ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

            Sattatinipātaṃ
            1 kusajātakaṃ
   [94] Idante raṭṭhaṃ sadhanaṃ sayoggaṃ
         sakāyuraṃ sabbakāmūpapannaṃ
         idante rajjaṃ anusāsa amma
         gacchāmahaṃ yattha piyā pabhāvatī.
   [95] Anujubhūtena haraṃ mahantaṃ
         divā ca ratto ca nisīthakāle
         paṭigaccha tvaṃ khippaṃ kusāvatiṃ [1]-
         nicchāmi dubbaṇṇamahaṃ vasantaṃ.
   [96] |96.1| Nāhaṃ gamissāmi ito kusāvatiṃ
         pabhāvatī vaṇṇapalobhito tava
         ramāmi maddassa niketaramme
         hitvāna raṭṭhaṃ tava dassane rato.
   |96.2| Pabhāvatī vaṇṇapalobhito tava
         sammūḷharūpo vicarāmi medaniṃ 2-
         disaṃ na jānāmi kutomhi āgato
         tayimhi matto migamandalocane
  |96.3| sovaṇṇacīravasane       jātarūpasumekhale
@Footnote: 1 Ma. kusa .  2 Ma. mediniṃ.
         Sussoṇi tava kāmā hi   nāhaṃ rajjena matthiko.
   [97] Abhūti tassa bho hoti     yo anicchantamicchati
         akāmaṃ rāja kāmehi 1-  akanto kantamicchasi 2-.
   [98] Akāmaṃ vā sakāmaṃ vā     yo naro labhate piyaṃ
         lābhamettha pasaṃsāma     alābho tattha pāpako.
   [99] Pāsāṇasāraṃ khaṇasi     kaṇikārassa dārunā
         vātaṃ jālena bādhesi    yo anicchantamicchasi.
   [100] |100.1| Pāsāṇo nūna te hadaye  ohito mudulakkhaṇe
              yo te sātaṃ na vindāmi   tirojanapadāgato.
  |100.2| Yadā maṃ bhakuṭiṃ 3- katvā  rājaputtī udikkhati 4-
         āḷāriko tadā homi    rañño maddassantepure 5-.
  |100.3| Yadā umhayamānā maṃ    rājaputtī udikkhati 4-
         nāḷāriko tadā homi    rājā homi tadā kuso.
   [101] Sace hi vacanaṃ saccaṃ      nemittānaṃ bhavissati
         neva me tvaṃ patī assa    kāmaṃ chindantu sattadhā.
   [102] Sace hi vacanaṃ saccaṃ      aññesaṃ yadi vā mamaṃ
         neva tuyhaṃ patī atthi     añño sīhassarā kusā.
   [103] |103.1| Nekkhaṃ gīvaṃ te kāressaṃ  patvā khujje kusāvatiṃ
                sace maṃ nāganāsūruṃ     olokeyya pabhāvatī.
@Footnote: 1 Ma. kāmesi . 2 Ma. akantaṃ kantumicchasi . 3 Sī. Yu. bhūkuṭiṃ . 4 Sī. Yu.
@rājaputti adikkhasi . 5 Sī. Yu. maddassa thīpure.
  |103.2| Nekkhaṃ gīvaṃ te kāressaṃ   patvā khujje kusāvatiṃ
         sace maṃ nāganāsūruṃ      ālapeyya pabhāvatī.
  |103.3| Nekkhaṃ gīvaṃ te kāressaṃ   patvā khujje kusāvatiṃ
         sace maṃ nāganāsūruṃ      umhāyeyya pabhāvatī.
  |103.4| Nekkhaṃ gīvaṃ te kāressaṃ   patvā khujje kusāvatiṃ
         sace maṃ nāganāsūruṃ      pamhāyeyya pabhāvatī.
  |103.5| Nekkhaṃ gīvaṃ te kāressaṃ   patvā khujje kusāvatiṃ
         sace maṃ nāganāsūruṃ      pāṇībhi upasaṃphuse.
   [104] Na hi nūnāyaṃ rājaputtī   kuse sātaṃpi vindati
         āḷārike bhate pose    vettanena anatthike.
   [105] Na hi nūna ayaṃ khujjā      labhati jivhāya chedanaṃ
         sunisitena satthena      evaṃ dubbhāsitaṃ bhaṇaṃ.
