ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Aṭṭhakanāgarasuttaṃ
   [18] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando vesāliyaṃ
viharati  veḷuvagāmake  .  tena  kho  pana samayena dasamo gahapati
aṭṭhakanāgaro  pātaliputtaṃ  anuppatto  hoti kenacideva karaṇīyena .
Atha  kho  dasamo  gahapati  aṭṭhakanāgaro  yena kukkuṭārāmo yena
aññataro  bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ bhikkhuṃ abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho dasamo gahapati aṭṭhakanāgaro
taṃ bhikkhuṃ etadavoca kahaṃ nu kho bhante āyasmā ānando etarahi
viharati  dassanakāmā  hi  mayaṃ taṃ 1- ānandanti . eso gahapati
āyasmā  ānando  vesāliyaṃ  viharati  veḷuvagāmaketi . atha kho
dasamo  gahapati  aṭṭhakanāgaro  pātaliputte  taṃ  karaṇīyaṃ  tīretvā
yena  vesālī  yena  2-  veḷuvagāmako  yenāyasmā  ānando
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi.
   [19]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  dasamo gahapati aṭṭhakanāgaro
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca atthi nu kho bhante ānanda tena
bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  ekadhammo
akkhāto  yattha  bhikkhuno appamattassa ātāpino pahitattassa viharato
avimuttañceva  cittaṃ  vimuccati  apparikkhīṇā ca 3- āsavā parikkhayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. āyasmantaṃ . 2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi 3 Yu. vā.
Gacchanti ananuppattañca 1- anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti.
   {19.1} Atthi kho gahapati tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  ekadhammo  akkhāto  yattha  bhikkhuno  appamattassa
ātāpino  pahitattassa  viharato  avimuttañceva  cittaṃ  vimuccati
apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca  2-
anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti.
   {19.2}  Katamo  pana bhante ānanda tena bhagavatā jānatā
passatā   arahatā   sammāsambuddhena   ekadhammo   akkhāto
yattha  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato
avimuttañceva  cittaṃ  vimuccati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ
gacchanti ananuppattañca 3- anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti.
   [20]  Idha  gahapati bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  so  iti  paṭisañcikkhati  idampi  kho paṭhamaṃ jhānaṃ abhisaṅkhataṃ
abhisañcetayitaṃ  yaṃ  kho  pana  kiñci abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ tadaniccaṃ
nirodhadhammanti  pajānāti  so  tattha  ṭhito āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti
no ce āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti teneva dhammarāgena tāya dhammanandiyā
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  4-  parikkhayā  opapātiko
hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā lokā ayampi kho
gahapati  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā sammāsambuddhena
ekadhammo  akkhāto  yattha  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino
@Footnote: 1 Yu. vā . 2-3 appattañcātipi dissati . 4 Ma. sabbattha saṃyojanānanti dissati.
Pahitattassa  viharato  avimuttañceva  cittaṃ  vimuccati  apparikkhīṇā ca
āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattañca  1-  anuttaraṃ yogakkhemaṃ
anupāpuṇāti.
   {20.1}  Puna  caparaṃ  gahapati  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ vūpasamā
.pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  so  iti  paṭisañcikkhati
idampi  kho  dutiyaṃ  jhānaṃ  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ .pe. anuttaraṃ
yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {20.2} Puna caparaṃ gahapati bhikkhu pītiyā ca virāgā .pe. Tatiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  so  iti paṭisañcikkhati idampi kho tatiyaṃ
jhānaṃ abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ .pe. Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {20.3} Puna caparaṃ gahapati bhikkhu sukhassa ca pahānā .pe. Catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  so iti paṭisañcikkhati idampi kho catutthaṃ
jhānaṃ abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ .pe. Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   [21]  Puna caparaṃ gahapati bhikkhu mettāsahagatena cetasā ekaṃ
disaṃ  pharitvā  viharati  tathā  dutiyaṃ  tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti
uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya  2-  sabbāvantaṃ  lokaṃ
mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahagagtena appamāṇena averena
abyāpajjhena  pharitvā  viharati  so  iti  paṭisañcikkhati  ayampi
kho  mettā  cetovimutti  abhisaṅkhatā  abhisañcetayitā yaṃ kho pana
kiñci  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ  tadaniccaṃ  nirodhadhammanti  pajānāti
so tattha ṭhito .pe. Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
@Footnote: 1 katuthaci appattañcātipi dissati . 2 Yu. sabbattatāya. punapi pāṭhe īdisameva.
   {21.1} Puna caparaṃ gahapati bhikkhu karuṇāsahagatena cetasā .pe.
