ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Assalayanasuttam
   [613]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
nanaverajjakanam   brahmananam   pancamattani   brahmanasatani
savatthiyam pativasanti kenacideva karaniyena . atha kho tesam brahmananam
etadahosi  ayam  kho  samano  gotamo  catuvannim suddhim pannapeti
ko nu kho pahoti samanena gotamena saddhim asmim vacane patimantetunti.
Tena kho pana samayena assalayano nama manavo savatthiyam pativasati
daharo  vuttasiro  solasavassuddesiko  jatiya tinnam vedanam paragu
sanighanduketubhanam   sakkharappabhedanam   itihasapancamanam   padako
veyyakarano  lokayatamahapurisalakkhanesu  anavayo  .  atha  kho
tesam  brahmananam  etadahosi  ayam  kho  assalayano  manavo
savatthiyam  pativasati  daharo .pe. anavayo so kho pahoti samanena
gotamena saddhim asmim vacane patimantetunti.
   [614]  Atha kho  te brahmana yena assalayano manavo
tenupasankamimsu  upasankamitva  assalayanam  manavam  etadavocum  ayam
bho  assalayana  samano  gotamo  catuvannim  suddhim  pannapeti
etu  bhavam  assalayana  1-  samanena gotamena saddhim asmim vacane
patimantetuti  .  evam  vutte assalayano manavo te brahmane
@Footnote: 1 Yu. assalayano .  2 Yu. patimantetunti.
Etadavoca  samano  khalu  bho  gotamo  dhammavadi  dhammavadino ca
pana  duppatimantiya  bhavanti  naham  sakkomi  samanena  gotamena
saddhim  asmim  vacane  patimantetunti . dutiyampi kho te brahmana
assalayanam  manavam  etadavocum  ayam  bho  assalayana  samano
gotamo  catuvannim  suddhim  pannapeti  etu  bhavam  assalayana
samanena gotamena saddhim asmim vacane patimantetuti [1]- . dutiyampi
kho  assalayano  manavo  te  brahmane  etadavoca  samano
khalu  bho  gotamo  dhammavadi  dhammavadino  ca  pana duppatimantiya
bhavanti  naham  sakkomi  samanena  gotamena  saddhim  asmim  vacane
patimantetunti  .  tatiyampi  kho  te brahmana assalayanam manavam
etadavocum  ayam  bho  assalayana  samano  gotamo  catuvannim
suddhim  pannapeti  etu  bhavam  assalayana  samanena  gotamena
saddhim  asmim  vacane patimantetu caritam kho pana bhota assalayanena
paribbajakam ma bhavam assalayano ayuddhaparajitam parajayiti.
   {614.1}  Evam  vutte assalayano manavo te brahmane
etadavoca addha kho aham bhante na labhami samano khalu bho gotamo
dhammavadi  dhammavadino  ca  pana  duppatimantiya  bhavanti  naham
sakkomi  samanena  gotamena  saddhim asmim vacane patimantetum apicaham
bhavatam 2- vacanena gamissamiti.
   [615]  Atha  kho assalayano manavo mahata brahmanaganena
@Footnote: 1 Yu. etthantare caritam kho pana bhota assalayanena paribbajakanti dissanti.
@2 Yu. bhagavantanam.
Saddhim  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim
sammodi  sammodaniyam  katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho  assalayano  manavo  bhagavantam etadavoca
brahmana  bho  gotama  evamahamsu  brahmanava  settho  vanno
hino  anno  vanno  brahmanava  sukko  vanno  kanho
anno   vanno   brahmanava   sujjhanti   no  abrahmana
brahmanava  brahmuno  putta  orasa  mukhato  jata  brahmaja
brahmanimmita brahmadayadati idha bhavam gotamo kimahati.
