ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

            Tassuddānaṃ
   [613] Pabbajjaṃ gotamī yāci     nānuññāsi tathāgato
    kapilavatthu vesāliṃ          agamāsi vināyako.
    Rajokiṇṇā 3- koṭṭhakesu 4-  ānandassa pavedayi.
@Footnote: 1 Ma. bhikkhunikhandhako dasamo. 2 Ma. imasmiṃ khandhake vatthū ekasataṃ.
@3 Yu. rajokiṇṇe. 4 Ma. rajokiṇṇena koṭṭhake.
    Bhabboti nayato yāci        mātāti posikāti ca.
    Vassasataṃ tadahu ca          abhikkhu paccāsiṃsanā 1-
    pavāraṇā garudhammā        dve vassā anakkosanā
    ovaṭo ca aṭṭha dhammā 2-    yāvajīvānuvattanā.
    Garudhammapaṭiggaho          sā vassā upasampadā.
    Vassasahassaṃ pañceva        kumbhathenaka 3- setaṭṭhi
    mañjeṭṭhikā upamāhi 4-    evaṃ saddhammahiṃsanā
    pāḷiṃ bandheyyupamāhi 5-    puna saddhammasaṇṭhiti
    upasampādetuṃ ayyā       yathāvuḍḍhābhivādanā
    na karissanti kimeva         sādhāraṇāsādhāraṇaṃ
    ovādaṃ pātimokkhañca      kena nu kho upassayaṃ
    na jānanti ca ācikkhi       na karonti ca bhikkhūhi 6-
    paṭiggahetuṃ bhikkhūhi         bhikkhunīhi paṭiggaho
    ācikkhi kammaṃ bhikkhūhi       ujjhāyanti bhikkhūhi 7- vā
    ācikkhituṃ bhaṇḍanañca       ropetvā uppalāya ca
    sāvatthiyā kaddamodake 8-   avandi kāya ūru ca
    aṅgajātaṃ ca obhāsaṃ        sampayojenti vaggikā
    avandiyo daṇḍakammaṃ       bhikkhuniyo tathā puna
@Footnote: 1 Ma. paccāsīsanā. 2 Yu. ovādenaṭṭha te dhammā. 3 Yu. kumbhathenakā.
@4 Ma. mañjiṭṭhitaupamāhi. Yu. mañcaṭṭhika upamāhi. 5 Ma. āḷiṃ bandheyya pāve.
@Yu. āḷiṃ bandheyya pā eva. 6 Ma. Yu. bhikkhuhi. 7 Ma. Yu. bhikkhunīhi vā.
@8 Ma. Yu. kaddamoda.
    Āvaraṇañca ovādaṃ        nu kho kappati pakkami
    bālāvatthuvinicchayā 1-     ovādaṃ saṅgho pañcahi
    duve tisso na gaṇhanti      bālā gilānagāmikaṃ
    araññaṃ nārocenti ca       puna paccāgacchanti ca 2-
    dīghaṃ vilivacammañca         dussā ca veṇi vaṭṭi ca
    coḷaveṇi ca vaṭṭi ca        suttaveṇi ca vaṭṭikā
    aṭṭhillaṃ gohanukena        hatthakocchaṃ padaṃ 3- tathā
    ūru mukhaṃ dantamaṃsaṃ          ālimpo madda cuṇṇanā
    lañcenti aṅgarāgañca      mukharāgaṃ tathā duve
    avaṅgaṃ viseso loko 4-      sālokena sanaccanaṃ 5-
    vesi 6- pānāgāraṃ sūnaṃ      āpaṇaṃ vaḍḍhi vāṇijā
    dāsaṃ dāsiṃ kammakaraṃ         kammakāriṃ upaṭṭhayuṃ 7-
    tiracchāna haritaki 8-        sandhārayanti namātakaṃ 9-
    nīlaṃ pītaṃ lohitakaṃ           mañjeṭṭhakaṇhacīvarā 10-
    mahāraṅga mahānāmā 11- ca  acchinnā dīghameva ca
    puppha phala 12- kañcukañca    tirīṭañceva dhārayuṃ.
    Bhikkhunīsikkhamānāya        sāmaṇerāya accaye 13-
@Footnote: 1 Yu. bālāvatthuvinicchayo. 2 Ma. Yu. āraññakā nārocenti na paccāgacchanti ca.
@3 Yu. pari. 4 Yu. avaṅga viseso loke. 5 Ma. naccena ca. Yu. sanaccena ca.
@6 Ma. Yu. vesī. 7 Yu. kammakariṃ upaṭṭhahaṃ. 8 Ma. Yu. harītaki.
@9 Ma. Yu. namatakaṃ. 10 Ma. Yu. mañcaṭṭhakaṇhacīvaro. 11 Ma. Yu. mahānāma.
