ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.

          Atanatiyasuttam
   [207]  Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
gijjhakute  pabbate  .  athakho  cattaro  maharaja  mahatiya ca
yakkhasenaya  mahatiya  ca  gandhabbasenaya mahatiya ca kumbhandasenaya
mahatiya  ca  nagasenaya  catuddisam  rakkham  thapetva catuddisam gumbam
thapetva  catuddisam  ovaranam  thapetva  abhikkantaya  rattiya
abhikkantavanna  kevalakappam  gijjhakutam  obhasetva  yena  bhagava
tenupasankamimsu   upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidimsu  .  tepi  kho  yakkha  appekacce bhagavantam abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  appekacce  bhagavata  saddhim sammodimsu sammodaniyam
katham  saraniyam  1- vitisaretva ekamantam nisidimsu appekacce yena
bhagava   tenanjalimpanametva   ekamantam  nisidimsu  appekacce
namagottam  savetva  ekamantam  nisidimsu  appekacce  tunhibhuta
ekamantam nisidimsu.
   [208]  Ekamantam  nisinno kho vessavano maharaja bhagavantam
etadavoca  santi  hi  bhante  ulara  yakkha bhagavato appasanna
santi  hi  bhante ulara yakkha bhagavato pasanna santi hi bhante
majjhima  yakkha  bhagavato  appasanna  santi  hi  bhante  majjhima
yakkha  bhagavato  pasanna  santi  hi  bhante nica yakkha bhagavato
appasanna santi hi bhante nica yakkha bhagavato pasanna.
@Footnote: 1 Yu. saraniyam.
   {208.1}  Yebhuyyena  kho pana bhante yakkha appasannayeva
bhagavato  tam  kissa hetu bhagava hi bhante panatipata veramaniya
dhammam  deseti  adinnadana  veramaniya  dhammam  deseti  kamesu
micchacara  veramaniya  dhammam  deseti musavada veramaniya dhammam
deseti  suramerayamajjapamadatthana  veramaniya  dhammam  deseti .
Yebhuyyena  kho  pana  bhante  yakkha appativiratayeva panatipata
appativirata   adinnadana  appativirata  kamesu  micchacara
appativirata   musavada  appativirata  suramerayamajjapamadatthana
tesantam  hoti appiyam amanapam . santi hi bhante bhagavato savaka
aranne  vanapatthani  pantani  senasanani  patisevanti  appasaddani
appanigghosani  vijanavatani  manussarahaseyyakani  patisallanasaruppani
tattha  santi ulara yakkha nivasino ye imasmim bhagavato pavacane
appasanna  tesam  pasadaya  ugganhatu  bhante bhagava atanatiyam
rakkham  bhikkhunam  bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam  guttiya  rakkhaya
avihimsaya phasuviharayati. Adhivasesi bhagava tunhibhavena.
   {208.2}  Athakho  vessavano  maharaja  bhagavato adhivasanam
viditva tayam velayam imam atanatiyam rakkham abhasi
   [209] Vipassissa 1- namatthu      cakkhumantassa sirimato
         sikhissapi 2- namatthu      sabbabhutanukampino.
         Vessabhussa 3- namatthu    nhatakassa tapassino
@Footnote: 1 Yu. vipassissa ca. 2 Ma. sikhissapi ca. 3 Ma. vessabhussa ca.
        Namatthu kakusandhassa        marasenappamaddino.
        Konagamanassa namatthu      brahmanassa vusimato
        kassapassa 1- namatthu      vippamuttassa sabbadhi.
        Angirasassa namatthu        sakyaputtassa sirimato
        yo imam dhammamadesesi 2-    sabbadukkha panudanam.
        Ye capi nibbuta loke     yathabhutam vipassisum
       te jana apisuna         mahanta vitasarada.
       Hitam devamanussanam         yam namassanti gotamam
       vijjacaranasampannam        mahantam vitasaradam.
       Yato uggacchati suriyo 3-    adicco mandalimaha
       yassa cuggacchamanassa      samvaripi nirujjhati.
       Yassa cuggate suriye        divasoti pavuccati
       rahadopi tattha gambhiro      samuddo saritodako
       evantam tattha jananti      samuddo saritodako.
   [210] Ito sa purima disa      iti nam acikkhati jano
        yam disam abhipaleti        maharaja yasassi so
        gandhabbanam adhipati 4-   dhatarattho iti 5- namaso
        ramati naccagitehi          gandhabbehi purakkhato.
