ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [1233] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo
sekkhā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1234]  Sekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  sekkhā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   [1235] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  sekkhā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1236]  Asekkho  dhammo asekkhassa dhammassa ... tīṇi .
Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa hetupaccayena
paccayo nevasekkhānāsekkhā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [1237] Sekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti
sekkhaṃ  phalaṃ  paccavekkhanti  cetopariyañāṇena  sekkhacittasamaṅgissa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page383.

Cittaṃ jānanti sekkhā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [1238] Asekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo arahā asekkhaṃ phalaṃ paccavekkhati cetopariyañāṇena asekkhacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti asekkhā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [1239] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo ariyā pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... Vatthuṃ ... Nevasekkhā- nāsekkhe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti domanassaṃ ... dibbena cakkhunā rūpaṃ ... Dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ... Cetopariyāñāṇena nevasekkhānāsekkhacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page384.

Ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa ākiññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa ārammaṇapaccayena paccayo rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa nevasekkhānāsekkhā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo. [1240] Nevasekkhānāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo nibbānaṃ maggassa sekkhassa phalassa ārammaṇapaccayena paccayo. [1241] Nevasekkhānāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo nibbānaṃ asekkhassa phalassa ārammaṇapaccayena paccayo. [1242] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: sekkhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1243] Sekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti sekkhaṃ phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti . sahajātādhipati: sekkhādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page385.

[1244] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: sekkhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1245] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: asekkhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1246] Asekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati: arahā asekkhaṃ phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati . sahajātādhipati: asekkhādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1247] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: asekkhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1248] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa ... ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati jhānā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page386.

Vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sotaṃ ... vatthuṃ ... Nevasekkhānāsekkhe khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati: nevasekkhānāsekkhādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. [1249] Nevasekkhānāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: nibbānaṃ maggassa sekkhassa phalassa adhipatipaccayena paccayo. [1250] Nevasekkhānāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati: nibbānaṃ asekkhassa phalassa adhipatipaccayena paccayo. [1251] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā sekkhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sekkhānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo maggo sekkhassa phalassa sekkhaṃ phalaṃ sekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo. [1252] Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo maggo asekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page387.

[1253] Sekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo sekkhaṃ phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [1254] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā asekkhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ asekkhānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo asekkhaṃ phalaṃ asekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo. [1255] Asekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo asekkhaṃ phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [1256] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā nevasekkhānāsekkhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevasekkhānāsekkhānaṃ khandhānaṃ anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa āvajjanā nevasekkhānāsekkhānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [1257] Nevasekkhānāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa anulomaṃ sekkhāya phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ sekkhāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [1258] Nevasekkhānāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo anulomaṃ asekkhāya phalasamāpattiyā nirodhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page388.

Vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ asekkhāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [1259] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo anantarasadisaṃ aṭṭha pañhā. [1260] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo: paṭiccavāre sahajātasadisaṃ nava pañhā . aññamaññapaccaye paṭiccavāre aññamaññasadisaṃ tīṇi . nissayapaccaye kusalattike nissayapaccayasadisaṃ terasa pañhā. [1261] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: paṭhamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo dutiyo maggo tatiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo maggo sekkhāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [1262] Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: maggo asekkhāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [1263] Sekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: ariyā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page389.

Samāpattiṃ uppādenti uppannaṃ samāpajjanti saṅkhāre aniccato ... Vipassanti maggo ariyānaṃ atthapaṭisambhidāya dhammapaṭisambhidāya niruttipaṭisambhidāya paṭibhāṇapaṭisambhidāya ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena paccayo sekkhā phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. [1264] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo . anantarūpanissayo: purimā purimā asekkhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ... asekkhaṃ phalaṃ asekkhassa phalassa upanissayapaccayena paccayo. [1265] Asekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa ... Ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: asekkhā phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo. [1266] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: nevasekkhānāsekkhaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Jhānaṃ ... Vipassanaṃ ... Abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ ... Nevasekkhā- nāsekkhaṃ sīlaṃ ... Paññaṃ rāgaṃ mohaṃ kāyikaṃ sukhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati saṅghaṃ bhindati nevasekkhānāsekkhā saddhā ... paññā rāgo patthanā kāyikaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page390.

Sukhaṃ ... senāsanaṃ nevasekkhānāsekkhāya saddhāya paññāya rāgassa patthanāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ nevasaññā- nāsaññāyatanassa paṭhamaṃ jhānaṃ dutiyassa jhānassa upanissayapaccayena paccayo ākiñcaññāyatanaṃ nevasaññānāsaññāyatanassa upanissayapaccayena paccayo. [1267] Nevasekkhānāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa maggassa upanissayapaccayena paccayo catutthassa maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1268] Nevasekkhānāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo. Pakatūpanissayo: kāyikaṃ sukhaṃ ... Kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ... Senāsanaṃ asekkhāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo. [1269] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ aniccato ... vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ ... Sotaṃ ... Vatthuṃ ... Aniccato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page391.

