ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [682] Anuvadadhikaranam katihi samathehi sammati . anuvadadhikaranam
catuhi  samathehi sammati sammukhavinayena ca sativinayena ca amulhavinayena
ca tassapapiyasikaya ca.
   [683] Siya anuvadadhikaranam dve samathe anagamma amulhavinayanca
tassapapiyasikanca   dvihi   samathehi   sammeyya   sammukhavinayena
ca  sativinayena  cati  .  siyatissa vacaniyam . yatha katham viya .
Idha pana bhikkhave 2- bhikkhu bhikkhum amulikaya silavipattiya anuddhamsenti.
Tassa  kho  tam  bhikkhave  bhikkhuno  sativepullappattassa  sativinayo
databbo  .  evanca  pana  bhikkhave  databbo . tena bhikkhave
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam  karitva .pe.
Evamassa  vacaniyo  mam  bhante  bhikkhu  amulikaya  silavipattiya
anuddhamsenti  soham  bhante  sativepullappatto  sangham  sativinayam
yacamiti. Dutiyampi yacitabbo tatiyampi yacitabbo.
   [684] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {684.1} sunatu me bhante sangho bhikkhu itthannamam bhikkhum amulikaya
silavipattiya  anuddhamsenti  .  so  sativepullappatto sangham sativinayam
yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho itthannamassa bhikkhuno
@Footnote: 1 Ma. Yu. visattheneva vivatena gahetabbo . 2 Ma. Yu. bhikkhaveti natthi.
Sativepullappattassa sativinayam dadeyya. Esa natti.
   {684.2} Sunatu me bhante sangho bhikkhu itthannamam bhikkhum amulikaya
silavipattiya anuddhamsenti . so sativepullappatto sangham sativinayam yacati.
Sangho  itthannamassa  bhikkhuno  sativepullappattassa sativinayam deti .
Yassayasmato  khamati  itthannamassa  bhikkhuno  sativepullappattassa
sativinayassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {684.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami .pe. dinno sanghena itthannamassa bhikkhuno sativepullappattassa
sativinayo khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   {684.4} Idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam.
Sammukhavinayena  ca  sativinayena ca . kinca tattha sammukhavinayasmim .
Sanghasammukhata  dhammasammukhata  vinayasammukhata  puggalasammukhata  .pe.
Ka ca tattha puggalasammukhata . yo ca anuvadati yanca anuvadati ubho
sammukhibhuta  honti  ayam  tattha  puggalasammukhata  .  kinca  tattha
sativinayasmim  .  ya  sativinayassa  kammassa  kiriya  karanam  upagamanam
ajjhupagamanam  adhivasana  appatikkosana  idam  tattha  sativinayasmim .
Evam  vupasantam  ce bhikkhave adhikaranam karako ukkoteti ukkotanakam
pacittiyam. Chandadayako khiyati khiyanakam pacittiyam.
   [685] Siya anuvadadhikaranam dve samathe anagamma sativinayanca
tassapapiyasikanca  dvihi  samathehi  sammeyya  sammukhavinayena  ca
Amulhavinayena  cati  .  siyatissa  vacaniyam  . yatha katham viya .
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  ummattako hoti cittavipariyasakato tena
ummattakena   cittavipariyasakatena   bahum  assamanakam  ajjhacinnam
hoti  bhasitaparikkantam  .  tam  bhikkhu ummattakena cittavipariyasakatena
ajjhacinnena  apattiya  codenti  saratayasma  evarupim  apattim
apajjitati  .  so  evam  vadeti  aham kho avuso ummattako
ahosim  cittavipariyasakato  tena  me ummattakena cittavipariyasakatena
bahum  assamanakam  ajjhacinnam  bhasitaparikkantam  nahantam  sarami
mulhena  me  etam  katanti  . evampi nam vuccamana codenteva
saratayasma  evarupim  apattim  apajjitati  . tassa kho bhikkhave
bhikkhuno amulhassa amulhavinayo databbo.
   {685.1}  Evanca  pana bhikkhave databbo . tena bhikkhave
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam  karitva .pe.
Evamassa  vacaniyo  aham  bhante ummattako ahosim cittavipariyasakato
tena  me  ummattakena  cittavipariyasakatena  bahum  assamanakam
ajjhacinnam  bhasitaparikkantam  mam  bhikkhu ummattakena cittavipariyasakatena
ajjhacinnena  apattiya  codenti  saratayasma  evarupim  apattim
apajjitati tyaham evam vadami aham kho avuso ummattako ahosim
cittavipariyasakato  tena  me  ummattakena  cittavipariyasakatena  bahum
assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam nahantam sarami mulhena me etam
Katanti  .  evampi  mam vuccamana codenteva saratayasma evarupim
apattim  apajjitati  .  soham  bhante  amulho sangham amulhavinayam
yacamiti. Dutiyampi yacitabbo tatiyampi yacitabbo.
