ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Nagaravindeyyasuttaṃ
   [832] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  nagaravindaṃ  1-  nāma kosalānaṃ
brahmaṇagāmo 2- tadavasari . Assosuṃ kho nagaravindeyyakā 3- brāhmaṇa-
gahapatikā  samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto sakyaputto sakyakulā
pabbajito  kosalesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ
nagaravindaṃ  4-  anuppatto taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ
sabrahmakaṃ   sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu  kho  pana  tathārūpānaṃ  arahataṃ dassanaṃ
hotīti.
   {832.1} Atha kho nagaravindeyyakā 5- brāhmaṇagahapatikā yena
bhagavā  tenūpasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā appekacce bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce bhagavato santike
nāmagottaṃ  sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  tuṇhībhūtā
ekamantaṃ nisīdiṃsu.
@Footnote: 1-4 Po. nagaravindeyyaṃ nāma. 2 Ma. brāhmaṇānaṃ gāmo. 3-5 Po. nagaravindeyyā.
   [833] Ekamantaṃ nisinne kho nagaravindeyyake brāhmaṇagahapatike
bhagavā  etadavoca  sace  vo  gahapatayo  aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ  puccheyyuṃ  kathaṃrūpā  1-  gahapatayo  samaṇabrāhmaṇā  na
sakkātabbā  na  garukātabbā  na mānetabbā na pūjetabbāti evaṃ
puṭṭhā  tumhe  gahapatayo  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ evaṃ
byākareyyātha  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  cakkhuviññeyyesu  rūpesu
avītarāgā  avītadosā  avītamohā  ajjhattaṃ  avūpasantacittā samavisamaṃ
caranti kāyena vācāya manasā evarūpā samaṇabrāhmaṇā na sakkātabbā
na  garukātabbā  na  mānetabbā  na  pūjetabbā  taṃ  kissa
hetu  mayampi  hi  cakkhuviññeyyesu  rūpesu  avītarāgā  avītadosā
avītamohā  ajjhattaṃ  avūpasantacittā  samavisamaṃ  carāma  kāyena
vācāya  manasā  tesanno  samacariyampi  hetaṃ  uttariṃ  apassataṃ
tasmā  te  bhonto samaṇabrāhmaṇā na sakkātabbā na garukātabbā
na mānetabbā na pūjetabbā.
   {833.1} Ye te samaṇabrāhmaṇā sotaviññeyyesu saddesu ...
Ghānaviññeyyesu gandhesu ... Jivhāviññeyyesu rasesu ... Kāyaviññeyyesu
phoṭṭhabbesu  ...  manoviññeyyesu  dhammesu  avītarāgā avītadosā
avītamohā  ajjhattaṃ  avūpasantacittā  samavisamaṃ  caranti  kāyena
vācāya manasā evarūpā samaṇabrāhmaṇā na sakkātabbā na garukātabbā
na mānetabbā na pūjetabbā taṃ kissa hetu mayampi hi manoviññeyyesu
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbattha kathaṃbhūtāti dissati.
Dhammesu  avītarāgā  avītadosā  avītamohā  ajjhattaṃ avūpasantacittā
samavisamaṃ  carāma  kāyena  vācāya  manasā  tesanno  samacariyampi
hetaṃ  uttariṃ  apassataṃ  tasmā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  na
sakkātabbā  na  garukātabbā  na  mānetabbā  na pūjetabbāti .
Evaṃ  puṭṭhā  tumhe  gahapatayo  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
evaṃ byākareyyātha.
