ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [462]  Cattāro  satipaṭṭhānā idha bhikkhu kāye kāyānupassī
viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ
vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī sampajāno satimā vineyya
loke abhijjhādomanassaṃ citte cittānupassī viharati ātāpī sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  dhammesu  dhammānupassī
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ .
Catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ  kati  kusalā  kati  akusalā  kati abyākatā
.pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [463]  Siyā kusalā siyā abyākatā siyā sukhāya vedanāya
sampayuttā  siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttā siyā vipākā
siyā   vipākadhammadhammā   anupādinnaanupādāniyā   asaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesikā  siyā  savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā
siyā  avitakkaavicārā  siyā  pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā  siyā
upekkhāsahagatā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā   nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā siyā apacayagāmino siyā nevaācayagāmino-
naapacayagāmino  siyā  sekkhā  siyā  asekkhā  appamāṇā
appamāṇārammaṇā  paṇītā  siyā  sammattaniyatā  siyā  aniyatā
Maggārammaṇā siyā maggahetukā siyā maggādhipatino siyā na vattabbā
maggahetukātipi  maggādhipatinotipi  siyā  uppannā  siyā  anuppannā
siyā  uppādino  siyā  atītā  siyā anāgatā siyā paccuppannā
na    vattabbā    atītārammaṇātipi    anāgatārammaṇātipi
paccuppannārammaṇātipi  siyā  ajjhattā  siyā  bahiddhā  siyā
ajjhattabahiddhā bahiddhārammaṇā anidassanaappaṭighā.
   [464]  Na  hetū  sahetukā  hetusampayuttā  na  vattabbā
hetū ceva sahetukā cāti sahetukā ceva na ca hetū na vattabbā
hetū  ceva  hetusampayuttā cāti hetusampayuttā ceva na ca hetū
na  hetū  sahetukā  .  sappaccayā  saṅkhatā anidassanā appaṭighā
arūpā  lokuttarā  kenaci  viññeyyā  kenaci  na  viññeyyā .
No  āsavā  anāsavā  āsavavippayuttā  na  vattabbā  āsavā
ceva sāsavā cātipi sāsavā ceva no ca āsavātipi na vattabbā
āsavā  ceva  āsavasampayuttā  cātipi  āsavasampayuttā ceva no
ca  āsavātipi  āsavavippayuttaanāsavā  .  no  saññojanā .pe.
No ganthā .pe. no oghā .pe. no yogā .pe. No nīvaraṇā
.pe.  no  parāmāsā  .pe.  sārammaṇā  no cittā cetasikā
cittasampayuttā    cittasaṃsaṭṭhā   cittasamuṭṭhānā   cittasahabhuno
cittānuparivattino    cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā    cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāna-
sahabhuno   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino   bāhirā   nupādā
Anupādinnā  . nupādānā .pe. no kilesā .pe. na dassanena
pahātabbā  na  bhāvanāya  pahātabbā  na dassanena pahātabbahetukā
na  bhāvanāya  pahātabbahetukā  siyā  savitakkā  siyā  avitakkā
siyā  savicārā  siyā  avicārā  siyā  sappītikā siyā appītikā
siyā  pītisahagatā  siyā  na  pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā  siyā
na  sukhasahagatā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā  na  upekkhāsahagatā
na  kāmāvacarā  na  rūpāvacarā  na  arūpāvacarā  apariyāpannā
siyā  niyyānikā  siyā  aniyyānikā  siyā  niyatā siyā aniyatā
anuttarā araṇāti.
            Pañhāpucchakaṃ.
         Satipaṭṭhānavibhaṅgo samatto.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 277-279. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5608              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5608              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=462&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=462              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7341              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7341              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]