ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Dhotakamāṇavakapañhāniddeso
   [203] Pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ (iccāyasmā dhotako)
           vācābhikaṅkhāmi mahesi tuyhaṃ
           tava sutvāna nigghosaṃ
           sikkhe nibbānamattano.
   [204]  Pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me tanti pucchāmīti tisso
pucchā  adiṭṭhajotanā  pucchā  diṭṭhasaṃsandanā  pucchā  vimaticchedanā
pucchā  .pe. imā tisso pucchā .pe. nibbānapucchā . pucchāmi
tanti  pucchāmi  taṃ  yācāmi taṃ ajjhesāmi taṃ pasādemi taṃ kathassu
meti  pucchāmi  taṃ  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ .pe. sacchikā
paññatti  yadidaṃ  bhagavāti  .  brūhi  me  tanti brūhi  ācikkhāhi
desehi  paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi
pakāsehīti  pucchāmi  taṃ  bhagavā  brūhi  me  taṃ .  iccāyasmā
dhotakoti  iccāti  padasandhi  .  āyasmāti  piyavacanaṃ . dhotakoti
tassa brāhmaṇassa nāmaṃ .pe. Abhilāpoti iccāyasmā dhotako.
   [205]  Vācābhikaṅkhāmi  mahesi  tuyhanti  tuyhaṃ vacanaṃ byapathaṃ
desanaṃ  anusandhiṃ  kaṅkhāmi  abhikaṅkhāmi  icchāmi  sādiyāmi patthayāmi
pihemi 1- abhijappāmi . mahesīti kenatthena mahesī . Bhagavā mahantaṃ
@Footnote: 1 Ma. pihayāmi.
Sīlakkhandhaṃ  esi  gavesi  pariyesīti  mahesī  .pe. kahaṃ narāsabhoti
mahesīti vācābhikaṅkhāmi mahesi tuyhaṃ.
   [206]  Tava  sutvāna  nigghosanti tuyhaṃ vacanaṃ byapathaṃ desanaṃ
anusandhiṃ sutvāna suṇitvā uggaṇhitvā 1- upadhārayitvā upalakkhayitvāti
tava sutvāna nigghosaṃ.
   [207]  Sikkhe  nibbānamattanoti  sikkheti 2- tisso sikkhā
adhisīlasikkhā adhicittasikkhā adhipaññāsikkhā .pe. ayaṃ adhipaññāsikkhā.
Nibbānamattanoti  [3]-  rāgassa  nibbāpanāya  dosassa nibbāpanāya
mohassa   nibbāpanāya   kodhassa   nibbāpanāya   upanāhassa
nibbāpanāya   .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ  samāya  upasamāya
vūpasamāya  nibbāpanāya  paṭinissaggāya  paṭippassaddhiyā  adhisīlampi
sikkheyya  adhicittampi  sikkheyya  adhipaññampi  sikkheyya  imā
tisso sikkhā āvajjento 4- sikkheyya jānanto sikkheyya passanto
sikkheyya  paccavekkhanto  sikkheyya  cittaṃ  adhiṭṭhahanto  sikkheyya
saddhāya  adhimuccanto  sikkheyya  viriyaṃ  paggaṇhanto  sikkheyya satiṃ
upaṭṭhapento  sikkheyya  cittaṃ  samādahanto  sikkheyya  paññāya
pajānanto sikkheyya abhiññāya 5- abhijānanto sikkheyya pariññāya 6-
parijānanto  sikkheyya  pahātabbaṃ  pajahanto  sikkheyya  bhāvetabbaṃ
bhāvento  sikkheyya  sacchikātabbaṃ  sacchikaronto sikkheyya samādāya
careyya 7- samādāya vatteyyāti sikkhe nibbānamattano . tenāha
@Footnote: 1 Ma. uggahetvā. 2 Ma. sikkhāti. 3 Ma. attano. evamuparipi. 4 Ma.
@āvajjanto. 5 Ma. abhiññeyyaṃ. 6 Ma. pariññāyaṃ. 7 Ma. ācareyya
@samācareyya. evamuparipi.
So brāhmaṇo
           pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ (iccāyasmā dhotako)
           vācābhikaṅkhāmi mahesi tuyhaṃ
           tava sutvāna nigghosaṃ
           sikkhe nibbānamattanoti.
