ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Pariññāvāro
   [273] Yo rūpakkhandhaṃ parijānāti so vedanākkhandhaṃ parijānātīti:
āmantā  .  yo vā pana vedanākkhandhaṃ parijānāti so rūpakkhandhaṃ
parijānātīti: āmantā . yo rūpakkhandhaṃ na parijānāti so vedanākkhandhaṃ
na parijānātīti: āmantā . yo vā pana vedanākkhandhaṃ na parijānāti
so rūpakkhandhaṃ na parijānātīti: āmantā.
   [274] Yo rūpakkhandhaṃ parijānittha so vedanākkhandhaṃ parijānitthāti:
āmantā  .  yo vā pana vedanākkhandhaṃ parijānittha so rūpakkhandhaṃ
parijānitthāti:  āmantā  .  yo  rūpakkhandhaṃ  na  parijānittha so
vedanākkhandhaṃ na parijānitthāti: āmantā . yo vā pana vedanākkhandhaṃ
na parijānittha so rūpakkhandhaṃ na parijānitthāti: āmantā.
   [275] Yo rūpakkhandhaṃ parijānissati so vedanākkhandhaṃ parijānissatīti:
āmantā  . yo vā pana vedanākkhandhaṃ parijānissati so rūpakkhandhaṃ
parijānissatīti:  āmantā  .  yo  rūpakkhandhaṃ  na parijānissati so
Vedanākkhandhaṃ na parijānissatīti: āmantā . yo vā pana vedanākkhandhaṃ
na parijānissati so rūpakkhandhaṃ na parijānissatīti: āmantā.
   [276] Yo rūpakkhandhaṃ parijānāti so vedanākkhandhaṃ parijānitthāti:
no . yo vā pana vedanākkhandhaṃ parijānittha so rūpakkhandhaṃ parijānātīti:
no . yo rūpakkhandhaṃ na parijānāti so vedanākkhandhaṃ na parijānitthāti:
arahā  rūpakkhandhaṃ na parijānāti no ca vedanākkhandhaṃ na parijānittha
aggamaggasamaṅgiñca   arahantañca   ṭhapetvā   avasesā  puggalā
rūpakkhandhañca  na  parijānanti  vedanākkhandhañca  na  parijānittha .
Yo  vā  pana  vedanākkhandhaṃ  na  parijānittha  so  rūpakkhandhaṃ na
parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī  vedanākkhandhaṃ  na  parijānittha no ca
rūpakkhandhaṃ  na  parijānāti  aggamaggasamaṅgiñca  arahantañca  ṭhapetvā
avasesā  puggalā  vedanākkhandhañca  na  parijānittha  rūpakkhandhañca
na parijānanti.
   [277] Yo rūpakkhandhaṃ parijānāti so vedanākkhandhaṃ parijānissatīti:
no  .  yo  vā  pana  vedanākkhandhaṃ parijānissati so rūpakkhandhaṃ
parijānātīti: no . yo rūpakkhandhaṃ na parijānāti so vedanākkhandhaṃ
na parijānissatīti: ye maggaṃ paṭilabhissanti te rūpakkhandhaṃ na parijānanti
no ca vedanākkhandhaṃ na parijānissanti arahā ye ca puthujjanā maggaṃ
na  paṭilabhissanti  te  rūpakkhandhañca  na  parijānanti vedanākkhandhañca
na parijānissanti . Yo vā pana vedanākkhandhaṃ na parijānissati so rūpakkhandhaṃ
na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī  vedanākkhandhaṃ  na  parijānissati
No  ca  rūpakkhandhaṃ  na  parijānāti arahā ye ca puthujjanā maggaṃ
na  paṭilabhissanti  te  vedanākkhandhañca na parijānissanti rūpakkhandhañca
na parijānanti.
   [278] Yo rūpakkhandhaṃ parijānittha so vedanākkhandhaṃ parijānissatīti:
no  .  yo  vā  pana  vedanākkhandhaṃ parijānissati so rūpakkhandhaṃ
parijānitthāti: no . yo rūpakkhandhaṃ na parijānittha so vedanākkhandhaṃ
na parijānissatīti: ye maggaṃ paṭilabhissanti te rūpakkhandhaṃ na parijānittha
no ca vedanākkhandhaṃ na parijānissanti aggamaggasamaṅgī ye ca puthujjanā
maggaṃ na paṭilabhissanti te rūpakkhandhañca na parijānittha vedanākkhandhañca
na parijānissanti . yo vā pana vedanākkhandhaṃ na parijānissati so
rūpakkhandhaṃ na parijānitthāti: arahā vedanākkhandhaṃ na parijānissati no
ca  rūpakkhandhaṃ  na parijānittha aggamaggasamaṅgī ye ca puthujjanā maggaṃ
na  paṭilabhissanti  te  vedanākkhandhañca na parijānissanti rūpakkhandhañca
na parijānittha.
          Pariññāvāraṃ niṭṭhitaṃ.
           Khandhayamakaṃ niṭṭhitaṃ.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 85-87. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1680              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1680              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=273&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=273              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7800              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7800              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]