   [616] Dissante kho pana assalayana brahmananam brahmaniyo
utuniyopi  gabbhiniyopi  vijayamanapi  payamanapi te ca brahmana
yonijava  samana  evamahamsu  brahmanava  settho  vanno hino
anno  vanno  brahmanava  sukko  vanno  kanho  anno
vanno  brahmanava  sujjhanti  no  abrahmana  brahmanava
brahmuno  putta  orasa  mukhato  jata  brahmaja brahmanimmita
brahmadayadati  .  kincapi  bhavam  gotamo evamaha atha khvettha
brahmana  evametam  mannanti  brahmanava  settho  vanno
.pe. Brahmadayadati.
   [617] Tam kim mannasi assalayana sutante yonakakambojesu 1-
annesu  ca  paccantimesu  janapadesu  dveva  vanna  ayyo ceva
daso  ca  ayyo  hutva  daso  hoti  daso  hutva ayyo
@Footnote: 1 Yu. yonakambojesu.
Hotiti . evam bho sutam me yonakakambojesu annesu ca paccantimesu
janapadesu dveva vanna ayyo ceva daso ca ayyo hutva daso
hoti daso hutva ayyo hotiti . ettha assalayana brahmananam
kim  balam  ko  assaso yadettha brahmana evamahamsu brahmanava
settho  vanno  hino  anno  vanno  .pe. brahmadayadati .
Kincapi  bhavam  gotamo  evamaha atha khvettha brahmana evametam
mannanti  brahmanava  settho  vanno  hino  anno  vanno
.pe. Brahmadayadati.
   [618] Tam kim mannasi assalayana khattiyova nu kho panatipati
adinnadayi  kamesumicchacari  musavadi  pisunavaco  pharusavaco
samphappalapi   abhijjhalu   byapannacitto   micchaditthi  kayassa
bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjeyya
no brahmano vessova 1- nu kho ... Suddova nu kho panatipati
adinnadayi  kamesumicchacari  musavadi  pisunavaco  pharusavaco
samphappalapi   abhijjhalu   byapannacitto   micchaditthi  kayassa
bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam nirayam upapajjeyya no
brahmanoti.
   {618.1}  No  hidam  bho  gotama khattiyopi hi bho gotama
panatipati  adinnadayi  kamesumicchacari  musavadi  pisunavaco
pharusavaco    samphappalapi    abhijjhalu    byapannacitto
@Footnote: 1 Yu. ca..
Micchaditthi  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam
nirayam  upapajjeyya  brahmanopi  hi bho gotama ... vessopi hi
bho gotama ... suddopi hi bho gotama ... sabbepi hi bho gotama
cattaro  vanna  panatipatino  adinnadayino kamesumicchacarino
musavadino   pisunavaca  pharusavaca  samphappalapino  abhijjhalu
byapannacitta  micchaditthi  kayassa  bheda  parammarana  apayam
duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjeyyunti  .  ettha  assalayana
brahmananam  kim  balam  ko assaso yadettha brahmana evamahamsu
brahmanava  settho  vanno  hino  anno  vanno  .pe.
Brahmadayadati  .  kincapi  bhavam  gotamo evamaha atha khvettha
brahmana  evametam  mannanti  brahmanava  settho  vanno
hino anno vanno .pe. Brahmadayadati.
   [619]  Tam  kim  mannasi  assalayana  brahmanova  nu  kho
panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesumicchacara 1-
pativirato  musavada  pativirato  pisunaya  2-  vacaya  pativirato
pharusaya  3-  vacaya  pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu
abyapannacitto  sammaditthi  kayassa  bheda  parammarana  sugatim
saggam lokam upapajjeyya no khattiyo no vesso no suddoti.
   {619.1} No hidam bho gotama khattiyopi hi bho gotama panatipata
pativirato  adinnadana  pativirato  kamesumicchacara  pativirato
@Footnote: 1 Yu. kamesumicchacara .pe. musavada pativiratoti natthi  2 Yu. pisunavaca.
@3 Yu. pharusavaca.
