ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

          Āṭānāṭiyasuttaṃ
   [207]  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
gijjhakūṭe  pabbate  .  athakho  cattāro  mahārājā  mahatiyā ca
yakkhasenāya  mahatiyā  ca  gandhabbasenāya mahatiyā ca kumbhaṇḍasenāya
mahatiyā  ca  nāgasenāya  catuddisaṃ  rakkhaṃ  ṭhapetvā catuddisaṃ gumbaṃ
ṭhapetvā  catuddisaṃ  ovaraṇaṃ  ṭhapetvā  abhikkantāya  rattiyā
abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  gijjhakūṭaṃ  obhāsetvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  tepi  kho  yakkhā  appekacce bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ  sāraṇīyaṃ  1- vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce yena
bhagavā   tenañjalimpaṇāmetvā   ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
nāmagottaṃ  sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  tuṇhībhūtā
ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [208]  Ekamantaṃ  nisinno kho vessavaṇo mahārājā bhagavantaṃ
etadavoca  santi  hi  bhante  uḷārā  yakkhā bhagavato appasannā
santi  hi  bhante uḷārā yakkhā bhagavato pasannā santi hi bhante
majjhimā  yakkhā  bhagavato  appasannā  santi  hi  bhante  majjhimā
yakkhā  bhagavato  pasannā  santi  hi  bhante nīcā yakkhā bhagavato
appasannā santi hi bhante nīcā yakkhā bhagavato pasannā.
@Footnote: 1 Yu. sārāṇīyaṃ.
   {208.1}  Yebhuyyena  kho pana bhante yakkhā appasannāyeva
bhagavato  taṃ  kissa hetu bhagavā hi bhante pāṇātipātā veramaṇiyā
dhammaṃ  deseti  adinnādānā  veramaṇiyā  dhammaṃ  deseti  kāmesu
micchācārā  veramaṇiyā  dhammaṃ  deseti musāvādā veramaṇiyā dhammaṃ
deseti  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇiyā  dhammaṃ  deseti .
Yebhuyyena  kho  pana  bhante  yakkhā appaṭiviratāyeva pāṇātipātā
appaṭiviratā   adinnādānā  appaṭiviratā  kāmesu  micchācārā
appaṭiviratā   musāvādā  appaṭiviratā  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
tesantaṃ  hoti appiyaṃ amanāpaṃ . santi hi bhante bhagavato sāvakā
araññe  vanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  appasaddāni
appanigghosāni  vijanavātāni  manussarāhaseyyakāni  paṭisallānasāruppāni
tattha  santi uḷārā yakkhā nivāsino ye imasmiṃ bhagavato pāvacane
appasannā  tesaṃ  pasādāya  uggaṇhātu  bhante bhagavā āṭānāṭiyaṃ
rakkhaṃ  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  guttiyā  rakkhāya
avihiṃsāya phāsuvihārāyāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {208.2}  Athakho  vessavaṇo  mahārājā  bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ āṭānāṭiyaṃ rakkhaṃ abhāsi
   [209] Vipassissa 1- namatthu      cakkhumantassa sirīmato
         sikhissapi 2- namatthu      sabbabhūtānukampino.
         Vessabhussa 3- namatthu    nhātakassa tapassino
@Footnote: 1 Yu. vipassissa ca. 2 Ma. sikhissapi ca. 3 Ma. vessabhussa ca.
        Namatthu kakusandhassa        mārasenappamaddino.
        Konāgamanassa namatthu      brāhmaṇassa vusīmato
        kassapassa 1- namatthu      vippamuttassa sabbadhi.
        Aṅgīrasassa namatthu        sakyaputtassa sirīmato
        yo imaṃ dhammamadesesi 2-    sabbadukkhā panūdanaṃ.
        Ye cāpi nibbutā loke     yathābhūtaṃ vipassisuṃ
       te janā apisuṇā         mahantā vītasāradā.
       Hitaṃ devamanussānaṃ         yaṃ namassanti gotamaṃ
       vijjācaraṇasampannaṃ        mahantaṃ vītasāradaṃ.
       Yato uggacchati suriyo 3-    ādicco maṇḍalīmahā
       yassa cuggacchamānassa      saṃvarīpi nirujjhati.
       Yassa cuggate suriye        divasoti pavuccati
       rahadopi tattha gambhīro      samuddo saritodako
       evantaṃ tattha jānanti      samuddo saritodako.
