññatreva  bhikkhusaṅghā  uposathaṃ  karissāmi  saṅghakammaṃ karissāmīti .
Athakho  āyasmā  ānando  rājagahe  piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto   yena   bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {387.1}  Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ
etadavoca  idhāhaṃ  bhante  pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
rājagahaṃ piṇḍāya pāvisiṃ addasā kho maṃ bhante devadatto rājagahe
piṇḍāya  carantaṃ  disvāna  yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ
etadavoca  ajjataggedānāhaṃ  āvuso  ānanda  aññatreva bhagavatā
aññatreva  bhikkhusaṅghā  uposathaṃ  karissāmi  saṅghakammaṃ  karissāmīti
ajja  1-  bhante  devadatto  saṅghaṃ bhindissatīti . athakho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
   [388] Sukaraṃ sādhunā sādhu    sādhu pāpena dukkaraṃ.
      Pāpaṃ pāpena sukaraṃ      pāpamariyehi dukkaranti.
          Dutiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 191-195. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=3835              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=3835              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=383&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=52              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=383              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com