ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

        Hetudukadassanenapahātabbahetukattikaṃ
            paṭiccavāro
   [405]  Hetuṃ  dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
dassanenapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Nahetuṃ   dassanenapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nahetu
dassanenapahātabbahetuko  dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ
dassanenapahātabbahetukañca    nahetuṃ    dassanenapahātabbahetukañca
dhammaṃ  paṭicca  hetu  dassanenapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [406] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
   [407]  Hetuṃ  dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
dassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [408]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [409] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [410] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [411]   Hetu  dassanenapahātabbahetuko  dhammo  hetussa
dassanenapahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [412] Hetu dassanenapahātabbahetuko dhammo hetussa dassanena-
pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [413]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
āsevane nava kamme tīṇi āhāre tīṇi avigate nava.
   [414]   Hetu  dassanenapahātabbahetuko  dhammo  hetussa
dassanenapahātabbahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [415] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [416] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [417] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [418]  Hetuṃ  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Nahetuṃ bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu bhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [419]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [420]  Hetuṃ  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  hetu
bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā: nava.
   [421]  Naadhipatiyā  nava  napurejāte  nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava navippayutte nava.
   [422] Hetupaccayā naadhipatiyā nava.
   [423] Naadhipatipaccayā hetuyā nava.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [424]   Hetu  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  hetussa
bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [425]   Hetu  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  hetussa
bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
   [426]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme
tīṇi vipāke nava āhāre tīṇi avigate nava.
   [427]   Hetu  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  hetussa
bhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [428] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [429] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [430] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [431]   Hetuṃ   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
Paṭicca   hetu   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [432] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava.
   [433]   Nahetuṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nahetu   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [434]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye
ekaṃ   najhāne   ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  tīṇi
navippayutte nava nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [435] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [436] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [437]  Hetu  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
hetussa  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [438]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke  nava  āhāre
tīṇi  indriye  nava  jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte
nava  vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate
nava avigate nava.
   [439]  Hetu  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
hetussa nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:.
   [440] Nahetuyā nava naārammaṇe nava.
   [441] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [442] Nahetupaccayā ārammaṇe nava.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
      Hetudukadassanenapahātabbahetukattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 72-77. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=1412              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=1412              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=405&items=38              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=9              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=405              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com