Musavada  pativirato  pisunaya  vacaya  pativirato pharusaya vacaya
pativirato  samphappalapa  pativirato  anabhijjhalu  abyapannacitto
sammaditthi  kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjeyya
brahmanopi hi bho gotama ... vessopi hi bho gotama ... Suddopi
hi bho gotama ... sabbepi hi bho gotama cattaro vanna panatipata
pativirata  adinnadana  pativirata  kamesumicchacara  pativirata
musavada  pativirata  pisunaya  vacaya  pativirata pharusaya vacaya
pativirata  samphappalapa  pativirata   anabhijjhalu  abyapannacitta
sammaditthi  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam
upapajjeyyunti  .  ettha  assalayana  brahmananam  kim  balam ko
assaso  yadettha  brahmana  evamahamsu  brahmanava  settho
vanno  hino  anno  vanno  .pe.  brahmadayadati . kincapi
bhavam  gotamo  evamaha  atha khvettha brahmana evametam mannanti
brahmanava  settho  vanno  hino  anno  vanno  .pe.
Brahmadayadati.
   [620]  Tam kim mannasi assalayana brahmanova nu kho pahoti
asmim  padese  averam  abyapajjham mettacittam bhavetum no khattiyo
no  vesso  no  suddoti  .  no  hidam bho gotama khattiyopi
hi  bho  gotama  pahoti  asmim  padese  averam  abyapajjham
mettacittam  bhavetum  brahmanopi  hi  bho  gotama ... vessopi
Hi bho gotama ... suddopi hi bho gotama ... Sabbepi hi bho gotama
cattaro  vanna  pahonti  asmim  padese  averam  abyapajjham
mettacittam  bhavetunti  .  ettha  assalayana  brahmananam  kim
balam  ko  assaso  yadettha  brahmana  evamahamsu  brahmanava
settho  vanno  hino  anno  vanno  .pe. brahmadayadati .
Kincapi  bhavam  gotamo  evamaha atha khvettha brahmana evametam
mannanti  brahmanava  settho  vanno  hino  anno  vanno
.pe. Brahmadayadati.
   [621]  Tam kim mannasi assalayana brahmanova nu kho pahoti
sottim  1-  sinanam  adaya nadim gantva rajojallam pavahetum no
khattiyo no vesso no suddoti . no hidam bho gotama khattiyopi
hi  bho  gotama  pahoti  sottim 2- sinanam adaya nadim gantva
rajojallam pavahetum  brahmanopi hi bho gotama ... Vessopi hi bho
gotama ... suddopi hi bho gotama ... Sabbepi hi bho gotama cattaro
vanna  pahonti  sottim 3- sinanam adaya nadim gantva rajojallam
pavahetunti  .  ettha  assalayana  brahmananam  kim  balam  ko
assaso   yadettha   brahmana   evamahamsu   brahmanava
settho  vanno  hino  anno  vanno  .pe. brahmadayadati .
Kincapi  bhavam  gotamo  evamaha atha khvettha brahmana evametam
mannanti  brahmanava  settho  vanno  hino  anno  vanno
@Footnote:1-2-3 Yu. sotthim sinanim.
.pe. Brahmadayadati.
   [622] Tam kim mannasi assalayana idha raja khattiyo muddhavasitto
nanajaccanam  purisanam  purisasatam  sannipateyya  ayantu  bhonto
ye  tattha  khattiyakula  brahmanakula  rajannakula  uppanna
sakassa va salassa va salalassa va candanassa va padumakassa va
uttararanim  adaya  aggim  abhinibbattentu  tejo  patukarontu
ayantu  pana  bhonto  ye ca 1- tattha candalakula nesadakula
venukula  2-  rathakarakula  pukkusakula  uppanna  sapanadoniya
va  sukaradoniya  va  rajakadoniya  va  elandakatthassa  va
uttararanim adaya aggim abhinibbattentu tejo patukarontuti
   {622.1} tam kim mannasi assalayana yo ca 3- nu kho khattiyakula
brahmanakula  rajannakula  uppannehi  sakassa  va  salassa va
salalassa  va  candanassa  va  padumakassa  va  uttararanim adaya
aggi abhinibbatto tejo patukato so eva nu khvassa aggi accima
ceva  vannima ca pabhassaro ca tena ca sakka aggina aggikaraniyam
katum  yo  pana so candalakula nesadakula venukula rathakarakula
pukkusakula   uppannehi   sapanadoniya   va   sukaradoniya
va  rajakadoniya  va  elandakatthassa  va  uttararanim  adaya
aggi  abhinibbatto  tejo  patukato  svassa  aggi  na  ceva
accima  na  ca  vannima  na  ca  pabhassaro na ca tena sakka
@Footnote: 1 Yu. casaddo natthi .  2 Yu. venakula .  3 Yu. yo evam nu kho so.
