ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

            Balasaṃyuttaṃ
   [1099]  Pañcimāni  bhikkhave  balāni  .  katamāni pañca .
Saddhābalaṃ  viriyabalaṃ  satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  .  imāni  kho
bhikkhave pañca balānīti.
   [1100] Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā
pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  pañca  balāni
bhāvento  pañca  balāni  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [1101]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  pañca  balāni  bhāvento
pañca  balāni  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu saddhābalaṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ   viriyabalaṃ  satibalaṃ
samādhibalaṃ  paññābalaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu pañca balāni bhāvento
pañca  balāni  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāroti.
   [1102]  Pañcimāni  bhikkhave  uddhambhāgiyāni  saññojanāni .
Katamāni  pañca  . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā .
Imāni kho bhikkhave pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni.
   [1103] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
abhiññāya   pariññāya   parikkhayāya   pahānāya  pañca  balāni
bhāvetabbāni  .  katamāni  pañca  . idha bhikkhave bhikkhu saddhābalaṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ
viriyabalaṃ   satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  imesaṃ kho bhikkhave
pañcannaṃ   uddhambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ   abhiññāya   pariññāya
parikkhayāya pahānāya imāni pañca balāni bhāvetabbānīti.
   [1104] Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā
pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  pañca  balāni
bhāvento  pañca  balāni  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [1105]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  pañca  balāni  bhāvento
pañca  balāni  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  saddhābalaṃ  bhāveti
rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .pe.
Evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  pañca  balāni bhāvento pañca balāni
bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti .
(evaṃ esanā pāli vitthāretabbā rāgavinayapariyosānaṃ dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ).
   [1106]  Pañcimāni  bhikkhave  uddhambhāgiyāni  saññojanāni .
Katamāni  pañca  . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā .
Imāni kho bhikkhave pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni.
   [1107]  Imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ  uddhambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  pañca
balāni  bhāvetabbāni  .  katamāni  pañca  .  idha bhikkhave bhikkhu
saddhābalaṃ   bhāveti   rāgavinayapariyosānaṃ   dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  paññābalaṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
dosavinayapariyosānaṃ mohavinayapariyosānaṃ . imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ
uddhambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ   abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya
pahānāya imāni pañca balāni bhāvetabbānīti.
           Balasaṃyuttaṃ niṭṭhitaṃ.
               ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 323-325. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=6267              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=6267              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1099&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=254              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1099              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7133              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7133              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com