   [210] Ito sā purimā disā      iti naṃ ācikkhatī jano
        yaṃ disaṃ abhipāleti        mahārājā yasassi so
        gandhabbānaṃ ādhipati 4-   dhataraṭṭho iti 5- nāmaso
        ramatī naccagītehi          gandhabbehi purakkhato.
        Puttāpi tassa bahavo      ekanāmāti me sutaṃ
        asīti dasa eko ca         indanāmā mahabbalā
@Footnote: 1 Ma. kassapassa ca. 2 Ma. dhammaṃ desesi. 3 Ma. sūriyo.
@4 Ma. adhipati. ito paraṃ īdisameva. 5 Ma. dhataraṭṭhoti.
        Te cāpi buddhaṃ disvāna     buddhaṃ ādiccabandhunaṃ
        dūrato va namassanti        mahantaṃ vītasāradaṃ.
        Namo te purisājañña      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi         amanussāpi taṃ vandanti.
        Sutaṃ netaṃ abhiṇhaso       tasmā evaṃ vademhase 1-
        jinaṃ vandatha gotamaṃ         jinaṃ vandāma gotamaṃ
        vijjācaraṇasampannaṃ       buddhaṃ vandāma gotamaṃ.
        Yena petā pavuccanti      pisuṇā piṭṭhimaṃsikā
        pāṇātipātino luddā 2-  corā nekatikā janā.
   [211] Ito sā dakkhiṇā disā    iti naṃ ācikkhatī jano
        yaṃ disaṃ abhipāleti        mahārājā yasassi so
        kumbhaṇḍānaṃ ādhipati     viruḷho iti nāmaso
        ramatī naccagītehi         kumbhaṇḍehi purakkhato.
        Puttāpi tassa bahavo      ekanāmāti me sutaṃ
        asīti dasa eko ca        indanāmā mahabbalā
        te cāpi buddhaṃ disvāna     buddhaṃ ādiccabandhunaṃ
        dūrato va namassanti        mahantaṃ vītasāradaṃ.
        Namo te purisājañña      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi        amanussāpi taṃ vandanti.
        Sutaṃ netaṃ abhiṇhaso       tasmā evaṃ vademhase
@Footnote: 1 Ma. Yu. vademase. ito paraṃ īdisameva. 2 Yu. luddhā.
        Jinaṃ vandatha gotamaṃ        jinaṃ vandāma gotamaṃ
        vijjācaraṇasampannaṃ      buddhaṃ vandāma gotamaṃ.
        Yattha coggacchati suriyo    ādicco maṇḍalīmahā
        yassa coggacchamānassa    divasopi nirujjhati
        yassa coggate suriye      saṃvarīti pavuccati.
        Rahadopi tattha gambhīro     samuddo saritodako
        evantaṃ tattha jānanti     samuddo saritodako.
   [212] Ito sā pacchimā disā     iti naṃ ācikkhatī jano
        yaṃ disaṃ abhipāleti        mahārājā yasassi so
        nāgānaṃ ādhipati         virūpakkho iti 1- nāmaso
        ramatī naccagītehi         nāgehi 2- purakkhato.
        Puttāpi tassa bahavo      ekanāmāti me sutaṃ
        asīti dasa eko ca         indanāmā mahabbalā
        te cāpi buddhaṃ disvāna     buddhaṃ ādiccabandhunaṃ
        dūrato va namassanti        mahantaṃ vītasāradaṃ.
        Namo te purisājañña      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi         amanussāpi taṃ vandanti.
        Sutaṃ netaṃ abhiṇhaso        tasmā evaṃ vademhase
        jinaṃ vandatha gotamaṃ         jinaṃ vandāma gotamaṃ
        vijjācaraṇasampannaṃ       buddhaṃ vandāma gotamaṃ.
@Footnote: 1 nāgānañca adhipati virūpakkhoti . 2 Ma. nāgeheva.
        Yena uttarakurū rammā 1-    mahāneru sudassano
       manussā tattha jāyanti     amamā apariggahā.
       Na te bījaṃ pavappanti 2-     napi nīyanti naṅgalā
       akaṭṭhapākimaṃ sāliṃ        paribhuñjanti mānusā.
       Akaṇaṃ athusaṃ suddhaṃ          sugandhaṃ taṇḍulapphalaṃ
       tuṇḍikire 3- pacitvāna     tato bhuñjanti bhojanaṃ.