Aggina aggikaraniyam katunti.
   {622.2} No hidam bho gotama yopi 1- so bho gotama khattiyakula
brahmanakula  rajannakula  uppannehi  sakassa  2-  va salassa
va  salalassa  va candanassa va padumakassa va uttararanim adaya
aggi  abhinibbatto  tejo  patukato  svassa  aggi  accima ca
vannima  ca  pabhassaro  ca  tena  ca sakka  aggina aggikaraniyam
katum  yopi  so  candalakula  nesadakula  venukula rathakarakula
pukkusakula  uppannehi  sapanadoniya  va  sukaradoniya  va
rajakadoniya  va  elandakatthassa  va  uttararanim  adaya aggi
abhinibbatto tejo patukato sopassa 3- aggi accima ca vannima
ca pabhassaro ca tenapi ca sakka [4]- aggikaraniyam katum sabbopi hi
bho gotama aggi accima ca vannima ca pabhassaro ca sabbenapi ca
sakka  aggina  aggikaraniyam  katunti  .  ettha  assalayana
brahmananam  kim  balam  ko assaso yadettha brahmana evamahamsu
brahmanava  settho  vanno  hino  anno  vanno  brahmanava
sukko  vanno  kanho  anno  vanno  brahmanava  sujjhanti
no  abrahmana  brahmanava  brahmuno  putta  orasa  mukhato
jata  brahmaja  brahmanimmita  brahmadayadati  .  kincapi
bhavam  gotamo  evamaha  atha khvettha brahmana evametam mannanti
brahmanava  settho  vanno  hino  anno  vanno  .pe.
Brahmadayadati.
@Footnote: 1 Yu. pisaddo natthi .  2 Yu. ayam patho natthi.
@3 Yu. socassa .  4 Yu. aggina.
   [623] Tam kim mannasi assalayana idha khattiyakumaro brahmana-
kannaya  saddhim  samvasam  kappeyya  tesam  samvasamanvaya  putto
jayetha   yo  so  khattiyakumarena  brahmanakannaya  putto
uppanno  siya  so  matupi  sadiso  pitupi  sadiso  khattiyotipi
vattabbo  brahmanotipi  vattabboti  .  yo  so  bho  gotama
khattiyakumarena  brahmanakannaya  putto  uppanno  siya  so
matupi  sadiso  pitupi  sadiso  khattiyotipi  vattabbo  brahmanotipi
vattabboti.
   [624]  Tam  kim  mannasi  assalayana  idha  brahmanakumaro
khattiyakannaya  saddhim  samvasam  kappeyya  tesam  samvasamanvaya putto
jayetha   yo  so  brahmanakumarena  khattiyakannaya  putto
uppanno  siya  so  matupi  sadiso  pitupi  sadiso  khattiyotipi
vattabbo  brahmanotipi  vattabboti  .  yo  so  bho  gotama
brahmanakumarena  khattiyakannaya  putto  uppanno  siya  so
matupi  sadiso  pitupi  sadiso  khattiyotipi  vattabbo  brahmanotipi
vattabboti.
   [625]  Tam  kim  mannasi  assalayana  idha  valavam  gadrabhena
sampayojeyyum  tesam  sampayogamanvaya kissaro 1- jayetha yo sopi
valavaya  gadrabhena  kissaro 2- uppanno siya so matupi sadiso
pitupi  sadiso  assotipi  vattabbo  gadrabhotipi  vattabbo  . so
@Footnote: 1-2 Yu. kisoro.
