ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

           3 Suvannasamajatakam
   [482] |482.1| Ko nu mam usuna vijjhi  pamattam udaharikam 2-
             khattiyo brahmano vesso ko mam viddha niliyasi.
      |482.2| Na me mamsani khajjani     cammenattho na vijjati
             atha kena nu vannena     viddheyyam mam amannatha.
      |482.3| Ko va tvam kassa va putto katham janemu tam mayam
             puttho me samma akkhahi  kim mam viddha niliyasi.
   [483] |483.1| Rajahamasmi kasinam   pilayakkhoti mam vidu
             lobha rattham pahitvana    migamesam caramaham
      |483.2| issatthe casmi kusalo    dalhadhammoti vissuto
             nagopi me na munceyya  agato usupatanam.
      |483.3| Ko va tvam kassa va putto 3-  katham janemu tam mayam
             pituno attano capi     namagottam pavedaya.
   [484] |484.1| Nesadaputto bhaddante samo iti mam natayo
             amantayimsu jivantam      svajjevangato 4- saye
      |484.2| viddhosmi puthusallena     savisena yatha migo
             sakamhi lohite raja     passa semi paripluto
@Footnote: 1 Ma. munjavesika pavalha . 2 Ma. udaharakam . 3 Si. Yu. tvam ca kassa va
@puttosi. 4 Ma. svajjevaham gato.
      |484.3| Pativamagatam sallam       passa thimhami 1- lohitam
             aturo tyanupucchami    kim mam viddha niliyasi
      |484.4| ajinamhi hannate dipi   nago dantehi hannate
             atha kena nu vannena     viddheyyam mam amannatha.
   [485] Migo upatthito asi          agato usupatanam
         tam disva ubbijji sama       tena kodho mamavisi.
   [486] |486.1| Yato sarami attanam   yato pattosmi vinnutam
             na mam miga utrasanti 2-  aranne sapadanipi.
      |486.2| Yato nidhim pariharim       yato pattosmi yobbanam
             na mam miga utrasanti    aranne sapadanipi.
      |486.3| Bhiru kimpurisa raja       pabbate gandhamadane
             sammodamana gacchama   pabbatani vanani ca
             atha kena nu vannena     utrasanti miga mamam.
   [487] |487.1| Na tam tasa 3- migo sama kintaham alikam bhane
             kodhalobhabhibhutaham      usum te tam avissajim 4-.
      |487.2| Kuto nu sama agamma    kassa va pahito tuvam
             udaharo nadim gaccha      agato migasammatam.
   [488] Andha matapita mayham       te bharami brahavane
        tesaham udakaharo           agato migasammatam.
   [489] |489.1| Atthi nesam usamattam  atha sahassa jivitam
@Footnote: 1 Ma. dhimhami. vihamitipi . 2 Ma. uttasanti. ito param idisameva.
@3 na taddasa itipi . 4 Ma. avassajim.
             Udakassa alabhena      manne andha marissare.
      |489.2| Na me idam tatha dukkham     labbha hi pumuna idam
             yanca ammam na passami   tam me dukkhataram ito.
      |489.3| Na me idam tatha dukkham     labbha hi pumuna idam
             yanca tatam na passami    tam me dukkhataram ito.
      |489.4| Sa nuna kapana amma    ciram rattaya rucchati
             addharatteva ratte va    nadiva avasussati 1-.
             So nuna kapano tato    ciram rattaya rucchati
      |489.5| addharatteva ratte va    nadiva avasussati.
             Utthanapadacariyaya 2-  raja sambahanassa 3- ca
             sama tata vilapanta     hindissanti brahavane.
      |489.6| Idampi dutiyam sallam      kampeti hadayam mama
             yanca andhe na passami   manne hissami jivitam.
   [490] |490.1| Ma balham paridevesi  sama kalyanadassana
             aham kammakaro hutva     bharissante brahavane.
      |490.2| Issatthe casmi kusalo    dalhadhammoti vissuto
             aham kammakaro hutva     bharissante brahavane.
      |490.3| Miganam vighasamanvesam    vanamulaphalani ca
              aham kammakaro hutva     bharissante brahavane.
      |490.4| Katamantam vanam sama      yattha matapita tava
@Footnote: 1 Ma. avasucchati . 2 Si. Yu. paricariyaya . 3 Ma. padasambahanassa ca.
