ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [976]   Tattha  katamani  pancorambhagiyani  sannojanani
sakkayaditthi  vicikiccha  silabbataparamaso  kamacchando  byapado
imani pancorambhagiyani sannojanani.
   [977]  Tattha katamani pancuddhambhagiyani sannojanani ruparago
aruparago  mano  uddhaccam  avijja  imani  pancuddhambhagiyani
sannojanani.
   [978]  Tattha  katamani  panca  macchariyani  avasamacchariyam
kulamacchariyam  labhamacchariyam  vannamacchariyam  dhammamacchariyam  imani  panca
macchariyani.
   [979]  Tattha  katame  panca  sanga  ragasango dosasango
mohasango manasango ditthisango ime panca sanga.
   [980]  Tattha  katame  panca  salla  ragasallam  dosasallam
mohasallam manasallam ditthisallam ime panca salla.
   [981] Tattha katame panca cetokhila satthari kankhati vicikicchati
Nadhimuccati  na  sampasidati  dhamme  kankhati  vicikicchati  nadhimuccati
na  sampasidati  sanghe  kankhati  vicikicchati  nadhimuccati  na sampasidati
sikkhaya  kankhati  vicikicchati  nadhimuccati  na  sampasidati sabrahmacarisu
kupito  hoti  anattamano  ahatacitto  khilajato  ime  panca
cetokhila.
   [982] Tattha katame panca cetaso vinibandha kame avitarago
hoti  avigatacchando  avigatapemo  avigatapipaso  avigataparilaho
avigatatanho  kaye  avitarago  hoti  avigatacchando  avigatapemo
avigatapipaso  avigataparilaho  avigatatanho  rupe  avitarago  hoti
avigatacchando  avigatapemo  avigatapipaso  avigataparilaho avigatatanho
yavadattham  udaravadehakam  bhunjitva  seyyasukham  passasukham  middhasukham
anuyutto  viharati  annataram  devakayam  panidhaya  brahmacariyam  carati
iminaham silena va vatena va tapena va brahmacariyena va devo
va bhavissami devannataro vati ime panca cetaso vinibandha.
   [983]  Tattha  katamani  panca  nivaranani  kamacchandanivaranam
byapadanivaranam      thinamiddhanivaranam      uddhaccakukkuccanivaranam
vicikicchanivaranam imani panca nivaranani.
   [984]  Tattha  katamani  panca  kammani anantarikani mata
jivita voropita hoti pita jivita voropito hoti araha jivita
voropito  hoti  dutthena  cittena  tathagatassa  lohitam  uppaditam
Hoti sangho bhinno hoti imani panca kammani anantarikani.
   [985]  Tattha  katama  panca  ditthiyo  sanni  atta hoti
arogo  parammaranati  ittheke  abhivadanti  asanni  atta  hoti
arogo   parammaranati   ittheke   abhivadanti  nevasanninasanni
atta  hoti  arogo  parammaranati  ittheke  abhivadanti  sato
va   pana   sattassa  ucchedam  vinasam  vibhavam  pannapenti
ditthadhammanibbanam va paneke abhivadanti ima panca ditthiyo.
   [986]  Tattha  katame panca vera panatipato adinnadanam
kamesu  micchacaro  musavado  suramerayamajjapamadatthanam  ime
panca vera.
   [987]  Tattha  katame  panca  byasana natibyasanam bhogabyasanam
rogabyasanam silabyasanam ditthibyasanam ime panca byasana.
   [988]  Tattha  katame  panca  akkhantiya  adinava  bahuno
janassa  appiyo  hoti  amanapo  verabahulo  hoti  vajjabahulo
sammulho  kalam  karoti  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim
vinipatam nirayam upapajjati ime panca akkhantiya adinava.
   [989]  Tattha  katamani  panca  bhayani ajivakabhayam asilokabhayam
parisasarajjabhayam maranabhayam duggatibhayam imani panca bhayani.
   [990] Tattha katame panca ditthadhammanibbanavada . idhekacco
samano  va  brahmano  va  evamvadi hoti evamditthi yato kho
Bho  ayam  atta pancahi kamagunehi samappito samangibhuto paricareti
ettavata  kho  bho ayam atta paramaditthadhammanibbanappatto hotiti
ittheke  sato  sattassa  paramaditthadhammanibbanam  pannapenti .
Tamanno  evamaha  atthi  kho  bho eso atta yam tvam vadesi
neso  natthiti  vadami  no  ca kho bho ayam atta ettavata
paramaditthadhammanibbanappatto  hoti  tam  kissa  hetu  kama  hi
bho  anicca  dukkha  viparinamadhamma  tesam  viparinamannathabhava
uppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  yato  kho  bho  ayam
atta  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam  jhanam upasampajja viharati
ettavata  kho  bho ayam atta paramaditthadhammanibbanappatto hotiti
ittheke sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti.
   {990.1} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam
vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata
paramaditthadhammanibbanappatto  hoti  tam  kissa  hetu  yadeva  tattha
vitakkitam  vicaritam  etena etam olarikam akkhayati yato kho bho
ayam  atta  vitakkavicaranam  vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja
viharati  ettavata  kho bho ayam atta paramaditthadhammanibbanappatto
hotiti  ittheke  sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti .
Tamanno  evamaha  atthi  kho  bho eso atta yam tvam vadesi
neso  natthiti  vadami  no  ca kho bho ayam atta ettavata
Paramaditthadhammanibbanappatto  hoti  tam  kissa  hetu  yadeva  tattha
pitigatam  cetaso  ubbilavitam etena etam olarikam akkhayati yato
kho bho ayam atta pitiya ca viraga .pe. tatiyam jhanam upasampajja
viharati  ettavata  kho bho ayam atta paramaditthadhammanibbanappatto
hotiti ittheke sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti.
   {990.2} Tamanno evamaha atthi kho bho eso atta yam tvam
vadesi neso natthiti vadami no ca kho bho ayam atta ettavata
paramaditthadhammanibbanappatto  hoti  tam  kissa  hetu  yadeva  tattha
sukham  cetaso abhogo etena etam olarikam akkhayati yato kho
bho  ayam atta sukhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja
viharati  ettavata  kho bho ayam atta paramaditthadhammanibbanappatto
hotiti  ittheke  sato sattassa paramaditthadhammanibbanam pannapenti .
Ime panca ditthadhammanibbanavada.
            Pancakam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 509-513. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=10281&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=10281&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=976&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=976              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12819              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12819              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]