ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1355]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava kimilayam viharati
veluvane  .  tatra  kho  bhagava ayasmantam kimilam amantesi katham
bhavito  nu  kho kimila anapanassatisamadhi katham bahulikato mahapphalo
hoti mahanisamsoti. Evam vutte ayasma kimilo tunhi ahosi.
   [1356] Dutiyampi kho bhagava . tatiyampi kho bhagava ayasmantam
kimilam  amantesi  katham  bhavito  nu kho kimila anapanassatisamadhi
katham bahulikato mahapphalo hoti mahanisamsoti . tatiyampi kho ayasma
kimilo tunhi ahosi.
   [1357]  Evam vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca
etassa  bhagava  kalo  etassa  sugata  kalo  yam  bhagava
anapanassatisamadhim  bhaseyya bhagavato sutva bhikkhu dharessantiti .
Tenahananda  sunahi  sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  .  evam
bhanteti  kho  ayasma  anando  bhagavato  paccassosi . bhagava
etadavoca  katham  bhavito  ca  ananda  anapanassatisamadhi  katham
bahulikato  mahapphalo  hoti mahanisamso . idhananda bhikkhu arannagato
va  rukkhamulagato  va  sunnagaragato  va  nisidati  pallankam
abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  parimukham satim upatthapetva . so
satova  assasati  .pe.  patinissagganupassi  assasissamiti  sikkhati
Patinissagganupassi  passasissamiti  sikkhati  .  evam  bhavito  kho
ananda  anapanassatisamadhi  evam  bahulikato  mahapphalo  hoti
mahanisamso.
   [1358] Yasmim samaye ananda bhikkhu digham va assasanto digham
assasamiti  pajanati  digham  va  passasanto  digham  passasamiti
pajanati  .  rassam  va  assasanto  rassam  assasamiti pajanati
rassam va passasanto rassam passasamiti pajanati . sabbakayapatisamvedi
assasissamiti    sikkhati    sabbakayapatisamvedi    passasissamiti
sikkhati  .  passambhayam  kayasankharam  assasissamiti  sikkhati passambhayam
kayasankharam  passasissamiti  sikkhati  .  kaye kayanupassi ananda
bhikkhu  tasmim  samaye  viharati  atapi  sampajano  satima vineyya
loke  abhijjhadomassam  . tam kissa hetu . kayannataraham ananda
etam  vadami  yadidam  assasappassasam  .  tasma tihananda kaye
kayanupassi  bhikkhu  tasmim  samaye viharati atapi sampajano satima
vineyya loke abhijjhadomanassam.
   [1359] Yasmim samaye ananda bhikkhu pitipatisamvedi assasissamiti
sikkhati   pitipatisamvedi  passasissamiti  sikkhati  .  sukhapatisamvedi
assasissamiti  sikkhati  sukhapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati  .
Cittasankharapatisamvedi   assasissamiti   sikkhati  cittasankharapatisamvedi
passasissamiti  sikkhati  . passambhayam cittasankharam assasissamiti sikkhati
Passambhayam   cittasankharam  passasissamiti  sikkhati  .  vedanasu
vedananupassi  ananda bhikkhu tasmim samaye viharati atapi sampajano
satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  .  tam  kissa hetu .
Vedanannataraham  ananda  etam vadami yadidam assasappassasanam 1-
sadhukam  manasikaram  . tasma tihananda vedanasu vedananupassi bhikkhu
tasmim  samaye  viharati  atapi  sampajano  satima vineyya loke
abhijjhadomanassam.
   [1360] Yasmim samaye ananda bhikkhu cittapatisamvedi assasissamiti
sikkhati  cittapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati  .  abhippamodayam
cittam  .pe.  samadaham cittam . vimocayam cittam assasissamiti sikkhati
vimocayam  cittam  passasissamiti sikkhati . citte cittanupassi ananda
bhikkhu tasmim samaye viharati atapi sampajano satima vineyya loke
abhijjhadomanassam  .  tam  kissa hetu . naham ananda mutthassatissa
asampajanassa   anapanassatisamadhibhavanam   vadami   .  tasma
tihananda  citte  cittanupassi  bhikkhu  tasmim samaye viharati atapi
sampajano satima vineyya loke abhijjhadosanassam.
   [1361] Yasmim samaye ananda bhikkhu aniccanupassi assasissamiti
sikkhati   .pe.  viraganupassi  nirodhanupassi  patinissagganupassi
assasissamiti  sikkhati  patinissagganupassi  passasissamiti  sikkhati .
@Footnote: 1 Yu. assasapassasam.
Dhammesu  dhammanupassi  ananda  bhikkhu  tasmim samaye viharati atapi
sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam . so yantam
hoti  abhijjhadomanassanam  pahanam  tampannaya  disva  sadhukam
ajjhupekkhita  hoti  .  tasma  tihananda  dhammesu  dhammanupassi
bhikkhu  tasmim  samaye  viharati  atapi  sampajano  satima vineyya
loke abhijjhadomanassam.
   [1362] Seyyathapi ananda catummahapathe 1- maha pamsupunjo
puratthimaya cepi disaya agaccheyya sakatam va ratho va upahanateva
tam  pamsupunjam  .  pacchimaya  cepi disaya agaccheyya . uttaraya
cepi  disaya  agaccheyya  .  dakkhinaya cepi disaya agaccheyya
sakatam va ratho va upahanateva tam pamsupunjam . evameva kho ananda
bhikkhu  kaye  kayanupassi  viharantopi  upahanateva papake akusale
dhamme  .  vedanasu  citte  dhammesu  dhammanupassi  viharantopi
upahanateva papake akusale dhammeti.
          Ekadhammavaggo pathamo.
            Tassuddanam
     ekadhammo ca bojjhango   suddhikam 2- ca dve phala
     arittho kappino dipo     vesali kimilena cati.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. catumahapathe. 2 Yu. suddhakanca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 408-411. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=7919&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=7919&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1355&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=308              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1355              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7640              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7640              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com