ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [648]  Savitakkaṃ  dhammaṃ  paccayā  savitakko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccavārasadisā  .  avitakkaṃ  dhammaṃ  paccayā
Avitakko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  avitakkaṃ  ekaṃ khandhaṃ
paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... vitakkaṃ
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  avitakkaṃ  ekaṃ khandhaṃ
paccayā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
vitakkaṃ  paccayā  kaṭattārūpaṃ  khandhe  paccayā  vatthu  vatthuṃ
paccayā  khandhā  vitakkaṃ  paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā  vitakko
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  .pe.  vatthuṃ  paccayā
avitakkā khandhā vatthuṃ paccayā vitakko.
   {648.1}  Avitakkaṃ  dhammaṃ paccayā savitakko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  vitakkaṃ  paccayā  sampayuttakā  khandhā vatthuṃ  paccayā
savitakkā  khandhā  paṭisandhiyāpi  dve  .  avitakkaṃ  dhammaṃ paccayā
savitakko  ca  avitakko  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: vitakkaṃ
paccayā  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ vitakkaṃ paccayā
sampayuttakā  khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ vatthuṃ
paccayā  savitakkā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vatthuṃ
paccayā vitakko sampayuttakā ca khandhā paṭisandhikkhaṇe ... Paṭisandhiyāpi
pavattisadisāyeva.
   {648.2}  Savitakkañca  avitakkañca  dhammaṃ  paccayā  savitakko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  savitakkaṃ  ekaṃ  khandhañca vitakkañca
paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe ... savitakkaṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
Dve  kātabbā  .  savitakkañca avitakkañca dhammaṃ paccayā avitakko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  savitakke  khandhe  ca  vitakkañca
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ savitakke khandhe ca vitakkañca mahābhūte
ca  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ savitakke khandhe ca vatthuñca paccayā
vitakko paṭisandhikkhaṇe ... Tīṇi paṭisandhiyāpi.
   {648.3}  Savitakkañca  avitakkañca dhammaṃ paccayā savitakko ca
avitakko  ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: savitakkaṃ ekaṃ khandhañca
vitakkañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Savitakkaṃ  ekaṃ  khandhañca  vitakkañca  vatthuñca  paccayā tayo khandhā
dve khandhe ... savitakke khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  savitakkaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā
tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [649]  Hetuyā  nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha
nava avigate nava.
   [650] Savitakkaṃ dhammaṃ  paccayā  savitakko  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā:  .  nava  pañhā  kātabbā ahetukāti niyāmetabbā
tīṇiyeva  moho  uddharitabbo  yathā paṭiccavāre hetupaccayasadisāyeva
pañhā pañca viññāṇā atirekā moho vitakkaṃ.
   [651]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  .pe.  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava
Napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  cattāri  navipāke
nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge
nava   nasampayutte  tīṇi  navippayutte  cha  nonatthiyā  tīṇi
novigate tīṇi.
   Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 388-391. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7821              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7821              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=648&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=87              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=642              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]