ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [141] 6 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
sambahula    nanatitthiya    samanabrahmana    paribbajaka
savatthiyam   pativasanti  nanaditthika  nanakhantika  nanarucika
nanaditthinissayanissita  .  santeke  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino sassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
Santi  paneke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  asassato
atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.1} Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino sassato ca asassato
@Footnote: 1 Po. Ma. va.
Ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti . santi paneke
samanabrahmana   evamvadino   evamditthino   neva   sassato
nasassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.2}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sayankato  atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti . santi
paneke   samanabrahmana   evamvadino  evamditthino  parankato
atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.3}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sayankato ca parankato ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.4} Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino
asayankaro ca aparankaro ca adhiccasamuppanno atta ca loko ca idameva
saccam moghamannanti.
   {141.5} Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino sassatam
sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti. Santi paneke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  asassatam  sukhadukkham  atta
ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.6}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sassatam  ca asassatam ca sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti  .  santi  paneke  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino  neva  sassatam  nasassatam sukhadukkham atta ca loko ca
idameva saccam moghamannanti.
   {141.7}   Santeke   samanabrahmana   evamvadino
Evamditthino  sayankatam  sukhadukkham  atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti  .  santi  paneke  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino  parankatam  sukhadukkham  atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti.
   {141.8}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sayankatam ca parankatam ca sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti  .  santi  paneke  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino  asayankaram  ca  aparankaram  ca adhiccasamuppannam sukhadukkham
atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.9} Te bhandanajata kalahajata vivadapanna annamannam
mukhasattihi  vitudanta viharanti ediso dhammo nediso dhammo nediso
dhammo ediso dhammoti.
   [142]  Atha  kho  sambahula  bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimsu  .  savatthiyam pindaya
caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanta  yena  bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu.
   {142.1} Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum
idha  bhante  sambahula  nanatitthiya  samanabrahmana  paribbajaka
savatthiyam   pativasanti  nanaditthika  nanakhantika  nanarucika
nanaditthinissayanissita   santeke   samanabrahmana   evamvadino
evamditthino  sassato  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
Moghamannanti   santi   paneke   samanabrahmana   evamvadino
evamditthino  asassato  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
moghamannanti
   {142.2}  santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sassato ca asassato ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
santi  paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino neva sassato
nasassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
   {142.3}  santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sayankato parankato sayankato ca parankato ca asayankaro ca aparankaro
ca  adhiccasamuppanno  atta  caloko ca idameva saccam moghamannanti
santeke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  sassatam sukhadukkham
atta  ca  loko  ca  idameva  saccam moghamannanti santi paneke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  asassatam  sukhadukkham  atta
ca loko ca idameva saccam moghamannanti
   {142.4} santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino sassatam
ca asassatam ca sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
santi  paneke  samanabrahmana evamvadino evamditthino neva sassatam
nasassatam sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
   {142.5} santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino sayankatam
sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti santi paneke
Samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  parankatam  sukhadukkham  atta
ca loko ca idameva saccam moghamannanti
   {142.6} santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino sayankatam
ca parankatam ca sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
santi  paneke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  sayankaram
ca parankaram ca adhiccasamuppannam sukhadukkham atta ca loko ca idameva
saccam  moghamannanti  te  bhandanajata  kalahajata  vivadapanna
annamannam  mukhasattihi  vitudanta  viharanti  ediso  dhammo  nediso
dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   {142.7}  Annatitthiya bhikkhave paribbajaka andha acakkhuka
attham na jananti anattham na jananti dhammam na jananti adhammam na jananti
te attham ajananta anattham ajananta dhammam ajananta adhammam ajananta
bhandanajata   kalahajata   vivadapanna   annamannam  mukhasattihi
vitudanta  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti . atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam
imam udanam udanesi
     ahankarapasutayam paja   parankarupasanhita
     etadeke nabbhannamsu   na nam sallanti addasum
        etanca sallam patigacca 1- passato
        aham karomiti na tassa hoti
@Footnote: 1 Po. Ma. patikacca.
        Paro karotiti na tassa 1- hoti.
     Manupeta ayam paja     managantha manavinibbaddha 2-
     ditthisu byarabbhakata 3- samsaram nativattatiti. Chattham.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 188-193. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=3875&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=3875&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=141&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=91              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=141              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=8312              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=8312              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com