ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Rūpaṃ rūpāvacarārūpāvacarantikathā
   [1679] Atthi rūpaṃ rūpāvacaranti . āmantā . samāpattesiyaṃ
upapattesiyaṃ  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ samāpattesiyena cittena upapattesiyena
cittena  diṭṭhadhammasukhavihārena  cittena  sahagataṃ  sahajātaṃ  saṃsaṭṭhaṃ
Sampayuttaṃ  ekuppādaṃ  ekanirodhaṃ  ekavatthukaṃ  ekārammaṇanti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. nanu na samāpattesiyaṃ na upapattesiyaṃ na
diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  na  samāpattesiyena  cittena  upapattesiyena
cittena  diṭṭhadhammasukhavihārena  cittena  sahagataṃ  sahajātaṃ  saṃsaṭṭhaṃ
sampayuttaṃ  ekuppādaṃ  ekanirodhaṃ  ekavatthukaṃ  ekārammaṇanti .
Āmantā  .  hañci na samāpattesiyaṃ na upapattesiyaṃ na diṭṭhadhamma-
sukhavihāraṃ  na samāpattesiyena cittena .pe. ekārammaṇaṃ no vata
re vattabbe atthi rūpaṃ rūpāvacaranti.
   [1680] Atthi rūpaṃ arūpāvacaranti . āmantā . Samāpattesiyaṃ
upapattesiyaṃ    diṭṭhadhammasukhavihāraṃ   samāpattesiyena   cittena
upapattesiyena   cittena  diṭṭhadhammasukhavihārena  cittena  sahagataṃ
sahajātaṃ  saṃsaṭṭhaṃ  sampayuttaṃ  ekuppādaṃ  ekanirodhaṃ  ekavatthukaṃ
ekārammaṇanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. nanu na samāpattesiyaṃ
na  upapattesiyaṃ  na  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  na samāpattesiyena cittena
.pe.  ekārammaṇanti  .  āmantā . hañci na samāpattesiyaṃ na
upapattesiyaṃ  .pe.  ekavatthukaṃ ekārammaṇaṃ no vata re vattabbe
atthi rūpaṃ arūpāvacaranti.
   [1681] Na vattabbaṃ atthi rūpaṃ rūpāvacaraṃ atthi rūpaṃ arūpāvacaranti.
Āmantā  .  nanu  kāmāvacarakammassa katattā rūpaṃ kāmāvacaranti .
Āmantā   .   hañci   kāmāvacarakammassa   katattā   rūpaṃ
Kāmāvacaraṃ  tena  vata  re vattabbe rūpāvacarakammassa katattā rūpaṃ
rūpāvacaraṃ arūpāvacarakammassa katattā rūpaṃ arūpāvacaranti.
        Rūpaṃ rūpāvacarārūpāvacarantikathā.
              ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 570-572. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11313              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11313              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1679&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=182              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1679              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6491              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6491              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com