   [208] Tenahātappaṃ karohi (dhotakāti bhagavā)
           idheva nipako sato
           ito sutvāna nigghosaṃ
           sikkhe nibbānamattano.
   [209]  Tenahātappaṃ  karohīti ātappaṃ karohi ussāhaṃ karohi
ussoḷhiṃ  karohi  vāyāmaṃ  karohi  dhitiṃ karohi viriyaṃ karohi chandaṃ
janehi sañjanehi upaṭṭhapehi 1- nibbattehi abhinibbattehīti tenahātappaṃ
karohi  .  dhotakāti  bhagavāti  2- dhotakāti bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ
nāmena  ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ  .pe.  sacchikā
paññatti yadidaṃ bhagavāti dhotakāti bhagavā.
   [210]  Idheva  nipako  satoti  idhāti  imissā  diṭṭhiyā
imissā  khantiyā  imissā  ruciyā  imasmiṃ ādāye imasmiṃ dhamme
imasmiṃ vinaye imasmiṃ dhammavinaye imasmiṃ pāvacane imasmiṃ brahmacariye
imasmiṃ  satthusāsane  imasmiṃ  attabhāve  imasmiṃ  manussaloke .
Nipakoti  nipako  paṇḍito paññavā buddhimā ñāṇī vībhāvī medhāvī .
@Footnote: 1 Ma. samuṭṭhapehi. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Satoti  catūhi  kāraṇehi  sato  kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ
bhāvento sato .pe. So vuccati satoti idheva nipako sato.
   [211]  Ito  sutvāna  nigghosanti ito mayhaṃ vacanaṃ byapathaṃ
desanaṃ  anusandhiṃ  sutvāna  suṇitvā  1-  uggahitvā  upadhārayitvā
upalakkhayitvāti ito sutvāna nigghosaṃ.
   [212] Sikkhe nibbānamattanoti sikkheti tisso sikkhā adhisīlasikkhā
adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā  .pe.  ayaṃ  adhipaññāsikkhā .
Nibbānamattanoti  rāgassa  nibbāpanāya  dosassa nibbāpanāya mohassa
nibbāpanāya  kodhassa  nibbāpanāya  upanāhassa  nibbāpanāya  .pe.
Sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ  samāya  upasamāya  vūpasamāya  nibbāpanāya
paṭinissaggāya   paṭippassaddhiyā  adhisīlampi  sikkheyya  adhicittampi
sikkheyya  adhipaññampi  sikkheyya  imā  tisso sikkhā āvajjento
sikkheyya  jānanto  sikkheyya  .pe.  sacchikātabbaṃ  sacchikaronto
sikkheyya  samādāya  careyya  samādāya  vatteyyāti  sikkhe
nibbānamattano. Tenāha bhagavā
           tenahātappaṃ karohi (dhotakāti bhagavā)
           idheva nipako sato
           ito sutvāna nigghosaṃ
           sikkhe nibbānamattanoti.
   [213] Passāmahaṃ deva manussaloke
@Footnote: 1 Ma. sutvā suṇitvā.
          Akiñcanaṃ brāhmaṇaṃ iriyamānaṃ
          tantaṃ namassāmi samantacakkhu
          pamuñca maṃ sakka kathaṅkathāhi.
   [214]  Passāmahaṃ  deva  manussaloketi devāti tayo devā
sammatidevā 1- ca 2- upapattidevā ca 2- visuddhidevā ca 2-. Katame
sammatidevā . sammatidevā vuccanti rājāno ca rājakumārā ca deviyo
ca . [3]- Katame upapattidevā. Upapattidevā vuccanti cātummahārājikā
devā  tāvatiṃsā  devā  yāmā  devā tusitā devā nimmānaratī
devā  paranimmitavasavattī  devā  brahmakāyikā  devā  ye  ca
devā tatrupari 4- . [5]- katame visuddhidevā. Visuddhidevā vuccanti
tathāgatasāvakā arahanto khīṇāsavā ye ca paccekasambuddhā . [6]-
bhagavā  sammatidevānañca  upapattidevānañca  visuddhidevānañca  devo
ca  atidevo ca devātidevo ca sīhasīho nāganāgo gaṇigaṇī munimunī
rājarājā  .  passāmahaṃ  deva  manussaloketi  manussaloke  devaṃ
passāmi  atidevaṃ  passāmi  devātidevaṃ passāmi dakkhāmi olokemi
nijjhāyāmi upaparikkhāmīti passāmahaṃ deva manussaloke.
