ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [416]  Katame  dhamma  abyakata  yasmim  samaye akusalassa
kammassa  katatta  upacitatta  vipakam  cakkhuvinnanam  uppannam  hoti
upekkhasahagatam  ruparammanam  tasmim  samaye  akusalamulapaccaya sankharo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [417] Tattha katamo akusalamulapaccaya sankharo ya cetana sancetana sancetayitattam ayam vuccati akusalamulapaccaya sankharo .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti. [418] Katame dhamma abyakata yasmim samaye akusalassa kammassa katatta upacitatta vipakam sotavinnanam uppannam hoti upekkhasahagatam saddarammanam .pe. ghanavinnanam uppannam hoti upekkhasahagatam gandharammanam .pe. jivhavinnanam uppannam hoti upekkhasahagatam rasarammanam .pe. kayavinnanam uppannam hoti dukkhasahagatam photthabbarammanam .pe. manodhatu uppanna hoti upekkhasahagata ruparammana va .pe. photthabbarammana va yam yam va panarabbha tasmim samaye akusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page255.

Samudayo hoti. [419] Katame dhamma abyakata yasmim samaye akusalassa kammassa katatta upacitatta vipaka manovinnanadhatu uppanna hoti upekkhasahagata ruparammana va .pe. dhammarammana va yam yam va panarabbha tasmim samaye akusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [420] Tattha katamo akusalamulapaccaya sankharo ya cetana sancetana sancetayitattam ayam vuccati akusalamulapaccaya sankharo. [421] Tattha katamam sankharapaccaya vinnanam yam cittam mano manasam .pe. tajja manovinnanadhatu idam vuccati sankharapaccaya vinnanam. [422] Tattha katamam vinnanapaccaya namam vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho idam vuccati vinnanapaccaya namam. [423] Tattha katamam namapaccaya chatthayatanam yam cittam mano manasam .pe. tajja manovinnanadhatu idam vuccati namapaccaya chatthayatanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page256.

[424] Tattha katamo chatthayatanapaccaya phasso yo phasso phusana samphusana samphusitattam ayam vuccati chatthayatanapaccaya phasso. [425] Tattha katama phassapaccaya vedana yam cetasikam neva satam nasatam cetosamphassajam adukkhamasukham vedayitam cetosamphassaja adukkhamasukha vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana. [426] Tattha katamo vedanapaccaya adhimokkho yo cittassa adhimokkho adhimuccana tadadhimuttata ayam vuccati vedanapaccaya adhimokkho. [427] Tattha katamo adhimokkhapaccaya bhavo thapetva adhimokkham vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho vinnanakkhandho ayam vuccati adhimokkhapaccaya bhavo. [428] Tattha katama bhavapaccaya jati ya tesam dhammanam jati sanjati nibbatti abhinibbatti patubhavo ayam vuccati bhavapaccaya jati. [429] Tattha katamam jatipaccaya jaramaranam atthi jara atthi maranam . tattha katama jara ya tesam dhammanam jara jiranata ayuno samhani ayam vuccati jara . tattha katamam maranam yo tesam dhammanam khayo vayo bhedo paribhedo aniccata antaradhanam idam vuccati maranam . Iti ayanca jara idanca maranam idam vuccati jatipaccaya jaramaranam. [430] Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa sangati hoti samagamo hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page257.

Samodhanam hoti patubhavo hoti tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti. Akusalamulakavipakaniddeso. Abhidhammabhajaniyam. Paccayakaravibhango samatto. ------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 253-257. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5139&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5139&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=416&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=416              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5415              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5415              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]