ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Catutthasikkhapadam
   [494] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena kanamata
upasika  saddha  hoti  pasanna  .  kana  gamake annatarassa
purisassa  dinna hoti . athakho kana matugharam agamasi kenacideva
karaniyena  .  athakho  kanaya  samiko  kanaya  santike  dutam
pahesi  agacchatu  kana  icchami  kanaya  agatanti . athakho
kanamata  upasika  kismim  viya  rittahattham  gantunti puvam paci .
Pakke  puve  annataro  pindacariko  bhikkhu kanamataya upasikaya
nivesanam pavisi.
   {494.1}  Athakho  kanamata  upasika  tassa bhikkhuno puvam
dapesi  .  so  nikkhamitva  annassa  acikkhi  . tassapi puvam
dapesi  .  so  nikkhamitva  annassa  acikkhi  . tassapi puvam
dapesi  .  yathapatiyattam  puvam  parikkhayam  agamasi . dutiyampi kho
kanaya  samiko  kanaya  santike  dutam pahesi agacchatu kana
icchami  kanaya  agatanti  .  dutiyampi kho kanamata upasika
kismim  viya  rittahattham  gantunti puvam paci . pakke puve annataro
pindacariko  bhikkhu  kanamataya  upasikaya  nivesanam  pavisi .
Athakho  kanamata  upasika  tassa  bhikkhuno  puvam  dapesi .
So   nikkhamitva   annassa   acikkhi   .   tassapi
Puvam  dapesi  . so nikkhamitva annassa acikkhi . tassapi puvam
dapesi . yathapatiyattam puvam parikkhayam agamasi . tatiyampi kho kanaya
samiko  kanaya  santike  dutam  pahesi agacchatu kana icchami
kanaya  agatam  sace  kana  nagamissati  aham  annam  pajapatim
anessamiti  .  tatiyampi  kho  kanamata  upasika  kismim viya
rittahattham  gantunti  puvam paci . pakke puve annataro pindacariko
bhikkhu  kanamataya  upasikaya nivesanam pavisi . athakho kanamata
upasika  tassa  bhikkhuno  puvam dapesi . so nikkhamitva annassa
acikkhi . tassapi puvam dapesi . so nikkhamitva annassa acikkhi.
Tassapi puvam dapesi . yathapatiyattam puvam parikkhayam agamasi . Athakho
kanaya samiko annam pajapatim anesi.
   {494.2} Assosi kho kana tena kira purisena anna pajapati
anitati  .  sa  rodanti atthasi . athakho bhagava pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  yena  kanamataya upasikaya nivesanam
tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  .  athakho
kanamata  upasika  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinnam
kho  kanamataram  upasikam  bhagava  etadavoca  kissayam  kana
rodatiti  .  athakho  kanamata  upasika  bhagavato  etamattham
arocesi  .  athakho  bhagava  kanamataram  upasikam  dhammiya
Kathaya  sandassetva  samadapetva  samuttejetva  sampahamsetva
utthayasana pakkami.
   [495]  Tena  kho  pana samayena annataro sattho rajagaha
patiyalokam  gantukamo  hoti  .  annataro  pindacariko  bhikkhu
tam  sattham  pindaya  pavisi  .  annataro upasako tassa bhikkhuno
sattum  dapesi  .  so  nikkhamitva  annassa acikkhi . tassapi
sattum  dapesi  .  so  nikkhamitva  annassa acikkhi . tassapi
sattum  dapesi  .  yathapatiyattam  patheyyam  parikkhayam  agamasi .
Athakho  so upasako te manusse etadavoca ajjunho 1- ayya
agametha   yathapatiyattam  patheyyam  ayyanam  dinnam  patheyyam
patiyadessamiti  .  nayya  2- sakka agametum payato satthoti
agamamsu  .  athakho  tassa upasakassa patheyyam patiyadetva paccha
gacchantassa  cora  acchindimsu  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti
vipacenti  katham  hi  nama  samana sakyaputtiya na mattam janitva
patiggahessanti ayam imesam datva paccha gacchanto corehi acchinnoti.
Assosum  kho  bhikkhu  tesam  manussanam  ujjhayantanam  khiyantanam
vipacentanam  . athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .
Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim  pakarane  dhammim  katham
katva  bhikkhu  amantesi  tenahi  bhikkhave  bhikkhunam  sikkhapadam
@Footnote: 1 Ma. ajjanho. evamuparipi . 2 Ma. Yu. nayyo.
Pannapessami  dasa  atthavase  paticca  sanghasutthutaya  sanghaphasutaya
.pe.  vinayanuggahaya  .  evanca  pana  bhikkhave  imam sikkhapadam
uddiseyyatha
   {495.1}  bhikkhum paneva kulam upagatam puvehi va manthehi va
abhihatthum  pavareyya  .  akankhamanena  bhikkhuna  dvittipattapura
patiggahetabba  . tato ce uttarim 1- patigganheyya pacittiyam .
Dvittipattapure  patiggahetva  tato  niharitva  bhikkhuhi  saddhim
samvibhajitabbam ayam tattha samiciti.
   [496] Bhikkhum paneva kulam upagatanti kulam nama cattari kulani
khattiyakulam  brahmanakulam  vessakulam  suddakulam  .  upagatanti  tattha
upagatam  .  puvam  nama yankinci pahinakatthaya 2- patiyattam . mantham
nama  yankinci  patheyyatthaya  patiyattam  .  abhihatthum pavareyyati
yavatakam   icchasi   tavatakam  ganhahiti  .  akankhamanenati
icchamanena  .  dvittipattapura  patiggahetabbati  dvetayopattapura
patiggahetabba  .  tato  ce  uttarim  patigganheyyati  taduttarim
patigganhati  apatti  pacittiyassa  .  dvittipattapure patiggahetva
tato  nikkhamantena  bhikkhum  passitva  acikkhitabbam  amutra  maya
dvittipattapura  patiggahita  ma  kho  tattha  patigganhiti  . sace
passitva  nacikkhati  apatti  dukkatassa  .  sace  acikkhite
patigganhati apatti dukkatassa.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uttari . 2 Ma. pahenakatthaya. evamuparipi . 3 Ma. Yu. tatuttari.
   [497]  Tato  niharitva bhikkhuhi saddhim samvibhajitabbanti patikkamanam
niharitva samvibhajitabbam . ayam tattha samiciti ayam tattha anudhammata .
Atirekadvittipattapure   1-  atirekasanni  patigganhati  apatti
pacittiyassa   .  atirekadvittipattapure  vematiko  patigganhati
apatti   pacittiyassa   .   atirekadvittipattapure   unakasanni
patigganhati   apatti   pacittiyassa   .   unakadvittipattapure
atirekasanni  apatti  dukkatassa  .  unakadvittipattapure  vematiko
apatti dukkatassa. Unakadvittipattapure unakasanni anapatti.
   [498] Anapatti dvittipattapure patigganhati unakadvittipattapure
patigganhati  na  pahinakatthaya  na  patheyyatthaya  patiyattam  denti
pahinakatthaya  va  patheyyatthaya  va  patiyattasesakam denti gamane
patippassaddhe   denti   natakanam   pavaritanam   annassatthaya
attano dhanena ummattakassa adikammikassati.
          Catutthasikkhapadam nitthitam.
               ---------
@Footnote: 1 Ma. atirekadvattipattapure. evamidisesu padesu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 322-326. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=5789&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=5789&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=494&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=494              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=8348              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=8348              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]