       Gāviṃ ekakhuraṃ katvā        anuyanti diso disaṃ
       pasuṃ ekakhuraṃ katvā         anuyanti diso disaṃ.
       Itthiṃ vāhanaṃ 4- katvā      anuyanti diso disaṃ
       purisaṃ vāhanaṃ katvā        anuyanti diso disaṃ.
       Kumāriṃ vāhanaṃ katvā        anuyanti diso disaṃ
       kumāraṃ vāhanaṃ katvā        anuyanti diso disaṃ.
       Te yāne abhirūhitvā       sabbā disā anupariyanti 5-
                 pacārā tassa rājino.
     Hatthiyānaṃ assayānaṃ      dibbaṃ yānaṃ upaṭṭhitaṃ
     pāsādā sivikā ceva      mahārājassa yasassino.
     Tassa ca nagarā ahu       antalikkhe sumāpitā
  āṭānāṭā kusināṭā parakusināṭā   nāṭapariyā 6- parakusitanāṭā.
     Uttarena kapīvanto 7-    janoghamaparena ca
  navanavatiyo 8- ambaraambaravatiyo   āḷakamandā nāma rājadhānī
@Footnote: 1 Ma. uttarakurūvho. 2 Ma. Yu. pavapanti. 3 Ma. Yu. tuṇḍikīre.
@4 Ma. itthiṃ vā vāhanaṃ. Yu. itthīvāhanaṃ. ito paraṃ īdisameva.
@5 Ma. anupariyāyanti . 6 Ma. nāṭasūriyā Yu. nāṭapuriyā. 7 Ma. kasivanto.
@8 Ma. navanavutiyo.
  Kuverassa kho pana mārisa mahārājassa  visāṇā nāma rājadhānī
     tasmā kuvero mahārājā       vessavaṇoti pavuccati.
     Paccesanto pakāsenti        tatolā tattalā tatotalā
        ojasī tejasī tatojasī
        suro 1- rājā ariṭṭho nemī.
        Rahadopi tattha dharaṇī nāma
        yato meghā pavassanti
        vassā yato patāyanti
        sabhāpi tattha bhagalavatī 2- nāma
        yattha yakkhā payirupāsanti.
     Tattha niccaphalā rukkhā     nānādijagaṇāyutā
     mayūrakoñcābhirudā       kokilābhihi 3- vaggubhi.
     Jīvañjīvakasaddettha      atho oṭṭhavacittakā
     kukkuṭakā kuḷīrakā       vane pokkharasātakā.
     Sukasālikasaddettha      daṇḍamāṇavakāni ca
     sobhati sabbakālaṃ sā     kuveranaḷinī sadā.
   [213] Ito sā uttarā disā   iti naṃ ācikkhatī jano
     yaṃ disaṃ abhipāleti         mahārājā yasassi so.
     Yakkhānaṃ ādhipati 4-       kuvero iti nāmaso
     ramatī naccagītehi          yakkhehi 5- purakkhato.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sūro. 2 Ma. sālavatī. 3 Ma. kokilādīhi.
@4 Ma. yakkhānañca adhipati. 5 Ma. yakkheheva.
     Puttāpi tassa bahavo      ekanāmāti me sutaṃ
     asīti dasa eko ca         indanāmā mahabbalā.
     Te cāpi buddhaṃ disvāna     buddhaṃ ādiccabandhunaṃ
     dūrato va namassanti        mahantaṃ vītasāradaṃ.
     Namo te purisājañña      namo te purisuttama
     kusalena samekkhasi         amanussāpi taṃ vandanti.
     Sutaṃ netaṃ abhiṇhaso       tasmā evaṃ vademhase
     jinaṃ vandatha gotamaṃ jinaṃ      vandāma gotamaṃ
     vijjācaraṇasampannaṃ       buddhaṃ vandāma gotamanti.
   [214] Ayaṃ kho sā mārisa āṭānāṭiyā rakkhā bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ
upāsakānaṃ  upāsikānaṃ guttiyā rakkhāya avihiṃsāya phāsuvihārāyāti .