   [106] |106.1| Mā naṃ rūpena pāmesi   ārohena pabhāvatī
          mahāyasoti katvāna    karassu rucire piyaṃ.
  |106.2| Mā naṃ rūpena pāmesi    ārohena pabhāvatī 1-
         mahaddhanoti katvāna    karassu rucire piyaṃ.
  |106.3| Mā naṃ rūpena pāmesi    ārohena pabhāvatī
         mahabbaloti katvāna    karassu rucire piyaṃ.
  |106.4| Mā naṃ rūpena pāmesi    ārohena pabhāvatī
         mahāraṭṭhoti katvāna    karassu rucire piyaṃ.
@Footnote: 1 Yu. pabhāvati. ito paraṃ īdisameva.
  |106.5| Mā naṃ rūpena pāmesi    ārohena pabhāvatī
         mahārājāti katvāna    karassu rucire piyaṃ.
  |106.6| Mā naṃ rūpena pāmesi    ārohena pabhāvatī
         sīhassaroti katvāna     karassu rucire piyaṃ.
  |106.7| Mā naṃ rūpena pāmesi    ārohena pabhāvatī
         vaggussaroti katvāna    karassu rucire piyaṃ.
  |106.8| Mā naṃ rūpena pāmesi    ārohena pabhāvatī
         bindussaroti katvāna   karassu rucire piyaṃ.
  |106.9| Mā naṃ rūpena pāmesi    ārohena pabhāvatī
         mañjussaroti katvāna   karassu rucire piyaṃ.
 |106.10| Mā naṃ rūpena pāmesi   ārohena pabhāvatī
          madhurassaroti 1- katvāna karassu rucire piyaṃ.
 |106.11| Mā naṃ rūpena pāmesi   ārohena pabhāvatī
         satasippoti katvāna    karassu rucire piyaṃ.
 |106.12| Mā naṃ rūpena pāmesi   ārohena pabhāvatī
         khattiyotipi katvāna    karassu rucire piyaṃ.
 |106.13| Mā naṃ rūpena pāmesi   ārohena pabhāvatī
         kusarājāti katvāna    karassu rucire piyaṃ.
   [107] Ete nāgā upatthaddhā   sabbe tiṭṭhanti vammikā 2-
       purā maddanti pākāraṃ    ānetetaṃ pabhāvatiṃ.
@Footnote: 1 Ma. madhussaroti .  2 Ma. vammitā.
   [108] Satta bile 1- karitvāna    ahametaṃ pabhāvatiṃ
       khattiyānaṃ padassāmi      ye maṃ hantuṃ idhāgatā.
   [109] Avuṭṭhahi rājaputtī       sāmā koseyyavāsinī
       assupuṇṇehi nettehi    dāsīgaṇapurakkhatā.
   [110] |110.1| Taṃ nūna kakkūpanisevitaṃ mukhaṃ
         ādāsadantātharupaccavekkhitaṃ
         subhaṃ sunettaṃ virajaṃ anaṅgaṇaṃ
         chuḍḍaṃ vane ṭhassati khattiyehi.
  |110.2| Te nūna me asite vellitagge
         kese mudū candanasāralitte
         samākule sīvathikāya majjhe
         pādehi gijjhā parikaḍḍhayanti 2-.
  |110.3| Tā nūna me tambanakhā sulomā
         bāhā mudū candanasāralittā
         chinnā vane ujjhitā khattiyehi
         gayha dhaṅko 3- gacchati yena kāmaṃ.
  |110.4| Te nūna tālūpanibhe alambe
         nisevite kāsikacandanena
         thanesu me lambissati sigālo
         mātūva putto taruṇo tanujo.
@Footnote: 1 Sī. Yu. khaṇḍe .   2 ma parikaḍḍhissanti . 3 Yu. vako.
  |110.5| Taṃ nūna soṇiṃ puthulaṃ sukoṭṭitaṃ
         nisevitaṃ kañcanamekhalāhi
         chinnaṃ vane khattiyehi avatthaṃ
         sigālasaṅghā parikaḍḍhayanti 1-.
  |110.6| Soṇā dhaṅkā 2- sigālā ca ye caññe santi dāṭhino
         ajarā nūna hessanti      bhakkhayitvā pabhāvatiṃ.
  |110.7| Sace maṃsāni hariṃsu        khattiyā dūragāmino
         aṭṭhīni amma yācitvā     anupanthe dahātha naṃ.
  |110.8| Khettāni amma kāretvā   kaṇikārettha ropaye 3-
         yadā te pupphitā assu    hemantānaṃ himaccaye
         sareyyātha mamaṃ amma      evaṃvaṇṇā pabhāvatī.
   [111] Tassā mātā udaṭṭhāsi     khattiyā devavaṇṇinī
       disvā asiñca sūnañca       rañño maddassantepure.
