ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

            9 Vidhurajātakaṃ
       [893] Paṇḍu kīsiyāsi dubbalā
            vaṇṇarūpaṃ na tavedisaṃ pure
            vimale akkhāhi pucchitā
            kīdisī tuyhaṃ sarīravedanā.
       [894] Dhammo manujesu mātīnaṃ
            dohaḷo nāma janinda vaccati
            Dhammāhataṃ nāgakuñjara
            vidhurassa hadayābhipatthaye.
       [895] Candaṃ kho tvaṃ vimale dohaḷāyasi
            suriyaṃ vā athavāpi mālutaṃ
            dullabhaṃ 1- hi vidhurassa dassanaṃ 2-
            ko vidhuraṃ idhamānayissati.
       [896] Kinnu tāta tuvaṃ pajjhāyasi
            padumaṃ hatthagataṃva te mukhaṃ
            kinnu dummanarūposi issara
            mā tvaṃ soci amittatāpana.
       [897] Mātā hi tava irandati 3-
            vidhurassa hadayaṃ dhaniyyati
            dullabhaṃ hi vidhurassa dassanaṃ
            ko vidhuraṃ idhamānayissati.
       [898] Taṃ bhattāraṃ 4- pariyesanaṃ cara
            yo vidhuraṃ idhamānayissati.
            Pituno ca sā sutvāna vākyaṃ
            rattiṃ nikkhamma avassutī cari.
       [899] Ke gandhabbe ke rakkhase ca nāge
            ke kiṃpurise athavāpi mānuse
@Footnote: 1-2 Sī. Yu. dullabhe ... dassane .  3 Ma. irandhati. ito paraṃ īdisameva.
@4 Ma. tassa bhattupariyesanaṃ.
            Ke paṇḍite sabbakāmadade
            dīgharattaṃ bhattā me bhavissati.
       [900] Assāsa hessāmi te pati
            bhattā te hessāmi anindalocane
            paññāhi mama tathāvidhāhi
            assāsa hessasi bhariyā mama.
       [901] Avacāsi puṇṇakaṃ irandatī
            pubbapathānugatena cetasā
            ehi gacchāma pitu mamantike
            eseva te etamatthaṃ pavakkhati.
   [902] Alaṅkatā suvasanā          mālinī candanussadā
         yakkhaṃ hatthe gahetvāna       pitu santikamupāgami.
[903] |903.1| Nāgavara vaco suṇāhi me
             paṭirūpaṃ paṭipajja suṅkiyaṃ
             patthemi ahaṃ irandatiṃ
             tāya samaṅgiṃ karohi maṃ tuvaṃ.
      |903.2| Sataṃ hatthī sataṃ assā    sataṃ assatarī rathā
             sataṃ valabhiyo puṇṇā    nānāratnassa kevalā
             te nāga paṭipajjassu    dhītaraṃ dehirandatiṃ.
   [904] Yāva āmantaye ñātī        mitte ca suhadajjane
       anāmantakatakammaṃ           taṃ pacchā anutappati.
   [905] |905.1| Tato so varuṇo nāgo pavisitvā nivesanaṃ
              bhariyaṃ āmantayitvāna   idaṃ vacanamabravi.
       |905.2| Ayaṃ so puṇṇako yakkho  yācati maṃ irandatiṃ
              bahunā vittalābhena    tassa dema piyaṃ mama.
   [906] Na dhanena na vittena     labbhā amhaṃ irandatī
          sace ca kho hadayaṃ paṇḍitassa
          dhammena laddhā idha māhareyya
          etena vittena kumāri labbhā
          nāññaṃ dhanaṃ uttariṃ patthayāma.
   [907] |907.1| Tato so varuṇo nāgo  nikkhamitvā nivesanā
              puṇṇakāmantayitvāna  idaṃ vacanamabravi.
       |907.2| Na dhanena na vittena    labbhā amhaṃ irandatī
              sace tuvaṃ dahayaṃ paṇḍitassa
              dhammena laddhā idhamāharesi
              etena vittena kumāri labbhā
              nāññaṃ dhanaṃ uttariṃ patthayāma.
       [908] Yaṃ paṇḍitotyeke vadanti loke
            tameva bāloti punāhu aññe
            Akkhāhi me vippavadanti ettha
            kaṃ paṇḍitaṃ nāga tuvaṃ vadesi.
       [909] Korabyarājassa dhanañjayassa 1-
             yadi te suto vidhuro nāma kattā
             ānehi taṃ paṇḍitaṃ dhammaladdhā
             irandatī paṭṭhacarāva 2- te hotu.
       [910] |910.1| Idañca sutvā varuṇassa vākyaṃ
                   uṭṭhāya yakkho paramappatīto
                   tattheva santo purisaṃ asaṃsi
                   ānehi ājaññamidheva yuttaṃ.
    |910.2| Jātarūpamayā kaṇṇā   kācamhicamayā khurā
            jambonadassa pākassa  suvaṇṇassa uracchado.
   [911] |911.1| Devavāhavahaṃ yānaṃ   assamāruyha puṇṇako
              alaṅkato kappitakesamassu
              pakkāmi vehāyasamantalikkhe.
       |911.2| So puṇṇako kāmarāgena 3- giddho
              irandatiṃ nāgakaññaṃ jigiṃsaṃ
              gantvāna taṃ bhūtapatiṃ yasassiṃ
              iccabravi vessavaṇaṃ kuveraṃ.
       |911.3| Bhogavatī nāma mandire
@Footnote: 1 Ma. dhanañcayassa .  2 Ma. padacarā .  3 Sī. Yu. kāmavegena.
              Vāsā hiraññavatīti vuccati
              nagare nimmite kāñcanamaye
              maṇḍalassa uragassa niṭṭhitaṃ.
       |911.4| Aṭṭālakā oṭṭhagīviyo
              lohitaṅgassa masāragallino
              pāsādettha silāmayā
              sovaṇṇaratanena chāditā.
       |911.5| Ambā tilakā ca jambuyo
              sattapaṇṇā mucalindaketakā
              piyaṅgukā 1- uddālakā sahā
              pāribhaddakā sinduvāritā 2-.
       |911.6| Campeyyakā nāgamallikā
              bhaginīmālā athettha koliyā
              ete dumā pariṇāmitā
              sobhayanti uragassa mandire 3-.
       |911.7| Khajjurettha silāmayā sovaṇṇadhuvapupphitā bahū
              yattha vasatopapātiko
              nāgarājā varuṇo mahiddhiko.
       |911.8| Tassa komārikā bhariyā
              vimalā kāñcanavelliviggahā
@Footnote: 1 Ma. piyaṅgu .   2 Ma. sinduvārakā .   3 Ma. mandiraṃ.
              Kāḷā taruṇāva uggatā
              pucimandatthanī 1- cārudassanā.
       |911.9| Lākhārasarattasucchavī
              kaṇikārāva nivātapupphitā
              tidivokkacarāva accharā
              vijjuvabbhaghanāva nissaṭā.
     |911.10| Sā dohaḷinī suvimhitā
              vidhurassa hadayaṃ dhaniyyati
              taṃ nesaṃ dadāmi issara
              tena te denti irandatiṃ mamaṃ.
   [912] |912.1| So puṇṇako bhūtapatiṃ yasassiṃ
             āmantiya vessavaṇaṃ kuveraṃ
             tattheva santo 2- purisaṃ asaṃsi
             ānehi ājaññamidheva yuttaṃ.
      |912.2| Jātarūpamayā kaṇṇā   kācamhicamayā khurā
             jambonadassa pākassa   suvaṇṇassa uracchado.
      |912.3| Devavāhavahaṃ yānaṃ      assamāruyha puṇṇako
             alaṅkato kappitakesamassu
             pakkāmi vehāyasamantalikkhe.
       [913] |913.1| So agamā rājagahaṃ surammaṃ
@Footnote: 1 picumaṇḍatthanītipi pāṭho .  2 Yu. santaṃ.
                Aṅgassa rañño nagaraṃ durāsadaṃ 1-
                bahūtabhakkhaṃ bahuannapānaṃ
                masakkasāraṃ viya vāsavassa.
         |913.2| Mayūrakoñcagaṇasaṅghuṭṭhaṃ
                dijābhighuṭṭhaṃ dijasaṅghasevitaṃ
                nānāsakuṇābhirudaṃ suvaṅgaṇaṃ 2-
                pupphābhikiṇṇaṃ himavaṃva pabbataṃ.
         |913.3| So puṇṇako vepulamābhiruyha 3-
                siluccayaṃ kiṃpurisānuciṇṇaṃ
                anvesamāno maṇiratanaṃ uḷāraṃ
                tamaddasa pabbatakūṭamajjhe.
