ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Gihissa arahātikathā
   [867]  Gihissa  arahāti  .  āmantā  .  atthi arahato
gihisaññojananti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  natthi  arahato
gihisaññojananti  .  āmantā  .  hañci natthi arahato gihisaññojanaṃ
no vata re vattabbe gihissa arahāti.
   [868] Gihissa arahāti . āmantā . Nanu arahato gihisaññojanaṃ
pahīnaṃ  ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ  anabhāvaṃkataṃ āyatiṃanuppādadhammanti .
Āmantā  .  hañci  arahato  gihisaññojanaṃ  pahīnaṃ  ucchinnamūlaṃ
tālāvatthukataṃ  anabhāvaṃkataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ no vata re vattabbe
gihissa arahāti.
   [869]  Gihissa  arahāti  .  āmantā . atthi koci gihī
@Footnote:1. Ma. eva metaṃ
Gihisaññojanaṃ  appahāya  diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaroti  .
Natthi  .  hañci  natthi  koci  gihī gihisaññojanaṃ appahāya diṭṭheva
dhamme dukkhassantakaro no vata re vattabbe gihissa arahāti.
   [870]  Gihissa  arahāti  .  āmantā . nanu vacchagotto
paribbājako  bhagavantaṃ  etadavoca  atthi  nu kho bho gotama koci
gihī  gihisaññojanaṃ  appahāya  kāyassa  bhedā  dukkhassantakaroti
natthi  kho  vaccha  koci gihī gihisaññojanaṃ appahāya kāyassa bhedā
dukkhassantakaroti  1-  attheva  suttantoti  .  āmantā . tena
hi na vattabbaṃ gihissa arahāti.
   [871]  Gihissa arahāti . āmantā . arahā methunaṃ dhammaṃ
paṭiseveyya  methunaṃ  dhammaṃ uppādeyya puttasambādhasayanaṃ ajjhāvaseyya
kāsikacandanaṃ  paccanubhaveyya  mālāgandhavilepanaṃ  dhāreyya  jātarūparajataṃ
sādiyeyya   ajeḷakaṃ   paṭiggaṇheyya  kukkuṭasūkaraṃ  paṭiggaṇheyya
hatthigavāssavaḷavaṃ     paṭiggaṇheyya     tittiravaṭṭakamorakapiñjalaṃ
paṭiggaṇheyya   pītavaṇṭavālamolikaṃ   2-   dhāreyya  odātāni
vatthāni  dīghadasāni  dhāreyya  yāvajīvaṃ  agāriyabhūto  assāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [872] Na vattabbaṃ gihissa arahāti . āmantā . nanu yaso
kulaputto  uttiyo  gahapati  setu  māṇavo  gihissa  byañjanena
@Footnote: 1 Ma. Ma. 242. 2. Ma. cittavaṇḍavālamolī
Arahattaṃ  pattāti  .  āmantā  . hañci yaso kulaputto uttiyo
gahapati  setu  māṇavo  gihissa  byañjanena  arahattaṃ  pattā tena
vata re vattabbe gihissa arahāti.
          Gihissa arahātikathā.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 291-293. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5855              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5855              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=867&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=53              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=867              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4510              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4510              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com