ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Vohārakathā
   [671] Buddhassa bhagavato vohāro lokuttaroti . āmantā.
Lokuttare  sote  paṭihaññati  no  lokiye lokuttarena viññāṇena
paṭivijānanti  no  lokiyena sāvakā paṭivijānanti no puthujjanāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [672] Nanu buddhassa bhagavato vohāro lokiye sote paṭihaññatīti.
Āmantā  .  hañci  buddhassa  bhagavato  vohāro  lokiye
sote  paṭihaññati no vata re vattabbe buddhassa bhagavato vohāro
lokuttaroti.
   [673]  Nanu  buddhassa  bhagavato vohāraṃ lokiyena viññāṇena
paṭivijānantīti  .  āmantā  .  hañci  buddhassa  bhagavato vohāraṃ
lokiyena  viññāṇena  paṭivijānanti  no vata re vattabbe buddhassa
bhagavato vohāro lokuttaroti.
   [674] Nanu buddhassa bhagavato vohāraṃ puthujjanā paṭivijānantīti.
Āmantā  .  hañci buddhassa bhagavato vohāraṃ puthujjanā paṭivijānanti
no vata re vattabbe buddhassa bhagavato vohāro lokuttaroti.
   [675] Buddhassa bhagavato vohāro lokuttaroti . āmantā.
Maggo  phalaṃ  nibbānaṃ  sotāpattimaggo sotāpattiphalaṃ sakadāgāmimaggo
sakadāgāmiphalaṃ  anāgāmimaggo  anāgāmiphalaṃ  arahattamaggo  arahattaphalaṃ
Satipaṭṭhānaṃ  sammappadhānaṃ  iddhipādo  indriyaṃ  balaṃ  bojjhaṅgoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [676] Buddhassa bhagavato vohāro lokuttaroti . āmantā.
Atthi  keci  buddhassa  bhagavato  vohāraṃ  suṇantīti . āmantā .
Lokuttaro  dhammo  sotaviññeyyo  sotasmiṃ  paṭihaññati  sotassa
āpāthaṃ āgacchatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [677]  Nanu lokuttaro dhammo na sotaviññeyyo na sotasmiṃ
paṭihaññati  na  sotassa  āpāthaṃ  āgacchatīti  .  āmantā .
Hañci  lokuttaro  dhammo  na  sotaviññeyyo na sotasmiṃ paṭihaññati
na  sotassa  āpāthaṃ  āgacchati  no  vata re vattabbe buddhassa
bhagavato vohāro lokuttaroti.
   [678] Buddhassa bhagavato vohāro lokuttaroti . āmantā.
Atthi  keci buddhassa bhagavato vohāre rajjeyyunti . āmantā .
Lokuttaro  dhammo  rāgaṭṭhāniyo rajaniyo kamaniyo madaniyo bandhaniyo
mucchaniyoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [679]  Nanu  lokuttaro dhammo na rāgaṭṭhāniyo na rajaniyo
na kamaniyo na madaniyo na bandhaniyo na mucchaniyoti . āmantā .
Hañci  lokuttaro  dhammo  na rāgaṭṭhāniyo na rajaniyo na kamaniyo
na  madaniyo  na  bandhaniyo  na  mucchaniyo no vata re vattabbe
buddhassa bhagavato vohāro lokuttaroti.
   [680] Buddhassa bhagavato vohāro lokuttaroti . āmantā.
Atthi  keci  buddhassa bhagavato vohāraṃ dusseyyunti . āmantā .
Lokuttaro  dhammo  dosaṭṭhāniyo  kopaṭṭhāniyo  paṭighaṭṭhāniyoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [681] Nanu lokuttaro dhammo na dosaṭṭhāniyo na kopaṭṭhāniyo
na  paṭighaṭṭhāniyoti  .  āmantā  .  hañci lokuttaro dhammo na
dosaṭṭhāniyo  na  kopaṭṭhāniyo  na  paṭighaṭṭhāniyo  no  vata re
vattabbe buddhassa bhagavato vohāro lokuttaroti.
   [682] Buddhassa bhagavato vohāro lokuttaroti . āmantā.
Atthi  keci buddhassa bhagavato vohāre muyheyyunti . āmantā .
Lokuttaro   dhammo   mohaṭṭhāniyo  aññāṇakaraṇo  acakkhukaraṇo
paññānirodhiko  vighātapakkhiko  anibbānasaṃvattanikoti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [683] Nanu lokuttaro dhammo na mohaṭṭhāniyo na aññāṇakaraṇo
na  acakkhukaraṇo  paññāvuḍḍhiko  avighātapakkhiko nibbānasaṃvattanikoti .
