ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [810]  Katame  dhammā  dassanenapahātabbā  tīṇi saññojanāni
sakkāyadiṭṭhi vicikicchā sīlabbataparāmāso.
   [811]  Tattha  katamā  sakkāyadiṭṭhi  idha assutavā puthujjano
ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto
sappurisānaṃ   adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ attani
vā  rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  vedanaṃ  .pe.  saññaṃ  .pe.
Saṅkhāre  .pe.  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ
vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ
yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe. vipariyesaggāho ayaṃ vuccati
sakkāyadiṭṭhi.
   [812] Tattha katamā vicikicchā satthari kaṅkhati vicikicchati .pe.
Thambhitattaṃ cittassa manovilekho ayaṃ vuccati vicikicchā.
   [813] Tattha katamo sīlabbataparāmāso ito bahiddhā samaṇabrāhmaṇānaṃ
sīlena   suddhi   vatena   suddhi   sīlabbatena  suddhīti  yā
evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe.  vipariyesaggāho  ayaṃ  vuccati
sīlabbataparāmāso.
   [814]  Imāni  tīṇi  saññojanāni  tadekaṭṭhā  ca  kilesā
taṃsampayutto  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  taṃsamuṭṭhānaṃ
kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ  ime  dhammā  dassanenapahātabbā .
Katame  dhammā  nadassanenapahātabbā  te dhamme ṭhapetvā avasesā
kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā
apariyāpannā   vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nadassanenapahātabbā.
   [815]  Katame  dhammā  bhāvanāyapahātabbā  avaseso lobho
doso  moho  tadekaṭṭhā  ca  kilesā taṃsampayutto vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  taṃsamuṭṭhānaṃ  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ
ime dhammā bhāvanāyapahātabbā . katame dhammā nabhāvanāyapahātabbā
te   dhamme   ṭhapetvā   avasesā   kusalākusalābyākatā
dhammā kāmāvacarā rūpāvacarā arūpāvacarā apariyāpannā vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca  rūpaṃ  asaṅkhatā  ca  dhātu
ime dhammā nabhāvanāyapahātabbā.
   [816] Katame dhammā dassanenapahātabbahetukā tīṇi saññojanāni
sakkāyadiṭṭhi vicikicchā sīlabbataparāmāso.
   [817]  Tattha  katamā  sakkāyadiṭṭhi  idha assutavā puthujjano
ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto
sappurisānaṃ   adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
Avinīto  rūpaṃ  attato samanupassati rūpavantaṃ vā attānaṃ attani vā
rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  vedanaṃ  .pe. saññaṃ .pe. saṅkhāre
.pe.  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ
attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  yā  evarūpā
diṭṭhi diṭṭhigataṃ .pe. Vipariyesaggāho ayaṃ vuccati sakkāyadiṭṭhi.
   [818]  Tattha  katamā  vicikicchā  satthari  kaṅkhati  vicikicchati
.pe. Thambhitattaṃ cittassa manovilekho ayaṃ vuccati vicikicchā.
   [819]  Tattha  katamo  sīlabbataparāmāso  ito  bahiddhā
samaṇabrāhmaṇānaṃ  sīlena  suddhi  vatena suddhi sīlabbatena suddhīti yā
evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ  .pe.  vipariyesaggāho  ayaṃ  vuccati
sīlabbataparāmāso.
   [820]  Imāni  tīṇi  saññojanāni  tadekaṭṭhā  ca  kilesā
taṃsampayutto vedanākkhandho .pe. viññāṇakkhandho taṃsamuṭṭhānaṃ kāyakammaṃ
vacīkammaṃ  manokammaṃ  ime  dhammā  dassanenapahātabbahetukā .
Tīṇi  saññojanāni  sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā  sīlabbataparāmāso  ime
dhammā  dassanenapahātabbā . tadekaṭṭho lobho doso moho ime
dhammā  dassanenapahātabbahetū  . tadekaṭṭhā ca kilesā taṃsampayutto
vedanākkhandho   .pe.   viññāṇakkhandho  taṃsamuṭṭhānaṃ  kāyakammaṃ
vacīkammaṃ  manokammaṃ  ime  dhammā  dassanenapahātabbahetukā .