   [112] Iminā nūna asinā         susaññaṃ tanumajjhimaṃ
       dhītaraṃ madda 4- hantvāna     khattiyānaṃ padassasi 5-.
   [113] |113.1| Na me akāsi vacanaṃ  atthakāmāya puttike
          sājja lohitasañchannā   gacchasi yamasādhanaṃ.
   |113.2| Evamāpajjati poso      pāpiyañca nigacchati
          yo ce 6- hitānaṃ vacanaṃ    na karoti atthadassinaṃ.
   |113.3| Saceva ajja dhāresi       kumāraṃ cārudassanaṃ
@Footnote: 1 Ma. parikaḍḍhissanti .  2 Yu. vakā . 3 Ma. ropaya . 4 Yu. maddo.
@5 Yu. padassati .  6 Ma. ve.
          Kusena jātaṃ khattiyaṃ      suvaṇṇamaṇimekhalaṃ.
   |113.4| Pūjitaṃ 1- ñātisaṅghehi    na gacchasi yamakkhayaṃ
          yatthassu bherī nadati      kuñjaro ca nikūjati
          khattiyānaṃ kule bhadde    kiṃ nu sukhataraṃ tato.
   |113.5| Asso hasiyati 2- dvāre  kumāro uparodati
          khattiyānaṃ kule bhadde    kiṃ nu sukhataraṃ tato.
   |113.6| Mayūrakoñcābhirude      kokilābhinikūjite
          khattiyānaṃ kule bhadde    kiṃ nu sukhataraṃ tato.
   [114] Kahaṃ nu so sattumaddano     pararaṭṭhappamaddano
       kuso soḷārapaññāṇo     yo no dukkhā pamocaye.
   [115] Idheva so sattumaddano      pararaṭṭhappamaddano
       kuso soḷārapaññāṇo     yo ne sabbe vadhissati 3-.
   [116] Ummattikā nu bhaṇasi       andhabālā pabhāsasi
       kuso ce āgato assa       kiṃ nu 4- jānemu taṃ mayaṃ.
   [117] Eso āḷāriko poso      kumārīpuramantare
       daḷhaṃ katvāna saṃvellaṃ 5-    kumbhiṃ dhovati onato.
   [118] Veṇī tvamasi caṇḍālī      ādūsi kulagandhinī
       kathaṃ maddakule jātā       dāsaṃ kayirāsi kāmukaṃ.
   [119] Namhi veṇī na caṇḍālī     na camhi kulagandhinī
       okkākaputto bhaddante    tvaṃ nu dāsoti maññasi.
@Footnote: 1 Yu. pūjitā . 2 Ma. asso ca sisati . 3 Sī. yo no dukkhā pamocaye.
@4 Ma. na .  5 Ma. velliṃ.
   [120] |120.1| Yo brāhmaṇasahassāni  sadā bhojeti viṃsati 1-
           okkākaputto bhaddante   tvaṃ nu dāsoti maññasi.
    |120.2| Yassa nāgasahassāni      sadā yojenti vīsati
           okkākaputto bhaddante   tvaṃ nu dāsoti maññasi.
    |120.3| Yassa assasahassāni      sadā yojenti vīsati
           okkākaputto bhaddante   tvaṃ nu dāsoti maññasi.
    |120.4| Yassa rathasahassāni        sadā yojenti vīsati
           okkākaputto bhaddante   tvaṃ nu dāsoti maññasi.
                    [2]-
   |120.5| Yassa dhenusahassāni    sadā dūhanti vīsati
       okkākaputto bhaddante   tvaṃ nu dāsoti maññasi.
   [121] Taggha te dukkaṭaṃ bāle     yaṃ khattiyaṃ mahabbalaṃ
       nāgaṃ maṇḍūkavaṇṇena     na naṃ akkhāsi māgataṃ 3-.
   [122] Aparādhaṃ mahārāja        tvaṃ no khama rathesabha
        yaṃ tvaṃ 4- aññātavesena  naññāsimhā idhāgataṃ.
   [123] Mādisassa na taṃ channaṃ      yohaṃ āḷāriko bhave
        tvaññeva me pasīdassu    natthi te deva dukkaṭaṃ.
   [124] Gaccha bāle khamāpehi      kusarājaṃ mahabbalaṃ
       khamāpito kusarājā       so te dassati jīvitaṃ.
   [125] Pitussa vacanaṃ sutvā       devavaṇṇī pabhāvatī
        sirasā aggahī pāde      kusarājaṃ mahabbalaṃ.
@Footnote: 1 Ma. vīsatiṃ. ito paraṃ īdisameva.
@2 Sī. Yu. yassa usabhasahassāni      sadā yojenti vīsatiṃ.