Āmantā . hañci lokuttaro dhammo na mohaṭṭhāniyo na aññāṇakaraṇo
na  acakkhukaraṇo  paññāvuḍḍhiko  avighātapakkhiko  nibbānasaṃvattaniko
no vata re vattabbe buddhassa bhagavato vohāro lokuttaroti.
   [684] Buddhassa bhagavato vohāro lokuttaroti . āmantā.
Ye  keci  buddhassa  bhagavato  vohāraṃ  suṇanti  sabbe te maggaṃ
bhāventīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [685]  Ye  keci  buddhassa bhagavato vohāraṃ suṇanti sabbe
te maggaṃ bhāventīti . āmantā . bālaputhujjanā buddhassa bhagavato
vohāraṃ  suṇanti  bālaputhujjanā  maggaṃ  bhāventīti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe. mātughātako .pe. Pitughātako ... Arahantaghātako ...
Ruhiruppādako  .pe.  saṅghabhedako  buddhassa bhagavato vohāraṃ suṇāti
saṅghabhedako maggaṃ bhāvetīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [686]   Labbhā   sovaṇṇamayāya   laṭṭhiyā  dhaññapuñjopi
suvaṇṇapuñjopi  ācikkhitunti  .  āmantā  .  evameva  bhagavā
lokuttarena vohārena lokiyampi lokuttarampi dhammaṃ voharatīti.
   [687]   Labbhā   elaṇḍiyāya   laṭṭhiyā   dhaññapuñjopi
suvaṇṇapuñjopi  ācikkhitunti  .  āmantā  .  evameva  bhagavā
lokiyena vohārena lokiyampi lokuttarampi dhammaṃ voharatīti.
   [688] Buddhassa bhagavato vohāro lokiyaṃ voharantassa lokiyo
hoti lokuttaraṃ voharantassa lokuttaro hotīti . āmantā . Lokiyaṃ
voharantassa  so  lokiye  sote  paṭihaññati lokuttaraṃ voharantassa
lokuttare  sote paṭihaññati lokiyaṃ voharantassa lokiyena viññāṇena
paṭivijānanti   lokuttaraṃ   voharantassa  lokuttarena  viññāṇena
paṭivijānanti   lokiyaṃ   voharantassa   puthujjanā   paṭivijānanti
Lokuttaraṃ  voharantassa  sāvakā  paṭivijānantīti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [689] Na vattabbaṃ buddhassa bhagavato vohāro lokiyaṃ voharantassa
lokiyo hoti lokuttaraṃ voharantassa lokuttaro hotīti . Āmantā.
Nanu  bhagavā  lokiyampi lokuttarampi dhammaṃ voharatīti . āmantā .
Hañci  bhagavā  lokiyampi  lokuttarampi  dhammaṃ  voharati  tena  vata
re vattabbe buddhassa bhagavato vohāro lokiyaṃ voharantassa lokiyo
hoti lokuttaraṃ voharantassa lokuttaro hotīti.
   [690] Buddhassa bhagavato vohāro lokiyaṃ voharantassa lokiyo
hoti  lokuttaraṃ  voharantassa  lokuttaro  hotīti  . āmantā .
Maggaṃ  voharantassa  maggo  hoti  amaggaṃ  voharantassa  amaggo
hoti  phalaṃ  vohārantassa  phalaṃ  hoti  aphalaṃ  voharantassa  aphalaṃ
hoti  nibbānaṃ  voharantassa  nibbānaṃ  hoti  anibbānaṃ voharantassa
anibbānaṃ  hoti  saṅkhataṃ  voharantassa  saṅkhataṃ  hoti  asaṅkhataṃ
voharantassa  asaṅkhataṃ  hoti  rūpaṃ  voharantassa  rūpaṃ  hoti  arūpaṃ
voharantassa  arūpaṃ  hoti vedanaṃ voharantassa vedanā hoti avedanaṃ
voharantassa  avedanā  hoti  saññaṃ  voharantassa  saññā  hoti
asaññaṃ  voharantassa  asaññā  hoti saṅkhāre voharantassa saṅkhārā
honti  asaṅkhāre  voharantassa  asaṅkhārā  honti  viññāṇaṃ
voharantassa  viññāṇaṃ  hoti  aviññāṇaṃ  voharantassa  aviññāṇaṃ
Hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
            Vohārakathā.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 244-249. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=4912              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=4912              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=671&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=671              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4211              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4211              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]