Katame  dhammā  nadassanenapahātabbahetukā  te  dhamme  ṭhapetvā
Avasesā  kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā
arūpāvacarā  apariyāpannā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nadassanenapahātabbahetukā.
   [821]  Katame  dhammā  bhāvanāyapahātabbahetukā  avaseso
lobho doso moho ime dhammā bhāvanāyapahātabbahetū . Tadekaṭṭhā
ca  kilesā  taṃsampayutto  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho
taṃsamuṭṭhānaṃ   kāyakammaṃ   vacīkammaṃ   manokammaṃ   ime  dhammā
bhāvanāyapahātabbahetukā  .  katame  dhammā nabhāvanāyapahātabbahetukā
te   dhamme   ṭhapetvā   avasesā   kusalākusalābyākatā
dhammā kāmāvacarā rūpāvacarā arūpāvacarā apariyāpannā vedanākkhandho
.pe.   viññāṇakkhandho   sabbañca   rūpaṃ   asaṅkhatā   ca
dhātu ime dhammā nabhāvanāyapahātabbahetukā.
   [822]  Katame  dhammā  savitakkā  savitakkabhūmiyaṃ  kāmāvacare
rūpāvacare  apariyāpanne vitakkaṃ ṭhapetvā taṃsampayutto vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā  savitakkā  .  katame
dhammā  avitakkā  avitakkabhūmiyaṃ  kāmāvacare  rūpāvacare arūpāvacare
apariyāpanne  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  vitakko  ca
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā avitakkā.
   [823]  Katame  dhammā  savicārā  savicārabhūmiyaṃ  kāmāvacare
Rūpāvacare  apariyāpanne vicāraṃ ṭhapetvā taṃsampayutto vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā  savicārā  . katame dhammā
avicārā avicārabhūmiyaṃ kāmāvacare rūpāvacare arūpāvacare apariyāpanne
vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  vicāro  ca  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā avicārā.
   [824]  Katame  dhammā  sappītikā  sappītikabhūmiyaṃ  kāmāvacare
rūpāvacare  apariyāpanne  pītiṃ  ṭhapetvā taṃsampayutto vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā  sappītikā  .  katame
dhammā  appītikā  appītikabhūmiyaṃ  kāmāvacare  rūpāvacare arūpāvacare
apariyāpanne  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  pīti  ca
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā appītikā.
   [825] Katame dhammā pītisahagatā pītibhūmiyaṃ kāmāvacare rūpāvacare
apariyāpanne   pītiṃ   ṭhapetvā   taṃsampayutto   vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  ime  dhammā  pītisahagatā . katame dhammā
napītisahagatā napītibhūmiyaṃ kāmāvacare rūpāvacare arūpāvacare apariyāpanne
vedanākkhandho   .pe.   viññāṇakkhandho   pīti  ca  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā napītisahagatā.
   [826] Katame dhammā sukhasahagatā sukhabhūmiyaṃ kāmāvacare rūpāvacare
apariyāpanne   sukhaṃ   ṭhapetvā   taṃsampayutto   saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ime  dhammā  sukhasahagatā . katame
Dhammā  nasukhasahagatā  nasukhabhūmiyaṃ  kāmāvacare  rūpāvacare arūpāvacare
apariyāpanne   vedanākkhandho   .pe.  viññāṇakkhandho  sukhañca
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā nasukhasahagatā.
   [827] Katame dhammā upekkhāsahagatā upekkhābhūmiyaṃ kāmāvacare
rūpāvacare  arūpāvacare  apariyāpanne upekkhaṃ ṭhapetvā taṃsampayutto
saññākkhandho    saṅkhārakkhandho    viññāṇakkhandho    ime
dhammā upekkhāsahagatā . katame dhammā naupekkhāsahagatā naupekkhābhūmiyaṃ
kāmāvacare  rūpāvacare  arūpāvacare  apariyāpanne  vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  upekkhā  ca  sabbañca  rūpaṃ  asaṅkhatā ca
dhātu ime dhammā naupekkhāsahagatā.