   [914] |914.1| Disvā maṇiṃ pabhassaraṃ jātivantaṃ 4-
             dhanāharaṃ 5- maṇiratanaṃ uḷāraṃ
             daddallamānaṃ yasasā yasassinaṃ
             obhāsatī vijjurivantalikkhe.
      |914.2| Tamaggahī veḷuriyaṃ mahagghaṃ
             manoharaṃ 5- nāma mahānubhāvaṃ
             ājaññamāruyha anomavaṇṇo
             pakkāmi vehāyasamantalikkhe.
@Footnote: 1 Sī.Ma. durāyutaṃ .  2 Sī.Yu. subhaṅgaṇaṃ .  3 Ma. -bhiruhi .  4 Ma. jātimantaṃ.
@5 Ma. manoharaṃ.
   [915] |915.1| So agamā 1- nagaraṃ indapattaṃ
             oruyhupāgañchi sabhaṃ kurūnaṃ
             samāgate ekasataṃ samagge
             avhettha yakkho avikampamāno.
      |915.2| Konīdha raññaṃ varamābhijeti
             kamābhijeyyāma varaddhanena
             kamanuttaraṃ ratanavaraṃ jināma
             ko vāpi no jeti varaddhanena.
       [916] Kuhiṃ nu raṭṭhe tava jātibhūmi
            na korabyasseva vaco tavedaṃ
            abhītosi 2- no vaṇṇanibhāya sabbe
            akkhāhi me nāmañca bandhave ca.
       [917] Kaccāyano māṇavakosmi rāja
            anūnanāmo iti mavhayanti
            aṅgesu me ñātayo bandhavā ca
            akkhena devasmi idhānupatto.
       [918] Kiṃ māṇavassa ratanāni atthi
            ye taṃ jinanto hare akkhadhutto
            bahūni rañño ratanāni atthi
            te tvaṃ daliddo kathamavhayesi.
@Footnote: 1 Ma. aggamā .   2 Yu. abhibhosi.
   [919] Dhanāharo 1- nāma maṇi mamāyaṃ
          dhanāharaṃ 2- maṇiratanaṃ uḷāraṃ
          imañca ājaññaṃ amittatāpanaṃ
          etaṃ me jinitvā hare akkhadhutto.
   [920] Eko maṇi māṇava kiṃ karissati
          ājāniyeko pana kiṃ karissati
          bahūni rañño ratanāni atthi
          ājāniyā vātajavā anappakā.
           Dohaḷakaṇḍaṃ nāma.
   [921] |921.1| Idañca me maṇiratanaṃ passa tvaṃ dvipaduttama
           itthīnaṃ viggahā cettha    purisānañca viggahā.
    |921.2| Migānaṃ viggahā cettha    sakuṇānañca viggahā
           nāgarāje supaṇṇe ca 3-  maṇimhi passa nimmitaṃ.
   [922] |922.1| Hatthānīkaṃ rathānīkaṃ   asse pattī ca vammine 4-
        caturaṅginimaṃ senaṃ            maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |922.2| Hatthārohe anīkaṭṭhe     rathike pattikārake
           balaggāni viyūhāni 5-     maṇimhi passa nimmitaṃ.
   [923] |923.1| Puraṃ aṭṭālasampannaṃ 6- bahupākāratoraṇaṃ
           siṅghāṭake subhūmiyo       maṇimhi passa nimmitaṃ.
@Footnote: 1 Ma. manoharo .  2 Ma. manoharaṃ .  3 Ma. nāgarājā supaṇṇā ca . 4 Sī.Yu.
@dhajāni ca . 5 Ma. viyūḷhāni . 6 Ma. uddhāpasampannaṃ. Sī.Yu. uddapasampannaṃ.
    |923.2| Esikā parikhāyo ca       palīghaṃ aggaḷāni ca
           aṭṭālake ca dvāre ca     maṇimhi passa nimmitaṃ.
   [924] |924.1| Passa toraṇamaggesu   nānādijagaṇā bahū
           haṃsā koñcā mayūrā ca     cakkavākā ca kukkuhā.
    |924.2| Kuṇālakā bahū citrā      sikhaṇḍī jīvajīvakā
           nānādijagaṇākiṇṇaṃ     maṇimhi passa nimmitaṃ.
   [925] |925.1| Passa nagaraṃ supākāraṃ   abbhūtaṃ lomahaṃsanaṃ
           samussitaddhajaṃ rammaṃ       suvaṇṇavālukasanthataṃ.
    |925.2| Passettha paṇṇasālāyo   vibhattā bhāgaso mitā
           nivesane nivese ca        sandhibyūhe pathatthiyo 1-.
   [926] |926.1| Pānāgāre ca soṇḍe ca  suddā 2- odaniyā gharā
           vesī ca gaṇikāyo ca       maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |926.2| Mālākāre ca rajake       gandhike atha dussike
           suvaṇṇakāre maṇikāre    maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |926.3| Āḷārike ca sūde ca       naṭanaṭṭakagāyine 3-
           pāṇissare kumbhathūnike    maṇimhi passa nimmitaṃ.
   [927] |927.1| Passa bherīmudiṅgā ca   saṅkhā paṇavadendimā
           sabbañca tālāvacaraṃ      maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |927.2| Sammatālañca vīṇañca    naccagītaṃ suvāditaṃ
@Footnote: 1 Ma. pathaddhiyo .  2 sūṇātipi pāṭho. Ma. sūnā .  3 Ma. naṭanāṭakagāyino.
           Turiyatālitasaṅghuṭṭhaṃ       maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |927.3| Laṅghikā muṭṭhikā cettha    māyākārā ca sobhiyā
           vetālike ca jalle ca      maṇimhi passa nimmitaṃ.
   [928] |928.1| Samajjā cettha vattanti ākiṇṇā naranāribhi
           mañcātimañce bhūmiyo     maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |928.2| Passa malle samajjasmiṃ    pothente 1- diguṇaṃ bhujaṃ
           nihate nihatamāne ca      maṇimhi passa nimmitaṃ.
   [929] |929.1| Passa pabbatapādesu  nānāmigagaṇā bahū
           sīhā byagghā varāhā ca   acchakokataracchayo.
    |929.2| Palasatā gavajā ca        mahiṃsā rohitā rurū
           eṇeyyā sarabhā ceva     gaṇino nikkasūkarā.
    |929.3| Kadalimigā bahū citrā     viḷārā sasakaṇṇakā
           nānāmigagaṇākiṇṇaṃ     maṇimhi passa nimmitaṃ.
   [930] |930.1| Najjāyo supatitthāyo sovaṇṇavālukasanthatā
           acchā savanti ambūni     macchagumbanivesitā.
    |930.2| Kumbhilā makarā cettha     suṃsumārā ca kacchapā
          pāṭhīnā bahusā 2- macchā  balajā muñjarohitā.
    |930.3| Nānādijagaṇākiṇṇā    nānādumagaṇāyutā
           veḷuriyaphalakarodāyo      maṇimhi passa nimmitaṃ.
@Footnote: 1 Ma. phoṭente .   2 Sī. Ma. pāvusā.
   [931] |931.1| Passettha pokkharaṇiyo  suvibhattā catuddisā
           nānādijagaṇākiṇṇā    puthulomacchasevitā 1-
    |931.2| samantodakasampannaṃ     mahiṃ sāgarakuṇḍalaṃ
           upetaṃ vanarājībhi        maṇimhi passa nimmitaṃ.
   [932] |932.1| Purato videhe passa  goyāniye ca pacchato
           kuruyo jambūdīpañca      maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |932.2| Passa candañca suriyañca   obhāsente catuddisā
           sineruṃ anupariyāyante     maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |932.3| Sineruṃ himavantañca      sāgarañca mahiddhiyaṃ 2-
           cattāro ca mahārāje    maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |932.4| Ārāme vanagumbe ca     pāṭiye ca siluccaye
           ramme kiṃpurisākiṇṇe    maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |932.5| Pārusakaṃ cittalataṃ       missakaṃ nandanaṃ vanaṃ
           vejayantañca pāsādaṃ    maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |932.6| Sudhammaṃ tāvatiṃsañca      pārichattañca pupphitaṃ
           erāvaṇaṃ nāgarājaṃ      maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |932.7| Passettha devakaññāyo  nabhā vijjurivuggatā
           nandane vicarantiyo      maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |932.8| Passettha devakaññāyo  devaputtapalobhinī
@Footnote: 1 Ma. puthulomanisevitā .  2 Ma. mahītalaṃ. Sī. Yu. mahiddhikaṃ.
           Devaputte ramamāne 1-    maṇimhi passa nimmitaṃ.
