ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [416]  Katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye akusalassa
kammassa  katatta  upacitatta  vipakam  cakkhuvinnanam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  ruparammanam  tasmim  samaye  akusalamulapaccaya sankharo
Sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [417]  Tattha  katamo akusalamulapaccaya sankharo ya cetana
sancetana  sancetayitattam  ayam  vuccati  akusalamulapaccaya  sankharo
.pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hotiti.
   [418]  Katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye akusalassa
kammassa  katatta  upacitatta  vipakam  sotavinnanam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  saddarammanam  .pe.  ghanavinnanam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  gandharammanam  .pe.  jivhavinnanam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  rasarammanam  .pe.  kayavinnanam  uppannam  hoti
dukkhasahagatam  photthabbarammanam  .pe.  manodhatu  uppanna  hoti
upekkhasahagata  ruparammana  va  .pe.  photthabbarammana  va
yam  yam  va  panarabbha  tasmim  samaye  akusalamulapaccaya  sankharo
sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya jati
jatipaccaya   jaramaranam   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
Samudayo hoti.
   [419]  Katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye akusalassa
kammassa  katatta  upacitatta  vipaka  manovinnanadhatu  uppanna
hoti  upekkhasahagata  ruparammana  va  .pe. dhammarammana va
yam  yam  va  panarabbha  tasmim  samaye  akusalamulapaccaya  sankharo
sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya   namam  namapaccaya
chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso   phassapaccaya  vedana
vedanapaccaya  adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya jati
jatipaccaya   jaramaranam   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [420]  Tattha  katamo akusalamulapaccaya sankharo ya cetana
sancetana sancetayitattam ayam vuccati akusalamulapaccaya sankharo.
   [421]  Tattha  katamam  sankharapaccaya vinnanam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam vuccati sankharapaccaya
vinnanam.
   [422]  Tattha  katamam  vinnanapaccaya  namam  vedanakkhandho
sannakkhandho sankharakkhandho idam vuccati vinnanapaccaya namam.
   [423]  Tattha  katamam  namapaccaya chatthayatanam yam cittam mano
manasam  .pe.  tajja  manovinnanadhatu  idam  vuccati  namapaccaya
chatthayatanam.
   [424] Tattha katamo chatthayatanapaccaya phasso yo phasso phusana
samphusana samphusitattam ayam vuccati chatthayatanapaccaya phasso.
   [425] Tattha katama phassapaccaya vedana yam cetasikam neva satam
nasatam   cetosamphassajam  adukkhamasukham  vedayitam  cetosamphassaja
adukkhamasukha vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana.
   [426]  Tattha katamo vedanapaccaya adhimokkho  yo cittassa
adhimokkho  adhimuccana  tadadhimuttata  ayam  vuccati  vedanapaccaya
adhimokkho.
   [427] Tattha katamo adhimokkhapaccaya bhavo thapetva adhimokkham
vedanakkhandho  sannakkhandho  sankharakkhandho  vinnanakkhandho  ayam
vuccati adhimokkhapaccaya bhavo.
   [428] Tattha katama bhavapaccaya jati ya tesam dhammanam jati
sanjati nibbatti abhinibbatti patubhavo ayam vuccati bhavapaccaya jati.
   [429]  Tattha  katamam jatipaccaya jaramaranam atthi jara atthi
maranam . tattha katama jara ya tesam dhammanam jara jiranata ayuno
samhani ayam vuccati jara . tattha katamam maranam yo tesam dhammanam khayo
vayo bhedo paribhedo aniccata antaradhanam idam vuccati maranam . Iti
ayanca jara idanca maranam idam vuccati jatipaccaya jaramaranam.
   [430]  Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa samudayo hotiti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  sangati  hoti samagamo hoti
Samodhanam  hoti patubhavo hoti tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotiti.
         Akusalamulakavipakaniddeso.
           Abhidhammabhajaniyam.
         Paccayakaravibhango samatto.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 253-257. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5139&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5139&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=416&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=416              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5415              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5415              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]