   [828] Katame dhammā kāmāvacarā heṭṭhato avīcinirayaṃ pariyantaṃ
karitvā  uparito paranimmitavasavattī deve anto karitvā yaṃ etasmiṃ
antare  etthāvacarā  ettha  pariyāpannā  khandhadhātuāyatanā rūpā
vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  ime  dhammā kāmāvacarā .
Katame  dhammā  nakāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā apariyāpannā
ime dhammā nakāmāvacarā.
   [829] Katame dhammā rūpāvacarā heṭṭhato brahmalokaṃ pariyantaṃ
karitvā uparito akaniṭṭhe deve anto karitvā yaṃ etasmiṃ antare
etthāvacarā  ettha  pariyāpannā  samāpannassa  vā  upapannassa
vā  diṭṭhadhammasukhavihārissa  vā  cittacetasikā  dhammā  ime dhammā
Rūpāvacarā  .  katame  dhammā narūpāvacarā kāmāvacarā arūpāvacarā
apariyāpannā ime dhammā narūpāvacarā.
   [830] Katame dhammā arūpāvacarā heṭṭhato ākāsānañcāyatanupage
deve   pariyantaṃ  karitvā  uparito  nevasaññānāsaññāyatanupage
deve anto karitvā yaṃ etasmiṃ antare etthāvacarā ettha pariyāpannā
samāpannassa   vā   upapannassa   vā   diṭṭhadhammasukhavihārissa
vā  cittacetasikā  dhammā  ime  dhammā  arūpāvacarā  . katame
dhammā  naarūpāvacarā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  apariyāpannā  ime
dhammā naarūpāvacarā.
   [831] Katame dhammā pariyāpannā sāsavā kusalākusalābyākatā
dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  ime  dhammā  pariyāpannā  .  katame  dhammā
apariyāpannā  maggā  ca  maggaphalāni  ca asaṅkhatā ca dhātu ime
dhammā apariyāpannā.
   [832] Katame dhammā niyyānikā cattāro maggā apariyāpannā
ime  dhammā  niyyānikā . katame dhammā aniyyānikā te dhamme
ṭhapetvā avasesā kusalākusalābyākatā dhammā kāmāvacarā rūpāvacarā
arūpāvacarā  apariyāpannā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā aniyyānikā.
   [833]  Katame  dhammā  niyatā  pañca kammāni ānantarikāni
Yā  ca  micchādiṭṭhi  niyatā  cattāro  maggā apariyāpannā ime
dhammā  niyatā  .  katame  dhammā  aniyatā te dhamme ṭhapetvā
avasesā kusalākusalābyākatā dhammā kāmāvacarā rūpāvacarā arūpāvacarā
apariyāpannā   vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā aniyatā.
   [834]  Katame  dhammā sauttarā sāsavā kusalākusalābyākatā
dhammā kāmāvacarā rūpāvacarā arūpāvacarā rūpakkhandho .pe. Viññāṇakkhandho
ime   dhammā   sauttarā   .  katame  dhammā  anuttarā
apariyāpannā  maggā  ca  maggaphalāni  ca asaṅkhatā ca dhātu ime
dhammā anuttarā.
   [835]  Katame dhammā saraṇā tīṇi akusalamūlāni lobho doso
moho  tadekaṭṭhā  ca  kisesā  taṃsampayutto vedanākkhandho .pe.
Viññāṇakkhandho  taṃsamuṭṭhānaṃ  kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammaṃ  ime
dhammā  saraṇā  .  katame  dhammā  araṇā  kusalābyākatā dhammā
kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  apariyāpannā  vedanākkhandho
.pe.  viññāṇakkhandho  sabbañca  rūpaṃ  asaṅkhatā  ca  dhātu  ime
dhammā araṇā.
                  ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 319-326. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=6396              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=6396              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=810&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=64              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=810              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=11062              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=11062              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่