   [933] |933.1| Parosahassaṃ pāsāde veḷuriyaphalakasanthate
           pajjalantena 2- vaṇṇena  maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |933.2| Tāvatiṃse ca yāme ca       tusite cāpi nimmite
           paranimmitavasavattino 3-   maṇimhi passa nimmitaṃ.
    |933.3| Passettha pokkharaṇiyo     vippasannodakā sucī
           maṇḍālakehi sañchannā   padumuppalakehi ca.
   [934] |934.1| Dasettha rājiyo setā dassanīyā 4- manoramā
           cha piṅgalā paṇṇarasā     haliddā ca catuddasa.
    |934.2| Vīsati tattha sovaṇṇā     vīsati rajatāmayā
           indagopakavaṇṇābhā    tāva dissanti tiṃsati.
    |934.3| Dasettha kāḷiyo cha ca 5-   mañjeṭṭhā pañcavīsati
           missā bandhukapupphehi    nīluppalavicittakā.
    |934.4| Evaṃ sabbaṅgasampannaṃ    accimantaṃ pabhassaraṃ
           odhisuṅkaṃ mahārāja      passa tvaṃ dvipaduttama.
           Maṇikaṇḍaṃ nāma.
       [935] Upāgataṃ rāja upehi lakkhaṃ
             netādisaṃ maṇiratanaṃ tavatthi
             dhammena jiyyāma 6- asāhasena
             jito ca no khippamavākarohi.
@Footnote: 1 Sī. Yu. caramāne .  2 Ma. pajjalante ca .  3 Sī. Yu. paranimmitābhiratino.
@4 Ma. dasanīlā .  5 Ma. chacca .  6 Ma. jissāma.
       [936] Pañcāla paccuggata sūrasena
             macchā ca maddā saha kekakebhi
             passantu no te asathena yuddhaṃ
             na no sabhāyaṃ na karonti kiñci.
       [937] |937.1| Te pāvisuṃ akkhamadena mattā
             rājā kurūnaṃ puṇṇako cāpi yakkho
             rājā kaliṃ viccinamaggahesi
             kaṭamaggahi puṇṇako nāma yakkho
         |937.2| te tattha jūte ubhaye 1- samāgate
             raññaṃ sakāse sakhinañca majjhe
             ajesi yakkho naravīraseṭṭhaṃ
             tatthappanādo tumulo babhūva.
       [938] Jayo mahārāja parājayo ca
             āyūhataṃ aññatarassa hoti
             janinda jinnosi 2- varandhanena
             jito ca me khippamavākarohi.
       [939] Hatthī gavassā maṇikuṇḍalā ca
             yañcāpi mayhaṃ ratanaṃ paṭhabyā
             gaṇhāhi kaccāna varaṃ dhanānaṃ
@Footnote: 1 ubhayotipi .   2 Ma. jinosi. Yu. jitosi.
             Ādāya yenicchasi tena gaccha.
       [940] Hatthī gavassā maṇikuṇḍalā ca
             yañcāpi tuyhaṃ ratanaṃ paṭhabyā
             tesaṃ varo vidhuro nāma kattā
             so me jito taṃ me avākarohi.
       [941] Attā ca me so saraṇaṃ gatī ca
             dīpo ca leṇo ca parāyano ca
             asantuleyyo mama so dhanena
             pāṇena me sadiso esa kattā.
       [942] Ciraṃ vivādo mama tuyhamassa 1-
             kāmañca pucchāma tameva gantvā
             eseva no vivaratu etamatthaṃ
             yaṃ vakkhati hotu tathā 2- ubhinnaṃ.
   [943] Addhā hi saccaṃ bhaṇasi        na ca māṇava sāhasaṃ
       tameva gantvā pucchāma       tena tussāmubho janā.
       [944] Saccaṃ nu devā vidahū kurūnaṃ
             dhamme ṭhitaṃ vidhurannāmamaccaṃ
             dāsosi rañño uda vāsi ñāti
             vidhuroti saṅkhyā 3- katamosi loke.
       [945] |945.1| Āmāyadāsāpi bhavanti heke
@Footnote: 1 Ma. tuyhañcassa .   2 Ma. kathā .   3 Ma. saṅkhā.
             Dhanena kītāpi bhavanti dāsā
             sayaṃpi dāsā upayanti heke 1-
             bhayā panuṇṇāpi 2- bhavanti dāsā
          |945.2| ete narānaṃ caturova dāsā.
                 Addhā hi yonito ahampi jāto
                 bhavo ca rañño abhavo ca rañño
                 dāsohaṃ devassa paraṃpi gantvā
                 dhammena maṃ māṇava tuyha dajjā.
       [946] Ayaṃpi 3- dutiyo vijayo mamajja
             puṭṭho hi kattā vivarittha 4- pañhaṃ
             adhammarūpo vata rājaseṭṭho
             subhāsitaṃ nānujānāsi mayhaṃ.
       [947] Evañce no so vivarittha 5- pañhaṃ
             dāsohamasmi na ca khosmi ñāti
             gaṇhāhi kaccāna varaṃ dhanānaṃ
             ādāya yenicchasi tena gaccha.
            Akkhakaṇḍaṃ nāma.
   [948] |948.1| Vidhura vasamānassa      gahaṭṭhassa sakaṃ gharaṃ
               khemā vutti kathaṃ assa  kathannu assa saṅgaho.
        |948.2| Abyāpajjhaṃ kathaṃ assa saccavādī ca māṇavo
@Footnote: 1 Ma. sayampi heke upayanti dāsā. 2 Ma. paṇunnāpi. 3 Ma. ayaṃ. 4-5 Ma. vivarettha.
              Asmā lokā paraṃ lokaṃ   kathaṃ pecca na socati.
   [949] |949.1| Taṃ tattha gatimā dhitimā matimā atthadassimā
            saṅkhātā sabbadhammānaṃ   vidhuro etadabravi.
       |949.2| Na sādhāraṇadārassa    na bhuñje sādhumekako 1-
               na seve lokāyatikaṃ    netaṃ paññāya vaḍḍhanaṃ.
       |949.3| Sīlavā vattasampanno   appamatto vicakkhaṇo
              nivātavutti atthaddho   surato sakhilo mudu.
       |949.4| Saṅgahetā ca mittānaṃ   saṃvibhāgī vidhānavā
              tappeyya annapānena  sadā samaṇabrāhmaṇe.
       |949.5| Dhammakāmo sutādhāro   bhaveyya paripucchako
              sakkaccaṃ payirupāseyya  sīlavante bahussute.
      |949.6| Gharamāvasamānassa      gahaṭṭhassa sakaṃ gharaṃ
             khemā vutti siyā evaṃ    evaṃ nu assa saṅgaho.
      |949.7| Abyāpajjho siyā evaṃ   saccavādī ca māṇavo
             asmā lokā paraṃ lokaṃ   evaṃ pecca na socati.
          Gharāvāsapañhā nāma.
   [950] Ehi dāni gamissāma  dinno no issarena me
       mamevatthaṃ paṭipajja   esa dhammo sanantano.
       [951] Jānāmi māṇava tayāhamasmi
            dinnohamasmi tava issarena
@Footnote: 1 Ma. sādumekako.
            Tīhañca taṃ vāsayemu agāre
            yenaddhunā anusāsemu putte.
       [952] Tamme tathā hotu vasemu tīhaṃ
            kurutaṃ bhavaṃ ajja gharesu kiccaṃ
            anusāsataṃ puttadāre bhavajja
            yathā tayī pecca 1- sukhī bhaveyya.
       [953] Sādhūti vatvāna pahūtakāmo
            pakkāmi yakkho vidhurena saddhiṃ
            taṃ kuñjarājaññahayānuciṇṇaṃ
            pāvekkhi antepuramariyaseṭṭho.
       [954] Koñcaṃ mayūrañca piyañca ketaṃ
            upāgami tattha surammarūpaṃ
            pahūtabhakkhaṃ bahuannapānaṃ
            masakkasāraṃ viya vāsavassa.
   [955] |955.1| Tattha naccanti gāyanti avhayanti varāvaraṃ
              accharā viya devesu    nāriyo samalaṅkatā.
       |955.2| Samaṅgīkatvā pamadāhi yakkhaṃ
              annena pānena ca dhammapālo
              attatthamevānuvicintayanto 2-
              pāvekkhi bhariyāya tadā sakāse.
@Footnote: 1 Sī. Yu. pacchā .  2 Ma. atthatthamevā-.
      |955.3| Taṃ candanagandharasānulittaṃ
              suvaṇṇajambonadanikkhasādisaṃ
             bhariyaṃ avaca ehi suṇohi bhoti
             puttāni āmantaya tambanette.
      |955.4| Sutvāna vākyaṃ patino anojā 1-
             suṇisaṃ avaca tambanakhiṃ sunettaṃ
             āmantaya cammadharāni 2- cete
             puttāni indīvarapupphasāme.