Dukkhato anattato vipassati ... domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ ... dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ... rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo . Vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu nevasekkhānāsekkhānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [1270] Nevasekkhānāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: vatthu sekkhānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [1271] Nevasekkhānāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: vatthu asekkhānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [1272] Sekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: sekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [1273] Asekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: asekkhā khandhā purejātassa imassa .... [1274] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo. Pacchājātā: nevasekkhānāsekkhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page392.

Khandhā purejātassa imassa kāyassa. [1275] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā nevasekkhānāsekkhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevasekkhānāsekkhānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo. [1276] Nevasekkhānāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa āsevana- paccayena paccayo gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo. [1277] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: sekkhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: sekkhā cetanā vipākānaṃ sekkhānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1278] Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: sekkhā cetanā asekkhānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1279] Sekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo . sahajātā: sekkhā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [1280] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page393.

Dhammassa kammapaccayena paccayo sekkhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [1281] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo asekkhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [1282] Asekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo asekkhā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [1283] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo asekkhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [1284] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: nevasekkhānāsekkhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . nānākhaṇikā: nevasekkhānāsekkhā cetanā vipākānaṃ nevasekkhānāsekkhānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [1285] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko sekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ . Sekkhamūlake tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page394.

[1286] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa vipākapaccayena paccayo asekkho eko khandho tiṇṇannaṃ .... Asekkhamūlake tīṇi. [1287] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa vipākapaccayena paccayo vipāko nevasekkhānāsekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo. [1288] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo jhānapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo. [1289] Sekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: sekkhā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Pacchājātā: sekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [1290] Asekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ sekkhasadisaṃ. [1291] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . Sahajātā: nevasekkhānāsekkhā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe nevasekkhānāsekkhā khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page395.

Kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . Purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu nevasekkhānāsekkhānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . Pacchājātā: nevasekkhānāsekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [1292] Nevasekkhānāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu sekkhānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. [1293] Nevasekkhānāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu asekkhānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. [1294] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo sekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ. [1295] Sekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: sekkhā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: sekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. [1296] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page396.

Dhammassa atthipaccayena paccayo sekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā .... [1297] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo tīṇi sekkhasadisaṃ. [1298] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto: nevasekkhānāsekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo .pe. Ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ. Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ .... {1298.1} Purejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ ... Sotaṃ ... Vatthuṃ aniccato ... Vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ ... Dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ... rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu nevasekkhānāsekkhānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā: nevasekkhānāsekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page397.

Rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [1299] Nevasekkhānāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo. Purejātaṃ: vatthu sekkhānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [1300] Nevasekkhānāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo . Purejātaṃ: vatthu asekkhānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [1301] Sekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā sekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: sekkho eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā .... [1302] Sekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā nevasekkhānāsekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: sekkhā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . Pacchājātā: sekkhā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: sekkhā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. [1303] Asekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā asekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo. Dve pañhā kātabbā sekkhasadisā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page398.

[1304] Hetuyā satta ārammaṇe pañca adhipatiyā nava anantare aṭṭha samanantare aṭṭha sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye aṭṭha purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane dve kamme aṭṭha vipāke āhāre indriye jhāne magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā aṭṭha vigate aṭṭha avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ. [1305] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo . sekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. [1306] Sekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo. [1307] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. [1308] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1309] Asekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page399.

Paccayo pacchājātapaccayena paccayo. [1310] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo. [1311] Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [1312] Nevasekkhānāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [1313] Nevasekkhānāsekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [1314] Sekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā sekkhassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ. [1315] Sekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā nevasekkhā- nāsekkhassa dhammassa ... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. [1316] Asekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā asekkhassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ. [1317] Asekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā nevasekkhā- nāsekkhassa dhammassa ... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page400.

[1318] Nahetuyā cuddasa naārammaṇe naadhipatiyā naanantare nasamanantare cuddasa nasahajāte dasa naaññamaññe dasa nanissaye dasa naupanissaye terasa napurejāte dvādasa napacchājāte cuddasa naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge cuddasa nasampayutte dasa navippayutte aṭṭha noatthiyā aṭṭha nonatthiyā cuddasa novigate cuddasa noavigate aṭṭha. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [1319] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare satta naaññamaññe tīṇi naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [1320] Nahetupaccayā ārammaṇe pañca ... adhipayā nava anantare aṭṭha samanantare aṭṭha sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye aṭṭha purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane dve kamme aṭṭha vipāke āhāre indriye jhāne magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page401.

Natthiyā aṭṭha vigate aṭṭha avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Pañhāvāro niṭṭhito. Sekkhattikaṃ ekādasamaṃ niṭṭhitaṃ. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 382-401. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7489&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7489&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1233&items=88              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1233              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]