   [215]   Akiñcanaṃ   brāhmaṇaṃ   iriyamānanti  akiñcananti
rāgakiñcanaṃ   dosakiñcanaṃ   mohakiñcanaṃ   mānakiñcanaṃ   diṭṭhikiñcanaṃ
kilesakiñcanaṃ  duccaritakiñcanaṃ  te  kiñcanā  buddhassa  bhagavato pahīnā
ucchinnamūlā   tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā  āyatiṃanuppādadhammā
@Footnote: 1 Ma. sammutidevā. evamuparipi. 2 Ma. ca saddo natthi. 3 Ma. ime vuccanti
@sammutidevā. 4 Ma. taduttari. 5 Ma. ime vaccanti upapattidevā. 6 Ma.
@ime vuccanti visuddhidevā.
Tasmā  buddho  akiñcano  .  brāhmaṇanti bhagavā sattannaṃ dhammānaṃ
bāhitattā  brāhmaṇo  sakkāyadiṭṭhi  bāhitā  hoti  vicikicchā
bāhitā  hoti  sīlabbataparāmāso  bāhito  hoti  rāgo  bāhito
hoti  doso  bāhito  hoti moho bāhito hoti māno bāhito
hoti  bāhitassa  honti  pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā
ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃjātijarāmaraṇīyā.
        Bāhetvā sabbapāpakāni (sabhiyāti bhagavā)
        bhagavā vimalo sādhusamāhito ṭhitatto
        saṃsāramaticca kevalī so
        anissito tādi pavuccate brahmā 1-.
Iriyamānanti carantaṃ vicarantaṃ 2- iriyantaṃ vattentaṃ pālentaṃ yapentaṃ
yāpentanti akiñcanaṃ brāhmaṇaṃ iriyamānaṃ.
   [216]  Tantaṃ  namassāmi samantacakkhūti tanti bhagavantaṃ bhaṇati .
Namassāmīti  kāyena  vā  namassāmi vācāya vā namassāmi cittena
vā  namassāmi  anvatthapaṭipattiyā vā namassāmi dhammānudhammapaṭipattiyā
vā   namassāmi  sakkaromi  garukaromi  mānemi  pūjemi  .
Samantacakkhūti  samantacakkhu  vuccati  sabbaññutañāṇaṃ . bhagavā tena 3-
sabbaññutañāṇena   upeto   samupeto   upāgato   samupāgato
upapanno samupapanno samannāgato.
        Na tassa adiṭṭhamidhatthi kiñci
@Footnote: 1 Ma. sa brahmāti. evamuparipi. 2 Ma. viharantaṃ. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
        Atho aviññātamajānitabbaṃ
        sabbaṃ abhiññāsi yadatthi neyyaṃ
        tathāgato tena samantacakkhūti.
Tantaṃ namassāmi samantacakkhu.
   [217]  Pamuñca  maṃ sakka kathaṅkathāhīti sakkāti [1]- bhagavā
sakyakulā  pabbajitotipi  sakko . athavā addho mahaddhano dhanavātipi
sakko  .  tassimāni  dhanāni  seyyathīdaṃ  saddhādhanaṃ  sīladhanaṃ hiridhanaṃ
ottappadhanaṃ  sutadhanaṃ  cāgadhanaṃ  paññādhanaṃ satipaṭṭhānadhanaṃ sammappadhānadhanaṃ
iddhipādadhanaṃ   indriyadhanaṃ   baladhanaṃ   bojjhaṅgadhanaṃ   maggadhanaṃ
phaladhanaṃ nibbānadhanaṃ . imehi anekavidhehi dhanaratanehi addho mahaddhano
dhanavātipi  sakko  .  athavā  sakko  pahu  visavī alamatto sūro
vīro  vikkanto abhiru 2- acchambhī anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo
vigatalomahaṃsotipi  sakko  .  kathaṅkathā  vuccati  vicikicchā  dukkhe
kaṅkhā  dukkhasamudaye  kaṅkhā  dukkhanirodhe  kaṅkhā dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya  kaṅkhā  pubbante kaṅkhā aparante kaṅkhā pubbantāparante
kaṅkhā    idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu    dhammesu    kaṅkhā
yā evarūpā kaṅkhā kaṅkhāyanā kaṅkhāyitattaṃ vimati vicikicchā dveḷhakaṃ
dvedhāpatho   saṃsayo   anekaṃsaggāho   āsappanā  parisappanā
apariyogāhanā  chambhitattaṃ  cittassa  manovilekho . pamuñca maṃ sakka
kathaṅkathāhīti  muñca  maṃ mocehi maṃ pamocehi maṃ uddhara maṃ samuddhara
@Footnote: 1 Ma. sakko. 2 Ma. abhīrū. evamuparipi.
