ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [528] Tena kho pana samayena bhikkhuhi 2- bhikkhunīnaṃ kammaṃ na
@Footnote: 1 Ma. byūhepi. Yu. vayūhepi. 2 Ma. Yu. Rā. bhikkhūhīti pāṭho natthi.
Kariyati  .pe.  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  bhikkhunīnaṃ  kammaṃ  kātunti  .  athakho  bhikkhūnaṃ
etadahosi  kena  nu  kho  bhikkhunīnaṃ  kammaṃ  kātabbanti  .  te
bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave
bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ kammaṃ kātunti.
   [529]  Tena  kho pana samayena katakammā bhikkhuniyo rathiyāpi
viyūhepi  siṅghāṭakepi  bhikkhuṃ passitvā pattaṃ bhūmiyaṃ nikkhipitvā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
khamāpenti  evaṃ  puna  na  1- kātabbanti maññamānā . manussā
tatheva  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  jāyāyo  imā  imesaṃ
jāriyo  imā imesaṃ rattiṃ vimānetvā idāni khamāpentīti . te
bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ
kammaṃ  kātabbaṃ  yo  kareyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave  bhikkhunīhi  bhikkhunīnaṃ  kammaṃ  kātunti  .  bhikkhuniyo  na
jānanti  evaṃpi  kammaṃ  kātabbanti . te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  bhikkhūhi  bhikkhunīnaṃ  ācikkhituṃ
evaṃ kammaṃ kareyyāthāti.
   [530] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo saṅghamajjhe bhaṇḍanajātā
kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā
viharanti  na  sakkonti  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametuṃ  .pe. te bhikkhū
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃ nūna.
Bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ
adhikaraṇaṃ vūpasametunti.
   [531]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū  bhikkhunīnaṃ adhikaraṇaṃ
vūpasamenti  .  tasmiṃ  kho  pana  adhikaraṇe  vinicchiyamāne dissanti
bhikkhuniyo   kammappattāyopi   āpattigāminiyopi   .  bhikkhuniyo
evamāhaṃsu  sādhu  bhante  ayyā va bhikkhunīnaṃ kammaṃ karontu ayyā
va  bhikkhunīnaṃ  āpattiṃ  paṭiggaṇhantu  evaṃ  hi  bhagavatā  paññattaṃ
bhikkhūhi  bhikkhunīnaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametabbanti  .  te  bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ kammaṃ
āropetvā  bhikkhunīnaṃ  niyyādetuṃ  bhikkhunīhi  bhikkhunīnaṃ  kammaṃ  kātuṃ
bhikkhūhi  bhikkhunīnaṃ  āpattiṃ āropetvā bhikkhunīnaṃ niyyādetuṃ bhikkhunīhi
bhikkhunīnaṃ āpattiṃ paṭiggahetunti.
   [532]  Tena  kho  pana  samayena  uppalavaṇṇāya  bhikkhuniyā
antevāsinī  bhikkhunī  satta  vassāni  bhagavantaṃ  anubandhā 1- hoti
vinayaṃ  pariyāpuṇantī  .  tassā  muṭṭhassatiniyā  gahito  gahito
mussati . assosi kho sā bhikkhunī bhagavā kira sāvatthiṃ gantukāmoti.
Athakho  tassā  bhikkhuniyā  etadahosi  ahaṃ  kho  satta  vassāni
bhagavantaṃ  anubandhiṃ  1-  vinayaṃ pariyāpuṇantī tassā me muṭṭhassatiniyā
gahito  gahito  mussati  dukkaraṃ  kho  pana  mātugāmena  yāvajīvaṃ
@Footnote: 1 Yu. anubaddhā.
Satthāraṃ  anubandhituṃ  kathaṃ  nu  kho  mayā paṭipajjitabbanti . athakho
sā  bhikkhunī  bhikkhunīnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  .  bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe. Anujānāmi bhikkhave bhikkhūhi bhikkhunīnaṃ vinayaṃ vācetunti.
       Paṭhamabhāṇavāraṃ.
   [533]  Athakho  bhagavā  vesāliyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
sāvatthī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena cārikaṃ caramāno yena
sāvatthī  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū   bhikkhuniyo   kaddamodakena   osiñcanti   appevanāma
amhesu  sārajjeyyunti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  bhikkhunā  bhikkhuniyo kaddamodakena osiñcitabbā
yo  osiñceyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  tassa
bhikkhuno  daṇḍakammaṃ  kātunti  .  athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi kinnu
kho  daṇḍakammaṃ  kātabbanti  .  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ. Avandiyo so bhikkhave bhikkhu bhikkhunīsaṅghena kātabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 333-336. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6709              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6709              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=528&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=84              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=528              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com