@    okkāka ... ... ...  ... ... ... ... dāsoti maññasi.
@3 Ma. na naṃ akkhāsidhāgataṃ .  4 Ma. taṃ.
   [126] |126.1| Yāva 1- ratyo atikkantā  tāmā deva tayā vinā
         vande te sirasā pāde    mā me kujjha rathesabha.
  |126.2| Saccante 2- paṭijānāmi  mahārāja suṇohi me
         na cāpi appiyaṃ tuyhaṃ     kareyyāmi ahaṃ puna.
  |126.3| Evañca yācamānāya     vacanaṃ me na kāhasi
         idāni maṃ tāto hantvā  khattiyānaṃ padassati.
   [127] |127.1| Evante yācamānāya  kiṃ na kāhāmi te vaco
         vikuddho tyasmi kalyāṇī  mā tvaṃ bhāyi pabhāvatī.
  |127.2| Saccante 2- paṭijānāmi  rājaputtī suṇohi me
         na cāpi appiyaṃ tuyhaṃ     kareyyāmi ahaṃ puna.
  |127.3| Tava kāmā hi sussoṇi    bahudukkhaṃ titikkhisaṃ
         bahumaddakulaṃ hantvā     nayituṃ taṃ pabhāvatī.
   [128] |128.1| Yojayantu rathe asse nānācitte samāhite
         atha dakkhatha me vegaṃ      vidhamentassa 3- sattavo.
  |128.2| Tañca tattha udikkhiṃsu     rañño maddassantepure 4-
         vijambhamānaṃ sīhaṃva       poṭhentaṃ diguṇaṃ bhujaṃ.
   [129] |129.1| Hatthikkhandhañca āruyha   āropetvā pabhāvatiṃ
         saṅgāmaṃ otaritvāna     sīhanādaṃ nadī kuso.
  |129.2| Tassa taṃ nadato sutvā     sīhassevītare migā
@Footnote: 1 Ma. yāmā . 2 Ma. sabbaṃ te . 3 Ma. vidhamantassa . 4 Sī. maddassa thīpure.
         Khattiyā vipalāyiṃsu      kusasaddabhayaṭṭitā 1-.
  |129.3| Hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
         aññamaññassa chindanti  kusasaddabhayaṭṭitā.
  |129.4| Tasmiṃ saṅgāmasīsasmiṃ     passitvā haṭṭhamānaso 2-
         kusassa rañño devindo   adā verocanaṃ maṇiṃ.
  |129.5| So taṃ vijitvā saṅgāmaṃ     laddhā verocanaṃ maṇiṃ
         hatthikkhandhagato rājā    pāvekkhi nagaraṃ puraṃ.
  |129.6| Jīvaggāhaṃ gahetvāna      bandhitvā satta khattiye
         sassurassūpanāmesi       ime te deva sattavo.
  |129.7| Sabbeva te vasaṃ gatā      amittā vihatā tava
         kāmaṃ karohi te tayā      muñca vā te hanassu vā.
   [130] Tuyheva sattavo ete       nahi te mayha sattavo
       tvaññeva no mahārāja     muñca vā te hanassu vā.
   [131] Imā te dhītaro satta       devakaññūpamā subhā
       dadāhi nesaṃ ekekaṃ        hontu jāmātaro tava.
   [132] Amhākañceva tāsañca     tvaṃ no sabbesamissaro
       tvaññeva no mahārāja     dehi nesaṃ yadicchasi.
   [133] |133.1| Ekamekassa ekekaṃ adā sīhassaro kuso
         khattiyānaṃ tadā tesaṃ     rañño maddassa dhītaro.
|133.2| Pīṇitā tena lābhena       tuṭṭhā sīhassare kuse
@Footnote: 1 Yu. kusasaddabhayaṭṭhitā .   2 Sī. tuṭṭhamānaso.
         Sakaraṭṭhāni pāyiṃsu       khattiyā satta tāvade.
  |133.3| Pabhāvatiñca ādāya     maṇiṃ verocanaṃ subhaṃ 1-
         kusāvatiṃ kuso rājā      agamāsi mahabbalo.
  |133.4| Tyassu ekarathe yantā    pavisantā kusāvatiṃ
         samānā vaṇṇarūpena     nāññamaññātirocisuṃ 2-.
  |133.5| Mātā puttena saṅgañchi   ubhayo ca jayampatī
         samaggā te tadā āsuṃ    phītaṃ dharaṇimāvasunti.
            Kusajātakaṃ paṭhamaṃ.
                --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 47-57. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=936              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=936              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=94&items=40              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=94              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=2635              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=2635              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]