Maṃ  vuṭṭhāpehi  maṃ kathaṅkathāsallatoti pamuñca maṃ sakka kathaṅkathāhi .
Tenāha so brāhmaṇo
           passāmahaṃ deva manussaloke
           akiñcanaṃ brāhmaṇaṃ iriyamānaṃ
           tantaṃ namassāmi samantacakkhu
           pamuñca maṃ sakka kathaṅkathāhīti.
   [218] Nāhaṃ samissāmi pamocanāya
           kathaṅkathiṃ dhotaka kañci loke
           dhammañca seṭṭhaṃ ājānamāno
           evaṃ tuvaṃ oghamimaṃ taresi.
   [219]  Nāhaṃ  samissāmi  pamocanāyāti  nāhantaṃ  sakkomi
muñcituṃ  pamuñcituṃ  mocetuṃ  pamocetuṃ uddharituṃ uddharāpetuṃ vuṭṭhāpetuṃ
kathaṅkathāsallatoti  evampi  nāhaṃ  samissāmi  pamocanāya  . athavā
na  īhāmi na sahāmi na ussahāmi na vāyamāmi na ussāhaṃ karomi
na ussoḷhiṃ karomi na thāmaṃ karomi na dhitiṃ karomi na viriyaṃ karomi
na  chandaṃ  janemi  na  sañjanemi  na  nibbattemi na abhinibbattemi
assaddhe  puggale  acchandike  kusīte  hīnaviriye  appaṭipajjamāne
dhammadesanāyāti  evampi  nāhaṃ  samissāmi  pamocanāya  .  athavā
natthañño  koci  mocetuṃ  1-  te yadi muñceyyuṃ sakena thāmena
@Footnote: 1 katthacī syāmapotthake mocetātipi pāṭho. Ma. īdisameva.
Sakena  balena sakena viriyena sakena parakkamena sakena purisathāmena
sakena  purisabalena sakena purisaviriyena sakena purisaparakkamena attanā
sammāpaṭipadaṃ  anulomapaṭipadaṃ  [1]-  anvatthapaṭipadaṃ  dhammānudhammapaṭipadaṃ
paṭipajjamānā muñceyyunti 2- evampi nāhaṃ samissāmi pamocanāya .
Vuttañhetaṃ  bhagavatā  so  vata  cunda  attanā  palipapalipanno
paraṃ  palipapalipannaṃ  uddharissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati so vata cunda
attanā  adanto  avinīto  aparinibbuto  paraṃ  damessati  vinessati
parinibbāpessatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti . evampi nāhaṃ samissāmi
pamocanāya. Vuttañhetaṃ bhagavatā
     attanāva 3- kataṃ pāpaṃ    attanā saṅkilissati
     attanā akataṃ pāpaṃ       attanāva visujjhati
     suddhi 4- asuddhi paccattaṃ   nāñño aññaṃ visodhayeti 5-.
   {219.1} Evampi nāhaṃ samissāmi pamocanāya. Vuttañhetaṃ bhagavatā
evameva  kho  brāhmaṇa  tiṭṭhateva  nibbānaṃ  tiṭṭhati nibbānamaggo
tiṭṭhāmahaṃ samādapetā atha capana mama sāvakā mayā evaṃovadiyamānā
evaṃanusāsiyamānā  appekacce  accantaniṭṭhaṃ  nibbānaṃ  ādhārenti
ekacce nārādhenti 6- ettha kyāhaṃ brāhmaṇa karomi maggakkhāyī
brāhmaṇa  tathāgato  maggaṃ  puṭṭho  ācikkhati attanā paṭipajjamānā
muñceyyunti 7-. Evampi nāhaṃ samissāmi pamocanāya.
@Footnote: 1 Ma. apaccanīkapaṭipadaṃ. 2 Ma. moceyyunti. 3 Ma. attanā hi. 4 Ma. suddhī.