   [956] |956.1| Te āgate muddhani dhammapālo
              cumbitvā putte avikampamāno
              āmantayitvāna avoca vākyaṃ
              dinnohaṃ raññā idha māṇavassa.
      |956.2| Tassajjahaṃ attasukhī vidheyyo
              ādāya yenicchati tena gacchati
              ahañca vo anusāsituṃ āgatosmi
              kathaṃ ahaṃ aparittāya gacche.
      |956.3| Sace vo rājā kururaṭṭhavāsī 3-
              janasandho puccheyya pahūtakāmo
              kimābhijānātha pure purāṇaṃ
             kiṃ vo pitā anusāse puratthā.
@Footnote: 1 Ma. anujjā .   2 Ma. vammadharāni .  3 Sī. Yu. kurukhettavāsī.
      |956.4| Samānāsanā 1- hotha mayā ca 2- sabbe
             ko nīdha rañño abbhatiko manusso
             tamañjaliṃ kariya vadetha evaṃ
             mā heva deva na hi esa dhammo
             viyaggharājassa nihīnajacco
             samānāsano 3- deva kathaṃ bhaveyya.
             Lakkhakaṇḍaṃ 4-
   [957] |957.1| So ca putte amacce ca  ñātayo suhadajjane
               alīnamanasaṅkappo    vidhuro etadabravi.
       |957.2| Ethayyā 5- rājavasatiṃ  nisīditvā suṇātha me
               yathā rājakulaṃ patto   yasaṃ poso nigacchati.
   [958] |958.1| Na hi rājakulaṃ patto    aññāto labhate yasaṃ
            nātisūro nātidummedho 6-  nappamatto kudācanaṃ.
       |958.2| Yadāssa sīlaṃ paññañca  soceyyañcādhigacchati
              atha vissāsate tamhi    guyhañcassa na rakkhati.
   [959] |959.1| Tulā yathā paggahitā   samadaṇḍā sudhāritā
              ajjhiṭṭho na vikampeyya sa rājavasatiṃ vase.
       |959.2| Tulā yathā paggahitā   samadaṇḍā sudhāritā
              sabbāni abhisambhonto  sa rājavasatiṃ vase.
@Footnote: 1 Ma. samāsanā .  2 Ma. va .   3 Ma. samāsano .  4 Sī. pekkhaṇakaṇḍaṃ.
@5 Ma. ethayyo .  6 Ma. nāsūro nāpi dummedho.
   [960] |960.1| Divā vā yadi vā rattiṃ  rājakiccesu paṇḍito
              ajjhiṭṭho na vikampeyya  sa rājavasatiṃ vase.
       |960.2| Divā vā yadi vā rattiṃ    rājakiccesu paṇḍito
              sabbāni abhisambhonto  sa rājavasatiṃ vase.
       |960.3| Yo cassa sukato maggo   rañño supaṭiyādito
              na tena vutto gaccheyya   sa rājavasatiṃ vase.
   [961] |961.1| Na rañño samakaṃ bhuñje kāmabhoge kudācanaṃ
              sabbattha pacchato gacche  sa rājavasatiṃ vase.
      |961.2| Na rañño sadisaṃ vatthaṃ     na mālaṃ na vilepanaṃ
             ākappaṃ sarakuttiṃ vā     na rañño sadisamācare
             aññaṃ kareyya ākappaṃ   sarājavasatiṃ vase.
   [962] |962.1| Kīḷe rājā amaccehi   bhariyāhi parivārito
             nāmacco rājabhariyāsu    bhāvaṃ kubbetha paṇḍito.
      |962.2| Anuddhato acapalo       nipako saṃvutindriyo
             manopaṇidhisampanno     sa rājavasatiṃ vase.
   [963] |963.1| Nāssa bhariyāhi kīḷeyya  na manteyya rahogato
             nāssa kosā dhanaṃ gaṇhe   sa rājavasatiṃ vase.
       |963.2| Na niddaṃ bahu maññeyya   na madāya suraṃ pive
            nāssa dāye mige haññe   sa rājavasatiṃ vase.
       |963.3| Nāssa pīṭhaṃ na pallaṅkaṃ    na kocchaṃ na nāvaṃ rathaṃ
              Sammatomhīti ārūyhe   sa rājavasatiṃ vase.
       |963.4| Nātidūre bhaje 1- rañño  nāccāsanne vicakkhaṇo
            samekkhañcassa 2- tiṭṭheyya sandissanto sabhattuno.
       |963.5| Na me 3- rājā sakhā hoti na rājā hoti methuno
              khippaṃ kujjhanti rājāno  sukenakkhīva ghaṭṭitaṃ.
       |963.6| Na pūjito maññamāno   medhāvī paṇḍito naro
               pharusaṃ paṭimanteyya     rājānaṃ parisaṃ gataṃ.
   [964] |964.1| Laddhadvāro labhe dvāraṃ 4-  neva rājūsu vissase
              aggiva saṃyato tiṭṭhe 5-  sa rājavasatiṃ vase.
        |964.2| Puttaṃ vā bhātaraṃ saṃ vā   sampaggaṇhāti khattiyo
               gāmehi nigamehi vā    raṭṭhehi janapadehi vā
               tuṇhībhūto upekkheyya  na bhaṇe chekapāpakaṃ.
   [965] |965.1| Hatthārohā anīkaṭṭhā  rathikā pattikārakā 6-
             tesaṃ kammāpadānena 7-  rājā vaḍḍheti vettanaṃ
             na tesaṃ antarā gacche    sa rājavasatiṃ vase.
       |965.2| Cāpova oname 8- dhīro   vaṃso vāpi pakampaye
              paṭilomaṃ na vatteyya    sa rājavasatiṃ vase.
       |965.3| Cāpovūnūdaro assa      macchovassa ajivhatā 9-
              appāsī nipako sūro    sa rājavasatiṃ vase.
@Footnote: 1 Sī. Yu. bhave .  2 Ma. sammukhañcassa .  3 Ma. ve .  4 Yu. laddhavāro labhe
@vāraṃ .  5 Sī. Yu. aggīva yato tiṭṭheyya .  6 Ma. hatkārohe anīkaṭṭhe rathike
@pattikārake .  7 Ma. kammāvadānena .  8 Ma. cāpovūnudaro .  9 Ma. ajivhavā.
   [966] |966.1| Na bāḷhaṃ itthiṃ gaccheyya  samphassaṃ tejasaṅkhyaṃ
           kāsaṃ sāsaṃ daraṃ bālyaṃ 1-    khīṇamedho nigacchati.
    |966.2| Nātivelaṃ pabhāseyya       na tuṇhī sabbadā siyā
           avikiṇṇaṃ mitaṃ vācaṃ        patte kāle udīriye.
    |966.3| Akkodhano asaṅghaṭṭo      sacco saṇho apesuṇo
           samphaṃ giraṃ na bhāseyya       sa rājavasatiṃ vase.
   [967] |967.1| Mātāpetibharo 2- assa kule jeṭṭhāpacāyiko
           saṇho sakhilasambhāso 3-    sa rājavasatiṃ vase.
    |967.2| Vinīto sippavā danto      katatto niyato mudu
           appamatto suci dakkho      sa rājavasatiṃ vase.
    |967.3| Nivātavutti vuḍḍhesu       sappatisso sagāravo
           surato sukhasaṃvāso          sa rājavasatiṃ vase.
    |967.4| Ārakā parivajjeyya        sañhituṃ 4- pahitaṃ janaṃ
           bhattāraññevudikkheyya     na ca aññassa rājino.
   [968] |968.1| Samaṇe brāhmaṇe cāpi sīlavante bahussute
              sakkaccaṃ payirupāseyya   sa rājavasatiṃ vase.
    |968.2| Samaṇe brāhmaṇe cāpi    sīlavante bahussute
           sakkaccaṃ anuvāseyya       sa rājavasatiṃ vase.
    |968.3| Samaṇe brāhmaṇe cāpi    sīlavante bahussute
@Footnote: 1 Ma. balyaṃ . 2 Ma.mātāpettibharo. 3 Sī.hiriottappasampanno. 4 Ma.sahituṃ.
             Tappeyya annapānena    sa rājavasatiṃ vase.
       |968.4| Samaṇe brāhmaṇe cāpi  sīlavante bahussute
              āsajja paññe sevetha   ākaṅkhaṃ vuḍḍhimattano.
   [969] |969.1| Dinnapubbaṃ na hāpeyya  dānaṃ samaṇabrāhmaṇe
               na ca kiñci nivāreyya   dānakāle vanibbake.
      |969.2| Paññavā buddhisampanno  vidhānavidhikovido
             kālaññū samayaññū ca    sa rājavasatiṃ vase.
      |969.3| Uṭṭhātā kammadheyyesu   appamatto vicakkhaṇo
             susaṃvihitakammanto       sa rājavasatiṃ vase.