Kumarandupi  1-  so  bho  gotama assataro hoti idam hissa bho
gotama  nanakaranam  passami  amutra  ca  pana  sanam  na  kinci
nanakaranam passamiti.
   [626]  Tam  kim  mannasi  assalayana idhassu dve manavaka
bhataro sodariya 2- eko ajjhayako upanito eko anajjhayako
anupanito  kamettha  brahmana  pathamam  bhojeyyum  saddhe  va
thalipake  va yanne va pahune vati . yo so bho gotama
manavako  ajjhayako  upanito  tamettha  brahmana pathamam bhojeyyum
saddhe  va  thalipake  va yanne va pahune va kim hi bho
gotama anajjhayake anupanite dinnam mahapphalam bhavissatiti.
   [627]  Tam  kim  mannasi  assalayana idhassu dve manavaka
bhataro  sodariya  eko  ajjhayako  upanito dussilo papadhammo
eko  anajjhayako  anupanito  silava  kalyanadhammo  kamettha
brahmana  pathamam  bhojeyyum  saddhe  va  thalipake  va yanne
va  pahune  vati . yo so bho gotama manavako anajjhayako
anupanito  silava  kalyanadhammo  tamettha brahmana pathamam bhojeyyum
saddhe va thalipake va yanne va pahune va kim hi bho gotama
dussile  papadhamme  dinnam  mahapphalam  bhavissatiti . pubbe kho tvam
assalayana  jatim  agamasi  jatim  gantva  mante agamasi mante
@Footnote: 1 Yu. vekuranjayati dissati . Ma. kundanti dissati .  2 Yu. saudariya.
Gantva  tameva 1- thapetva 2- catuvannim suddhim paccagato yamaham
pannapemiti  . evam vutte assalayano manavo tunhibhuto mankubhuto
pattakkhandho adhomukho pajjhayanto appatibhano nisidi.
   [628]  Atha  kho bhagava assalayanam manavam tunhibhutam mankubhutam
pattakkhandham  adhomukham  pajjhayantam  appatibhanam  viditva  assalayanam
manavam  etadavoca  bhutapubbam  assalayana  sattannam  brahmanisinam
arannayatane  pannakutisu  sammantanam  evarupam  papakam  ditthigatam
uppannam  hoti  brahmanava  settho  vanno  hino anno vanno
.pe.  brahmadayadati  . assosi kho assalayana asito devalo
isi   sattannam   kira   brahmanisinam  arannayatane  pannakutisu
sammantanam  evarupam  papakam  ditthigatam  uppannam  [3]- brahmanava
settho vanno .pe. brahmadayadati . atha kho assalayana asito
devalo isi kesamassum kappetva manjetthavannani dussani nivasetva
agaliyo 4- upahana arohitva jatarupamayam dandam gahetva sattannam
brahmanisinam  patthindile  5-  paturahosi  .  atha kho assalayana
asito  devalo  isi  sattannam  brahmanisinam patthindile cankamamano
evamaha handa ko nu kho ime bhavanto brahmanisayo ganta 6-
handa ko nu kho ime bhavanto brahmanisayo gantati . atha kho
assalayana  satta  7-  brahmanisayo  asitam devalam isim etadavocum
@Footnote: 1 Yu. tametam tvam .   2 Yu. thapetvati natthi.
@3 Yu. etthantare hotiti dissati. 4 Yu. atliyo. 5 Yu. patthandile.
@6 Si. Yu. gata. 7 Yu. sattannam brahmanisinam etadahosi.
Ko  nayam  gamandalarupo  viya  sattannam  brahmanisinam  patthindile
cankamamano evamaha handa ko nu kho ime bhavanto brahmanisayo
ganta handa ko nu kho ime bhavanto brahmanisayo gantati handa
nam abhisapissamati 1-.