Yassa  kassaci  mārisa  bhikkhussa  vā bhikkhuniyā vā upāsakassa vā
upāsikāya  vā  ayaṃ āṭānāṭiyā rakkhā sugahitā bhavissati samattā
pariyāputā tañce amanusso yakkho vā yakkhinī vā yakkhapotako vā
yakkhapotikā  vā yakkhamahāmatto vā yakkhapārisajjo vā yakkhapacāro
vā  gandhabbo  vā gandhabbī vā gandhabbapotako vā gandhabbapotikā
vā  gandhabbamahāmatto  vā  gandhabbapārisajjo  vā  gandhabbapacāro
vā  kumbhaṇḍo  vā kumbhaṇḍī vā kumbhaṇḍapotako vā kumbhaṇḍapotikā
vā    kumbhaṇḍamahāmatto   vā   kumbhaṇḍapārisajjo   vā
kumbhaṇḍapacāro  vā  nāgo  vā  nāginī  vā  nāgapotako  vā
Nāgapotikā  vā nāgamahāmatto vā nāgapārisajjo vā nāgapacāro
vā  paduṭṭhacitto  bhikkhuṃ  vā  bhikkhuniṃ  vā  upāsakaṃ vā upāsikaṃ
vā  gacchantaṃ  vā  anugaccheyya  ṭhitaṃ vā upatiṭṭheyya nisinnaṃ vā
upanisīdeyya nipannaṃ vā upanipajjeyya . na me so mārisa amanusso
labheyya gāmesu vā nigamesu vā sakkāraṃ vā garukāraṃ vā . na
me  so  mārisa amanusso labheyya āḷakamandāya nāma rājadhāniyā
vatthuṃ vā vāsaṃ vā . na me so mārisa amanusso labheyya yakkhānaṃ
samitiṃ gantuṃ.
   {214.1} Apissu naṃ mārisa amanussā anavayhampi 1- kareyyuṃ
avivayhaṃ  .  apissu  naṃ  mārisa amanussā attāhi 2- paripuṇṇāhi
paribhāsāhi  paribhāseyyuṃ . apissu naṃ mārisa amanussā rittampi 3-
pattaṃ  sīse nikkujjeyyuṃ . apissu naṃ mārisa amanussā sattadhāpissa
muddhaṃ phāleyyuṃ santi hi mārisa amanussā caṇḍā ruddhā 4- rabhasā
te  neva mahārājānaṃ ādiyanti na mahārājānaṃ purisakānaṃ ādiyanti
na mahārājānaṃ purisakānaṃ purisakānaṃ ādiyanti . te kho te mārisa
amanussā mahārājānaṃ avaruddhā nāma vuccanti.
   {214.2} Seyyathāpi mārisa rañño māgadhassa vijite corā 5-
te  neva rañño māgadhassa ādiyanti na rañño māgadhassa purisakānaṃ
ādiyanti na rañño māgadhassa purisakānaṃ purisakānaṃ ādiyanti te kho
te mārisa mahācorā rañño māgadhassa avaruddhā nāma vuccanti evameva
kho mārisa santi hi 6- amanussā caṇḍā ruddhā 4- rabhasā te neva
@Footnote: 1 Ma. anāvayhaṃpi naṃ. Yu. anāvayhampi naṃ. 2 Ma. Yu. attāhipi.
@3 Ma. rittaṃ pissa. 4 Yu. ruddā. 5 Ma. Yu. mahācorā. 6 Ma. Yu. hisaddo natthi.
Mahārājānaṃ  ādiyanti  na  mahārājānaṃ  purisakānaṃ  ādiyanti  na
mahārājānaṃ  purisakānaṃ  purisakānaṃ  ādiyanti  te  kho te mārisa
amanussā mahārājānaṃ avaruddhā nāma vuccanti.
   {214.3} Yo hi koci mārisa amanusso yakkho vā yakkhinī vā
yakkhapotako  vā yakkhapotikā vā yakkhamahāmatto vā yakkhapārisajjo
vā yakkhapacāro vā gandhabbo vā gandhabbī vā gandhabbapotako vā
gandhabbapotikā  vā  gandhabbamahāmatto  vā  gandhabbapārisajjo  vā
gandhabbapacāro  vā  kumbhaṇḍo vā kumbhaṇḍī vā kumbhaṇḍapotako vā
kumbhaṇḍapotikā  vā  kumbhaṇḍamahāmatto  vā  kumbhaṇḍapārisajjo  vā
kumbhaṇḍapacāro vā nāgo vā nāginī 1- vā nāgapotako vā nāgapotikā
vā nāgamahāmatto vā nāgapārisajjo vā nāgapacāro vā paduṭṭhacitto
bhikkhuṃ vā bhikkhuniṃ vā upāsakaṃ vā upāsikaṃ vā gacchantaṃ vā anugaccheyya
ṭhitaṃ vā upatiṭṭheyya nisinnaṃ vā upanisīdeyya nipannaṃ vā upanipajjeyya.