@5 vimocayetipi pāṭho. 6 Ma. nārādhārentīti. 7 Ma. mucceyyunti.
   [220]  Kathaṅkathiṃ dhotaka kañci loketi kathaṅkathiṃ puggalaṃ sakaṅkhaṃ
sakhilaṃ  dveḷhakaṃ  savicikicchaṃ  .  kañcīti kañci khattiyaṃ vā brāhmaṇaṃ
vā  vessaṃ  vā  suddaṃ  vā gahaṭṭhaṃ vā pabbajitaṃ vā devaṃ vā
manussaṃ  vā  . loketi apāyaloke .pe. āyatanaloketi kathaṅkathiṃ
dhotaka kañci loke.
   [221]  Dhammañca  seṭṭhaṃ  ājānamānoti dhammaṃ seṭṭhaṃ vuccati
amataṃ  nibbānaṃ  yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo virāgo nirodho nibbānaṃ . seṭṭhanti aggaṃ seṭṭhaṃ viseṭṭhaṃ
pāmokkhaṃ  uttamaṃ  pavaraṃ  dhammaṃ . ājānamānoti 1- ājānamāno
vijānamāno   paṭivijānamāno   paṭivijjhamānoti  dhammañca  seṭṭhaṃ
ājānamāno.
   [222] Evaṃ tuvaṃ oghamimaṃ taresīti evaṃ tuvaṃ kāmoghaṃ bhavoghaṃ
diṭṭhoghaṃ  avijjoghaṃ tareyyāsi [2]- samatikkameyyāsi vītivatteyyāsīti
evaṃ tuvaṃ oghamimaṃ taresi. Tenāha bhagavā
           nāhaṃ samissāmi pamocanāya
           kathaṅkathiṃ dhotaka kañci loke
           dhammañca seṭṭhaṃ ājānamāno
           evaṃ tuvaṃ oghamimaṃ taresīti.
   [223] Anusāsa brahme karuṇāyamāno
           vivekadhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. uttareyyāsi patareyyāsi. evamuparipi.
           Yathāhaṃ ākāso ca abyāpajjhamāno 1-
           idheva santo asito careyyaṃ.
   [224]  Anusāsa  brahme  karuṇāyamānoti  anusāsa brahmeti
anusāsa  brahme  anuggaṇha  brahme  anukampa  brahmeti  anusāsa
brahme   .   karuṇāyamānoti   karuṇāyamāno   anuddayamāno
anurakkhamāno  anuggaṇhamāno  anukampamānoti  anusāsa  brahme
karuṇāyamāno.
   [225]  Vivekadhammaṃ  yamahaṃ  vijaññanti  vivekadhammaṃ  vuccati
amataṃ  nibbānaṃ  yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  . yamahaṃ vijaññanti yaṃ ahaṃ
jāneyyaṃ [2]- vijāneyyaṃ paṭivijāneyyaṃ paṭivijjheyyanti [3]- vivekadhammaṃ
yamahaṃ vijaññaṃ.
   [226]  Yathāhaṃ ākāso ca abyāpajjhamānoti yathā ākāso
nappajjati  [4]-  na bajjhati na palibajjhati evaṃ apajjamāno [5]-
abajjhamāno apalibajjhamānoti evaṃ 6- ākāso ca abyāpajjhamāno.
Yathā ākāso na rajjati lākhāya vā haliddena vā nīlena 7- vā
mañjeṭṭhāya  vā  evaṃ  arajjamāno  adussamāno  amuyhamāno
akiliyamānoti  8-  evampi  ākāso ca abyāpajjhamāno . yathā
ākāso  na  kuppati  na  byāpajjhati  na  paṭilīyati  na paṭihaññati
evaṃ akuppamāno abyāpajjhamāno appaṭilīyamāno appaṭihaññamānoti 1-
@Footnote: 1 Ma.-ākāsova abyāpajjamāno. evamuparipi. 2 Ma. ājāneyyaṃ. 3 Ma.
@adhigaccheyyaṃ phasseyyaṃ sacchikareyyanti. 4 Ma. na gaṇhati. 5 Ma. agaṇhamāno.
@6 Ma. evampi. 7 Ma. haliddiyā vā nīliyāvā. 8 Ma. akissamānoti.