   [686] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {686.1}  sunatu  me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu
ummattako   ahosi   cittavipariyasakato   tena   ummattakena
cittavipariyasakatena  bahum  assamanakam  ajjhacinnam  bhasitaparikkantam .
Tam  bhikkhu  ummattakena  cittavipariyasakatena  ajjhacinnena apattiya
codenti  saratayasma  evarupim  apattim apajjitati . so evam
vadeti aham kho avuso ummattako ahosim cittavipariyasakato tena me
ummattakena   cittavipariyasakatena   bahum  assamanakam  ajjhacinnam
bhasitaparikkantam  nahantam  sarami  mulhena  me  etam  katanti .
Evampi  nam  vuccamana  codenteva  saratayasma  evarupim apattim
apajjitati  .  so  amulho  sangham  amulhavinayam  yacati . yadi
sanghassa  pattakallam  sangho  itthannamassa  bhikkhuno  amulhassa
amulhavinayam dadeyya. Esa natti.
   {686.2}  Sunatu  me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu
ummattako   ahosi   cittavipariyasakato   tena   ummattakena
cittavipariyasakatena  bahum  assamanakam  ajjhacinnam  bhasitaparikkantam .
Tam   bhikkhu   ummattakena   cittavipariyasakatena   ajjhacinnena
apattiya   codenti   saratayasma   evarupim   apattim
Apajjitati  .  so  evam  vadeti  aham kho avuso ummattako
ahosim  cittavipariyasakato  tena  me ummattakena cittavipariyasakatena
bahum   assamanakam   ajjhacinnam   bhasitaparikkantam   nahantam
sarami  mulhena  me  etam  katanti  .  evampi  nam  vuccamana
codenteva  saratayasma  evarupim  apattim  apajjitati  .  so
amulho  sangham  amulhavinayam  yacati . sangho itthannamassa bhikkhuno
amulhassa  amulhavinayam  deti  .  yassayasmato  khamati itthannamassa
bhikkhuno  amulhassa  amulhavinayassa  danam  so  tunhassa  yassa
nakkhamati so bhaseyya.
   {686.3}  Dutiyampi  etamattham  vadami  .pe.  tatiyampi
etamattham   vadami   .pe.   dinno  sanghena  itthannamassa
bhikkhuno   amulhassa   amulhavinayo   khamati   sanghassa  tasma
tunhi. Evametam dharayamiti.
   {686.4}  Idam  vuccati  bhikkhave  adhikaranam vupasantam . kena
vupasantam  .  sammukhavinayena  ca  amulhavinayena  ca . kinca tattha
sammukhavinayasmim   .  sanghasammukhata  dhammasammukhata  vinayasammukhata
puggalasammukhata  .pe.  kinca  tattha  amulhavinayasmim  .  ya
amulhavinayassa   kammassa   kiriya  karanam  upagamanam  ajjhupagamanam
adhivasana  appatikkosana  idam  tattha  amulhavinayasmim  .  evam
vupasantam  ce  bhikkhave  adhikaranam  karako  ukkoteti  ukkotanakam
pacittiyam . chandadayako khiyati khiyanakam pacittiyam.
   [687] Siya anuvadadhikaranam dve samathe anagamma sativinayanca
Amulhavinayanca   dvihi  samathehi  sammeyya  sammukhavinayena  ca
tassapapiyasikaya cati . siyatissa vacaniyam . yatha katham viya . Idha
pana  bhikkhave  bhikkhu  bhikkhum  sanghamajjhe garukaya apattiya codeti
saratayasma  evarupim  garukam  apattim  apajjita  parajikam  va
parajikasamantam  vati  .  so evam vadeti na kho aham avuso
sarami evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam
vati  .  tamenam  so  nivethentam  1-  ativetheti  inghayasma
sadhukameva  janahi  yadi  sarasi  evarupim garukam apattim apajjita
parajikam va parajikasamantam vati.
   {687.1} So evam vadeti na kho aham avuso sarami evarupim
garukam  apattim  apajjita  parajikam  va  parajikasamantam  va
sarami  ca  kho  aham  avuso  evarupim  appamattakampi  apattim
apajjitati  .  tamenam  so  nivethentam  ativetheti  inghayasma
sadhukameva   janahi  yadi  sarasi  evarupim  garukam  apattim
apajjita  parajikam  va  parajikasamantam  vati  .  so evam
vadeti imam hi namaham avuso appamattakampi 2- apattim apajjita 3-
aputtho  patijanissami  kim panaham evarupim garukam apattim apajjita
parajikam  va  parajikasamantam  va  puttho na patijanissamiti .
