ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [949] Pancimani bhikkhave indriyani. Katamani panca. Sukhindriyam
dukkhindriyam somanassindriyam domanassindriyam upekkhindriyam.
   [950] Sukhavedaniyam bhikkhave phassam paticca uppajjati sukhindriyam.
So  sukhitova  samano  sukhitosmiti  pajanati tasseva sukhavedaniyassa
phassassa  nirodha  yantajjam vedayitam sukhavedaniyam phassam paticca uppannam
sukhindriyam tam nirujjhati tam vupasamatiti 1- pajanati.
   [951] Dukkhavedaniyam bhikkhave phassam paticca uppajjati dukkhindriyam.
So  dukkhitova samano dukkhitosmiti pajanati tasseva dukkhavedaniyassa
phassassa  nirodha  yantajjam  vedayitam  [2]-  dukkhavedaniyam  phassam
paticca uppannam dukkhindriyam tam nirujjhati tam vupasamatiti pajanati.
   [952]  Somanassavedaniyam  bhikkhave  phassam  paticca  uppajjati
somanassindriyam  .  so  sumanova  samano  sumanosmiti  pajanati
tasseva  somanassavedaniyassa  phassassa  nirodha  yantajjam  vedayitam
somanassavedaniyam  phassam  paticca  uppannam  somanassindriyam tam nirujjhati
tam vupasamatiti pajanati.
   [953]  Domanassavedaniyam  bhikkhave  phassam  paticca  uppajjati
domanassindriyam  .  so  dummanova  samano  dummanosmiti pajanati
tasseva  domanassavedaniyassa  phassassa  nirodha  yantajjam  vedayitam
domanassavedaniyam  phassam  paticca  uppannam  domanassindriyam tam nirujjhati
@Footnote: 1 Ma. Yu. vupasammatiti. 2 Yu. tam.
Tam vupasamatiti pajanati.
   [954]  Upekkhavedaniyam  bhikkhave  phassam  paticca  uppajjati
upekkhindriyam  .  so upekkhakova samano upekkhakosmiti pajanati
tasseva  upekkhavedaniyassa  phassassa  nirodha  yantajjam  vedayitam
upekkhavedaniyam  phassam  paticca  uppannam  upekkhindriyam tam nirujjhati
tam vupasamatiti pajanati.
   [955] Seyyathapi bhikkhave dvinnam katthanam sanghatanasamodhana 1-
usma jayati tejo abhinibbattati tesamyeva katthanam nanabhavanikkhepa 2-
ya tajja usma sa nirujjhati sa vupasamati . Evameva kho bhikkhave
sukhavedaniyam  phassam  paticca  uppajjati sukhindriyam so sukhitova samano
sukhitosmiti  pajanati  tasseva  sukhavedaniyassa  phassassa  nirodha
yantajjam  vedayitam  sukhavedaniyam  phassam  paticca  uppannam sukhindriyam tam
nirujjhati  tam  vupasamatiti  pajanati  .  dukkhavedaniyam  bhikkhave phassam
paticca .pe. somanassavedaniyam bhikkhave phassam paticca. Domanassavedaniyam
bhikkhave  phassam  paticca  .  upekkhavedaniyam  bhikkhave phassam paticca
uppajjati  upekkhindriyam  so  upekkhakova  samano  upekkhakosmiti
pajanati  tasseva  upekkhavedaniyassa  phassassa  nirodha  yantajjam
vedayitam  upekkhavedaniyam  phassam  paticca  uppannam 3- upekkhindriyam
tam nirujjhati tam vupasamatiti pajanatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 281-282. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=5429&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=5429&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=949&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=220              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=949              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6931              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6931              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com