Evampi ākāso ca abyāpajjhamāno.
   [227]  Idheva  santo  asito  careyyanti  idheva santoti
idheva  santo  [2]- samāno idheva nisīdanto samāno imasmiṃyeva
āsane  nisinno  samāno  imissāyeva  parisāya nisinno samānoti
evampi  idheva  santo  .  athavā  idheva  santo  upasanto
vūpasanto nibbuto paṭippassaddhoti evampi idheva santo.
   {227.1} Asitoti dve nissayā taṇhānissayo ca diṭṭhinissayo
ca .pe. ayaṃ taṇhānissayo .pe. ayaṃ diṭṭhinissayo . taṇhānissayaṃ
pahāya  diṭṭhinissayaṃ  paṭinissajjitvā  cakkhuṃ  anissito sotaṃ anissito
ghānaṃ  anissito  jivhaṃ  anissito  kāyaṃ  anissito  manaṃ anissito
rūpe  sadde  gandhe rase phoṭṭhabbe kulaṃ gaṇaṃ āvāsaṃ lābhaṃ yasaṃ
pasaṃsaṃ  sukhaṃ  cīvaraṃ  piṇḍapātaṃ  senāsanaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
kāmadhātuṃ  rūpadhātuṃ  arūpadhātuṃ  kāmabhavaṃ  rūpabhavaṃ  arūpabhavaṃ  saññābhavaṃ
asaññābhavaṃ      nevasaññānāsaññābhavaṃ      ekavokārabhavaṃ
catuvokārabhavaṃ   pañcavokārabhavaṃ   atītaṃ   anāgataṃ   paccuppannaṃ
diṭṭhasutamutaviññātabbe  dhamme  [3]-  anissito  anallīno anupagato
anajjhosito  anadhimutto  nikkhanto  nissaṭṭho  4-  vippamutto
vimariyādikatena cetasā viharatīti 5- asito 5-.
   {227.2} Careyyanti careyyaṃ vicareyyaṃ 6- iriyeyyaṃ vatteyyaṃ
pāleyyaṃ 7- yapeyyaṃ yāpeyyanti idheva santo asito careyyaṃ .
Tenāha so brāhmaṇo
@Footnote: 1 Ma. appaṭihatamānoti. 2 Ma. idheva. 3 Ma. asito. 4 Ma. nissaṭo.
@evamupari. 5 Ma. ime dve pāṭhā natthi. 6 Ma. vihareyyaṃ. 7 Ma. ayaṃ
@pāṭho natthi.
           Anusāsa brahme karuṇāyamāno
           vivekadhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ
           yathāhaṃ ākāso ca abyāpajjhamāno
           idheva santo asito careyyanti.
   [228] Kittayissāmi te santiṃ (dhotakāti bhagavā)
           diṭṭhe dhamme anītihaṃ
           yaṃ viditvā sato caraṃ
           tare loke visattikaṃ.
   [229]  Kittayissāmi  te  santinti  rāgassa  santiṃ dosassa
santiṃ  mohassa  santiṃ  kodhassa  upanāhassa  makkhassa  paḷāsassa
issāya  macchariyassa  māyāya  sāṭheyyassa  thambhassa  sārambhassa
mānassa  atimānassa  madassa  pamādassa  sabbakilesānaṃ sabbaduccaritānaṃ
sabbadarathānaṃ  sabbapariḷāhānaṃ  sabbasantāpānaṃ  sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ
santiṃ  upasantiṃ  vūpasantiṃ  nibbutiṃ  paṭippassaddhiṃ  kittayissāmi  [1]-
ācikkhissāmi  desissāmi  paññapessāmi  paṭṭhapessāmi  vivarissāmi
vibhajissāmi   uttānīkarissāmi   pakāsissāmīti  kittayissāmi  te
santiṃ  .  dhotakāti  bhagavāti  dhotakāti  bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ
nāmena  ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ  .pe.  sacchikā
paññatti yadidaṃ bhagavāti dhotakāti bhagavā.
   [230]  Diṭṭhe  dhamme  anītihanti  diṭṭhe  dhammeti  diṭṭhe
@Footnote: 1 Ma. pakittayissāmi.