   [970] |970.1| Khalaṃ sālaṃ pasuṃ khettaṃ     gantvā cassa abhikkhaṇaṃ
              mitaṃ dhaññaṃ nidhāpeyya   mitaṃ ca 1- pācaye ghare.
       |970.2| Puttaṃ vā bhātaraṃ saṃ vā    sīlesu asamāhitaṃ
              anaṅgāva 2- hi te bālā yathā petā tatheva te.
       |970.3| Coḷañca nesaṃ piṇḍañca  āsīnānaṃ padāpaye
              dāse kammakare pose 3- sīlesu susamāhite
              dakkhe uṭṭhānasampanne  ādhipaccasmi ṭhāpaye.
   [971] |971.1| Sīlavā ca alobho 4- ca   anuvatto 5- ca rājino
              āvī raho hito tassa    sa rājavasatiṃ vase.
       |971.2| Chandaññū rājino cassa   cittaṭṭho cassa 6- rājino
              asaṅkusakavuttissa       sa rājavasatiṃ vase.
@Footnote: 1 Ma. mitaṃ va .  2 Ma. anaṅgavā .  3 Ma. pesse .  4 Ma. alolo ca . 5 Ma.
@anurakkho. Sī. Yu. anuratto .  6 Ma. assa.
      |971.3| Acchādane ca nahāpane 1- dhove pāde adhosiraṃ
             āhatopi na kuppeyya    sa rājavasatiṃ vase.
   [972] |972.1| Kumbhiñhi pañjaliṃ kayirā 2-  cātaṃ 3- cāpi padakkhiṇaṃ
               kimeva sabbakāmānaṃ    dātāraṃ dhīramuttamaṃ.
       |972.2| Yo deti sayanaṃ vatthaṃ     yānaṃ āvasathaṃ gharaṃ
               pajjunnoriva bhūtānaṃ 4-  bhogehi abhivassati.
       |972.3| Eseyyā rājavasatī    vattamāno yathā naro
               ārādhayati rājānaṃ    pūjaṃ labhati bhattusu.
           Rājavasatī nāma.
             [5]-
   [973] |973.1| Evaṃ samanusāsitvā    ñātisaṅghaṃ vicakkhaṇo
               parikiṇṇo suhajjehi 6- rājānamupasaṅkami.
       |973.2| Vanditvā sirasā pāde  katvā ca naṃ padakkhiṇaṃ
              vidhuro avaca rājānaṃ     paggahetvāna añjaliṃ.
       |973.3| Ayaṃ maṃ māṇavo neti     kattukāmo yathāmatiṃ
              ñātīnatthaṃ pavakkhāmi    taṃ suṇohi arindama.
       |973.4| Putte ca me udikkhesi   yañcamaññaṃ ghare dhanaṃ
             yathā pacchā 7- na hāyetha ñātisaṅgho mayī gate
       |973.5| yatheva khalati bhūmyaṃ      bhūmyāyeva patiṭṭhati
              evetaṃ khalitaṃ mayhaṃ      etaṃ passāmi accayaṃ.
@Footnote: 1 Ma. ucchādaye ca nhāpaye .  2 Ma. kumbhampañjaliṃ kariyā .  3 Sī. Yu. vāyasaṃ vā.
@cātoti ekā sakuṇajāti .  4 Ma. bhūtāni .  5 Ma. antarapeyyāla . 6 Ma. suhadehi.
@7 Ma. pecca.
       [974] Sakkā na gantuṃ iti mayhaṃ hoti
            chetvā 1- vadhitvā idha kātiyānaṃ
            idheva hohi iti mayhaṃ ruccati
            mā tvaṃ agā uttamabhūripañña.
   [975] |975.1| Mā hevadhammesu 2- manaṃ paṇīdahi
            atthe ca dhamme ca yutto bhavassu
            dhiratthu kammaṃ akusalaṃ anariyaṃ
            yaṃ katvā pacchā nirayaṃ vajeyya.
      |975.2| Nevesa dhammo na puneti kiccaṃ
            ayiro hi dāsassa janinda issaro
            ghātetu jhāpetu athopi hantuṃ
            na ca mayhaṃ kodhatthi vajāmi cāhaṃ.
   [976] Jeṭṭhaputtaṃ upaguyha          vineyya hadaye daraṃ
        assupuṇṇehi nettehi        pāvisi so mahāgharaṃ.
[977] |977.1| Sālāva sampamadditā 3- mālutena pamadditā
             senti puttā ca dārā ca  vidhurassa nivesane.
      |977.2| Itthīsahassaṃ bhariyānaṃ     dāsīsattasatāni ca
              bāhā paggayha pakkanduṃ vidhurassa nivesane.
      |977.3| Orodhā ca kumārā ca     vesiyānā ca brāhmaṇā
             bāhā paggayha pakkanduṃ vidhurassa nivesane.
@Footnote: 1 ghatvātipī .   2 Ma. hevamadhammesu .   3 Ma. sammapatitā.
      |977.4| Hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
             bāhā paggayha pakkanduṃ  vidhurassa nivesane.
      |977.5| Samāgatā jānapadā     negamā ca samāgatā
             bāhā paggayha pakkanduṃ  vidhurassa nivesane.
      |977.6| Itthīsahassaṃ bhariyānaṃ     dāsīsattasatāni ca
             bāhā paggayha pakkanduṃ  kasmā no vijahissasi.
      |977.7| Orodhā ca kumārā ca     vesiyānā ca brāhmaṇā 1-
             bāhā paggayha pakkanduṃ  kasmā no vijahissasi.
      |977.8| Hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā 2-
              bāhā paggayha pakkanduṃ kasmā no vijahissasi.
      |977.9| Samāgatā jānapadā     negamā ca samāgatā 3-
              bāhā paggayha pakkanduṃ kasmā no vijahissasi.
   [978] |978.1| Katvā gharesu kiccāni   anusāsitvā sakaṃ janaṃ
            mittāmacce ca bhacce 4- ca  puttadāre ca bandhave.
       |978.2| Kammantaṃ saṃvidhetvāna    ācikkhitvā ghare dhanaṃ
              nidhiñca iṇadānañca    puṇṇakaṃ etadabravi.
       |978.3| Avasī tuvaṃ mayha tīhaṃ agāre
              katāni kiccāni gharesu mayhaṃ
              anusāsitā puttadārā mayā ca
              karomi kiccāni 5- yathāmatinte.
@Footnote:1-2-3 Ma. dāsisattasatāni ca .  4 Yu. suhajje .  5 Ma. karoma kaccāna.
   [979] |979.1| Sace hi katte anusāsitā te
               puttā ca dārā anujīvino ca
               handehidāni taramānarūpo
               dīgho hi addhāpi ayaṃ puratthā.
      |979.2| Asambhītova 1- gaṇhāhi  ājānīyassa 2- vāladhiṃ
              idaṃ pacchimakaṃ tuyhaṃ      jīvalokassa dassanaṃ.
   [980] Sohaṃ kissānubhāyissaṃ 3-       yassa me natthi dukkaṭaṃ
        kāyena vācā manasā          yena gaccheyya duggatiṃ.
       [981] So assarājā vidhuraṃ vahanto
             pakkāmi vehāyasamantalikkhe
             sākhāsu selesu asajjamāno
             kāḷāgiriṃ khippamupāgamāsi.
   [982] |982.1| Itthīsahassaṃ bhariyānaṃ   dāsīsattasatāni ca
               bāhā paggayha pakkanduṃ
             yakkho brāhmaṇavaṇṇena  vidhuraṃ ādāya gacchati.
      |982.2| Orodhā ca kumārā ca     vesiyānā ca brāhmaṇā
              bāhā paggayha pakkanduṃ
             yakkho brāhmaṇavaṇṇena vidhuraṃ ādāya gacchati.
      |982.3| Hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
             bāhā paggayha pakkanduṃ
@Footnote: 1 Ma. achambhitova .  2 Ma. ājāneyyassa .  3 Ma. ...kissa nu bhāyissaṃ.
            Yakkho brāhmaṇavaṇṇena vidhuraṃ ādāya gacchati.
     |982.4| Samāgatā jānapadā     negamā ca samāgatā
            bāhā paggayha pakkanduṃ
            yakkho brāhmaṇavaṇṇena  vidhuraṃ ādāya gacchati.
     |982.5| Itthīsahassaṃ bhariyānaṃ     dāsīsattasatāni ca
            bāhā paggayha pakkanduṃ  paṇḍito so kuhiṃ gato.
     |982.6| Orodhā ca kumārā ca     vesiyānā ca brāhmaṇā
             bāhā paggayha pakkanduṃ paṇḍito so kuhiṃ gato.
     |982.7| Hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
             bāhā paggayha pakkanduṃ paṇḍito so kuhiṃ gato.
     |982.8| Samāgatā jānapadā      negamā ca samāgatā
            bāhā paggayha pakkanduṃ  paṇḍito so kuhiṃ gato.
