ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [77] Kathaṃ ime dhammā sacchikātabbāti sotāvadhānaṃ taṃpajānanā
paññā  sutamaye  ñāṇaṃ  eko  dhammo  sacchikātabbo  akuppā
cetovimutti  dve  dhammā sacchikātabbā vijjā ca vimutti ca tayo
dhammā  sacchikātabbā  tisso  vijjā cattāro dhammā sacchikātabbā
cattāri   sāmaññaphalāni   pañca  dhammā  sacchikātabbā  pañca
dhammakkhandhā  cha  dhammā  sacchikātabbā  cha  abhiññā  satta dhammā
sacchikātabbā  satta  khīṇāsavabalāni  aṭṭha  dhammā  sacchikātabbā
aṭṭha  vimokkhā  nava  dhammā  sacchikātabbā  nava  anupubbanirodhā
dasa dhammā sacchikātabbā dasa asekkhā dhammā.
   [78]  Sabbaṃ  bhikkhave  sacchikātabbaṃ  kiñca  bhikkhave  sabbaṃ
sacchikātabbaṃ  cakkhuṃ  bhikkhave  sacchikātabbaṃ  rūpā  sacchikātabbā
cakkhuviññāṇaṃ   sacchikātabbaṃ  cakkhusamphasso  sacchikātabbo  yampidaṃ
cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  sacchikātabbaṃ  sotaṃ  sacchikātabbaṃ  saddā
sacchikātabbā  .pe.  ghānaṃ  sacchikātabbaṃ  gandhā  sacchikātabbā
jivhā  sacchikātabbā  rasā  sacchikātabbā  kāyo  sacchikātabbo
phoṭṭhabbā   sacchikātabbā   mano   sacchikātabbo   dhammā
sacchikātabbā    manoviññāṇaṃ    sacchikātabbaṃ    manosamphasso
Sacchikātabbo   yampidaṃ   manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ
sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi sacchikātabbaṃ.
   {78.1}  Rūpaṃ passanto sacchikaroti vedanaṃ passanto sacchikaroti
saññaṃ  passanto  sacchikaroti  saṅkhāre  passanto  sacchikaroti
viññāṇaṃ  passanto  sacchikaroti  cakkhuṃ  .pe.  jarāmaraṇaṃ  amatogadhaṃ
nibbānaṃ  pariyosānaṭṭhena  passanto  sacchikaroti  ye  ye  dhammā
sacchikatā  honti te te dhammā phusitā 1- honti taṃ ñātaṭṭhena
ñāṇaṃ   pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati  ime  dhammā
sacchikātabbāti sotāvadhānaṃ taṃpajānanā paññā sutamaye ñāṇaṃ.
   {78.2}  Kathaṃ ime dhammā hānabhāgiyā ime dhammā ṭhitibhāgiyā ime
dhammā  visesabhāgiyā  ime  dhammā  nibbedhabhāgiyāti  sotāvadhānaṃ
taṃpajānanā   paññā   sutamaye   ñāṇaṃ   paṭhamajjhānassa  lābhiṃ
kāmasahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti  hānabhāgiyo  dhammo
tadanudhammatā  sati  santiṭṭhati  ṭhitibhāgiyo  dhammo  avitakkasahagatā
saññāmanasikārā  samudācaranti  visesabhāgiyo  dhammo  nibbidāsahagatā
saññāmanasikārā   samudācaranti   virāgūpasañhitā   nibbedhabhāgiyo
dhammo   dutiyajjhānassa   lābhiṃ   vitakkasahagatā  saññāmanasikārā
samudācaranti  hānabhāgiyo  dhammo  tadanudhammatā  sati  santiṭṭhati
ṭhitibhāgiyo  dhammo  upekkhāsukhasahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti
@Footnote: 1 Ma. Yu. phassitā.
Visesabhāgiyo  dhammo  nibbidāsahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti
virāgūpasañhitā   nibbedhabhāgiyo   dhammo   tatiyajjhānassa  lābhiṃ
pītisukhasahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti  hānabhāgiyo  dhammo
tadanudhammatā  sati  santiṭṭhati  ṭhitibhāgiyo  dhammo  adukkhamasukhasahagatā
saññāmanasikārā  samudācaranti  visesabhāgiyo  dhammo  nibbidāsahagatā
saññāmanasikārā   samudācaranti   virāgūpasañhitā   nibbedhabhāgiyo
dhammo  catutthajjhānassa  lābhiṃ upekkhāsukhasahagatā 1- saññāmanasikārā
samudācaranti hānabhāgiyo dhammo
   {78.3}  tadanudhammatā  sati  santiṭṭhati  ṭhitibhāgiyo  dhammo
ākāsānañcāyatanasahagatā     saññāmanasikārā     samudācaranti
visesabhāgiyo  dhammo  nibbidāsahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti
virāgūpasañhitā   nibbedhabhāgiyo   dhammo   ākāsānañcāyatanassa
lābhiṃ  rūpasahagatā  saññāmanasikārā  samudācaranti  hānabhāgiyo dhammo
tadanudhammatā  sati  santiṭṭhati  ṭhitibhāgiyo  dhammo  viññāṇañcāyatana-
sahagatā   saññāmanasikārā  samudācaranti  visesabhāgiyo  dhammo
nibbidāsahagatā   saññāmanasikārā   samudācaranti   virāgūpasañhitā
nibbedhabhāgiyo  dhammo  viññāṇañcāyatanassa  lābhiṃ ākāsānañcāyatana-
sahagatā   saññāmanasikārā   samudācaranti  hānabhāgiyo  dhammo
tadanudhammatā  sati  santiṭṭhati ṭhitibhāgiyo dhammo ākiñcaññāyatanasahagatā
saññāmanasikārā  samudācaranti  visesabhāgiyo  dhammo  nibbidāsahagatā
@Footnote: 1 Ma. upekkhāsahagatā.
Saññāmanasikārā   samudācaranti   virāgūpasañhitā   nibbedhabhāgiyo
dhammo    ākiñcaññāyatanassa   lābhiṃ   viññāṇañcāyatanasahagatā
saññāmanasikārā  samudācaranti  hānabhāgiyo  dhammo  tadanudhammatā sati
santiṭṭhati   ṭhitibhāgiyo   dhammo   nevasaññānāsaññāyatanasahagatā
saññāmanasikārā  samudācaranti  visesabhāgiyo  dhammo  nibbidāsahagatā
saññāmanasikārā   samudācaranti   virāgūpasañhitā   nibbedhabhāgiyo
dhammo  taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ pajānanaṭṭhena paññā tena vuccati ime
dhammā hānabhāgiyā ime dhammā ṭhitibhāgiyā ime dhammā visesabhāgiyā
ime  dhammā  nibbedhabhāgiyāti  sotāvadhānaṃ  taṃpajānanā  paññā
sutamaye ñāṇaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 50-53. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=973              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=973              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=77&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=77              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=3281              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=3281              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]