So  evam  vadeti  imam  hi  nama  tvam  avuso  appamattakampi
apattim  apajjita  aputtho  na  patijanissasi  kim  pana  tvam
@Footnote: 1 Ma. Yu. nibbethentam . 2 Ma. Yu. appamattakam . 3 Ma. Yu. apajjitva.
Evarupim  garukam  apattim  apajjita  parajikam va parajikasamantam
va  aputtho  patijanissasi  inghayasma  sadhukameva  janahi  yadi
sarasi evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam
vati  .  so evam vadeti 1- sarami kho aham avuso evarupim
garukam  apattim  apajjita parajikam va parajikasamantam va dava
me  etam  vuttam  rava  me etam vuttam nahantam sarami evarupim
garukam  apattim  apajjita  parajikam va parajikasamantam vati .
Tassa khvetam 2- bhikkhave bhikkhuno tassapapiyasikakammam katabbam.
   [688]  Evanca  pana bhikkhave katabbam . byattena bhikkhuna
patibalena sangho napetabbo
   {688.1}  sunatu  me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu
sanghamajjhe   garukaya   apattiya  anuyunjiyamano  avajanitva
patijanati  patijanitva  avajanati  annena  annam  paticarati
sampajanamusa  bhasati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho
itthannamassa   bhikkhuno   tassapapiyasikakammam   kareyya  .
Esa natti.
   {688.2}  Sunatu  me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu
sanghamajjhe   garukaya   apattiya  anuyunjiyamano  avajanitva
patijanati  patijanitva  avajanati  annena  annam  paticarati
sampajanamusa bhasati . sangho itthannamassa bhikkhuno tassapapiyasikakammam
@Footnote: 1 Ma. vadesi . 2 Ma. kho tam. Yu. kho.
Karoti   .   yassayasmato   khamati   itthannamassa  bhikkhuno
tassapapiyasikakammassa  karanam  so  tunhassa  yassa  nakkhamati  so
bhaseyya.
   {688.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami  .pe. katam sanghena itthannamassa bhikkhuno tassapapiyasikakammam
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti
   {688.4} idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam.
Sammukhavinayena ca tassapapiyasikaya ca . kinca tattha sammukhavinayasmim.
Sanghasammukhata  dhammasammukhata  vinayasammukhata  puggalasammukhata  .pe.
Ka ca tattha tassapapiyasikaya . ya tassapapiyasikaya kammassa kiriya
karanam  upagamanam  ajjhupagamanam  adhivasana  appatikkosana  ayam  tattha
tassapapiyasikaya . evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam karako ukkoteti
ukkotanakam pacittiyam. Chandadayako khiyati khiyanakam pacittiyam.
   [689] Apattadhikaranam katihi samathehi sammati . apattadhikaranam
tihi  samathehi  sammati  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca
tinavattharakena ca.
   [690] Siya apattadhikaranam ekam samatham anagamma tinavattharakam
dvihi  samathehi sammeyya sammukhavinayena ca patinnatakaranena cati .
Siyatissa  vacaniyam  .  yatha  katham viya . idha pana bhikkhave bhikkhu
lahukam  apattim  apanno  hoti  .  tena bhikkhave bhikkhuna ekam
bhikkhum upasankamitva ekam uttarasangam karitva ukkutikam 1- nisiditva
@Footnote: 1 Ma. karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam.
Anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham  avuso  itthannamam
apattim  apanno  tam  patidesemiti . tena vattabbo passasiti .
Ama passamiti. Ayatim samvareyyasiti.
   {690.1} Idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam.
Sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca . kinca tattha sammukhavinayasmim.
Dhammasammukhata  vinayasammukhata  puggalasammukhata  .pe.  ka  ca tattha
puggalasammukhata . yo ca deseti yassa ca deseti ubho sammukhibhuta honti
ayam  tattha  puggalasammukhata  .  kinca  tattha  patinnatakaranasmim .
Ya  patinnatakaranassa  kammassa  kiriya  karanam  upagamanam  ajjhupagamanam
adhivasana  appatikkosana  idam  tattha  patinnatakaranasmim  .  evam
vupasantam  ce  bhikkhave  adhikaranam  patiggahako ukkoteti ukkotanakam
pacittiyam.
