ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [215]  Kathaṃ  dassanādhipateyyaṃ  santo  ca  vihārādhigamo
paṇītādhimuttatā  paññā  araṇavihāre  ñāṇaṃ  .  dassanādhipateyyanti
aniccānupassanā  dassanādhipateyyaṃ  dukkhānupassanā  dassanādhipateyyaṃ
anattānupassanā    dassanādhipateyyaṃ   rūpe   aniccānupassanā
dassanādhipateyyaṃ   rūpe  dukkhānupassanā  dassanādhipateyyaṃ  rūpe
anattānupassanā   dassanādhipateyyaṃ   vedanāya  .pe.  saññāya
saṅkhāresu  viññāṇe  cakkhusmiṃ  .pe.  jarāmaraṇe  aniccānupassanā
dassanādhipateyyaṃ   jarāmaraṇe   dukkhānupassanā   dassanādhipateyyaṃ
jarāmaraṇe anattānupassanā dassanādhipateyyaṃ.
   [216]  Santo  ca  vihārādhigamoti  suññato vihāro santo
vihārādhigamo  animitto  vihāro  santo  vihārādhigamo  appaṇihito
vihāro santo vihārādhigamo.
   {216.1}  Paṇītādhimuttatāti  suññate adhimuttatā paṇītādhimuttatā
animitte   adhimuttatā   paṇītādhimuttatā  appaṇihite  adhimuttatā
paṇītādhimuttatā.
   {216.2}  Araṇavihāroti  paṭhamajjhānaṃ  araṇavihāro  dutiyajjhānaṃ
araṇavihāro  tatiyajjhānaṃ  araṇavihāro  catutthajjhānaṃ  araṇavihāro
Ākāsānañcāyatanasamāpatti araṇavihāro .pe.
Nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti araṇavihāro
   {216.3} araṇavihāroti kenatthena araṇavihāro . Paṭhamajjhānena
nīvaraṇe  haratīti  araṇavihāro  dutiyajjhānena  vitakkavicāre  haratīti
araṇavihāro  tatiyajjhānena  pītiṃ  haratīti  araṇavihāro catutthajjhānena
sukhadukkhe   haratīti   araṇavihāro   ākāsānañcāyatanasamāpattiyā
rūpasaññaṃ   paṭighasaññaṃ   nānattasaññaṃ   haratīti   araṇavihāro
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā    ākāsānañcāyatanasaññaṃ    haratīti
araṇavihāro    ākiñcaññāyatanasamāpattiyā    viññāṇañcāyatanasaññaṃ
haratīti     araṇavihāro     nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
ākiñcaññāyatanasaññaṃ   haratīti   araṇavihāro   ayaṃ  araṇavihāro
taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati
dassanādhipateyyaṃ   santo   ca   vihārādhigamo   paṇītādhimuttatā
paññā araṇavihāre ñāṇaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 142-143. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2823              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2823              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=215&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=215              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=7307              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=7307              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]