ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Nevasaññānāsaññāyatanakathā
   [852]  Nevasaññānāsaññāyatane na vattabbaṃ saññā atthīti .
Āmantā  .  asaññabhavo  asaññagati  asaññasattāvāso asaññasaṃsāro
asaññayoni asaññattabhāvapaṭilābhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [853]  Nanu  saññabhavo  saññagati saññasattāvāso saññasaṃsāro
saññayoni  saññattabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā  .  hañci saññabhavo
saññagati  .pe.  saññattabhāvapaṭilābho  no  vata  re  vattabbe
nevasaññānāsaññāyatane. Vattabbaṃ saññā atthi.
   [854]  Nevasaññānāsaññāyatane na vattabbaṃ saññā atthīti .
Āmantā  .  ekavokārabhavo  gati  .pe.  attabhāvapaṭilābhoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  nanu  catuvokārabhavo  gati  .pe.
Attabhāvapaṭilābhoti  . āmantā . hañci catuvokārabhavo gati .pe.
Attabhāvapaṭilābho  no  vata  re  vattabbe nevasaññānāsaññāyatane
na vattabbaṃ saññā atthīti.
   [855] Asaññasattesu na vattabbaṃ saññā atthi so ca asaññabhavo
asaññagati    asaññasattāvāso    asaññasaṃsāro    asaññayoni
asaññattabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā  .  nevasaññānāsaññāyatane
na vattabbaṃ saññā atthi so ca asaññabhavo asaññagati asaññasattāvāso
asaññasaṃsāro    asaññayoni    asaññattabhāvapaṭilābhoti   .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  asaññasattesu  na  vattabbaṃ  saññā
atthi  so  ca  ekavokārabhavo  gati .pe. attabhāvapaṭilābhoti .
Āmantā    .   nevasaññānāsaññāyatane   na   vattabbaṃ
saññā  atthi  so  ca  ekavokārabhavo  gati sattāvāso saṃsāro
yoni attabhāvapaṭilābhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [856]  Nevasaññānāsaññāyatane  na  vattabbaṃ  saññā  atthi
so  ca  saññabhavo  saññagati  .pe.  saññattabhāvapaṭilābhoti .
Āmantā  .  asaññasattesu  na  vattabbaṃ  saññā  atthi  so ca
saññabhavo  saññagati  .pe.  saññattabhāvapaṭilābhoti  .  na  hevaṃ
vattabbe .pe.
   [857]  Nevasaññānāsaññāyatane  na  vattabbaṃ  saññā  atthi
so ca catuvokārabhavo gati .pe. attabhāvapaṭilābhoti . āmantā.
Asaññasattesu  na  vattabbaṃ  saññā  atthi  so  ca catuvokārabhavo
.pe. Attabhāvapaṭilābhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [858]  Nevasaññānāsaññāyatane na vattabbaṃ saññā atthīti .
Āmantā  .  nanu  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  catuvokārabhavoti .
Āmantā  .  hañci  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  catuvokārabhavo  no
vata  re  vattabbe  nevasaññānāsaññāyatane  na  vattabbaṃ  saññā
atthīti.
   [859]     Nevasaññānāsaññāyatanaṃ     catuvokārabhavo
Nevasaññānāsaññāyatane  na  vattabbaṃ saññā atthīti . āmantā .
Ākāsānañcāyatanaṃ  catuvokārabhavo  ākāsānañcāyatane  na  vattabbaṃ
saññā atthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [860]  Nevasaññānāsaññāyatanaṃ  catuvokārabhavo  nevasaññā-
nāsaññāyatane  na  vattabbaṃ  saññā  atthīti  .  āmantā .
Viññāṇañcāyatanaṃ    .pe.   ākiñcaññāyatanaṃ   catuvokārabhavo
ākiñcaññāyatane na vattabbaṃ saññā atthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [861]  Ākāsānañcāyatanaṃ  catuvokārabhavo  atthi  tattha
saññāti  .  āmantā  .  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  catuvokārabhavo
atthi  tattha  saññāti . na hevaṃ vattabbe .pe. viññāṇañcāyatanaṃ
.pe.  ākiñcaññāyatanaṃ  catuvokārabhavo  atthi  tattha  saññāti .
Āmantā  .  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  catuvokārabhavo  atthi  tattha
saññāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [862]  Nevasaññānāsaññāyatane  na  vattabbaṃ  saññā atthīti
vā  natthīti  vāti  .  āmantā  .  nanu nevasaññānāsaññāyatanaṃ
catuvokārabhavoti  .  āmantā  .  hañci  nevasaññānāsaññāyatanaṃ
catuvokārabhavo  no  vata  re vattabbe nevasaññānāsaññāyatane na
vattabbaṃ saññā atthīti vā natthīti vāti.
   [863]  Nevasaññānāsaññāyatanaṃ  catuvokārabhavo  nevasaññā-
nāsaññāyatane  na  vattabbaṃ  saññā  atthīti vā natthīti vāti .
Āmantā  .  ākāsānañcāyatanaṃ  .pe.  viññāṇañcāyatanaṃ  .pe.
Ākiñcaññāyatanaṃ  catuvokārabhavo  ākiñcaññāyatane  na  vattabbaṃ
saññā atthīti vā natthīti vāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [864]  Ākāsānañcāyatanaṃ  catuvokārabhavo  atthi  tattha
saññāti  .  āmantā  .  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  catuvokārabhavo
atthi  tattha  saññāti . na hevaṃ vattabbe .pe. viññāṇañcāyatanaṃ
.pe.  ākiñcaññāyatanaṃ  catuvokārabhavo  atthi  tattha  saññāti .
Āmantā  .  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  catuvokārabhavo  atthi  tattha
saññāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [865]  Nevasaññānāsaññāyatane  na  vattabbaṃ  saññā atthīti
vā  natthīti vāti . āmantā . nanu nevasaññānāsaññāyatananti .
Āmantā  .  hañci nevasaññānāsaññāyatanaṃ tena vata re vattabbe
nevasaññānāsaññāyatane   na   vattabbaṃ  saññā  atthīti  vā
natthīti vāti.
   [866]   Nevasaññānāsaññāyatananti   katvā   nevasaññā-
nāsaññāyatane  na  vattabbaṃ  saññā  atthīti vā natthīti vāti .
Āmantā . udakkhamasukhā vedanāti katvā adukkhamasukhāya vedanāya 1-
na vattabbaṃ vedanāti vā avedanāti vāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
         Nevasaññānāsaññāyatanakathā.
           Tatiyo vaggo.
@Footnote:1. Ma. adūkkhamasukhā vedanā
            Tassa uddānaṃ
       balaṃ sādhāraṇaṃ ariyaṃ sarāgaṃ cittaṃ vimuccati
       vimuttaṃ vimuccamānaṃ atthi cittaṃ vimuccamānaṃ
       aṭṭhamakassa puggalassa diṭṭhipariyuṭṭhānaṃ pahīnaṃ
       aṭṭhamakassa puggalassa natthi pañcindriyāni cakkhuṃ
       sotaṃ dhammūpatthaddhaṃ yathākammūpagatañāṇaṃ devesu
       saṃvaro asaññasattesu saññā evameva 1- bhavagganti.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 287-291. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5767              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5767              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=852&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=52              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=852              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4501              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4501              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]