Imesaṃ  yakkhānaṃ  mahāyakkhānaṃ senāpatīnaṃ mahāsenāpatīnaṃ ujjhāpetabbaṃ
vikkanditabbaṃ viravitabbaṃ ayaṃ yakkho gaṇhāti ayaṃ yakkho āvisati 2- ayaṃ
yakkho heṭheti ayaṃ yakkho viheṭheti ayaṃ yakkho hiṃsati ayaṃ yakkho vihiṃsati ayaṃ
yakkho na muñcatīti.
   [215] Katamesaṃ yakkhānaṃ mahāyakkhānaṃ senāpatīnaṃ mahāsenāpatīnaṃ.
     Indo somo varuṇo ca      bhāradvājo pajāpati
     candano kāmaseṭṭho ca     kinnughaṇḍu nighaṇḍu ca.
@Footnote: 1 Ma. nāgī . 2 Yu. avisati.
     Panādo opamañño ca     devasūto ca mātali
     cittaseno ca gandhabbo     naḷorājā janosabho 1-
     sātāgiro hemavato       puṇṇako karatiyo gulo 2-
     sivako muccalindo ca       vessāmitto yugandharo.
     Gopālo suppagedho 3- ca  hiri netti ca mandiyo
     pañcālacando ālavako 4- pajuṇṇo sumukho dadhimukho 5-
     maṇi mānicaro 6- dīgho     atho serīsako saha 7-.
   [216]  Imesaṃ  yakkhānaṃ mahāyakkhānaṃ senāpatīnaṃ mahāsenāpatīnaṃ
ujjhāpetabbaṃ  vikkanditabbaṃ  viravitabbaṃ  ayaṃ  yakkho  gaṇhāti  ayaṃ
yakkho āvisati 8- ayaṃ yakkho heṭheti ayaṃ yakkho viheṭheti ayaṃ yakkho
hiṃsati ayaṃ yakkho vihiṃsati ayaṃ yakkho na muñcatīti.
   [217] Ayaṃ kho sā mārisa āṭānāṭiyā rakkhā bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ
upāsakānaṃ  upāsikānaṃ guttiyā rakkhāya avihiṃsāya phāsuvihārāyāti .
Handa  cadāni  mayaṃ  mārisa  gacchāma bahukiccā mayaṃ bahukaraṇīyāti .
Yassadāni tumhe mahārājāno kālaṃ maññathāti.
   [218]  Athakho  cattāro  mahārājā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  tatthevantaradhāyiṃsu  .  tepi  kho
yakkhā  uṭṭhāyāsanā  appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ
katvā  tatthevantaradhāyiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu
sammodanīyaṃ   kathaṃ   sārāṇīyaṃ   vītisāretvā  tatthevantaradhāyiṃsu
@Footnote: 1 Ma. Yu. janesabho. 2 Ma. guḷo. 3 Ma. supparodho. 4 Ma. āḷavako.
@5 Ma. Yu. pajunno sumano sumukho. 6 Ma. maṇimānivaro. 7 Yu. serissako sahā.
@8 Yu. avisati.
Appekacce  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  tatthevantaradhāyiṃsu
appekacce  nāmagottaṃ  sāvetvā  tatthevantaradhāyiṃsu  appekacce
tuṇhībhūtā tatthevantaradhāyiṃsu.