Dhamme ñāte dhamme tulite dhamme tīrite dhamme vibhāvite dhamme vibhūte
dhamme  sabbe  saṅkhārā  aniccāti  .pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ
sabbantaṃ  nirodhadhammanti  diṭṭhe  dhamme ñāte dhamme tulite dhamme
tīrite dhamme vibhāvite dhamme vibhūte dhammeti evampi diṭṭhe dhamme.
Athavā  dukkhe  diṭṭhe  dukkhaṃ  kathayissāmi  samudaye  diṭṭhe samudayaṃ
kathayissāmi  magge  diṭṭhe  maggaṃ kathayissāmi nirodhe diṭṭhe nirodhaṃ
kathayissāmīti evampi diṭṭhe dhamme . athavā diṭṭhe dhamme sandiṭṭhikaṃ
akālikaṃ  ehipassikaṃ  opanayikaṃ  1-  paccattaṃ  veditabbaṃ  viññūhīti
evampi  diṭṭhe  dhammeti  diṭṭhe dhamme . anītihanti na itihaṃ na
itikirāya  na  paramparāya na piṭakasampadāya na takkahetu na nayahetu
na  ākāraparivitakkena  na  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  sāmaṃ  sayamabhiññātaṃ
attapaccakkhaṃ dhammaṃ kathayissāmīti diṭṭhe dhamme anītihaṃ.
   [231]  Yaṃ  viditvā sato caranti yaṃ viditaṃ katvā tulayitvā
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā sabbe saṅkhārā aniccāti .pe.
Yaṅkiñci   samudayadhammaṃ   sabbantaṃ  nirodhadhammanti  viditaṃ  katvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  .  satoti catūhi
kāraṇehi sato kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ bhāvento sato .pe.
So  vuccati  sato  .  caranti  caranto  vicaranto 2- iriyanto
vattento  pālento  yapento  yāpentoti  yaṃ  viditvā  sato
@Footnote: 1 Ma. opaneyyikaṃ. evamuparipi. 2 Ma. viharanto. evamuparipi.
Caraṃ.
   [232]  Tare  loke  visattikanti  visattikā  vuccati taṇhā
yo  rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ .
Visattikāti kenatthena visattikā .pe. visaṭā vitthatāti visattikā .
Loketi apāyaloke .pe. āyatanaloke . tare loke visattikanti
yā  sā  loke  visattikā  loke  taṃ  visattikaṃ  sato tareyya
uttareyya  patareyya  samatikkameyya  vītivatteyyāti  tare  loke
visattikaṃ. Tenāha bhagavā
        kittayissāmi te santiṃ (dhotakāti bhagavā)
        diṭṭhe dhamme anītihaṃ
        yaṃ viditvā sato caraṃ
        tare loke visattikanti.
   [233] Tañcāhaṃ abhinandāmi     mahesī santimuttamaṃ
       yaṃ viditvā sato caraṃ       tare loke visattikaṃ.
   [234]  Tañcāhaṃ  abhinandāmīti  tanti  tuyhaṃ  vacanaṃ  byapathaṃ
desanaṃ  anusandhiṃ  .  abhinandāmīti  nandāmi  abhinandāmi  modāmi
anumodāmi  sādiyāmi  patthayāmi  pihayāmi  abhijappāmīti  tañcāhaṃ
abhinandāmi  .  mahesī  santimuttamanti mahesīti [1]- bhagavā mahantaṃ
sīlakkhandhaṃ esi gavesi pariyesīti mahesī . mahantaṃ samādhikkhandhaṃ .pe.
Kahaṃ  devadevo  kahaṃ  narāsabhoti  mahesī  .  santimuttamanti santi
@Footnote: 1 Ma. kiṃ mahesi bhagavā. evamīdisesu ṭhānesu.
Vuccati  amataṃ  nibbānaṃ yo so sabbasaṅkhārasamatho sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo   virāgo   nirodho   nibbānaṃ   .   uttamanti
aggaṃ  seṭṭhaṃ  viseṭṭhaṃ  pāmokkhaṃ  uttamaṃ  pavaranti  mahesī
santimuttamaṃ.
   [235]  Yaṃ  viditvā sato caranti yaṃ viditaṃ katvā tulayitvā
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā sabbe saṅkhārā aniccāti .pe.
Yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  yaṃ  viditaṃ  katvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  .  satoti catūhi
kāraṇehi   sato   kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento
sato  .pe.  so  vuccati  sato  .  caranti  caranto vicaranto
iriyanto  vattento  pālento  yapento yāpentoti yaṃ viditvā
sato caraṃ.