              Ahante tatha bharissam    yatha te abhari tuvam.
   [491] Ayam ekapadi raja            yoyam ussisake mama
       ito gantva addhaghosam 1-      tattha nesam agarakam
       yattha matapita mayham         te bharassu ito gato.
   [492] |492.1| Namo te kasirajatthu   namo te kasivaddhana
             andha matapita mayham  te bharassu brahavane.
      |492.2| Anjalinte pagganhami  kasiraja namatthu te
             mataram pitaram mayham       vutto vajjasi vandanam.
   [493] Idam vatvana so samo         yuva kalyanadassano
         mucchito visavegena           visanni samapajjatha.
   [494] |494.1| Sa raja paridevesi    bahum karunnasanhitam
             ajaramaroham asim       ajjetam nami no pure.
      |494.2| Samam kalakatam disva     natthi maccussa nagamo
             yassu mam patimanteti      savisena samappito.
      |494.3| Svajjevangate kale     na kincimabhibhasati
             nirayam nuna gacchami       ettha me natthi samsayo.
      |494.4| Tada hi pakatam papam      ciram rattaya kibbisam
             bhavanti tassa vattaro    game kibbisakarako
             aranne nimmanussamhi   ko mam vattumarahati.
      |494.5| Sarayanti hi kammani     game sangaccha manava
@Footnote: 1 addhasontipi.
             Aranne nimmanussamhi   ko nu mam sarayissati .
   [495] |495.1| Sa devata antarahita pabbate gandhamadane
             rannova anukampaya    ima gatha abhasatha.
      |495.2| Agum kira maharaja      akari kammadukkatam
             adusaka pitaputta     tayo ekusuna hata.
      |495.3| Ehi tam anusikkhami      yatha te sugati siya
             dhammenandheva ne posa    manneham sugati siya 1-.
   [496] Sa raja paridevitva          bahum karunnasanhitam
             udakakumbhamadaya      pakkami dakkhinamukho.
   [497] |497.1| Kassa nu eso padasaddo manussasseva agato
             neso samassa nigghoso   ko nu tvamasi marisa.
      |497.2| Santam hi samo vajati      santam padani neyati
             neso samassa nigghoso   ko nu tvamasi marisa.
   [498] |498.1| Rajahamasmi kasinam    pilayakkhoti mam vidu
             lobha rattham pahitvana    migamesam caramaham.
      |498.2| Issatthe casmi kusalo    dalhadhammoti vissuto
             nagopi me na munceyya   agato usupatanam.
   [499] |499.1| Svagatante maharaja  atho te aduragatam
             issarosi anuppatto    yam idhatthi pavedaya.
      |499.2| Tindukani piyalani    madhuke kasamariyo
@Footnote: 1 Ma. taya.
             Phalani khuddakappani     bhunja raja varam varam.
      |499.3| Idampi paniyam sitam      abhatam girigabbhara
             ito 1- piva maharaja    sace tvam abhikankhasi.
   [500] Nalam andha vane datthum      ko nu vo phalamahari
          anandhassevayam samma      nivapo mayha khayati.
   [501] |501.1| Daharo yuva natibraha samo kalyanadassano
             dighassa kesa asita     atho sunaggavellita.
      |501.2| So have phalamaharitva    ito adaya kamandalum
             nadim gato udaharo      manne na duramagato.
   [502] |502.1| Ahantam avadhim samam     yo tuyham paricarako
             yam kumaram pavedetha       samam kalyanadassanam.
      |502.2| Dighassa kesa asita     atho sunaggavellita
             tesu lohitalittesu      seti samo maya hato.
   [503] |503.1| Kena dukula mantesi    hato samoti vadina
             hato samoti sutvana    hadayam me pavedhati.
      |503.2| Assatthasseva tarunam     pavalam maluteritam
             hato samoti sutvana    hadayam me pavedhati.
   [504] Parike kasirajayam          so samam migasammate
        kodhasa usuna vijjhi          tassa ma papamicchimha.
   [505] Kiccha laddho piyo putto      yo andhe abhari vane
@Footnote: 1 Ma. tato.