        Puttapi tassa bahavo      ekanamati me sutam
        asiti dasa eko ca         indanama mahabbala
@Footnote: 1 Ma. kassapassa ca. 2 Ma. dhammam desesi. 3 Ma. suriyo.
@4 Ma. adhipati. ito param idisameva. 5 Ma. dhataratthoti.
        Te capi buddham disvana     buddham adiccabandhunam
        durato va namassanti        mahantam vitasaradam.
        Namo te purisajanna      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi         amanussapi tam vandanti.
        Sutam netam abhinhaso       tasma evam vademhase 1-
        jinam vandatha gotamam         jinam vandama gotamam
        vijjacaranasampannam       buddham vandama gotamam.
        Yena peta pavuccanti      pisuna pitthimamsika
        panatipatino ludda 2-  cora nekatika jana.
   [211] Ito sa dakkhina disa    iti nam acikkhati jano
        yam disam abhipaleti        maharaja yasassi so
        kumbhandanam adhipati     virulho iti namaso
        ramati naccagitehi         kumbhandehi purakkhato.
        Puttapi tassa bahavo      ekanamati me sutam
        asiti dasa eko ca        indanama mahabbala
        te capi buddham disvana     buddham adiccabandhunam
        durato va namassanti        mahantam vitasaradam.
        Namo te purisajanna      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi        amanussapi tam vandanti.
        Sutam netam abhinhaso       tasma evam vademhase
@Footnote: 1 Ma. Yu. vademase. ito param idisameva. 2 Yu. luddha.
        Jinam vandatha gotamam        jinam vandama gotamam
        vijjacaranasampannam      buddham vandama gotamam.
        Yattha coggacchati suriyo    adicco mandalimaha
        yassa coggacchamanassa    divasopi nirujjhati
        yassa coggate suriye      samvariti pavuccati.
        Rahadopi tattha gambhiro     samuddo saritodako
        evantam tattha jananti     samuddo saritodako.
   [212] Ito sa pacchima disa     iti nam acikkhati jano
        yam disam abhipaleti        maharaja yasassi so
        naganam adhipati         virupakkho iti 1- namaso
        ramati naccagitehi         nagehi 2- purakkhato.
        Puttapi tassa bahavo      ekanamati me sutam
        asiti dasa eko ca         indanama mahabbala
        te capi buddham disvana     buddham adiccabandhunam
        durato va namassanti        mahantam vitasaradam.
        Namo te purisajanna      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi         amanussapi tam vandanti.
        Sutam netam abhinhaso        tasma evam vademhase
        jinam vandatha gotamam         jinam vandama gotamam
        vijjacaranasampannam       buddham vandama gotamam.
@Footnote: 1 nagananca adhipati virupakkhoti . 2 Ma. nageheva.
        Yena uttarakuru ramma 1-    mahaneru sudassano
       manussa tattha jayanti     amama apariggaha.
       Na te bijam pavappanti 2-     napi niyanti nangala
       akatthapakimam salim        paribhunjanti manusa.
       Akanam athusam suddham          sugandham tandulapphalam
       tundikire 3- pacitvana     tato bhunjanti bhojanam.
       Gavim ekakhuram katva        anuyanti diso disam
       pasum ekakhuram katva         anuyanti diso disam.
       Itthim vahanam 4- katva      anuyanti diso disam
       purisam vahanam katva        anuyanti diso disam.
       Kumarim vahanam katva        anuyanti diso disam
       kumaram vahanam katva        anuyanti diso disam.
       Te yane abhiruhitva       sabba disa anupariyanti 5-
                 pacara tassa rajino.
     Hatthiyanam assayanam      dibbam yanam upatthitam
     pasada sivika ceva      maharajassa yasassino.
     Tassa ca nagara ahu       antalikkhe sumapita
  atanata kusinata parakusinata   natapariya 6- parakusitanata.
     Uttarena kapivanto 7-    janoghamaparena ca
  navanavatiyo 8- ambaraambaravatiyo   alakamanda nama rajadhani
@Footnote: 1 Ma. uttarakuruvho. 2 Ma. Yu. pavapanti. 3 Ma. Yu. tundikire.
@4 Ma. itthim va vahanam. Yu. itthivahanam. ito param idisameva.
@5 Ma. anupariyayanti . 6 Ma. natasuriya Yu. natapuriya. 7 Ma. kasivanto.