   [219] Athakho bhagavā tassā rattiyā accayena bhikkhū āmantesi
imaṃ  bhikkhave  rattiṃ  cattāro  mahārājā mahatiyā ca yakkhasenāya
mahatiyā  ca  gandhabbasenāya  mahatiyā ca kumbhaṇḍasenāya mahatiyā ca
nāgasenāya  catuddisaṃ  rakkhaṃ  ṭhapetvā  catuddisaṃ  gumbaṃ  ṭhapetvā
catuddisaṃ  ovaraṇaṃ  ṭhapetvā  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇā
kevalakappaṃ   gijjhakūṭaṃ   obhāsetvā   yenāhaṃ   tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . tepi kho bhikkhave
yakkhā  appekacce  maṃ  abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce
mayā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā
ekamantaṃ   nisīdiṃsu  appekacce  yenāhaṃ  tenañjalimpaṇāmetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  nāmagottaṃ  sāvetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu appekacce tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {219.1} Ekamantaṃ nisinno kho bhikkhave vessavaṇo mahārājā
maṃ  etadavoca  santi hi bhante uḷārā yakkhā bhagavato appasannā
santi hi bhante uḷārā yakkhā bhagavato pasannā santi hi bhante majjhimā
yakkhā  bhagavato appasannā santi hi bhante majjhimā yakkhā bhagavato
pasannā santi hi bhante nīcā yakkhā bhagavato appasannā santi hi bhante
Nīcā  yakkhā  bhagavato  pasannā yebhuyyena kho pana bhante yakkhā
appasannāyeva bhagavato taṃ kissa hetu bhagavā hi bhante pāṇātipātā
veramaṇiyā  dhammaṃ  deseti  adinnādānā  veramaṇiyā dhammaṃ deseti
kāmesu  micchācārā veramaṇiyā dhammaṃ deseti musāvādā veramaṇiyā
dhammaṃ deseti surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇiyā dhammaṃ deseti.
   {219.2}  Yebhuyyena kho pana bhante yakkhā appaṭiviratāyeva
pāṇātipātā  appaṭiviratā  adinnādānā  appaṭiviratā  kāmesu
micchācārā appaṭiviratā musāvādā appaṭiviratā surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
tesantaṃ  hoti  appiyaṃ  amanāpaṃ  santi hi bhante bhagavato sāvakā
araññe  vanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevanti  appasaddāni
appanigghosāni  vijanavātāni  manussarāhaseyyakāni  paṭisallānasāruppāni
tattha  santi uḷārā yakkhā nivāsino ye imasmiṃ bhagavato pāvacane
appasannā  tesaṃ  pasādāya  uggaṇhātu  bhante bhagavā āṭānāṭiyaṃ
rakkhaṃ bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ upāsakānaṃ upāsikānaṃ guttiyā rakkhāya avihiṃsāya
phāsuvihārāyāti . adhivāsesiṃ kho ahaṃ bhikkhave tuṇhībhāvena. Athakho
bhikkhave vessavaṇo mahārājā maṃ 1- adhivāsanaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ āṭānāṭiyaṃ rakkhaṃ abhāsi
   [220] Vipassissa namatthu      cakkhumantassa sirīmato
     sikhissapi namatthu          sabbabhūtānukampino
.pe. (soyeva purimo peyyālo vitthāretabbo) . ayaṃ kho sā
@Footnote: 1 Ma. me.
Mārisa  āṭānāṭiyā  rakkhā  bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ upāsakānaṃ upāsikānaṃ
guttiyā  rakkhāya  avihiṃsāya  phāsuvihārāyāti  .  handadāni  mayaṃ
mārisa  gacchāma  bahukiccā  mayaṃ  bahukaraṇīyāti  . yassadāni tumhe
mahārājāno kālaṃ maññathāti . athakho bhikkhave cattāro mahārājā
uṭṭhāyāsanā  maṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyiṃsu .
Tepi kho bhikkhave yakkhā uṭṭhāyāsanā appekacce maṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  tatthevantaradhāyiṃsu appekacce mayā saddhiṃ sammodiṃsu
sammodanīyaṃ   kathaṃ   sārāṇīyaṃ   vītisāretvā  tatthevantaradhāyiṃsu
appekacce   yenāhaṃ   tenañjalimpaṇāmetvā   tatthevantaradhāyiṃsu
appekacce  nāmagottaṃ  sāvetvā  tatthevantaradhāyiṃsu  appekacce
tuṇhībhūtā  tatthevantaradhāyiṃsu  .  uggaṇhātha  bhikkhave  āṭānāṭiyaṃ
rakkhaṃ  pariyāpuṇātha  bhikkhave  āṭānāṭiyaṃ  rakkhaṃ  dhāretha  bhikkhave
āṭānāṭiyaṃ  rakkhaṃ  atthasañhitāyaṃ  1- bhikkhave āṭānāṭiyā rakkhā
bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  guttiyā rakkhāya avihiṃsāya
phāsuvihārāyāti . idamavoca bhagavā . attamanā te bhikkhū bhagavato
bhāsitaṃ abhinandunti.
         Āṭānāṭiyasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. atthasaṃhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 208-221. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=4443              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=4443              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=207&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=207              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=3802              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=3802              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]