        Tamekaputtaghatimhi          katham cittam na kopaye.
   [506] Kiccha laddho piyo putto       yo andhe abhari vane
        tamekaputtaghatimhi          akkodham ahu pandita.
   [507] |507.1| Ma balham paridevetha  hato samoti vadina
             aham kammakaro hutva     bharissami brahavane.
      |507.2| Issatthe casmi kusalo    dalhadhammoti vissuto
             aham kammakaro hutva     bharissami brahavane.
      |507.3| Miganam vighasamanvesam    vanamulaphalani ca
             aham kammakaro hutva     bharissami brahavane.
   [508] Nesa dhammo maharaja         netam amhesu kappati
         raja tvamasi amhakam        pade vandama te mayam.
   [509] Dhammam nesada bhanatha          kata apaciti taya
       pita tvamasi amhakam          mata tvamasi parike.
   [510] |510.1| Namo te kasirajatthu   namo te kasivaddhana
             anjalinte pagganhama  yava samanupapaya.
      |510.2| Tassa pade samajjanta 1- mukhanca bhujadassanam
             samsumbhamana attanam    kalamagamayamase.
   [511] |511.1| Braha valamigakinnam akasantamva dissati
             yattha samo hato seti    candova patito chama.
@Footnote: 1 si. Yu. pavattanta.
      |511.2| Braha valamigakinnam   akasantamva dissati
             yattha samo hato seti    suriyova patito chama.
      |511.3| Braha valamigakinnam   akasantamva dissati
             yattha samo hato seti    pamsuna parikunthito 1-.
      |511.4| Braha valamigakinnam   akasantamva dissati
             yattha samo hato seti    idheva vasathassame.
   [512] Yadi tattha sahassani          satani nahutani 2- ca
       nevamhakam bhayam koci           vane valesu vijjati.
   [513] Tato andhanamadaya         kasiraja brahavane
       hatthe gahetva pakkami        yattha samo hato ahu.
   [514] |514.1| Disvana patitam samam    puttakam pamsukunthitam
             apaviddham braharanne    candamva patitam chama.
      |514.2| Disvana patitam samam     puttakam pamsukunthitam
             apaviddham braharanne    suriyamva patitam chama.
      |514.3| Disvana patitam samam      puttakam pamsukunthitam
             apaviddham braharanne    kalunam paridevayum.
      |514.4| Disvana patitam samam      puttakam pamsukunthitam
             baha paggayha pakkandum  adhammo kira bho iti.
      |514.5| Balham kho tvam pamattosi  sama kalyanadassana
             yo ajjevangate kale    na kincimabhibhasasi.
@Footnote: 1 Ma. patikunthito .  2 Ma. niyutani.
      |514.6| Balham kho tvam padittosi  sama kalyanadassana
             yo ajjevangate kale    na kincimabhibhasasi
      |514.7| balham kho tvam pakuddhosi  sama kalyanadassana
             yo ajjevangate kale    na kincimabhibhasasi.
      |514.8| Balham kho tvam pasuttosi  sama kalyanadassana
             yo ajjevangate kale    na kincimabhibhasasi.
      |514.9| Balham kho tvam vimanosi    sama kalyanadassana
             yo ajjevangate kale    na kincimabhibhasasi.
      |514.10| Jatam valinam pamsugatam      kodani santhapessati 1-
               samo ayam kalakato    andhanam paricariko.
      |514.11| Ko no 2- sammajjanadaya sammajjissati assamam
               samo ayam kalakato    andhanam paricariko.
      |514.12| Kodani nhapayissati   sitenunhodakena ca
               samo ayam kalakato    andhanam paricariko.
      |514.13| Kodani bhojayissati    vanamulaphalani ca
               samo ayam kalakato    andhanam paricariko.
   [515] |515.1| Disvana patitam samam   puttakam pamsukunthitam
             attita puttasokena    mata saccam abhasatha.
      |515.2| Yena saccenayam samo     dhammacari pure ahu
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
@Footnote: 1 Ma. santapessati .    2 Ma. me.
      |515.3| Yena saccenayam samo     brahmacari pure ahu
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |515.4| Yena saccenayam samo     saccavadi pure ahu
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |515.5| Yena saccenayam samo     matapetibharo ahu
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |515.6| Yena saccenayam samo     kule jetthapacayiko
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |515.7| Yena saccenayam samo     pana piyataro mama
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |515.8| Yankincitthi katam punnam   mayhanceva pitucca te
             sabbena tena kusalena    visam samassa hannatu.