@12 Yu. pala. 13 Yu. apiccaye.
    Niyyādite parikkhāre       bhikkhuniyo ca issarā
    bhikkhussa sāmaṇerassa       upāsakassupāsikā
    aññesañca parikkhāre      niyyāte bhikkhū 1- issarā.
    Mallā 2- gabbhaṃ pattamūlaṃ    byañjanaṃ āmisena ca
    ussannañca bāḷhataraṃ      sannidhikataāmisaṃ
    bhikkhūnaṃ yādisaṃ heṭṭhaṃ        bhikkhunīnaṃ tathā kare.
    Senāsanaṃ utuniyo          makkhiyati paṭāni ca
    chijjati 3- sabbakālañca     animittāpi 4- dissare
    nimittā lohitā ceva        tatheva dhuvalohitā
    dhuvacoḷapaggharantī 5-       sikhariṇitthipaṇḍakā
    vepurisī ca sambhinnā        ubhatobyañjanāpi 6- ca
    animittādito katvā       yāva ubhayabyañjanā
    etaṃ peyyālato heṭṭhaṃ 7-    kuṭṭhaṃ gaṇḍo kilāsi ca
    sosāpamāro mānusī        itthīsi bhujissāsi ca
    anaṇā na rājabhaṭī         anuññātā ca vīsati
    paripuṇṇā ca kinnāmā     kānāmā te pavattinī
    catuvīsantarāyānaṃ          pucchitvā upasampadā.
    Vitthāyanti ananusiṭṭhā      saṅghamajjhe tatheva ca
    upajjhāgāha saṅghāṭi       uttarantaravāsako
    saṅkacchudakasāṭi ca 8-       ācikkhitvāna pesaye
@Footnote: 1 Ma. niyyāte bhikkhu. Yu. niyyante bhikkhu. 2 Ma. mallī. Yu. malle.
@3 Ma. Yu. chijjanti. 4 Yu. animittādi. 5 Yu. dhuvacoḷaṃ paggharaṇi.
@6 Yu. ubhatobyañjanā ca yā. 7 Ma. Yu. heṭṭhā. 8 Ma. saṅkaccudakasāṭi ca.
@Yu. saṅkacchadakasāṭi ca.
    Bālā asammate kato       yāce pucchantarāyikā
    ekatoupasampannā        bhikkhusaṅghe tathā puna
    chāyā utudivasā ca         saṅgīti tayo nissaye
    aṭṭha akaraṇīyāni          kālaṃ sabbattha aṭṭhadhā 1-
    na pavārenti bhikkhunī        bhikkhusaṅghaṃ tatheva ca
    kolāhalaṃ purebhattaṃ         vikāle ca kulāhalaṃ 2-
    uposathaṃ pavāraṇaṃ          savacanaṃ anūvadaṃ 3-
    okāsaṃ code sārenti      paṭikkhittaṃ mahesinā.
    Tatheva bhikkhu bhikkhunī         anuññātaṃ mahesinā.
    Yānaṃ gilānaṃ yuttañca       yānugghātaḍḍhakāsikā
    bhikkhu sikkhā sāmaṇera       sāmaṇerī ca bāliyā 4-
    araññe upāsakena        uddosito upassayaṃ
    na sammati navakammaṃ         nisinnagabbhaekikā
    sāgārañca garudhammaṃ        appaccakkhā yā 5- ca saṅkami
    abhivādana kesā ca         nakhā ca vaṇakammanā 6-
    pallaṅkena gilānā ca       vaccaṃ cuṇṇena vāsitaṃ
    jantāghare paṭisote        atitthe purisena ca
    mahāgotamī āyāci        ānando cāpi yoniso.
    Parisā catasso honti       pabbajjā 7- jinasāsane.
@Footnote: 1 Ma. aṭṭheva. Yu. aṭṭha vā. 2 Ma. Yu. kolāhalaṃ. 3 Ma. savacanīyānuvādanaṃ.
@Yu. savacani anuvādanaṃ. 4 Ma. Yu. bālāya. 5 Ma. Yu. paccakkhāya ca.
@6 Yu. vakakammanā. 7 Yu. pabbajjaṃ.
    Saṃvegajananatthāya          saddhammassa ca vuḍḍhiyā 1-
    āturassā va bhesajjaṃ        evaṃ buddhena desitaṃ.
    Evaṃ vinītā 2- saddhamme     mātugāmāpi ītarā
    tā 3- yanti accutaṃ ṭhānaṃ     yattha gantvā na socareti.
              [4]-
          -----------------
@Footnote: 1 Yu. buddhiyā. 2 Yu. viditā. 3 Ma. yā. 4 Ma. bhikkhunīkhandhako niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 373-378. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7519              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7519              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=613&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=99              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=613              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com