   {690.2} Evance tam labhetha iccetam kusalam no ce labhetha
tena  bhikkhave  bhikkhuna  sambahule  bhikkhu  upasankamitva  ekamsam
uttarasangam  karitva  vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam
nisiditva  anjalim  paggahetva  evamassu  vacaniya  aham  bhante
itthannamam  apattim  apanno  tam  patidesemiti  .  byattena
bhikkhuna patibalena te bhikkhu napetabba
   {690.3}  sunantu  me  ayasmanta  ayam  itthannamo
bhikkhu   apattim  sarati  vivarati  uttanikaroti  deseti  .
Yadayasmantanam   pattakallam   aham   itthannamassa   bhikkhuno
apattim  patigganheyyanti  .  tena  vattabbo  passasiti .
Ama  passamiti  .  ayatim  samvareyyasiti . idam vuccati bhikkhave
adhikaranam  vupasantam  .  kena  vupasantam  .  sammukhavinayena  ca
patinnatakaranena  ca  . kinca tattha sammukhavinayasmim . dhammasammukhata
vinayasammukhata  puggalasammukhata .pe. ka ca tattha puggalasammukhata .
Yo ca deseti yassa ca deseti ubho sammukhibhuta honti ayam tattha
puggalasammukhata  .  kinca  tattha  patinnatakaranasmim  .  ya
patinnatakaranassa  kammassa  kiriya  karanam  upagamanam  ajjhupagamanam
adhivasana   appatikkosana  idam  tattha  patinnatakaranasmim  .
Evam  vupasantam  ce  bhikkhave  adhikaranam  patiggahako  ukkoteti
ukkotanakam pacittiyam.
   {690.4} Evance tam labhetha iccetam kusalam no ce labhetha tena
bhikkhave  bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam uttarasangam karitva
vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim
paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham  bhante  itthannamam  apattim
apanno  tam  patidesemiti  .  byattena bhikkhuna patibalena sangho
napetabbo
   {690.5}  sunatu  me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu
apattim sarati vivarati uttanikaroti deseti . yadi sanghassa pattakallam
aham  itthannamassa  bhikkhuno  apattim  patigganheyyanti  .  tena
vattabbo passasiti. Ama passamiti. Ayatim samvareyyasiti.
   {690.6} Idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam.
Sammukhavinayena ca patinnatakaranena
Ca  .  kinca  tattha  sammukhavinayasmim . sanghasammukhata dhammasammukhata
vinayasammukhata  puggalasammukhata  .pe.  evam  vupasantam  ce bhikkhave
adhikaranam   patiggahako  ukkoteti  ukkotanakam  pacittiyam  .
Chandadayako khiyati khiyanakam pacittiyam.
   [691]  Siya  apattadhikaranam  ekam  samatham  anagamma
patinnatakaranam dvihi samathehi sammeyya sammukhavinayena ca tinavattharakena
cati  . siyatissa vacaniyam . yatha katham viya . idha pana bhikkhave
bhikkhunam  bhandanajatanam  kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum
assamanakam  ajjhacinnam  hoti  bhasitaparikkantam  .  tatra  ce
bhikkhave 1- bhikkhunam evam hoti amhakam kho bhandanajatanam kalahajatanam
vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam  ajjhacinnam  bhasitaparikkantam
sace  mayam  imahi  apattihi  annamannam  karessama  siyapi  tam
adhikaranam  kakkhalataya  valataya  bhedaya samvatteyyati . anujanami
bhikkhave evarupam adhikaranam tinavattharakena vupasametum.
   {691.1} Evanca pana bhikkhave vupasametabbam. Sabbeheva ekajjham
sannipatitabbam  sannipatitva  byattena  bhikkhuna  patibalena  sangho
napetabbo
   {691.2}  sunatu  me  bhante sangho amhakam bhandanajatanam
kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam  ajjhacinnam
bhasitaparikkantam  .  sace  mayam  imahi  apattihi  annamannam
karessama  siyapi  tam  adhikaranam  kakkhalataya  valataya  bhedaya
@Footnote: 1 Ma. bhikkhaveti natthi.
Samvatteyya  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho  imam  adhikaranam
tinavattharakena vupasameyya thapetva thullavajjam thapetva gihipatisamyuttanti.
Ekatopakkhikanam   bhikkhunam   byattena   bhikkhuna   patibalena
sako pakkho napetabbo
   {691.3}  sunantu  me  ayasmanta  amhakam  bhandanajatanam
kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam  ajjhacinnam
bhasitaparikkantam  .  sace  mayam  imahi  apattihi  annamannam
karessama  siyapi  tam  adhikaranam  kakkhalataya  valataya  bhedaya
samvatteyya  . yadayasmantanam pattakallam aham ya ceva ayasmantanam
apatti  ya  ca  attano  apatti  ayasmantananceva  atthaya
attano  ca  atthaya  sanghamajjhe tinavattharakena deseyyam thapetva
thullavajjam thapetva gihipatisamyuttanti.