   [516] |516.1| Disvana patitam samam    puttakam pamsukunthitam
             attito puttasokena     pita saccam abhasatha.
      |516.2| Yena saccenayam samo     dhammacari pure ahu
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |516.3| Yena saccenayam samo     brahmacari pure ahu
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |516.4| Yena saccenayam samo     saccavadi pure ahu
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |516.5| Yena saccenayam samo     matapetibharo ahu
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |516.6| Yena saccenayam samo     kule jetthapacayiko
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |516.7| Yena saccenayam samo     pana piyataro mama
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |516.8| Yankincitthi katam punnam   mayhanceva matucca te
             sabbena tena kusalena    visam samassa hannatu.
   [517] |517.1| Sa devata antarahita  pabbate gandhamadane
             samassa anukampaya     imam saccam abhasatha.
      |517.2| Pabbatyaham gandhamadane ciram rattam nivasini 1-
             na me piyataro koci      anno samena vijjati
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |517.3| Sabbe vana gandhamaya    pabbate gandhamadane
             etena saccavajjena      visam samassa hannatu.
      |517.4| Tesam lalappamananam    bahum karunnasanhitam
             khippam samo samutthasi   yuva kalyanadassano.
   [518] Samohamasmi bhaddam vo        sotthinamhi samutthito
        ma balham paridevetha          manjunabhivadetha mam.
   [519] |519.1| Svagatante maharaja  atho te aduragatam
@Footnote: 1 Ma. cirarattanivasani.
           Issarosi anuppatto      yam idhatthi pavedaya.
      |519.2| Tindukani piyalani    madhuke kasamariyo
             phalani khuddakappani     bhunja raja varam varam.
      |519.3| Atthi me paniyam sitam     abhatam girigabbhara
             tato piva maharaja      sace tvam abhikankhasi.
   [520] Sammuyhami pamuyhami        sabba muyhanti me disa
       petantam samamaddakkhim          ko nu tvam sama jivasi.
   [521] |521.1| Api jivam maharaja     purisam galhavedanam
             upanitamanasankappam      jivantam mannate matam.
      |521.2| Api jivam maharaja       purisam galhavedanam
             tam nirodhagatam santam       jivantam mannate matam.
   [522] |522.1| Yo mataram pitaram va    macco dhammena posati
              devapi nam tikicchanti    matapetibharam naram.
      |522.2| Yo mataram pitaram va      macco dhammena posati
             idheva nam pasamsanti       pecca sagge pamodati.
   [523] Esa bhiyyo pamuyhami         sabba muyhanti me disa
        saranam [1]- sama gacchami       tvanca me saranam bhava.
   [524] |524.1| Dhammancara 2- maharaja matapitusu khattiya
             idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
@Footnote: 1 Ma. tam .  2 Ma. dhammam cara. ito param idisameva.
      |524.2| Dhammancara maharaja     puttadaresu khattiya
             idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
      |524.3| Dhammancara maharaja     mittamaccesu khattiya
             idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
      |524.4| Dhammancara maharaja     vahanesu balesu ca
             idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
      |524.5| Dhammancara maharaja     gamesu nigamesu ca
             idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
      |524.6| Dhammancara maharaja     ratthesu janapadesu ca
             idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
      |524.7| Dhammancara maharaja     samane 1- brahmanesu ca
             idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
      |524.8| Dhammancara maharaja     migapakkhisu khattiya
             idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
      |524.9| Dhammancara maharaja     dhammo cinno sukhavaho
             idha dhammam caritvana      raja saggam gamissasi.
      |524.10| Dhammancara maharaja    inda deva sabrahmaka
             sucinnena divam patta    ma dhammam raja pamadoti.
         Suvannasamajatakam 2- tatiyam.
                 ---------
@Footnote: 1 Ma. samanabrahmanesu ca .  2 Si. Yu. samajatakam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 185-197. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=3838&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=3838&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=482&items=43              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=482              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=43&A=2349              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=43&A=2349              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]