   [983] Sace so sattarattena         paṇḍito nāgamissati
        sabbe aggiṃ pavissāma 1-     natthattho jīvitena no.
   [984] Paṇḍito ca viyatto ca         vibhāvī ca vicakkhaṇo
       khippaṃ mocesi attānaṃ          mā bhāyitthāgamissati 2-.
          Antarapeyyālaṃ nāma.
       [985] So tattha gantvāna vicintayanto
            uccāvacā cetanakā bhavanti
            nayimassa jīvena mamatthi kiñci
@Footnote: 1 Ma. pavekkhāma .  2 Sī. Yu. khippaṃ mocessatattānaṃ mā bhātha āgamissati.
            Hantvānimaṃ hadayaṃ ānayissaṃ 1-.
       [986] So tattha gantvā pabbatamantarasmiṃ 2-
             anto pavisitvāna paduṭṭhacitto
             asaṃvutasmiṃ 3- jagatippadese
             adhosiraṃ dhārayi kātiyāno.
   [987] |987.1| So lambamāno narake papāte
             mahabbhaye lomahaṃse vidugge
             asantasanto kurūnaṃ kattuseṭṭho
             iccabravi puṇṇakaṃ nāma yakkhaṃ.
      |987.2| Ariyāvakāsosi anarīyarūpo
             asaññato saññatasannikāso
             accāhitaṃ kammaṃ karosi luddaṃ 4-
             bhāve ca te kusalaṃ natthi kiñci.
      |987.3| Yaṃ maṃ papātasmiṃ papātumicchasi
             ko nu tavattho maraṇena mayhaṃ
             amānusasseva tavajja vaṇṇo
             ācikkha me tvaṃ katamāsi devatā.
   [988] |988.1| Yadi te suto puṇṇako nāma yakkho
             rañño kuverassa hi so sajibbo 5-
@Footnote: 1 Sī. Yu. ādiyissaṃ .  2 Ma. pabbatantarasmiṃ .  3 asamphutasmintipi pāṭho.
@4 Ma. ludraṃ .  5 Sī. Yu. sajīvo.
             Bhūmindharo varuṇo nāma nāgo
             brahā sucī vaṇṇabalūpapanno.
     |988.2| Tassānujaṃ dhītaraṃ kāmayāmi
            irandatī 1- nāma sā nāgakaññā
            tassā sumajjhāya piyāya hetu
            patārayiṃ tuyhaṃ vadhāya dhīra.
   [989] Māheva te 2- yakkha ahosi moho
         naṭṭhā bahū duggahitena lokā 3-
         kinte sumajjhāya piyāya kiccaṃ
         maraṇena me iṅgha suṇomi 4- sabbaṃ.
   [990] |990.1| Mahānubhāvassa mahoragassa
             dhītukāmo ñātibhatohamasmi 5-
             taṃ yācamānaṃ sasuro avoca
             yathāmamaññiṃsu sukāmanītaṃ.
      |990.2| Dajjemu kho te sutanuṃ sunettaṃ
              suvimhitaṃ 6- candanalittagattaṃ
              sace tuvaṃ dahayaṃ paṇḍitassa
              dhammena laddhā idhamāharesi.
       |990.3| Etena vittena kumāri labbhā
              nāññaṃ dhanaṃ uttari patthayāma
@Footnote: 1 Ma. irandhatī .  2 Ma. tvaṃ .  3 Ma. loke .  4 Sī. Yu. suṇoma . 5 Yu.
@ñātigato .  6 Ma. sucimhitaṃ.
              Evaṃ na muḷhosmi suṇohi katte.
       |990.4| Na cāpi me duggahitatthi kiñci
              hadayena te dhammaladdhena nāgā
              irandatiṃ 1- nāgakaññaṃ dadanti.
       |990.5| Tasmā ahaṃ tuyhaṃ vadhāya yutto
               evaṃ mamattho maraṇena tuyhaṃ
               idheva taṃ narake pātayitvā
               hantvāna taṃ hadayaṃ ānayissaṃ.
       [991] Khippaṃ mamaṃ uddhara kātiyāna
            hadayena me yadi te atthi kiccaṃ
            yekeci me sādhu narassa dhammā
            sabbeva te pātukaromi ajja.
   [992] |992.1| So puṇṇako kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ
             nagamuddhani khippaṃ patiṭṭhapetvā
             assatthamāsīnaṃ samekkhiyāna
             paripucchi kattāramanomapaññaṃ.
     |992.2| Samuddhato mesi tuvaṃ papātā
            hadayena te ajja mamatthi kiccaṃ
            yekeci te sādhu narassa dhammā
            sabbeva me pātukarohi ajja.
@Footnote: 1 Ma. irandhatiṃ.
       [993] Samuddhato tyasmi ahaṃ papātā
            hadayena me yadi te atthi kiccaṃ
            yekeci me sādhu narassa dhammā
            sabbeva te pātukaromi ajja.
       [994] Yātānuyāyī ca bhavāhi māṇava
            allañca pāṇiṃ parivajjayassu
            mā cassu mittesu kadāci dubbhī
           mā ca vasaṃ asatīnaṃ nigacche.
       [995] Kathaṃ nu yātaṃ anuyāyī hoti
          allañca pāṇiṃ dahate kathaṃ so
          asatī ca kā ko pana mittadubbho
          akkhāhi me pucchito etamatthaṃ.
   [996] |996.1| Assatthataṃ 1- nopica diṭṭhapubbaṃ
            yo āsanenāpi nimantayeyya
            tasseva atthaṃ puriso kareyya
            yātānuyāyīti tamāhu paṇḍitā.
     |996.2| Yassekarattimpi ghare vaseyya
            yatthannapānaṃ puriso labhetha 2-
           na tassa pāpaṃ manasāpi cintaye
@Footnote: 1 asanthutantipi pāṭho .   2 Ma. labheyya.
           Allañca 1- pāṇiṃ dahate mittadubbho.
    |996.3| Yassa rukkhassa chāyāya   nisīdeyya sayeyya vā
           na tassa sākhaṃ bhañjeyya  mittadubbho hi pāpako.
    |996.4| Puṇṇampi cemaṃ paṭhaviṃ dhanena
            dajjitthiyā puriso sammatāya
            laddhā khaṇaṃ atimaññeyya tampi
            tāsaṃ vasaṃ asatīnaṃ na gacche.
     |996.5| Evaṃ kho yātaṃ anuyāyī hoti
            allañca pāṇiṃ dahate punevaṃ
            asatī ca sā so pana mittadubbho
            so dhammiko hohi jahassu adhammaṃ.
            Sādhunaradhammakaṇḍaṃ nāma.
   [997] |997.1| Avasiṃ ahaṃ tuyhaṃ tīhaṃ agāre
             annena pānena upaṭṭhitosmi
             mitto mamāsi visajjāmahaṃ taṃ
             kāmaṃ gharaṃ uttamapañña gaccha.
     |997.2| Api hāyatu nāgakulassa 3- attho
            alampi me nāgakaññāya hetu 4-
            so tvaṃ sakeneva subhāsitena
            muttosi me ajja vadhāya pañña.
@Footnote: 1 Ma. adubbhī .   2 Ma. nāgakulā .    3 Ma. hotu.
       [998] Handa tuvaṃ yakkha mamampi nehi
            sassuraṃ nu te 1- atthaṃ mayī carassu
            ahampi nāgādhipatīvimānaṃ 2-
            dakkhemi 3- nāgassa adiṭṭhapubbaṃ.
       [999] Yaṃ ve narassa ahitāya assa
            na taṃ pañño arahati dassanāya
           atha kena vaṇṇena amittagāmaṃ
           tuvamicchasi uttamapañña gantuṃ.
      [1000] Addhā pajānāmi ahampi etaṃ
            na taṃ pañño arahati dassanāya
            pāpañca me natthi kataṃ kuhiñci
            tasmā na saṅke maraṇāgamāya.
   [1001] |1001.1| Handa ca ṭhānaṃ atulānubhāvaṃ
             mayā saha dakkhasi ehi katte
             yathacchati 4- naccagītehi nāgo
             rājā yathā vessavaṇo niḷiññaṃ 5-.
     |1001.2| Taṃ nāgakaññā caritaṃ gaṇena
             nikīḷitaṃ niccamaho ca rattiṃ
             pahutamālyaṃ bahupupphachannaṃ
@Footnote: 1 sasurantiketipi pāṭho .  Ma. sasuraṃ te .  2 Ma. mayaṃ ca nāgādhipatiṃ vimānaṃ.
@3 Ma. dakkhemu .  4 Ma. yatthacchati .   5 Ma. naḷiññaṃ.