   [692]  Athaparesam  ekatopakkhikanam bhikkhunam byattena bhikkhuna
patibalena sako pakkho napetabbo
   {692.1}  sunantu  me  ayasmanta  amhakam  bhandanajatanam
kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam  ajjhacinnam
bhasitaparikkantam  . sace mayam imahi apattihi annamannam karessama
siyapi  tam  adhikaranam  kakkhalataya  valataya  bhedaya samvatteyya .
Yadayasmantanam pattakallam aham ya ceva ayasmantanam apatti ya ca
attano  apatti  ayasmantananceva  atthaya  attano ca atthaya
sanghamajjhe  tinavattharakena  deseyyam  thapetva  thullavajjam thapetva
gihipatisamyuttanti.
   [693] [1]- Ekatopakkhikanam bhikkhunam byattena bhikkhuna patibalena
sangho napetabbo
   {693.1}  sunatu  me  bhante sangho amhakam bhandanajatanam
kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam  ajjhacinnam
bhasitaparikkantam  . sace mayam imahi apattihi annamannam karessama
siyapi  tam adhikaranam kakkhalataya valataya bhedaya samvatteyya . yadi
sanghassa pattakallam aham ya ceva imesam ayasmantanam apatti ya ca
attano  apatti  imesanceva  ayasmantanam  atthaya  attano ca
atthaya  sanghamajjhe  tinavattharakena  deseyyam  thapetva  thullavajjam
thapetva gihipatisamyuttam. Esa natti.
   {693.2}  Sunatu  me  bhante sangho amhakam bhandanajatanam
kalahajatanam  vivadapannanam  viharatam  bahum  assamanakam  ajjhacinnam
bhasitaparikkantam  .  sace  mayam  imahi  apattihi  annamannam
karessama  siyapi  tam  adhikaranam  kakkhalataya  valataya  bhedaya
samvatteyya  .  aham  ya  ceva imesam ayasmantanam apatti ya
ca  attano  apatti  imesanceva  ayasmantanam  atthaya attano
ca  atthaya  sanghamajjhe  tinavattharakena desemi thapetva thullavajjam
thapetva  gihipatisamyuttam  .  yassayasmato  khamati  amhakam  imasam
apattinam  sanghamajjhe  tinavattharakena  desana  thapetva  thullavajjam
thapetva  gihipatisamyuttam  so  tunhassa  yassa  nakkhamati  so
bhaseyya.
   {693.3}  Desita  amhakam  ima  apattiyo  sanghamajjhe
@Footnote: 1 Ma. athaparesam.
Tinavattharakena  thapetva  thullavajjam  thapetva  gihipatisamyuttam  khamati
sanghassa  tasma tunhi . evametam dharayamiti . athaparesam .pe.
Evametam dharayamiti.
   {693.4} Idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam.
Sammukhavinayena ca tinavattharakena ca . kinca tattha sammukhavinayasmim.
Sanghasammukhata  dhammasammukhata  vinayasammukhata  puggalasammukhata  .  ka
ca  tattha sanghasammukhata . yavatika bhikkhu kammappatta te agata
honti  chandarahanam chando ahato hoti sammukhibhuta na patikkosanti
ayam tattha sanghasammukhata . ka ca tattha dhammasammukhata vinayasammukhata.
Yena dhammena yena vinayena yena satthusasanena tam adhikaranam vupasammati
ayam tattha dhammasammukhata vinayasammukhata. Ka ca tattha puggalasammukhata.
   {693.5} Yo ca deseti yassa ca deseti ubho sammukhibhuta honti
ayam  tattha  puggalasammukhata  .  kinca  tattha  tinavattharakasmim .
Ya  tinavattharakassa  kammassa  kiriya  karanam  upagamanam  ajjhupagamanam
adhivasana  appatikkosana  idam  tattha  tinavattharakasmim  .  evam
vupasantam   ce   bhikkhave   adhikaranam  patiggahako  ukkoteti
ukkotanakam pacittiyam. Chandadayako khiyati khiyanakam pacittiyam.
   [694]  Kiccadhikaranam  katihi  samathehi  sammati . kiccadhikaranam
ekena samathena sammati sammukhavinayenati.
        Samathakkhandhakam nitthitam catuttham 1-.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. samathakkhandhako nitthito catuttho.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 361-374. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=7358&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=7358&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=682&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=57              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]