ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Paṭiccasamuppādakathā
   [1084]  Paṭiccasamuppādo asaṅkhatoti . āmantā . nibbānaṃ
tāṇaṃ  leṇaṃ  saraṇaṃ  parāyanaṃ accutaṃ amatanti . na hevaṃ vattabbe
.pe.   paṭiccasamuppādo  asaṅkhato  nibbānaṃ  asaṅkhatanti  .
Āmantā  . dve asaṅkhatānīti . na hevaṃ vattabbe .pe. dve
asaṅkhatānīti  .  āmantā  .  dve tāṇāni dve leṇāni dve
saraṇāni  dve  parāyanāni  dve  accutāni  dve  amatāni dve
nibbānānīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. dve nibbānānīti .
Āmantā  .  atthi  dvinnaṃ  nibbānānaṃ  uccanīcatā  hīnappaṇītatā
ukkaṃsāvakaṃso  sīmā  vā bhedo vā rāji vā antarikā vāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1085]  Paṭiccasamuppādo asaṅkhatoti . āmantā . avijjā
asaṅkhatāti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. avijjā saṅkhatāti .
Āmantā . paṭiccasamuppādo saṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Paṭiccasamuppādo  asaṅkhatoti . āmantā . avijjāpaccayā saṅkhārā
asaṅkhatāti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. avijjāpaccayā saṅkhārā
saṅkhatāti  .  āmantā  . paṭiccasamuppādo saṅkhatoti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  paṭiccasamuppādo  asaṅkhatoti  .  āmantā .
Saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  asaṅkhatanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  saṅkhatanti  . āmantā . paṭiccasamuppādo
saṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. paṭiccasamuppādo asaṅkhatoti.
Āmantā  .  viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  asaṅkhatanti  .  na  hevaṃ
vattabbe  .pe.  viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ saṅkhatanti . āmantā .
Paṭiccasamuppādo saṅkhatoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Paṭiccasamuppādo
asaṅkhatoti  .  āmantā  .  jātipaccayā jarāmaraṇaṃ asaṅkhatanti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  saṅkhatanti .
Āmantā. Paṭiccasamuppādo saṅkhatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1086] Na vattabbaṃ paṭiccasamuppādo asaṅkhatoti . Āmantā.
Nanu  vuttaṃ  bhagavatā  jātipaccayā  bhikkhave  jarāmaraṇaṃ  uppādā
vā tathāgatānaṃ anuppādā vā tathāgatānaṃ ṭhitā va sā dhātu dhammaṭṭhitatā
dhammaniyāmatā  idappaccayatā  taṃ  tathāgato  abhisambujjhati  abhisameti
abhisambujjhitvā  abhisametvā  ācikkhati  deseti  paññapeti paṭṭhapeti
vivarati  vibhajati  uttānīkaroti  passathāti  cāha jātipaccayā bhikkhave
Jarāmaraṇaṃ  bhavapaccayā  bhikkhave  jāti .pe. avijjāpaccayā bhikkhave
saṅkhārā uppādā vā tathāgatānaṃ anuppādā vā tathāgatānaṃ ṭhitā va
sā  dhātu  .pe. passathāti cāha avijjāpaccayā bhikkhave saṅkhārā
iti kho bhikkhave yā tatra tathatā avitathatā anaññathatā idappaccayatā
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  paṭiccasamuppādoti 1- attheva suttantoti .
Āmantā. Tena hi paṭiccasamuppādo asaṅkhatoti.
   [1087]  Avijjāpaccayā  saṅkhārāti  yā  tattha dhammaṭṭhitatā
dhammaniyāmatā  asaṅkhatā  nibbānaṃ  asaṅkhatanti . āmantā . dve
asaṅkhatānīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Dve asaṅkhatānīti. Āmantā.
Dve tāṇāni .pe. Antarikā vāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1088]  Avijjāpaccayā  saṅkhārāti  yā  tattha dhammaṭṭhitatā
dhammaniyāmatā  asaṅkhatā  saṅkhārapaccayā  viññāṇanti  yā  tattha
dhammaṭṭhitatā  dhammaniyāmatā  asaṅkhatā  nibbānaṃ  asaṅkhatanti .
Āmantā  .  tīṇi  asaṅkhatānīti . na hevaṃ vattabbe .pe. tīṇi
asaṅkhatānīti . āmantā . tīṇi tāṇāni .pe. antarikā vāti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1089]  Avijjāpaccayā  saṅkhārāti  yā  tattha dhammaṭṭhitatā
dhammaniyāmatā  asaṅkhatā  saṅkhārapaccayā  viññāṇanti  yā  tattha
dhammaṭṭhitatā  dhammaniyāmatā  asaṅkhatā .pe. jātipaccayā jarāmaraṇanti
@Footnote: 1 saṃ. ni. 24.
Yā tattha dhammaṭṭhitatā dhammaniyāmatā asaṅkhatā nibbānaṃ asaṅkhatanti .
Āmantā  .  dvādasa  asaṅkhatānīti  . na hevaṃ vattabbe .pe.
Dvādasa  asaṅkhatānīti  .  āmantā  .  dvādasa tāṇāni dvādasa
leṇāni .pe. Antarikā vāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
          Paṭiccasamuppādakathā.
             ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 347-350. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6951              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6951              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1084&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=74              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1084              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4884              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4884              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com