   [834]  Sace  pana  vo  gahapatayo aññatitthiyā paribbājakā
evaṃ  puccheyyuṃ  kathaṃrūpā  gahapatayo  samaṇabrāhmaṇā  sakkātabbā
garukātabbā  mānetabbā  pūjetabbāti evaṃ puṭṭhā tumhe gahapatayo
tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ  byākareyyātha  ye te
samaṇabrāhmaṇā  cakkhuviññeyyesu  rūpesu vītarāgā vītadosā vītamohā
ajjhattaṃ  vūpasantacittā  samacariyaṃ  caranti  kāyena  vācāya  manasā
evarūpā  samaṇabrāhmaṇā  sakkātabbā  garukātabbā  mānetabbā
pūjetabbā  taṃ  kissa  hetu  mayampi  hi  cakkhuviññeyyesu  rūpesu
avītarāgā   avītadosā   avītamohā   ajjhattaṃ  avūpasantacittā
samavisamaṃ  carāma  kāyena vācāya manasā tesanno samacariyampi hetaṃ
uttariṃ  passataṃ  tasmā  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  sakkātabbā
garukātabbā mānetabbā pūjetabbā.
   {834.1}  Ye  te  samaṇabrāhmaṇā sotaviññeyyesu saddesu
...  ghānaviññeyyesu  gandhesu ... jivhāviññeyyesu rasesu ...
Kāyaviññeyyesu    phoṭṭhabbesu    ...    manoviññeyyesu
Dhammesu  vītarāgā  vītadosā  vītamohā  ajjhattaṃ  vūpasantacittā
samacariyaṃ  caranti  kāyena  vācāya  manasā evarūpā samaṇabrāhmaṇā
sakkātabbā  garukātabbā  mānetabbā  pūjetabbā  taṃ  kissa hetu
mayampi  hi  manoviññeyyesu  dhammesu  avītarāgā  avītadosā
avītamohā  ajjhattaṃ  avūpasantacittā  samavisamaṃ  carāma  kāyena
vācāya  manasā  tesanno  samacariyampi  hetaṃ uttariṃ passataṃ tasmā
te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  sakkātabbā  garukātabbā mānetabbā
pūjetabbāti  .  evaṃ  puṭṭhā tumhe gahapatayo tesaṃ aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyātha.
   [835] Sace 1- te gahapatayo aññatitthiyā paribbājakā evaṃ
puccheyyuṃ  ke  panāyasmantānaṃ  ākārā ke anvayā yena tumhe
āyasmanto  evaṃ  vadetha  addhā  te āyasmanto vītarāgā vā
rāgavinayāya  vā paṭipannā vītadosā vā dosavinayāya vā paṭipannā
vītamohā  vā  mohavinayāya  vā  paṭipannāti  evaṃ puṭṭhā tumhe
gahapatayo  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ  byākareyyātha
tathā  hi  te  āyasmanto  araññavanapatthāni  pantāni senāsanāni
paṭisevanti  natthi  kho  pana  tattha  tathārūpā cakkhuviññeyyā rūpā
ye  disvā  disvā  abhirameyyuṃ  natthi  kho  pana tattha tathārūpā
sotaviññeyyā  saddā  ye  sutvā  sutvā  abhirameyyuṃ natthi kho
pana  tattha  tathārūpā ghānaviññeyyā gandhā ye ghāyitvā ghāyitvā
@Footnote: 1 Po. sace vo. Ma. sace pana vo.
Abhirameyyuṃ  natthi  kho  pana  tattha tathārūpā jivhāviññeyyā rasā
ye  sāyitvā  sāyitvā abhirameyyuṃ natthi kho pana tattha tathārūpā
kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  ye  phusitvā  phusitvā abhirameyyuṃ ime
kho  no  āvuso  ākārā ime anvayā yena mayaṃ āyasmante
evaṃ  vadema  addhā  te  āyasmanto vītarāgā vā rāgavinayāya
vā  paṭipannā  vītadosā  vā dosavinayāya vā paṭipannā vītamohā
vā  mohavinayāya  vā paṭipannāti . evaṃ puṭṭhā tumhe gahapatayo
tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ evaṃ byākareyyāthāti.
   [836] Evaṃ vutte nagaravindeyyakā brāhmaṇagahapatikā bhagavantaṃ
etadavocuṃ  abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi
bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya
cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evameva bhotā gotamena anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  ete  mayaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāma
dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsake  no  bhavaṃ  gotamo  dhāretu
ajjatagge pāṇupete saraṇaṅgateti.
        Nagaravindeyyasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 528-532. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=10535              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=10535              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=832&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=832              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=6476              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=6476              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่