ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [1373]  Parittam  dhammam  paccaya  paritto  dhammo uppajjati
hetupaccaya parittam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... patisandhikkhane khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya
khandha  ekam  mahabhutam  paccaya  upadarupam vatthum paccaya paritta
khandha  .  parittam  dhammam  paccaya  mahaggato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  vatthum  paccaya  mahaggata  khandha  patisandhikkhane vatthum
paccaya mahaggata khandha.
   {1373.1}  Parittam dhammam paccaya appamano dhammo uppajjati
hetupaccaya vatthum paccaya appamana khandha . parittam dhammam paccaya
paritto ca appamano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya vatthum paccaya
Appamana  khandha  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam .
Parittam  dhammam  paccaya  paritto ca mahaggato ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya  vatthum  paccaya  mahaggata  khandha  mahabhute  paccaya
cittasamutthanam rupam patisandhikkhane vatthum paccaya.
   [1374]  Mahaggatam  dhammam  paccaya mahaggato dhammo uppajjati
hetupaccaya  mahaggatam  ekam  khandham  paccaya  patisandhikkhane mahaggatam
ekam khandham ... . mahaggatam dhammam paccaya paritto dhammo uppajjati
hetupaccaya mahaggate khandhe paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ....
Mahaggatam  dhammam  paccaya paritto ca mahaggato ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya mahaggatam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane mahaggatam ekam khandham ....
   [1375]  Appamanam dhammam paccaya appamano dhammo uppajjati
hetupaccaya appamane tini.
   [1376]  Parittanca  appamananca  dhammam  paccaya  paritto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  appamane  khandhe ca mahabhute ca
paccaya  cittasamutthanam  rupam  .  parittanca  appamananca  dhammam
paccaya  appamano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  appamanam
ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha  .  parittanca
appamananca  dhammam  paccaya  paritto  ca  appamano  ca  dhamma
Uppajjanti   hetupaccaya  appamanam  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya  tayo  khandha  dve  khandhe  ... appamane khandhe ca
mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [1377]  Parittanca  mahaggatanca dhammam paccaya paritto dhammo
uppajjati hetupaccaya tini. Patisandhikkhane tinipi katabba.
   [1378]  Parittam  dhammam  paccaya  paritto  dhammo uppajjati
arammanapaccaya  parittam  ekam  khandham  paccaya  tayo khandha dve
khandhe  ... patisandhikkhane vatthum paccaya khandha cakkhayatanam paccaya
cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya ... vatthum paccaya paritta khandha.
Avasesa cha panha hetupaccayasadisa satta katabba . adhipatipaccaya
patisandhi  natthi  sattarasa  panha  paripunna  .  anantarapaccaya .
Sankhittam. Avigatapaccaya.
   [1379]  Hetuya  sattarasa  arammane  satta  adhipatiya
sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  sattarasa
annamanne  nava  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejate
satta  asevane  satta  kamme sattarasa vipake sattarasa ahare
sattarasa  indriye  jhane  magge  sattarasa  sampayutte  satta
vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya satta vigate satta
avigate sattarasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1380]  Parittam  dhammam  paccaya  paritto  dhammo uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  parittam  ekam  khandham  paccaya tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane khandhe
paccaya  vatthu  vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam . sankhittam .
Asannasattanam  ... cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam ...
Vatthum paccaya ahetuka paritta khandha vicikicchasahagate uddhaccasahagate
khandhe ca vatthunca paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1381]  Parittam  dhammam  paccaya  paritto  dhammo uppajjati
naarammanapaccaya paticcavarasadisam panca.
   [1382]  Parittam  dhammam  paccaya  paritto  dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya parittam ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  ...  patisandhikkhane  asannasattanam  ...
Cakkhayatanam ... kayayatanam ... vatthum paccaya paritta khandha. Parittam
dhammam  paccaya  mahaggato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  vatthum
paccaya  mahaggatadhipati  vatthum  paccaya  vipaka  mahaggata  khandha
patisandhikkhane  vatthum  paccaya  mahaggata  khandha  .  parittam dhammam
paccaya  appamano  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  vatthum
paccaya  appamanadhipati  .  parittam  dhammam  paccaya  paritto  ca
mahaggato  ca  dhamma  ...  naadhipatipaccaya vatthum paccaya vipaka
Mahaggata   khandha   mahabhute   paccaya  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane ....
   [1383] Mahaggatam dhammam paccaya mahaggato dhammo ... Naadhipatipaccaya
mahaggate   khandhe   paccaya  mahaggatadhipati  vipakam  mahaggatam
ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
Mahaggatam  dhammam  paccaya  paritto  dhammo  uppajjati naadhipatipaccaya
vipake mahaggate khandhe paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ....
Mahaggatam  dhammam  paccaya paritto ca mahaggato ca dhamma uppajjanti
naadhipatipaccaya  vipakam  mahaggatam  ekam  khandham paccaya tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   [1384]  Appamanam dhammam paccaya appamano dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya appamane khandhe paccaya appamanadhipati.
   [1385]  Parittanca  appamananca  dhammam  paccaya  appamano
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  appamane  khandhe  ca  vatthunca
paccaya appamanadhipati.
   [1386]  Parittanca  mahaggatanca dhammam paccaya paritto dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  vipake mahaggate khandhe ca mahabhute ca
paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ... . parittanca mahaggatanca
dhammam  paccaya  mahaggato  dhammo  ...  naadhipatipaccaya  mahaggate
Khandhe  ca  vatthunca  paccaya  mahaggatadhipati  vipakam mahaggatam ekam
khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha  dve  khandhe  ...
Patisandhikkhane  ...  . parittanca mahaggatanca dhammam paccaya paritto
ca  mahaggato  ca dhamma ... naadhipatipaccaya vipakam mahaggatam ekam
khandhanca  vatthunca  paccaya tayo khandha dve khandhe ... vipake
mahaggate  khandhe  ca  mahabhute  ca  paccaya  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane mahaggate khandhe paccaya.
   [1387]  Parittam  dhammam  paccaya  paritto  dhammo uppajjati
naanantarapaccaya     nasamanantarapaccaya     naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya   napurejatapaccaya   paticcavarasadisa   dvadasa
panha  .  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  paripunnam .
Vipakoti niddissitabbam . cittasamutthanam rupam vipakoti na katabbam .
Nakammapaccaya navipakapaccaya patisandhi vipakopi natthi. Naaharapaccaya
naindriyapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya
navippayuttapaccaya nonatthipaccaya novigatapaccaya.
   [1388]  Nahetuya  ekam  naarammane  panca  naadhipatiya
dvadasa  naanantare  panca  nasamanantare  naannamanne  naupanissaye
napurejate   dvadasa   napacchajate   sattarasa   naasevane
sattarasa  nakamme  satta  navipake  sattarasa  naahare naindriye
najhane  namagge  ekam  nasampayutte  panca  navippayutte  tini
Nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1389] Hetupaccaya naarammane panca ... Naadhipatiya dvadasa
naanantare  panca  nasamanantare  panca naannamanne panca naupanissaye
panca napurejate dvadasa napacchajate sattarasa naasevane sattarasa
nakamme  satta navipake sattarasa nasampayutte panca navippayutte tini
nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1390] Nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare samanantare
sahajate vigate avigate ekam. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paccayavaro nitthito.
        Nissayavaro paccayavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 415-421. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8140&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8140&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1373&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1373              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]