             Obhāsati vijjurivantalikkhe.
     |1001.3| Annena pānena upetarūpaṃ
             naccehi gītehi ca vāditehi
             paripūraṃ kaññāhi alaṅkatāhi
             upasobhati vatthapilandhanena.
   [1002] |1002.1| So puṇṇako kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ
                nisīdayi pacchato āsanasmiṃ
                ādāya kattāramanomapaññaṃ
                upānayi bhavanaṃ nāgarañño.
        |1002.2| Patvāna ṭhānaṃ atulānubhāvaṃ
                aṭṭhāsi kattā pacchato puṇṇakassa
                sāmaggipekkhī pana 1- nāgarājā
                pubbeva jāmātaramajjhabhāsatha.
       [1003] Yaṃ nu tvaṃ agamā manussalokaṃ
             anvesamāno hadayaṃ paṇḍitassa
             kacci samiddhena idhānupatto
             ādāya kattāramanomapaññaṃ.
      [1004] Ayaṃ hi so āgato yaṃ tvamicchasi
             dhammena laddho mama dhammapālo
             taṃ passatha sammukhā bhāsamānaṃ
@Footnote: 1 Ma. sāmaggi pekkhamāno.
          Sukho have 1- sappurisehi saṅgamo.
          Kālāgirikaṇḍaṃ nāma.
   [1005] Adiṭṭhapubbaṃ disvāna        macco maccubhayaṭṭito 2-
          byamhito nābhivādesi      na idaṃ paññavatāmiva.
   [1006] |1006.1| Na camhi byamhito nāga  na ca maccubhayaṭṭito 3-
             na vajjho abhivādeyya    vajjhaṃ vā nābhivādaye.
        |1006.2| Kathaṃ nu 4- abhivādeyya abhivādāpayetha ve
                yaṃ naro hantumiccheyya  taṃ kammaṃ nupapajjati.
   [1007] |1007.1| Evametaṃ yathā brūsi  saccaṃ bhāsasi paṇḍita
                na vajjho abhivādeyya  vajjhaṃ vā nābhivādaye
        |1007.2| kathaṃ nu 5- abhivādeyya  abhivādāpayetha ve
                yaṃ naro hantumiccheyya  taṃ kammaṃ nupapajjati.
   [1008] |1008.1| Asassataṃ sassataṃ nu tavayidaṃ vimānaṃ 6-
                iddhī jutī balaviriyūpapatti
                pucchāmi taṃ nāgarājetamatthaṃ
                kathaṃ nu te laddhamidaṃ vimānaṃ.
        |1008.2| Adhiccaladdhaṃ pariṇāmajante
                sayaṃ kataṃ udāhu devehi dinnaṃ
                akkhāhi me nāgarājetamatthaṃ
                yatheva te laddhamidaṃ vimānaṃ.
@Footnote: 1 Yu. bhave . 2-3 Sī. Yu. bhayaddito. ito paraṃ īdisameva . 4-5 Ma. no.
@6 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. ito paraṃ īdisameva.
      [1009] Nādhiccaladdhaṃ na pariṇāmajamme
             na sayaṃ kataṃ nāpi devehi dinnaṃ
             sakehi kammehi apāpakehi
             puññehi me laddhamidaṃ vimānaṃ.
      [1010] Kinte vataṃ kimpana brahmacariyaṃ
             kissa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
             iddhī jutī balaviriyūpapatti
             idañca te nāga mahāvimānaṃ.
   [1011] |1011.1| Ahañca bhariyā ca manussaloke
               saddhā ubho dānapatī ahumhā
               opānabhūtaṃ me gharaṃ tadāsi
               santappitā samaṇabrāhmaṇā ca.
       |1011.2| Mālañca gandhañca vilepanañca
               padīpiyaṃ seyyamupassayañca
               acchādanaṃ sāyanamannapānaṃ
               sakkacca dānāni adamha tattha.
       |1011.3| Taṃ me vataṃ tampana brahmacariyaṃ
               tassa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
               iddhī jutī balaviriyūpapatti
               idañca me dhīra mahāvimānaṃ.
      [1012] Evañca te laddhamidaṃ vimānaṃ
             jānāsi puññāna phalūpapattiṃ
             tasmā hi dhammañcara appamatto
             yathā vimānaṃ puna māvasesi.
      [1013] Nayīdha santi samaṇabrāhmaṇā ca
             yesannapānāni dademu katte
             akkhāhi me pucchito etamatthaṃ
             yathā vimānaṃ puna māvasema.
   [1014] |1014.1| Bhogī hi te santi idhūpapannā
                puttā ca dārā anujīvino ca
                telu tuvaṃ vacasā kammunā ca
                asampaduṭṭho ca bhavāhi niccaṃ.
       |1014.2| Evaṃ tuvaṃ nāga asampadosaṃ
               anupālaya vacasā kammunā ca
               ṭhatvā idha yāvatāyukaṃ vimāne
                uddhaṃ ito gacchasi devalokaṃ.
   [1015] Addhā hi so socati rājaseṭṭho
          tayā vinā yassa tuvaṃ sajibbo
          dukkhūpanītopi tayā samecca
          vindeyya poso sukhamāturopi.
   [1016] Addhā sataṃ bhāsasi nāga dhammaṃ
         anuttaraṃ atthapadaṃ suciṇṇaṃ
         etādisiyāsu hi āpadāsu
         paññāyate mādisānaṃ viseso.
   [1017] Akkhāhi no tāyaṃ mudhā nu laddho
          akkhehi no tāyaṃ ajesi jūte
          dhammena laddho itimāyamāha
          kathaṃ [2]- tuvaṃ hatthamimassamāgato.
   [1018] Yo missaro tattha ahosi rājā
          tamāyamakkhehi ajesi jūte
          so maṃ jito rājā imassadāsi
          dhammena laddhosmi asāhasena.
   [1019] |1019.1| Mahorago attamano udaggo
          sutvāna dhīrassa subhāsitāni
          hatthe gahetvāna anomapaññaṃ
          pāvekkhi bhariyāya tadā sakāse.
      |1019.2| Yena tvaṃ vimale paṇḍu    yena bhattaṃ na ruccati
              na ca me tādiso vaṇṇo  ayameso tamonudo.
      |1019.3| Yassa te hadayenattho    āgatoyaṃ pabhaṅkaro
              tassa vākyaṃ nisāmehi   dullabhaṃ dassanaṃ puna.
@Footnote: 1 Ma. iti tāyamāha. 2 Ma. nu.
   [1020] |1020.1| Disvāna taṃ vimalā bhūripaññaṃ
              dasaṅguliṃ añjaliṃ paggahetvā
              haṭṭhena bhāvena patītarūpā
              iccabravi kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ.
       |1020.2| Adiṭṭhapubbaṃ disvāna  macco maccubhayaṭṭito
               byamhito nābhivādesi na idaṃ paññavatāmiva.
   [1021] |1021.1| Na camhi byamhito nāgi  na ca maccubhayaṭṭito
               na vajjho abhivādeyya  vajjhaṃ vā nābhivādaye.
       |1021.2| Kathaṃ nu 1- abhivādeyya abhivādāpayetha ve
               yaṃ naro hantumiccheyya  taṃ kammaṃ nupapajjati.
   [1022] |1022.1| Evametaṃ yathā brūsi   saccaṃ bhāsasi paṇḍita
               na vajjho abhivādeyya vajjhaṃ vā nābhivādaye.
       |1022.2| Kathaṃ nu 2- abhivādeyya abhivādāpayetha ve
               yaṃ naro hantumiccheyya  taṃ kammaṃ nupapajjati.
   [1023] |1023.1| Asassataṃ sassataṃ nu tavayidaṃ vimānaṃ
               iddhī jutī balaviriyūpapatti
               pucchāmi taṃ nāgakaññetamatthaṃ
               kathaṃ nu te laddhamidaṃ vimānaṃ.
       |1023.2| Adhiccaladdhaṃ pariṇāmajante
               sayaṃ kataṃ udāhu devehi dinnaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. no.
               Akkhāhi me nāgakaññetamatthaṃ
               yatheva te laddhamidaṃ vimānaṃ.
      [1024] Nādhiccaladdhaṃ na pariṇāmajamme
             na sayaṃ kataṃ nāpi devehi dinnaṃ
             sakehi kammehi apāpakehi
              puññehi me laddhamidaṃ vimānaṃ.
      [1025] Kinte vataṃ kimpana brahmacariyaṃ
             kissa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
             iddhī jutī balaviriyūpapatti
             idañca te nāgi mahāvimānaṃ.
