ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Vimuccatikathā
   [738]  Sarāgaṃ  cittaṃ  vimuccatīti . āmantā . rāgasahagataṃ
rāgasahajātaṃ  rāgasaṃsaṭṭhaṃ  rāgasampayuttaṃ  rāgasahabhu  rāgānuparivatti
akusalaṃ  lokiyaṃ  sāsavaṃ  saññojaniyaṃ  ganthaniyaṃ  oghaniyaṃ  yoganiyaṃ
nīvaraṇiyaṃ  parāmaṭṭhaṃ  upādāniyaṃ  saṅkilesikaṃ  cittaṃ  vimuccatīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [739]  Saphassaṃ  cittaṃ  vimuccati  phasso  ca  cittañca ubho
vimuccantīti  .  āmantā  .  sarāgaṃ  cittaṃ  vimuccati  rāgo ca
cittañca ubho vimuccantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [740]  Savedanaṃ .pe. sasaññaṃ .pe. sacetanaṃ .pe. sapaññaṃ
cittaṃ  vimuccati paññā ca cittañca ubho vimuccantīti . āmantā .
Sarāgaṃ  cittaṃ  vimuccati  rāgo  ca  cittañca  ubho vimuccantīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [741] Saphassaṃ sarāgaṃ cittaṃ vimuccati phasso ca cittañca ubho
vimuccantīti  . āmantā . rāgo ca cittañca ubho vimuccantīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [742]  Savedanaṃ sarāgaṃ .pe. sasaññaṃ sarāgaṃ .pe. sacetanaṃ
sarāgaṃ  .pe.  sapaññaṃ  sarāgaṃ  cittaṃ  vimuccati paññā ca cittañca
ubho vimuccantīti . āmantā . rāgo ca cittañca ubho vimuccantīti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [743]  Sadosaṃ  cittaṃ  vimuccatīti . āmantā . dosasahagataṃ
dosasahajātaṃ  dosasaṃsaṭṭhaṃ  dosasampayuttaṃ  dosasahabhu  dosānuparivatti
akusalaṃ  lokiyaṃ  sāsavaṃ  .pe.  saṅkilesikaṃ  cittaṃ vimuccatīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [744]  Saphassaṃ  cittaṃ  vimuccati  phasso  ca  cittañca ubho
vimuccantīti  .  āmantā  .  sadosaṃ  cittaṃ  vimuccati  doso ca
cittañca ubho vimuccantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [745]  Savedanaṃ .pe. sasaññaṃ .pe. sacetanaṃ .pe. sapaññaṃ
cittaṃ  vimuccati paññā ca cittañca ubho vimuccantīti . āmantā .
Sadosaṃ  cittaṃ  vimuccati  doso  ca  cittañca  ubho vimuccantīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [746] Saphassaṃ sadosaṃ cittaṃ vimuccati phasso ca cittañca ubho
vimuccantīti  .  āmantā  .  sadosaṃ  cittaṃ  vimuccati  doso ca
cittañca ubho vimuccantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [747]  Savedanaṃ sadosaṃ .pe. sasaññaṃ sadosaṃ .pe. sacetanaṃ
sadosaṃ  .pe.  sapaññaṃ  sadosaṃ  cittaṃ  vimuccati paññā ca cittañca
ubho vimuccantīti . āmantā . doso ca cittañca ubho vimuccantīti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [748]  Samohaṃ  cittaṃ  vimuccatīti . āmantā . mohasahagataṃ
mohasahajātaṃ  mohasaṃsaṭṭhaṃ  mohasampayuttaṃ  mohasahabhu  mohānuparivatti
Akusalaṃ  lokiyaṃ  sāsavaṃ  .pe.  saṅkilesikaṃ  cittaṃ vimuccatīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [749]  Saphassaṃ  cittaṃ  vimuccati  phasso  ca  cittañca ubho
vimuccantīti  .  āmantā  .  samohaṃ  cittaṃ  vimuccati  moho ca
cittañca ubho vimuccantīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [750]  Savedanaṃ .pe. sasaññaṃ .pe. sacetanaṃ .pe. sapaññaṃ
cittaṃ  vimuccati paññā ca cittañca ubho vimuccantīti . āmantā .
Samohaṃ  cittaṃ  vimuccati  moho  ca  cittañca  ubho vimuccantīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [751] Saphassaṃ samohaṃ cittaṃ vimuccati phasso ca cittañca ubho
vimuccantīti  . āmantā . moho ca cittañca ubho vimuccantīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [752]  Savedanaṃ samohaṃ .pe. sasaññaṃ samohaṃ .pe. sacetanaṃ
samohaṃ  .pe.  sapaññaṃ  samohaṃ  cittaṃ  vimuccati paññā ca cittañca
ubho vimuccantīti . āmantā . moho ca cittañca ubho vimuccantīti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [753]  Na vattabbaṃ sarāgaṃ sadosaṃ samohaṃ cittaṃ vimuccatīti .
Āmantā . vītarāgaṃ vītadosaṃ vītamohaṃ nikkilesaṃ cittaṃ vimuccatīti. Na
hevaṃ vattabbe .pe. Tena hi sarāgaṃ sadosaṃ samohaṃ cittaṃ vimuccatīti.
           Vimuccatikathā.
             ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 261-263. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5253              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5253              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=738&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=43              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=738              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4324              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4324              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com