ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Antarābhavakathā
   [1198]  Atthi  antarābhavoti . āmantā . kāmabhavoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  atthi  antarābhavoti . āmantā .
@Footnote: 1 Ma. vepacitti saparisā. (aññattha īdisameva.)
Rūpabhavoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe. atthi antarābhavoti .
Āmantā. Arūpabhavoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1199]  Atthi  antarābhavoti . āmantā . kāmabhavassa ca
rūpabhavassa  ca  antare  atthi  antarābhavoti . na hevaṃ vattabbe
.pe. atthi antarābhavoti . āmantā . rūpabhavassa ca arūpabhavassa ca
antare atthi antarābhavoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1200] Kāmabhavassa ca rūpabhavassa ca antare natthi antarābhavoti.
Āmantā  .  hañci  kāmabhavassa  ca  rūpabhavassa  ca antare natthi
antarābhavo no vata re vattabbe atthi antarābhavoti . rūpabhavassa
ca  arūpabhavassa  ca  antare  natthi  antarābhavoti . āmantā .
Hañci  rūpabhavassa  ca  arūpabhavassa  ca  antare  natthi  antarābhavo
no vata re vattabbe atthi antarābhavoti.
   [1201]  Atthi  antarābhavoti  .  āmantā . pañcamī sā
yoni  chaṭṭhamī  sā  gati  aṭṭhamī  sā  viññāṇaṭṭhiti  dasamo  so
sattāvāsoti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. atthi antarābhavoti .
Āmantā  .  antarābhavo  bhavo  gati  sattāvāso saṃsāro yoni
viññāṇaṭṭhiti  attabhāvapaṭilābhoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Atthi  antarābhavūpagaṃ  kammanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. atthi
antarābhavūpagā sattāti . na hevaṃ vattabbe .pe. Antarābhave sattā
jāyanti  jiyyanti miyyanti cavanti upapajjantīti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  Antarābhave  atthi  rūpaṃ  1-  vedanā  saññā  saṅkhārā
viññāṇanti  .   na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  antarābhavo
pañcavokārabhavoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1202]  Atthi  kāmabhavo  kāmabhavo  bhavo gati sattāvāso
saṃsāro  yoni  viññāṇaṭṭhiti  attabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā .
Atthi  antarābhavo  antarābhavo  bhavo  gati  sattāvāso  saṃsāro
yoni  viññāṇaṭṭhiti  attabhāvapaṭilābhoti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe. atthi kāmabhavūpagaṃ kammanti . āmantā . atthi antarābhavūpagaṃ
kammanti . na hevaṃ vattabbe .pe. atthi kāmabhavūpagā sattāti .
Āmantā  .  atthi  antarābhavūpagā sattāti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  kāmabhave  sattā  jāyanti  jiyyanti  miyyanti  cavanti
upapajjantīti  .  āmantā  . antarābhave sattā jāyanti jiyyanti
miyyanti  cavanti upapajjantīti . na hevaṃ vattabbe .pe. kāmabhave
atthi  rūpaṃ  vedanā  saññā  saṅkhārā viññāṇanti . āmantā .
Antarābhave  atthi  rūpaṃ  vedanā  saññā  saṅkhārā viññāṇanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. kāmabhavo pañcavokārabhavoti . āmantā.
Antarābhavo pañcavokārabhavoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1203]  Atthi  rūpabhavo  rūpabhavo  bhavo  gati  sattāvāso
saṃsāro  yoni  viññāṇaṭṭhiti  attabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā .
Atthi  antarābhavo  antarābhavo  bhavo  gati  sattāvāso  saṃsāro
@Footnote: 1 Ma. rūpā. (aññattha īdisameva.)
Yoni  viññāṇaṭṭhiti  attabhāvapaṭilābhoti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe.  atthi rūpabhavūpagaṃ kammanti . āmantā . atthi antarābhavūpagaṃ
kammanti  . na hevaṃ vattabbe .pe. atthi rūpabhavūpagā sattāti .
Āmantā  .  atthi  antarābhavūpagā sattāti . na hevaṃ vattabbe
.pe. rūpabhave sattā jāyanti jiyyanti miyyanti cavanti upapajjantīti.
Āmantā  .  antarābhave  sattā  jāyanti  jiyyanti  miyyanti
cavanti  upapajjantīti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. rūpabhave atthi
rūpaṃ  vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇanti  .  āmantā .