@8 Ma. navanavutiyo.
  Kuverassa kho pana marisa maharajassa  visana nama rajadhani
     tasma kuvero maharaja       vessavanoti pavuccati.
     Paccesanto pakasenti        tatola tattala tatotala
        ojasi tejasi tatojasi
        suro 1- raja arittho nemi.
        Rahadopi tattha dharani nama
        yato megha pavassanti
        vassa yato patayanti
        sabhapi tattha bhagalavati 2- nama
        yattha yakkha payirupasanti.
     Tattha niccaphala rukkha     nanadijaganayuta
     mayurakoncabhiruda       kokilabhihi 3- vaggubhi.
     Jivanjivakasaddettha      atho otthavacittaka
     kukkutaka kuliraka       vane pokkharasataka.
     Sukasalikasaddettha      dandamanavakani ca
     sobhati sabbakalam sa     kuveranalini sada.
   [213] Ito sa uttara disa   iti nam acikkhati jano
     yam disam abhipaleti         maharaja yasassi so.
     Yakkhanam adhipati 4-       kuvero iti namaso
     ramati naccagitehi          yakkhehi 5- purakkhato.
@Footnote: 1 Ma. Yu. suro. 2 Ma. salavati. 3 Ma. kokiladihi.
@4 Ma. yakkhananca adhipati. 5 Ma. yakkheheva.
     Puttapi tassa bahavo      ekanamati me sutam
     asiti dasa eko ca         indanama mahabbala.
     Te capi buddham disvana     buddham adiccabandhunam
     durato va namassanti        mahantam vitasaradam.
     Namo te purisajanna      namo te purisuttama
     kusalena samekkhasi         amanussapi tam vandanti.
     Sutam netam abhinhaso       tasma evam vademhase
     jinam vandatha gotamam jinam      vandama gotamam
     vijjacaranasampannam       buddham vandama gotamanti.
   [214] Ayam kho sa marisa atanatiya rakkha bhikkhunam bhikkhuninam
upasakanam  upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya phasuviharayati .
Yassa  kassaci  marisa  bhikkhussa  va bhikkhuniya va upasakassa va
upasikaya  va  ayam atanatiya rakkha sugahita bhavissati samatta
pariyaputa tance amanusso yakkho va yakkhini va yakkhapotako va
yakkhapotika  va yakkhamahamatto va yakkhaparisajjo va yakkhapacaro
va  gandhabbo  va gandhabbi va gandhabbapotako va gandhabbapotika
va  gandhabbamahamatto  va  gandhabbaparisajjo  va  gandhabbapacaro
va  kumbhando  va kumbhandi va kumbhandapotako va kumbhandapotika
va    kumbhandamahamatto   va   kumbhandaparisajjo   va
kumbhandapacaro  va  nago  va  nagini  va  nagapotako  va
Nagapotika  va nagamahamatto va nagaparisajjo va nagapacaro
va  padutthacitto  bhikkhum  va  bhikkhunim  va  upasakam va upasikam
va  gacchantam  va  anugaccheyya  thitam va upatittheyya nisinnam va
upanisideyya nipannam va upanipajjeyya . na me so marisa amanusso
labheyya gamesu va nigamesu va sakkaram va garukaram va . na
me  so  marisa amanusso labheyya alakamandaya nama rajadhaniya
vatthum va vasam va . na me so marisa amanusso labheyya yakkhanam
samitim gantum.
   {214.1} Apissu nam marisa amanussa anavayhampi 1- kareyyum
avivayham  .  apissu  nam  marisa amanussa attahi 2- paripunnahi
paribhasahi  paribhaseyyum . apissu nam marisa amanussa rittampi 3-
pattam  sise nikkujjeyyum . apissu nam marisa amanussa sattadhapissa
muddham phaleyyum santi hi marisa amanussa canda ruddha 4- rabhasa
te  neva maharajanam adiyanti na maharajanam purisakanam adiyanti
na maharajanam purisakanam purisakanam adiyanti . te kho te marisa
amanussa maharajanam avaruddha nama vuccanti.
   {214.2} Seyyathapi marisa ranno magadhassa vijite cora 5-
te  neva ranno magadhassa adiyanti na ranno magadhassa purisakanam
adiyanti na ranno magadhassa purisakanam purisakanam adiyanti te kho
te marisa mahacora ranno magadhassa avaruddha nama vuccanti evameva
kho marisa santi hi 6- amanussa canda ruddha 4- rabhasa te neva
@Footnote: 1 Ma. anavayhampi nam. Yu. anavayhampi nam. 2 Ma. Yu. attahipi.