   [236]  Tare  loke  visattikanti  visattikā  vuccati taṇhā
yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . visattikāti
kenatthena  visattikā  .pe. visaṭā vitthatāti visattikā . loketi
apāyaloke  .pe.  āyatanaloke  . tare loke visattikanti yā
sā loke visattikā loke taṃ visattikaṃ sato tareyya 1- uttareyya
patareyya  samatikkameyya  vītivatteyyāti  tare  loke  visattikaṃ .
Tenāha so brāhmaṇo
     tañcāhaṃ abhinandāmi   mahesī santimuttamaṃ
@Footnote: 1 Ma. tareyyaṃ. evamīdisesu ṭhānesu.
     Yaṃ viditvā sato caraṃ   tare loke visattikanti.
   [237] Yaṅkiñci sampajānāsi (dhotakāti bhagavā)
           uddhaṃ adho tiriyañcāpi majjhe
           etaṃ viditvā saṅgoti loke
           bhāvābhavāya mākāsi taṇhaṃ.
   [238] Yaṅkiñci sampajānāsīti yaṅkiñci sampajānāsi vijānāsi 1-
paṭivijānāsi  paṭivijjhasīti  yaṅkiñci  sampajānāsi  .  dhotakāti
bhagavāti  dhotakāti  bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena  ālapati .
Bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ  .pe.  sacchikā  paññatti yadidaṃ bhagavāti
dhotakāti bhagavā.
   [239]  Uddhaṃ  adho  tiriyañcāpi  majjheti  uddhanti  vuccati
anāgataṃ  adhoti  atītaṃ  tiriyañcāpi  majjheti  paccuppannaṃ .
Athavā  uddhanti  sukhā  vedanā  adhoti dukkhā vedanā tiriyañcāpi
majjheti  adukkhamasukhā  vedanā  .  uddhanti  kusalā dhammā adhoti
akusalā  dhammā  tiriyañcāpi  majjheti  abyākatā  dhammā .
Uddhanti  devaloko  adhoti  apāyaloko  tiriyañcāpi  majjheti
manussaloko  .  uddhanti  arūpadhātu  adhoti  kāmadhātu  tiriyañcāpi
majjheti  rūpadhātu  .  uddhanti  uddhaṃ  pādatalā  adhoti  adho
kesamatthakā   tiriyañcāpi   majjheti  vemajjheti  uddhaṃ  adho
tiriyañcāpi majjhe.
@Footnote: 1 Ma. ājānāsi.
   [240]  Etaṃ viditvā saṅgoti loketi saṅgo eso lagganaṃ
etaṃ  bandhanaṃ  etaṃ  palibodho  esoti ñatvā jānitvā tulayitvā
tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvāti  etaṃ  viditvā  saṅgoti
loke.
   [241]  Bhavābhavāya  mākāsi  taṇhanti  rūpataṇhā  saddataṇhā
gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  .  bhavābhavāyāti
bhavābhavāya   kammabhavāya   punabbhavāya   kāmabhavāya   kammabhavāya
kāmabhavāya  punabbhavāya  rūpabhavāya  kammabhavāya  rūpabhavāya  punabbhavāya
arūpabhavāya  kammabhavāya  arūpabhavāya  punabbhavāya  punappunaṃ  bhavāya
punappunaṃ   gatiyā   punappunaṃ  upapattiyā  punappunaṃ  paṭisandhiyā
punappunaṃ  attabhāvābhinibbattiyā  taṇhaṃ  mākāsi  mā  janesi  mā
sañjanesi  mā  nibbattesi  mā  abhinibbattesi  pajahi  vinodehi
byantīkarohi  anabhāvaṅgamehīti  bhavābhavāya  mākāsi  taṇhaṃ  .
Tenāha bhagavā
        yaṅkiñci sampajānāsi (dhotakāti bhagavā)
        uddhaṃ adho tiriyañcāpi majjhe
        etaṃ viditvā saṅgoti loke
        bhavābhavāya mākāsi taṇhanti.
Saha gāthāpariyosānā .pe. Satthā me bhante bhagavā sāvakohamasmīti.
        Dhotakamāṇavakapañhāniddeso pañcamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 108-125. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=2244              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=2244              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=203&items=39              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=203              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=680              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=680              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]