ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [564]  Satta bojjhaṅgā satisambojjhaṅgo dhammavicayasambojjhaṅgo
viriyasambojjhaṅgo     pītisambojjhaṅgo     passaddhisambojjhaṅgo
samādhisambojjhaṅgo  upekkhāsambojjhaṅgo  .  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ
kati kusalā kati akusalā kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [565] Siyā kusalā siyā abyākatā . Pītisambojjhaṅgo sukhāya
vedanāya sampayutto cha bojjhaṅgā siyā sukhāya vedanāya sampayuttā
siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  . siyā vipākā siyā
vipākadhammadhammā   anupādinnaanupādāniyā   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā
siyā savitakkasavicārā siyā avitakkavicāramattā siyā avitakkaavicārā.
Pītisambojjhaṅgo  na  pītisahagato  sukhasahagato  na  upekkhāsahagato
cha bojjhaṅgā siyā pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā upekkhāsahagatā.
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukā  siyā  apacayagāmino  siyā  nevaācayagāmino-
naapacayagāmino  siyā  sekkhā  siyā  asekkhā  appamāṇā
appamāṇārammaṇā  paṇītā  siyā  sammattaniyatā  siyā  aniyatā
na  maggārammaṇā  siyā  maggahetukā  siyā  maggādhipatino  siyā
na  vattabbā  maggahetukātipi  maggādhipatinotipi  siyā  uppannā
Siyā anuppannā siyā uppādino siyā atītā siyā anāgatā siyā
paccuppannā  na  vattabbā  atītārammaṇātipi  anāgatārammaṇātipi
paccuppannārammaṇātipi  siyā  ajjhattā  siyā  bahiddhā  siyā
ajjhattabahiddhā bahiddhārammaṇā anidassanaappaṭighā.
   [566] Dhammavicayasambojjhaṅgo hetu cha bojjhaṅgā na hetū .
Sahetukā  hetusampayuttā  .  dhammavicayasambojjhaṅgo  hetu  ceva
sahetuko ca cha bojjhaṅgā na vattabbā hetū ceva sahetukā cāti
sahetukā  ceva  na  ca hetū . dhammavicayasambojjhaṅgo hetu ceva
hetusampayutto ca cha bojjhaṅgā na vattabbā hetū ceva hetusampayuttā
cāti  hetusampayuttā ceva na ca hetū . cha bojjhaṅgā na hetū
sahetukā  dhammavicayasambojjhaṅgo  na  vattabbo na hetu sahetukotipi
na hetu ahetukotipi.
   [567]  Sappaccayā  saṅkhatā  anidassanā  appaṭighā  arūpā
lokuttarā  kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā . no āsavā
anāsavā  āsavavippayuttā  na  vattabbā  āsavā  ceva  sāsavā
cātipi sāsavā ceva no ca āsavātipi na vattabbā āsavā ceva
āsavasampayuttā  cātipi  āsavasampayuttā  ceva  no ca āsavātipi
āsavavippayuttaanāsavā  . no saññojanā .pe. no ganthā .pe.
No oghā .pe. no yogā .pe. No nīvaraṇā .pe. No parāmāsā
.pe.  sārammaṇā  no cittā cetasikā cittasampayuttā cittasaṃsaṭṭhā
Cittasamuṭṭhānā  cittasahabhuno  cittānuparivattino  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino
bāhirā nupādā anupādinnā. Nupādānā .pe. No kilesā .pe.
   [568]  Na  dassanena pahātabbā na bhāvanāya pahātabbā na
dassanena  pahātabbahetukā  na  bhāvanāya  pahātabbahetukā  siyā
savitakkā  siyā  avitakkā  siyā  savicārā  siyā  avicārā .
Pītisambojjhaṅgo  appītiko  cha  bojjhaṅgā  siyā  sappītikā siyā
appītikā  .  pītisambojjhaṅgo  na  pītisahagato cha bojjhaṅgā siyā
pītisahagatā  siyā  na  pītisahagatā  .  pītisambojjhaṅgo  sukhasahagato
cha bojjhaṅgā siyā sukhasahagatā siyā na sukhasahagatā. Pītisambojjhaṅgo
na  upekkhāsahagato  cha  bojjhaṅgā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā
na upekkhāsahagatā . na kāmāvacarā na rūpāvacarā na arūpāvacarā
apariyāpannā  siyā  niyyānikā  siyā  aniyyānikā  siyā  niyatā
siyā aniyatā anuttarā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
         Bojjhaṅgavibhaṅgo samatto.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 314-316. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6341              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6341              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=564&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=564              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=8073              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=8073              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]