   [1026] |1026.1| Ahañca kho sāmiko cāpi mayhaṃ
             saddhā ubho dānapatī ahumhā
             opānabhūtaṃ me gharaṃ tadāsi
             santappitā samaṇabrāhmaṇā ca.
       |1026.2| Mālañca gandhañca vilepanañca
             padīpiyaṃ seyyamupassayañca
              acchādanaṃ sāyanamannapānaṃ
              sakkacca dānāni adamha tattha.
      |1026.3| Taṃ me vataṃ tampana brahmacariyaṃ
               tassa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
               Iddhī jutī balaviriyūpapatti
               idañca me dhīra mahāvimānaṃ.
   [1027] Evañca te laddhamidaṃ vimānaṃ
           jānāsi puññāna phalūpapattiṃ
           tasmāhi dhammañcara appamattā
           yathā vimānaṃ puna māvasesi.
   [1028] Nayīdha santi samaṇabrāhmaṇā ca
          yesannapānāni dademu katte
          akkhāhi me pucchito etamatthaṃ
          yathā vimānaṃ puna māvasema.
   [1029] |1029.1| Bhogī hi te santi idhūpapannā
           puttā ca sāmī 1- anujīvino ca
           tesu tuvaṃ vacasā kammunā ca
           asampaduṭṭhā ca bhavāhi niccaṃ.
     |1029.2| Evaṃ tuvaṃ nāgi asampadosaṃ
             anupālaya vacasā kammunā ca
             ṭhatvā idha yāvatāyukaṃ vimāne
             uddhaṃ ito gacchasi devalokaṃ.
   [1030] Addhā hi so socati rājaseṭṭho
           tayā vinā yassa tuvaṃ sajibbo
@Footnote: 1 Ma. dārā.
           Dukkhūpanītopi tayā samecca
           vindeyya poso sukhamāturopi.
   [1031] Addhā sataṃ bhāsasi nāgi dhammaṃ
           anuttaraṃ atthapadaṃ suciṇṇaṃ
           etādisiyāsu hi āpadāsu
           paññāyate mādisānaṃ viseso.
   [1032] Akkhāhi no tāyaṃ mudhā nu laddho
           akkhehi no tāyaṃ ajesi jūte
           dhammena laddho itimāyamāha 1-
           kathaṃ [2]- tuvaṃ hatthamimassamāgato.
   [1033] Yo missaro tattha ahosi rājā
           tamāyamakkhehi ajesi jūte
           so maṃ jito rājā imassadāsi
           dhammena laddhosmi asāhasena.
   [1034] |1034.1| Yatheva varuṇo nāgo   pañhaṃ pucchittha paṇḍitaṃ
               tatheva nāgakaññāpi     pañhaṃ pucchittha paṇḍitaṃ.
       |1034.2| Yatheva varuṇaṃ nāgaṃ       dhīro tosesi pucchito
               tatheva nāgakaññampi    dhīro tosesi pucchito.
       |1034.3| Ubhopi te attamane viditvā
               mahoragaṃ nāgakaññañca dhīro
@Footnote: 1 Ma. iti tāyamāha .   2 Ma. nu.
               Acchambhī abbhīto alomahaṭṭho
               iccabravi varuṇaṃ nāgarājaṃ.
       |1034.4| Mā rodhayi 1- nāga āyāhamasmi
               yena tava attho idaṃ sarīraṃ
               hadayena maṃsena karohi kiccaṃ
               sayaṃ karissāmi yathāmatinte.
      [1035] Paññā have hadayaṃ paṇḍitānaṃ
             te tyamha paññāya mayaṃ sutuṭṭhā
             anūnanāmo labhatajja dāraṃ
             ajjeva taṃ kuruyo pāpayātu.
   [1036] |1036.1| Sa puṇṇako attamano udaggo
              irandatiṃ 2- nāgakaññaṃ labhitvā
              haṭṭhena bhāvena patītarūpo
              iccabravi kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ.
      |1036.2| Bhariyāya maṃ tvaṃ akarī samaṅgiṃ
              ahañca te vidhura karomi kiccaṃ
              idañca te maṇiratanaṃ dadāmi
              ajjeva taṃ kuruyo pāpayāmi.
       [1037] Ajeyyamesā tava hotu mittī 3-
@Footnote: 1 Sī. Yu. mā heṭhayi .  2 Ma. irandhatiṃ .   3 ma metti.
         Bhariyāya kaccāna piyāya saddhiṃ
         ānandacitto 1- sumano patīto
         datvā maṇiṃ mañca nayindapattaṃ.
   [1038] |1038.1| Sa puṇṇako kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ
                nisīdayi purato āsanasmiṃ
                ājaññamāruyha anomavaṇṇaṃ
                pakkāmi vehāyasamantalikkhe 2-.
        |1038.2| Mano manussassa yathāpi gacche
                tatopissa khippataraṃ ahosi
                sa puṇṇako kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ
                upānayi nagaraṃ indapattaṃ.
   [1039] Etindapattaṃ nagaraṃ padissati
          rammāni ca ambavanāni bhāgaso
          ahañca bhariyāya samaṅgibhūto
          tuvañca pattosi sakaṃ niketaṃ.
   [1040] |1040.1| Sa puṇṇako kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ
           oropayitvā dhammasabhāya majjhe
           ājaññamāruyha anomavaṇṇo
@Footnote: 1 Ma. anandi vitto .  2 idaṃ pādadvayaṃ Sī. Ma. potthakesu na dissati. ādāya
@kattāramanomapaññaṃ upānayi nagaraṃ indapattanti tattheva dissati.
           Pakkāmi vehāyasamantalikkhe.
   |1040.2| Taṃ disvā rājā paramappatīto
           uṭṭhāya bāhāhi palissajitvā
           avikampayaṃ dhammasabhāya majjhe
           nisīdayi pamukhaṃ āsanasmiṃ.
   [1041] Tvaṃ no vinetāsi rathaṃva naṭṭhaṃ 1-
           nandanti taṃ kuruyo dassanena
           akkhāhi me pucchito etamatthaṃ
           kathaṃ pamokkho ahu māṇavassa.
   [1042] |1042.1| Yaṃ māṇavotyābhivadi janinda
           na so manusso naravīraseṭṭha
           yadi te suto puṇṇako nāma yakkho
           rañño kuverassa hi so sajibbo.
      |1042.2| Bhūmindharo varuṇo nāma nāgo
              brahā sucī vaṇṇabalūpapanno
              tassānujaṃ dhītaraṃ kāmayāno
              irandatī nāma sā nāgakaññā.
      |1042.3| Tassā sumajjhāya piyāya hetu
              patārayittha maraṇāya mayhaṃ
              so ceva bhariyāya samaṅgibhūto
@Footnote: 1 Ma. naddhaṃ.
              Ahañcānuññāto maṇi ca laddho.
   [1043] |1043.1| Rukkho hi mayhaṃ gharadvāre jāto 1-
                  paññākkhandho sīlamayassa sākhā
                  atthe ca dhamme ca ṭhito nipāko
                  gavapphalo hatthigavassachanno.
      |1043.2| Naccagītaturiyābhinādite
              ucchijja senaṃ 2- puriso ahosi
              so no ayaṃ āgato sanniketaṃ
              rukkhassimassāpacitiṃ karotha.
      |1043.3| Yekeci vittā mama paccayena
              sabbeva te pātukarontu ajja
              tibbāni katvāna upāyanāni
              rukkhassimassāpacitiṃ karotha.
      |1043.4| Yekeci bandhā 3- mama atthi raṭṭhe
              sabbeva te bandhanā mocayantu
              yathevayaṃ bandhanasmā pamutto
              evamete muñcare bandhanasmā.
      |1043.5| Unnaṅgalā māsamimaṃ karontu
              maṃsodanaṃ brāhmaṇā bhakkhayantu
              amajjapā majjarahā pivantu
@Footnote: 1 Ma. padvāre sujāto .  2 Sī. Yu. menaṃ .  3 Ma. baddhā.
              Puṇṇāhi thālāhi palissutāhi.
      |1043.6| Mahāpathaṃ nicca samavhayantu
              tibbañca rakkhaṃ vidahantu raṭṭhe
              yathāññamaññaṃ na viheṭhayeyyuṃ
              rukkhassimassāpacitiṃ karotha.
   [1044] |1044.1| Orodhā ca kumārā ca  vesiyānā ca brāhmaṇā
              bahuṃ annañca pānañca   paṇḍitassābhihārayuṃ.
      |1044.2| Hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
              bahuṃ annañca pānañca   paṇḍitassābhihārayuṃ.
      |1044.3| Samāgatā jānapadā      negamā ca samāgatā
              bahuṃ annañca pānañca   paṇḍitassābhihārayuṃ.
      |1044.4| Bahujjano pasannosi      disvā paṇḍitamāgate
              paṇḍitamhi anuppatte   celukkhepo pavattathāti.
              Vidhurajātakaṃ navamaṃ.
                 --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 315-364. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=6601              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=6601              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=893&items=152              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=893              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=4104              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=4104              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]