   {628.1} Atha kho assalayana satta brahmanisayo asitam devalam
isim  abhisapimsu  bhasma  capali  2- hohi bhasma capali hohi bhasma
capali  hohiti  .  yatha  yatha kho assalayana satta brahmanisayo
asitam devalam isim  abhisapimsu tatha tatha asito devalo isi abhirupataro
ceva hoti dassaniyataro ca pasadikataro ca . atha kho assalayana
sattannam  brahmanisinam  etadahosi  mogham  vata  no  tapo  apphalam
brahmacariyam  mayam  hi  pubbe yam abhisapama bhasma capali 3- hohiti
bhasma [4]- bhavati ekacco imam pana mayam yatha yatha abhisapama tatha
tatha  abhirupataro ceva hoti dassaniyataro ca pasadikataro cati .
Na  bhavantanam  mogham  tapo  na panapphalam brahmacariyam ingha bhavanto
yo  mayi  manopadoso  tam pajahathati . yo bhavati manopadoso tam
pajahama ko nu bhavam hotiti . suto no bhavatam asito devalo isiti.
Evam bhoti . so khvaham bho homiti . atha kho assalayana satta
brahmanisayo asitam devalam isim abhivadetum upakkamimsu. 5-
   {628.2}  Atha  kho  assalayana  asito devalo isi satta
brahmanisayo  etadavoca  sutametam  bho  sattannam  kira brahmanisinam
arannayatane  pannakutisu  sammantanam  evarupam  papakam  ditthigatam
@Footnote: 1 Yu. abhisapamati .  2-3 Yu. bhasma vasali hotiti .  4 Yu. vasaddo dissati.
@5 Yu. upasankamimsu.
Uppannam  brahmanava  settho  vanno  hino  anno  vanno
brahmanava  sukko  vanno  kanho  anno  vanno  brahmanava
sujjhanti no abrahmana brahmanava brahmuno putta orasa mukhato
jata brahmaja brahmanimmita brahmadayadati. Evam bhoti.
   {628.3} Jananti pana bhonto ya janimata 1- brahmanamyeva
agamasi no abrahmananti . no hidam bho . jananti pana bhonto
ya  janimatu  mata  yava  sattama  matu  matamahayuga
brahmanamyeva  agamasi  no  abrahmananti  .  no  hidam bho .
Jananti  pana  bhonto  yo  janipita  brahmanimyeva  agamasi no
abrahmaninti  .  no  hidam  bho  .  jananti pana bhonto yo
janipitu  pita  yava  sattama  pitu  pitamahayuga  brahmanimyeva
agamasi  no  abrahmaninti  .  no  hidam  bho . jananti pana
bhonto  yatha  gabbhassa  avakkanti  hotiti  .  janama mayam bho
yatha  gabbhassa  avakkanti hoti idha matapitaro ca 2- sannipatita
honti  mata  ca  utuni  hoti  gandhabbo  ca paccupatthito hoti
evam  tinnam  sannipata  gabbhassa  avakkanti  hotiti  . jananti
pana  bhonto  yagghe  so  gandhabbo khattiyo va brahmano va
vesso  va  suddo  vati  . na mayam bho janama yagghe so
gandhabbo khattiyo va brahmano va vesso va suddo vati .
Evam sante bhonto 3- janatha ke tumhe hothati. Evam sante
@Footnote: 1 Yu. janimata .  2 Yu. va .  3 Yu. bho.
Bho na mayam janama keci mayam homati . te hi nama assalayana
satta  brahmanisayo  asitena  devalena  isina  sake  jativade
samanuyunjiyamana   samanuggahiyamana   1-  samanubhasiyamana  na
sampayissanti  kim  pana  tvam  etarahi  maya  sakasmim  jativade
samanuyunjiyamano      samanuggahiyamano     samanubhasiyamano
sampayissasi yesam tvam sacariyako na punno dabbigahoti.
   [629]  Evam vutte assalayano manavo bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bho  gotama  .pe.  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu
ajjatagge panupetam saranangatanti.
         Assalayanasuttam nitthitam tatiyam.
          ---------------
@Footnote: 1 Yu. samanubhasiyamana samanuggahiyamana.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 558-572. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=11416&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=11416&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=613&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=613              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7387              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7387              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]