ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Naparittattikanahetuduke parittattikahetudukam
   [673]  Naparittam  nahetum dhammam paticca mahaggato hetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [674] Hetuya ekadasa.
    Naparittarammanattikanahetuduke parittarammanattikahetudukam
   [675]  Naparittarammanam  nahetum  dhammam  paticca parittarammano
hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [676] Hetuya terasa.
        Nahinattikanahetuduke hinattikahetudukam
   [677]  Nahinam  nahetum  dhammam  paticca  majjhimo hetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [678] Hetuya nava.
      Namicchattattikanahetuduke micchattattikahetudukam
   [679]  Namicchattaniyatam nahetum dhammam paticca sammattaniyato hetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [680] Hetuya nava.
     Namaggarammanattikanahetuduke maggarammanattikahetudukam
   [681]  Namaggarammanam  nahetum dhammam paticca maggahetuko hetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [682] Hetuya dasa.
      Nauppannattikanahetuduke uppannattikahetudukam
   [683]  Naanuppanno  nanahetu  dhammo  uppannassa  nahetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  nauppadi  nanahetu  dhammo
uppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [684] Hetuya tini.
       Naatitattikanahetuduke atitattikahetudukam
   [685]  Naatito  nanahetu  dhammo  paccuppannassa  nahetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  naanagato  nanahetu  dhammo
paccuppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [686] Hetuya tini.
     Naatitarammanattikanahetuduke atitarammanattikahetudukam
   [687]  Naatitarammanam  nahetum  dhammam  paticca anagatarammano
Hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [688] Hetuya sattarasa.
      Naajjhattattikanahetuduke ajjhattattikahetudukam
   [689]  Naajjhattam  nahetum dhammam paticca bahiddha hetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  . nabahiddha nahetum dhammam paticca ajjhatto
hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [690] Hetuya dve.
         Naajjhattarammanattikanahetuduke
         ajjhattarammanattikahetudukam
   [691]  Naajjhattarammanam  nahetum dhammam paticca ajjhattarammano
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve  .  nabahiddharammanam
nahetum   dhammam   paticca   bahiddharammano   hetu   dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [692] Hetuya cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 449-451. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8850&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8850&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=673&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=122              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2365              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com