ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Kammūpacayakathā
   [1634]  Aññaṃ  kammaṃ  añño  kammūpacayoti  . āmantā .
Añño  phasso  añño  phassūpacayo  aññā  vedanā  añño
vedanūpacayo   aññā   saññā   añño   saññūpacayo  aññā
cetanā  añño  cetanūpacayo  aññaṃ  cittaṃ  añño  cittūpacayo
aññā   saddhā   añño  saddhūpacayo  aññaṃ  viriyaṃ  añño
viriyūpacayo  aññā  sati  añño  satūpacayo  añño  samādhi
añño   samādhūpacayo   aññā   paññā   añño  paññūpacayo
añño  rāgo  añño  rāgūpacayo  .pe.  aññaṃ  anottappaṃ
añño anottappūpacayoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1635]  Aññaṃ  kammaṃ  añño  kammūpacayoti  . āmantā .
Kammūpacayo kammena saha jātoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Kammūpacayo
kammena  saha  jātoti  .  āmantā  .  kusalena  kammena saha
jāto  kammūpacayo  kusaloti  . na hevaṃ vattabbe .pe. kusalena
kammena  saha  jāto  kammūpacayo  kusaloti . āmantā . sukhāya
vedanāya sampayuttena kammena saha jāto kammūpacayo sukhāya vedanāya
sampayuttoti  . na hevaṃ vattabbe .pe. dukkhāya vedanāya .pe.
Adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena kammena saha jāto kammūpacayo
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttoti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Kammūpacayo  kammena saha jātoti . āmantā . akusalena kammena
saha  jāto  kammūpacayo  akusaloti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Akusalena  kammena saha jāto kammūpacayo akusaloti . āmantā .
Sukhāya  vedanāya  sampayuttena  kammena  saha  jāto  kammūpacayo
sukhāya  vedanāya sampayuttoti . na hevaṃ vattabbe .pe. dukkhāya
vedanāya  .pe.  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttena  kammena
saha  jāto  kammūpacayo  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1636]  Kammaṃ  cittena  saha  jātaṃ  kammaṃ  sārammaṇanti .
Āmantā . kammūpacayo cittena saha jāto kammūpacayo sārammaṇoti.
Na hevaṃ vattabbe .pe. kammūpacayo cittena saha jāto kammūpacayo
Anārammaṇoti  .  āmantā  .  kammaṃ  cittena  saha jātaṃ kammaṃ
anārammaṇanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1637]  Kammaṃ  cittena  saha  jātaṃ  cittaṃ  bhijjamānaṃ kammaṃ
bhijjatīti  .  āmantā  .  kammūpacayo  cittena saha jāto cittaṃ
bhijjamānaṃ kammūpacayo bhijjatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1638]  Kammūpacayo  cittena  saha  jāto  cittaṃ  bhijjamānaṃ
kammūpacayo  na  bhijjatīti  . āmantā . kammaṃ cittena saha jātaṃ
cittaṃ  bhijjamānaṃ  kammaṃ  na  bhijjatīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Kammamhi  kammūpacayoti  .  āmantā  .  taññeva  kammaṃ  so
kammūpacayoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  kammamhi kammūpacayo
kammūpacayato  vipāko  nibbattatīti  .  āmantā  . taññeva kammaṃ
so  kammūpacayo  so  kammavipākoti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Kammamhi  kammūpacayo  kammūpacayato  vipāko  nibbattati  vipāko
sārammaṇoti  .  āmantā  . kammūpacayo sārammaṇoti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  kammūpacayo anārammaṇoti . āmantā . vipāko
anārammaṇoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. aññaṃ kammaṃ añño
kammūpacayoti . āmantā . nanu vuttaṃ bhagavatā idha puṇṇa ekacco
sabyāpajjhampi  abyāpajjhampi  kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi   vacīsaṅkhāraṃ   .pe.   manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti
so   sabyāpajjhampi   abyāpajjhampi  kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā
Sabyāpajjhampi   abyāpajjhampi   vacīsaṅkhāraṃ  .pe.  manosaṅkhāraṃ
abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhampi  abyāpajjhampi  lokaṃ  upapajjati  tamenaṃ
sabyāpajjhampi  abyāpajjhampi  lokaṃ  upapannaṃ  samānaṃ  sabyāpajjhāpi
abyāpajjhāpi  phassā  phusanti  so  sabyāpajjhehipi  abyāpajjhehipi
phassehi  phuṭṭho  samāno sabyāpajjhampi abyāpajjhampi vedanaṃ vedeti
vokiṇṇasukhadukkhaṃ  seyyathāpi  manussā  ekacce  ca devā ekacce
ca  vinipātikā  iti kho puṇṇa bhūtābhūtassa upapatti hoti yaṃ karoti
tena  upapajjati  upapannametaṃ  phassā  phusanti  evampāhaṃ  puṇṇa
kammadāyādā sattāti vadāmīti 1- attheva suttantoti . Āmantā.
Tena hi na vattabbaṃ aññaṃ kammaṃ añño kammūpacayoti.
           Kammūpacayakathā.
          Pannarasamo vaggo.
           Tassa uddānaṃ
      paccayatā vavatthitā paṭiccasamuppādo addhā
      khaṇo layo muhuttaṃ cattāro āsavā anāsavā
      lokuttarānaṃ dhammānaṃ jarāmaraṇaṃ lokuttaraṃ 2-
      saññāvedayitanirodhasamāpatti lokuttarā
      saññāvedayitanirodhasamāpatti lokiyā
      saññāvedayitanirodhasamāpanno
      kālaṃ kareyya sveva maggo asaññasattūpikā 1-
@Footnote: 1 Ma. Ma. 87 .  2. Ma. lokuttaRā.
      Aññaṃ kammaṃ añño kammūpacayoti.
          Tatiyo paṇṇāsako.
      Anusayā saṃvaro kappo mūlañca vavatthitāti.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 552-556. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=10955              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=10955              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1634&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=173              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1634              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6378              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6378              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]