Antarābhave  atthi  rūpaṃ  vedanā  saññā  saṅkhārā viññāṇanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. rūpabhavo pañcavokārabhavoti . āmantā .
Antarābhavo pañcavokārabhavoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1204]  Atthi  arūpabhavo  arūpabhavo  bhavo gati sattāvāso
saṃsāro  yoni  viññāṇaṭṭhiti  attabhāvapaṭilābhoti  .  āmantā .
Atthi  antarābhavo  antarābhavo  bhavo  gati  sattāvāso  saṃsāro
yoni  viññāṇaṭṭhiti  attabhāvapaṭilābhoti  .  na  hevaṃ  vattabbe
.pe. atthi arūpabhavūpagaṃ kammanti . āmantā . atthi antarābhavūpagaṃ
kammanti . na hevaṃ vattabbe .pe. atthi arūpabhavūpagā sattāti .
Āmantā  .  atthi  antarābhavūpagā sattāti . na hevaṃ vattabbe
.pe. arūpabhave sattā jāyanti jiyyanti miyyanti cavanti upapajjantīti.
Āmantā  .  antarābhave  sattā  jāyanti  jiyyanti  miyyanti
Cavanti  upapajjantīti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. arūpabhave atthi
vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇanti . āmantā . antarābhave
atthi  vedanā  saññā saṅkhārā  viññāṇanti . na hevaṃ vattabbe
.pe.  arūpabhavo  catuvokārabhavoti  .  āmantā  .  antarābhavo
catuvokārabhavoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1205]  Atthi  antarābhavoti  . āmantā . sabbesaññeva
sattānaṃ atthi antarābhavoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Sabbesaññeva
sattānaṃ  natthi  antarābhavoti  .  āmantā . hañci sabbesaññeva
sattānaṃ natthi attarābhavo no vata re vattabbe atthi antarābhavoti.
   [1206]  Atthi  antarābhavoti  . āmantā . ānantariyassa
puggalassa atthi antarābhavoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Ānantariyassa
puggalassa  natthi  antarābhavoti  . āmantā . hañci ānantariyassa
puggalassa  natthi  antarābhavo  no  vata  re  vattabbe  atthi
antarābhavoti.
   [1207]  Naānantariyassa  puggalassa  atthi  antarābhavoti .
Āmantā  .  ānantariyassa  puggalassa  atthi  antarābhavoti . na
hevaṃ vattabbe .pe. ānantariyassa puggalassa natthi antarābhavoti .
Āmantā . naānantariyassa puggalassa natthi antarābhavoti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  nirayūpagassa  puggalassa  .pe.  asaññasattūpagassa
Puggalassa  .pe.  arūpūpagassa  puggalassa  atthi antarābhavoti . na
hevaṃ  vattabbe  .pe. arūpūpagassa puggalassa natthi antarābhavoti .
Āmantā  .  hañci  arūpūpagassa  puggalassa  natthi antarābhavo no
vata re vattabbe atthi antarābhavoti.
   [1208]  Naarūpūpagassa  puggalassa  atthi  antarābhavoti .
Āmantā  .  arūpūpagassa  puggalassa  atthi  antarābhavoti  .  na
hevaṃ  vattabbe  .pe. arūpūpagassa puggalassa natthi antarābhavoti .
Āmantā  .  naarūpūpagassa  puggalassa  natthi  antarābhavoti  . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1209]  Na  vattabbaṃ  atthi  antarābhavoti . āmantā .
Nanu  antarāparinibbāyipuggalo  atthīti  .  āmantā  .  hañci
antarāparinibbāyipuggalo  atthi  no  vata  re  vattabbe  atthi
antarābhavoti  .  antarāparinibbāyipuggalo  atthīti  katvā  atthi
antarābhavoti  .  āmantā  .  upahaccaparinibbāyipuggalo  atthīti
katvā  atthi  upahaccabhavoti . na hevaṃ vattabbe .pe. antarā-
parinibbāyipuggalo atthīti katvā atthi antarābhavoti . āmantā .
Asaṅkhāraparinibbāyipuggalo  .pe.  sasaṅkhāraparinibbāyipuggalo  atthīti
katvā atthi sasaṅkhārabhavoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Antarābhavakathā.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 389-394. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=7783              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=7783              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1198&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=94              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1198              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5241              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5241              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]