@3 Ma. rittam pissa. 4 Yu. rudda. 5 Ma. Yu. mahacora. 6 Ma. Yu. hisaddo natthi.
Maharajanam  adiyanti  na  maharajanam  purisakanam  adiyanti  na
maharajanam  purisakanam  purisakanam  adiyanti  te  kho te marisa
amanussa maharajanam avaruddha nama vuccanti.
   {214.3} Yo hi koci marisa amanusso yakkho va yakkhini va
yakkhapotako  va yakkhapotika va yakkhamahamatto va yakkhaparisajjo
va yakkhapacaro va gandhabbo va gandhabbi va gandhabbapotako va
gandhabbapotika  va  gandhabbamahamatto  va  gandhabbaparisajjo  va
gandhabbapacaro  va  kumbhando va kumbhandi va kumbhandapotako va
kumbhandapotika  va  kumbhandamahamatto  va  kumbhandaparisajjo  va
kumbhandapacaro va nago va nagini 1- va nagapotako va nagapotika
va nagamahamatto va nagaparisajjo va nagapacaro va padutthacitto
bhikkhum va bhikkhunim va upasakam va upasikam va gacchantam va anugaccheyya
thitam va upatittheyya nisinnam va upanisideyya nipannam va upanipajjeyya.
Imesam  yakkhanam  mahayakkhanam senapatinam mahasenapatinam ujjhapetabbam
vikkanditabbam viravitabbam ayam yakkho ganhati ayam yakkho avisati 2- ayam
yakkho hetheti ayam yakkho vihetheti ayam yakkho himsati ayam yakkho vihimsati ayam
yakkho na muncatiti.
   [215] Katamesam yakkhanam mahayakkhanam senapatinam mahasenapatinam.
     Indo somo varuno ca      bharadvajo pajapati
     candano kamasettho ca     kinnughandu nighandu ca.
@Footnote: 1 Ma. nagi . 2 Yu. avisati.
     Panado opamanno ca     devasuto ca matali
     cittaseno ca gandhabbo     naloraja janosabho 1-
     satagiro hemavato       punnako karatiyo gulo 2-
     sivako muccalindo ca       vessamitto yugandharo.
     Gopalo suppagedho 3- ca  hiri netti ca mandiyo
     pancalacando alavako 4- pajunno sumukho dadhimukho 5-
     mani manicaro 6- digho     atho serisako saha 7-.
   [216]  Imesam  yakkhanam mahayakkhanam senapatinam mahasenapatinam
ujjhapetabbam  vikkanditabbam  viravitabbam  ayam  yakkho  ganhati  ayam
yakkho avisati 8- ayam yakkho hetheti ayam yakkho vihetheti ayam yakkho
himsati ayam yakkho vihimsati ayam yakkho na muncatiti.
   [217] Ayam kho sa marisa atanatiya rakkha bhikkhunam bhikkhuninam
upasakanam  upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya phasuviharayati .
Handa  cadani  mayam  marisa  gacchama bahukicca mayam bahukaraniyati .
Yassadani tumhe maharajano kalam mannathati.
   [218]  Athakho  cattaro  maharaja  utthayasana  bhagavantam
abhivadetva  padakkhinam  katva  tatthevantaradhayimsu  .  tepi  kho
yakkha  utthayasana  appekacce  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam
katva  tatthevantaradhayimsu  appekacce  bhagavata  saddhim  sammodimsu
sammodaniyam   katham   saraniyam   vitisaretva  tatthevantaradhayimsu
@Footnote: 1 Ma. Yu. janesabho. 2 Ma. gulo. 3 Ma. supparodho. 4 Ma. alavako.
@5 Ma. Yu. pajunno sumano sumukho. 6 Ma. manimanivaro. 7 Yu. serissako saha.
@8 Yu. avisati.
Appekacce  yena  bhagava  tenanjalimpanametva  tatthevantaradhayimsu
appekacce  namagottam  savetva  tatthevantaradhayimsu  appekacce
tunhibhuta tatthevantaradhayimsu.
