ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [104]  Tena  kho  pana samayena raññā māgadhena seniyena
bimbisārena  anuññātaṃ  hoti  ye  samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajanti
na  te  labbhā  kiñci kātuṃ svākkhāto dhammo carantu brahmacariyaṃ
sammā  dukkhassa antakiriyāyāti . tena kho pana samayena aññataro
puriso  corikaṃ katvā kārāya baddho hoti . so kāraṃ bhinditvā
palāyitvā  bhikkhūsu  pabbajito hoti . manussā passitvā evamāhaṃsu
ayaṃ so kārabhedako coro handa naṃ nemāti . Ekacce evamāhaṃsu
māyyā  3-  evaṃ  avacuttha  anuññātaṃ raññā māgadhena seniyena
bimbisārena  ye  samaṇesu  sakyaputtiyesu  pabbajanti  na  te
labbhā  kiñci  kātuṃ  svākkhāto  dhammo  carantu  brahmacariyaṃ
sammā   dukkhassa   antakiriyāyāti   .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti   vipācenti   abhayūvarā   ime  samaṇā  sakyaputtiyā
@Footnote: 1 Ma. dhajabandhaṃ .  2 sabbattha māyyoti dissati.
Nayime  labbhā  kiñci  kātuṃ  kathaṃ  hi  nāma  kārabhedakaṃ  coraṃ
pabbājessantīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . na bhikkhave
kārabhedako  coro  pabbājetabbo  yo  pabbājeyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [105] Tena kho pana samayena aññataro puriso corikaṃ katvā
palāyitvā  bhikkhūsu  pabbajito  hoti  . so ca rañño antepure
likhito  hoti  yattha  passitabbo  tattha  hantabboti  .  manussā
passitvā evamāhaṃsu ayaṃ so likhitako coro handa naṃ hanāmāti .
Ekacce  evamāhaṃsu  māyyā  evaṃ  avacuttha  anuññātaṃ  raññā
māgadhena  seniyena  bimbisārena  ye  samaṇesu  sakyaputtiyesu
pabbajanti  na  te  labbhā  kiñci kātuṃ svākkhāto dhammo carantu
brahmacariyaṃ  sammā  dukkhassa  antakiriyāyāti  . manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  abhayūvarā  ime  samaṇā  sakyaputtiyā  nayime
labbhā kiñci kātuṃ kathaṃ hi nāma [1]- likhitakaṃ coraṃ pabbājessantīti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Na bhikkhave likhitako coro pabbājetabbo
yo pabbājeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [106]  Tena  kho  pana samayena aññataro puriso kasāhato
katadaṇḍakammo  bhikkhūsu  pabbajito  hoti  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā  sakyaputtiyā  kasāhataṃ
katadaṇḍakammaṃ  pabbājessantīti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
@Footnote: 1 Ma. samaṇā sakyaputtiyā. ito paraṃ īdisaṭṭhāne evaṃ ñātabbaṃ.
Na   bhikkhave   kasāhato  katadaṇḍakammo  pabbājetabbo  yo
pabbājeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [107]  Tena kho pana samayena aññataro puriso lakkhaṇāhato
katadaṇḍakammo  bhikkhūsu  pabbajito  hoti  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā sakyaputtiyā lakkhaṇāhataṃ
katadaṇḍakammaṃ  pabbājessantīti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  lakkhaṇāhato  katadaṇḍakammo  pabbājetabbo  yo
pabbājeyya āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 153-155. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3144              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3144              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=104&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=104              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1285              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1285              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]