Muditāsahagatena  cetasā  ...  upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ
pharitvā  viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbatthatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā  viharati  so  iti  paṭisañcikkhati  ayampi  kho  upekkhā
cetovimutti  abhisaṅkhatā  abhisañcetayitā  yaṃ  kho  pana  kiñci
abhisaṅkhataṃ   abhisañcetayitaṃ   tadaniccaṃ   nirodhadhammanti   pajānāti
so tattha ṭhito .pe. Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   [22]  Puna caparaṃ gahapati bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā
paṭighasaññānaṃ   atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto
ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  so  iti
paṭisañcikkhati  ayampi  kho  ākāsānañcāyatanasamāpatti  abhisaṅkhatā
abhisañcetayitā  yaṃ  kho  pana  kiñci  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ
tadaniccaṃ  nirodhadhammanti  pajānāti  so  tattha  ṭhito  .pe.
Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {22.1}  Puna  caparaṃ gahapati bhikkhu sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma     anantaṃ     viññāṇanti    viññāṇañcāyatanaṃ
upasampajja   viharati   so  iti  paṭisañcikkhati  ayampi  kho
viññāṇañcāyatanasamāpatti    abhisaṅkhatā    abhisañcetayitā   yaṃ
kho  pana  kiñci  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ  tadaniccaṃ  nirodhadhammanti
Pajānāti so tattha ṭhito .pe. Anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {22.2}  Puna  caparaṃ  gahapati  bhikkhu sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma   natthi   kiñcīti   ākiñcaññāyatanaṃ   upasampajja
viharati  so  iti  paṭisañcikkhati  ayampi kho ākiñcaññāyatanasamāpatti
abhisaṅkhatā  abhisañcetayitā  yaṃ  kho  pana  kiñci  abhisaṅkhataṃ
abhisañcetayitaṃ  tadaniccaṃ  nirodhadhammanti  pajānāti  so  tattha  ṭhito
āsavānaṃ  khayaṃ  pāpuṇāti  no  ce  āsavānaṃ  khayaṃ  pāpuṇāti
teneva  dhammarāgena  tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī
anāvattidhammo  tasmā  lokā  ayaṃ 1- kho gahapati tena bhagavatā
jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  ekadhammo  akkhāto
yattha  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato
avimuttañceva  cittaṃ  vimuccati  apparikkhīṇā  ca  āsavā  parikkhayaṃ
gacchanti ananuppattañca anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti.
   [23]  Evaṃ  vutte  dasamo gahapati aṭṭhakanāgaro āyasmantaṃ
ānandaṃ  etadavoca  seyyathāpi  bhante  ānanda puriso ekaṃ 2-
nidhimukhaṃ  gavesanto sakideva ekādasa nidhimukhāni adhigaccheyya evameva
kho  ahaṃ  bhante  ekaṃ  amatadvāraṃ  gavesanto sakideva ekādasa
amatadvārāni  alatthaṃ  savanāya  seyyathāpi  bhante  purisassa agāraṃ
ekādasadvāraṃ  so  tasmiṃ agāre āditte ekamekenapi dvārena
@Footnote: 1 Ma. ayaṃpi kho . 2 Ma. ekaṃva.
Sakkuṇeyya  attānaṃ  sotthiṃ kātuṃ evameva kho ahaṃ bhante imesaṃ
ekādasannaṃ  amatadvārānaṃ ekamekenapi amatadvārena sakkhissāmi 1-
attānaṃ  sotthiṃ kātuṃ ime hi nāma bhante aññatitthiyā ācariyassa
ācariyadhanaṃ  pariyesissanti  kimaṅgaṃ  panāhaṃ  āyasmato  ānandassa
pūjaṃ  na  karissāmīti  .  atha  kho  dasamo  gahapati aṭṭhakanāgaro
pātaliputtakañca  vesālikañca  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātetvā  paṇītena
khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappesi sampavāresi ekamekañca
bhikkhuṃ  paccekaṃ  dussayugena  acchādesi  āyasmantaṃ  2-  ānandaṃ
ticīvarena  acchādesi  āyasmato  3-  ānandassa  pañcasataṃ  4-
vihāraṃ kārāpesīti.
        Aṭṭhakanāgarasuttaṃ 5- niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakkuṇissāmi . 2 Po. casaddo dissati . 3 Ma. Yu. casaddo dissati.
@4 Ma. pañcasatavihāraṃ . 5 Ma. Yu. aṭṭhakanāgarasuttantaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 18-23. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=352              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=352              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=18&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=18              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=218              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=218              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]