ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [919] Katame dhammā saññojanā dasa saññojanāni kāmarāgasaññojanaṃ
paṭighasaññojanaṃ   mānasaññojanaṃ   diṭṭhisaññojanaṃ   vicikicchāsaññojanaṃ
sīlabbataparāmāsasaññojanaṃ     bhavarāgasaññojanaṃ    issāsaññojanaṃ
macchariyasaññojanaṃ      avijjāsaññojanaṃ     kāmarāgasaññojanaṃ
Aṭṭhasu  lobhasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati  paṭighasaññojanaṃ  dvīsu
domanassasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati  mānasaññojanaṃ  catūsu
diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati  diṭṭhisaññojanaṃ
catūsu  diṭṭhigatasampayuttesu  cittuppādesu  uppajjati  vicikicchāsaññojanaṃ
vicikicchāsahagatesu  cittuppādesu  uppajjati  sīlabbataparāmāsasaññojanaṃ
catūsu    diṭṭhigatasampayuttesu    cittuppādesu    uppajjati
bhavarāgasaññojanaṃ  catūsu  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatesu  cittuppādesu
uppajjati  issāsaññojanañca macchariyasaññojanañca dvīsu domanassasahagatesu
cittuppādesu    uppajjanti   avijjāsaññojanaṃ   sabbākusalesu
uppajjati  ime  dhammā  saññojanā . katame dhammā nosaññojanā
ṭhapetvā  saññojane  avasesaṃ  akusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu
bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  rūpañca  nibbānañca
ime dhammā nosaññojanā.
   [920]  Katame  dhammā  saññojaniyā tīsu bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ
ime  dhammā  saññojaniyā . katame dhammā asaññojaniyā cattāro
maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca ime
dhammā asaññojaniyā.
   [921]  Katame  dhammā  saññojanasampayuttā  uddhaccasahagataṃ
mohaṃ  ṭhapetvā  avasesaṃ akusalaṃ ime dhammā saññojanasampayuttā .
Katame  dhammā  saññojanavippayuttā  uddhaccasahagato  moho  catūsu
bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ
rūpañca nibbānañca ime dhammā saññojanavippayuttā.
   [922]  Katame  dhammā  saññojanācevasaññojaniyāca  tāneva
saññojanāni   saññojanācevasaññojaniyāca   .   katame  dhammā
saññojaniyācevanocasaññojanā   ṭhapetvā   saññojane   avasesaṃ
akusalaṃ  tīsu bhūmīsu kusalaṃ tīsu bhūmīsu vipāko tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ
sabbañca  rūpaṃ  ime  dhammā  saññojaniyācevanocasaññojanā .
Asaññojaniyā  dhammā  na  vattabbā  saññojanācevasaññojaniyācātipi
saññojaniyācevanocasaññojanātipi.
   [923]   Katame  dhammā  saññojanācevasaññojanasampayuttāca
yattha  dve  tīṇi  saññojanāni  ekato  uppajjanti  ime
dhammā   saññojanācevasaññojanasampayuttāca   .  katame  dhammā
saññojanasampayuttācevanocasaññojanā    ṭhapetvā    saññojane
avasesaṃ  akusalaṃ  ime dhammā saññojanasampayuttācevanocasaññojanā .
Saññojanavippayuttā   dhammā   na   vattabbā   saññojanāceva-
saññojanasampayuttācātipi saññojanasampayuttācevanocasaññojanātipi.
   [924]  Katame  dhammā  saññojanavippayuttā  saññojaniyā
uddhaccasahagato  moho  tīsu  bhūmīsu  kusalaṃ  tīsu  bhūmīsu  vipāko
Tīsu bhūmīsu kiriyābyākataṃ sabbañca rūpaṃ ime dhammā saññojanavippayuttā
saññojaniyā    .   katame   dhammā   saññojanavippayuttā
asaññojaniyā cattāro maggā apariyāpannā cattāri ca sāmaññaphalāni
nibbānañca  ime  dhammā  saññojanavippayuttā  asaññojaniyā .
Saññojanasampayuttā   dhammā   na  vattabbā  saññojanavippayuttā
saññojaniyātipi saññojanavippayuttā asaññojaniyātipi.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 357-360. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7156              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7156              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=919&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=919              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]