   [219] Athakho bhagava tassa rattiya accayena bhikkhu amantesi
imam  bhikkhave  rattim  cattaro  maharaja mahatiya ca yakkhasenaya
mahatiya  ca  gandhabbasenaya  mahatiya ca kumbhandasenaya mahatiya ca
nagasenaya  catuddisam  rakkham  thapetva  catuddisam  gumbam  thapetva
catuddisam  ovaranam  thapetva  abhikkantaya  rattiya  abhikkantavanna
kevalakappam   gijjhakutam   obhasetva   yenaham   tenupasankamimsu
upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidimsu . tepi kho bhikkhave
yakkha  appekacce  mam  abhivadetva ekamantam nisidimsu appekacce
maya  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva
ekamantam   nisidimsu  appekacce  yenaham  tenanjalimpanametva
ekamantam  nisidimsu  appekacce  namagottam  savetva  ekamantam
nisidimsu appekacce tunhibhuta ekamantam nisidimsu.
   {219.1} Ekamantam nisinno kho bhikkhave vessavano maharaja
mam  etadavoca  santi hi bhante ulara yakkha bhagavato appasanna
santi hi bhante ulara yakkha bhagavato pasanna santi hi bhante majjhima
yakkha  bhagavato appasanna santi hi bhante majjhima yakkha bhagavato
pasanna santi hi bhante nica yakkha bhagavato appasanna santi hi bhante
Nica  yakkha  bhagavato  pasanna yebhuyyena kho pana bhante yakkha
appasannayeva bhagavato tam kissa hetu bhagava hi bhante panatipata
veramaniya  dhammam  deseti  adinnadana  veramaniya dhammam deseti
kamesu  micchacara veramaniya dhammam deseti musavada veramaniya
dhammam deseti suramerayamajjapamadatthana veramaniya dhammam deseti.
   {219.2}  Yebhuyyena kho pana bhante yakkha appativiratayeva
panatipata  appativirata  adinnadana  appativirata  kamesu
micchacara appativirata musavada appativirata suramerayamajjapamadatthana
tesantam  hoti  appiyam  amanapam  santi hi bhante bhagavato savaka
aranne  vanapatthani  pantani  senasanani  patisevanti  appasaddani
appanigghosani  vijanavatani  manussarahaseyyakani  patisallanasaruppani
tattha  santi ulara yakkha nivasino ye imasmim bhagavato pavacane
appasanna  tesam  pasadaya  ugganhatu  bhante bhagava atanatiyam
rakkham bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya
phasuviharayati . adhivasesim kho aham bhikkhave tunhibhavena. Athakho
bhikkhave vessavano maharaja mam 1- adhivasanam viditva tayam velayam
imam atanatiyam rakkham abhasi
   [220] Vipassissa namatthu      cakkhumantassa sirimato
     sikhissapi namatthu          sabbabhutanukampino
.pe. (soyeva purimo peyyalo vittharetabbo) . ayam kho sa
@Footnote: 1 Ma. me.
Marisa  atanatiya  rakkha  bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam
guttiya  rakkhaya  avihimsaya  phasuviharayati  .  handadani  mayam
marisa  gacchama  bahukicca  mayam  bahukaraniyati  . yassadani tumhe
maharajano kalam mannathati . athakho bhikkhave cattaro maharaja
utthayasana  mam  abhivadetva padakkhinam katva tatthevantaradhayimsu .
Tepi kho bhikkhave yakkha utthayasana appekacce mam abhivadetva
padakkhinam  katva  tatthevantaradhayimsu appekacce maya saddhim sammodimsu
sammodaniyam   katham   saraniyam   vitisaretva  tatthevantaradhayimsu
appekacce   yenaham   tenanjalimpanametva   tatthevantaradhayimsu
appekacce  namagottam  savetva  tatthevantaradhayimsu  appekacce
tunhibhuta  tatthevantaradhayimsu  .  ugganhatha  bhikkhave  atanatiyam
rakkham  pariyapunatha  bhikkhave  atanatiyam  rakkham  dharetha  bhikkhave
atanatiyam  rakkham  atthasanhitayam  1- bhikkhave atanatiya rakkha
bhikkhunam  bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam  guttiya rakkhaya avihimsaya
phasuviharayati . idamavoca bhagava . attamana te bhikkhu bhagavato
bhasitam abhinandunti.
         Atanatiyasuttam nitthitam navamam.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. atthasamhita.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 208-221. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=4443&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=4443&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=207&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=11&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=207              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=3802              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=3802              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่