ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Asaññakathā
   [838] Asaññasattesu saññā atthīti . āmantā . saññabhavo
saññagati saññasattāvāso saññasaṃsāro saññayoni saññattabhāvapaṭilābhoti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [839]   Nanu   asaññabhavo  asaññagati  asaññasattāvāso
asaññasaṃsāro  asaññayoni  asaññattabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā .
Hañci   asaññabhavo   asaññagati  asaññasattāvāso  asaññasaṃsāro
asaññayoni   asaññattabhāvapaṭilābho  no  vata  re  vattabbe
asaññasattesu saññā atthīti.
   [840]  Asaññasattesu  saññā  atthīti  .  āmantā .
Pañcavokārabhavo gati sattāvāso saṃsāro yoni attabhāvapaṭilābhoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [841]  Nanu  ekavokārabhavo gati sattāvāso saṃsāro yoni
attabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā  .  hañci  ekavokārabhavo  gati
sattāvāso  saṃsāro yoni attabhāvapaṭilābho no vata re vattabbe
asaññasattesu saññā atthīti.
   [842]  Asaññasattesu  saññā  atthīti . āmantā . tāya
saññāya saññākaraṇīyaṃ karotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [843]  Manussesu  saññā  atthi  so ca saññabhavo saññagati
Saññasattāvāso  saññasaṃsāro  saññayoni  saññattabhāvapaṭilābhoti .
Āmantā  .  asaññasattesu saññā atthi so ca saññabhavo saññagati
saññasattāvāso  saññasaṃsāro  saññayoni  saññattabhāvapaṭilābhoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [844]  Manussesu  saññā atthi so ca pañcavokārabhavo gati
sattāvāso  saṃsāro  yoni  attabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā .
Asaññasattesu  saññā atthi so ca pañcavokārabhavo gati sattāvāso
saṃsāro yoni attabhāvapaṭilābhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [845]  Manussesu  saññā  atthi  tāya saññāya saññākaraṇīyaṃ
karotīti   .   āmantā  .  asaññasattesu  saññā  atthi
tāya saññāya saññākaraṇīyaṃ karotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [846]  Asaññasattesu  saññā  atthi  so  ca  asaññabhavo
asaññagati    asaññasattāvāso    asaññasaṃsāro    asaññayoni
asaññattabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā  .  manussesu  saññā  atthi
so  ca  asaññabhavo  .pe.  asaññattabhāvapaṭilābhoti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [847]  Asaññasattesu  saññā  atthi so ca ekavokārabhavo
gati  sattāvāso  saṃsāro yoni attabhāvapaṭilābhoti . āmantā .
Manussesu  saññā  atthi  so  ca  ekavokārabhavo  .pe.
Attabhāvapaṭilābhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [848]  Asaññasattesu  saññā  atthi  na  ca tāya saññāya
saññākaraṇīyaṃ  karotīti  .  āmantā  . manussesu saññā atthi na
ca tāya saññāya saññākaraṇīyaṃ karotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [849] Na vattabbaṃ asaññasattesu saññā atthīti . Āmantā.
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  santi  bhikkhave  asaññasattā  nāma  devā
saññuppādā  ca  pana  te  devā tamhā kāyā cavantīti attheva
suttantoti. Āmantā. Tena hi asaññasattesu saññā atthīti.
   [850]  Asaññasattesu  saññā  atthīti . kañci kāle atthi
kañci  kāle  natthīti  .  kañca  kāle  saññasattā kañci kāle
asaññasattā  kañci  kāle  saññabhavo  kañci  kāle  asaññabhavo
kañci  kāle  pañcavokārabhavo  kañci  kāle  ekavokārabhavoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [851]  Asaññasattesu  saññā  kañci  kāle  atthi  kañci
kāle  natthīti . āmantā . kaṃ kālaṃ atthi kaṃ kālaṃ natthīti .
Cutikāle  upapattikāle  atthi  ṭhitikāle  natthīti  . cutikāle ca
upapattikāle   saññasattā   ṭhitikāle   asaññasattā  cutikāle
upapattikāle   saññabhavo   ṭhitikāle   asaññabhavo   cutikāle
upapattikāle  pañcavokārabhavo  ṭhitikāle  ekavokārabhavoti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
            Asaññakathā.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 284-286. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5707              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5707              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=838&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=51              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=838              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4491              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4491              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]